Cool Jewels

Basisspil

cool_rules1
  • Matchende grupper består af grupper på 4 eller flere af samme symbol forbundet horisontalt og/eller vertikalt.
  • Alle symboler i matchende grupper, undtagen UNSTABLE WILD, SHATTERING WILD og SHOCKING WILD, ødelægges.
  • PERSISTING WILD, UNSTABLE WILD, SHATTERING WILD og SHOCKING WILD er wild for alle symboler i symbolsættet med undtagelse af hinanden.
  • UNSTABLE WILD, SHATTERING WILD og SHOCKING WILD fremkommer kun på hjul 2, 3, 4 og 5.
  • Hver sektion i måleren for udbetaling pr. symbol indeholder flere rækker.
  • Startende fra bunden af måleren øger hvert ødelagte symbol antallet af markerede rækker i måleren med 1.
  • Hvert ødelagt symbol tildeler kontantværdien i den markerede sektion.
  • PREMIUM10X udbetaler 10x den tildelte kontantværdi.
  • Når flere symboler ødelægges på én gang, gøres de op fra top til bund, og dernæst fra venstre mod højre.
  • PREMIUM10X og andre flerdoblede symboler gøres op (top til bund, venstre til højre) efter andre symboler er blevet gjort op.
  • Symboler der erstatter for PREMIUM10X udbetaler ikke 10x.
  • PREMIUM10X, der fremkommer på en plads med et vandmærke, gøres op til sidst.
  • Alle værdier på måleren for udbetaling pr. symbol er allerede blevet ganget med indsatsmultiplikatoren.
  • Under hvert spil falder hjulsymbolerne ned på plads ovenfra.
  • Efter at vinderkombinationerne er udbetalt, ødelægges symbolerne med kombinationer som defineret i udbetalingstabellen.
  • Når alle symboler berettiget til ødelæggelse er blevet gjort op, falder symbolerne i rækken ned som en kaskade og udfylder tomme symbol-pladser.
  • Måleren for udbetaling pr. symbol består af 12 sektioner, der hver består af et antal rækker.
  • Antallet af rækker varierer fra sektion til sektion.
  • Disse rækker fyldes op, når symboler ødelægges ved udbetalende kombinationer.
  • Sektion ét i måleren indeholder 6 rækker.
  • Sektion to i måleren indeholder 8 rækker.
  • Sektion tre i måleren indeholder 10 rækker.
  • Sektion fire i måleren indeholder 12 rækker.
  • Sektion fem i måleren indeholder 15 rækker.
  • Sektion 12 indeholder ikke nogle rækker og er den højest opnåelige værdi.
  • Enhver ny vinderkombination udbetales.
  • Denne proces fortsætter, indtil der ikke formes nogle nye kombinationer som defineret i udbetalingstabellen.
  • Måleren nulstilles og spillet slutter, når der ikke er flere symboler berettiget til ødelæggelse med alle symbol-pladser optaget.
  • Kun højeste gevinst udbetales pr. vinderkombination.
  • Den samlede indsats er hovedindsatsen ganget med indsatsmultiplikatoren.
  • Tekniske fejl annullerer alle udbetalinger og spil.
  • Under hvert spil kan der maksimalt opnås 30 kaskader af nedfaldende symboler.

  Aktiverende wild-symboler

  • UNSTABLE WILD, SHATTERING WILD eller SHOCKING WILD, der bruges i matchende grupper, aktiveres.
  • Så snart alle andre symboler i matchende grupper er blevet ødelagt, gøres alle aktiverede UNSTABLE WILD, SHATTERING WILD og SHOCKING WILD op fra top til bund, venstre mod højre, og ødelægger symboler i følgende mønstrer.
  • Aktiveret UNSTABLE WILD ødelægger resterende symboler på alle symbol-pladser forbundet til sig selv.
  • Aktiveret SHATTERING WILD ødelægger resterende symboler på alle symbol-pladser horisontalt og vertikalt fra sin midte.
  • Aktiveret SHOCKING WILD ødelægger resterende symboler på alle symbol-pladser diagonalt fra sin midte.
  • Aktiverede wild-symboler ødelægges ikke af de ødelæggende mønstre fra andre aktiverede wild-symboler.

  Wild-par

  • Når 2 af ethvert UNSTABLE WILD, SHATTERING WILD eller SHOCKING WILD lander horisontalt og tilstødende på hjulene og aktiveres i en matchende gruppe, udløses forstærkende funktioner.
  • Dannelsen af wild-par sker fra venstre mod højre.

