The Legend of Shangri-La: Cluster Pays

Spiloversigt

 • The Legend of Shangri-La: Cluster Pays™ er en videospillemaskine med 6 hjul, 5 rækker og Cluster Pays™-funktion. Spillet omfatter yderligere Sticky Re-Spins, Random Substitutions, Nudge Reel og Free Spins.
 • Spillet spilles med en klynge af symboler, 1-10 indsatsniveauer (10 mønter pr. niveau) og forskellige møntværdier.
 • Der er ingen spillelinjer.
 • Satsniveauet indstilles med NIVEAU-vælgeren.
 • Møntværdien indstilles med MØNTVÆRDI-vælgeren.
 • MØNTER viser antallet af mønter, du kan satse.
 • AUTOSPIL spiller automatisk det valgte antal runder.
 • Vinderkombinationer og udbetaling sker i henhold til GEVINSTTABEL.
 • Der spillet spilles med MAKS. INDSATS spilles der med det maksimale indsatsniveau og den aktuelle møntværdi. Når der spilles på et lavere satsniveau, skal der klikkes to gange på MAKS. INDSATS for at spille runden på det valgte niveau.

Cluster Pays™-funktion

 • Et symbol er en del af en klunge, hvis det fremkommer ved siden af det samme symbol på den lod- eller vandrette led.
 • 9 eller flere symboler i en klynge tildeler spilleren en gevinst ifølge GEVINSTTABEL.
 • Samtidige gevinster fra flere klynger tilføjes.
 • Flere klynger fra samme symbol, som ikke ligger ved siden af hinanden, tildeler spilleren en gevinst som separate klynger.
 • En klyngegevinst i mønter er lig med værdien vist i GEVINSTTABEL ganget med indsatsniveauet.
 • En klyngegevinst i møntenhed er lig med gevinsten i mønter ganget med møntværdien.

Stablede symboler

 • Guru- og Free Spins-symboler vises som stablede symboler hvor som helst i spillet*
 • Et stablet symbol er et symbol, som dækker to placeringer på hjulet og tæller som følgende:
Navnet på Stablede Symboler Tæller som
Guru-symboler
ls9
To symboler*
Free Spin-symboler
ls10
Ét symbol
 • *Guru-symboler dækker kun én plads under Sticky Re-Spins, og når de erstattes af Sustitution-symboler. 
  • Hvis et Substitution-