  Forstærkende funktioner

  • Under enhver kombination af UNSTABLE WILD og SHATTERING WILD markeres alle pladser påvirket af UNSTABLE WILD med PINK WATERMARK.
  • Næste gang symboler gøres op, ødelægges alle resterende symboler, undtagen aktiverede wild-symboler, på pladser med PINK WATERMARK, efter matchende grupper er blevet ødelagt.
  • Under enhver kombination af UNSTABLE WILD OG SHOCKING WILD markeres alle pladser påvirket af SHOCKING WILD med GREEN WATERMARK.
  • Næste gang symboler gøres op, er alle symboler på pladser med GREEN WATERMARK wild for alle symboler undtagen UNSTABLE WILD, SHATTERING WILD, SHOCKING WILD og PERSISTING WILD.
  • Symboler på pladser med GREEN WATERMARK, der erstatter for PREMIUM10X, udbetaler ikke 10x.
  • Symboler på pladser med GREEN WATERMARK erstatter ikke for UNSTABLE WILD, SHATTERING WILD, SHOCKING WILD og PERSISTING WILD.
  • Under enhver kombination af SHATTERING WILD og SHOCKING WILD markeres alle pladser påvirket af SHATTERING WILD med BLUE WATERMARK.
  • Næste gang symboler gøres op, udbetaler alle ødelagte symboler på pladser med BLUE WATERMARK 10x den aktuelle værdi på måleren for udbetaling pr. symbol.
  • PREMIUM10X ødelagt på pladser med BLUE WATERMARK udbetaler 10x den aktuelle værdi på måleren for udbetaling pr. symbol.
  • Under enhver kombination med to ens wild-symboler omdannes begge wild-symboler til PERSISTING WILD.
  • PERSISTING WILD i en matchende gruppe aktiveres.
  • PERSISTING WILD er uafhængige af hinanden og eksploderer ifølge UNSTABLE WILD mønstret.
  • De ødelægger ikke sig selv, før de når den nederste række eller ikke længere er inkluderet i en vinderkombination.
  • Aktiveret PERSISTING WILD ødelægger omkringliggende symboler med UNSTABLE WILDødelæggelsesmønstret.
  • PERSISTING WILD er wild for alle symboler, undtagen UNSTABLE WILD, SHATTERING WILD og SHOCKING WILD.
  • Pladser med PINK WATERMARK, GREEN WATERMARK og BLUE WATERMARK fjernes fra hjulene, når symboler er blevet gjort op øjeblikkeligt efter dannelsen.
  • Når en symbol-plads er påvirket af flere vandmærker, opfører pladsen sig som alle vandmærker på det symbol.
  • Når to pladser med vandmærker handler på samme hjulposition, når symboler falder ned som en kaskade, opfører de sig som begge vandmærker.
  • Når to pladser med vandmærker handler på samme hjulposition, når symboler falder ned som en kaskade, markeres denne funktionalitet med en stribet vandmærke-plads, der består af farver fra de to vandmærker, der vil handle i den position.

  Free Games Bonus

  • 4 eller flere ødelagte BONUS, under et spil, udløser Free Games Bonus.
  • Symboler, der erstatter for BONUS, handler ikke som udløsere for Free Games Bonus.
  • UNSTABLE WILD, SHATTERING WILD og SHOCKING WILD fremkommer kun på hjul 2, 3, 4 og 5.
  • PERSISTING WILD, UNSTABLE WILD, SHATTERING WILD og SHOCKING WILD er wild for alle symboler i symbolsættet med undtagelse af hinanden.
  • UNSTABLE WILD, SHATTERING WILD, SHOCKING WILD, PERSISTING WILD og alle symboler, andre end BONUS på pladser med GREEN WATERMARK, indsamler ikke til BONUS.
  • 4 ødelagte BONUS tildeler 8 gratis spil.
  • 5 ødelagte BONUS tildeler 10 gratis spil.
  • 6 ødelagte BONUS tildeler 15 gratis spil.
  • 7 ødelagte BONUS tildeler 20 gratis spil.
  • For hvert yderligere ødelagt BONUS tildeles 5 ekstra gratis spil.
  • I løbet af Free Games Bonus benyttes et andet sæt hjul.
  • Vinderkombinationer for disse hjul er identiske med dem i basisspillet.
  • I løbet af gratis spil forbliver værdien for måleren for udbetaling pr. symbol den samme som i spillet, der udløste bonussen.
  • I løbet af gratis spil tilføjer 4 spredte BONUS ekstra gratis spil til antallet af resterende gratis spil.
  • Under Free Games Bonus tildeler 4 eller flere BONUS, i løbet af et spil, yderligere gratis spil på samme måde som de oprindelige udløsere.

  Quikset-panel

  • Klikker du på måleren med den samlede indsats, åbnes og lukkes Quikset panelet.
  • Klik på en værdi for øjeblikkeligt at ændre den samlede indsats til det beløb.
  • Klikker du på en værdi i Quikset panelet, stopper hjulene ikke med at dreje.

  Bonus Guarantee

  • Free Games Bonus vil med garanti tildele en gevinst på minimum 10x den samlede indsats.
  • Enhver bonus, der ender med mindre end 10x den samlede indsats, forøges automatisk til 10x den samlede indsats ved afslutningen af bonussen.
  • Værdien for Bonus Guarantee inkluderer den indledende scatter-gevinst.

Seneste opdatering: 10-05-2017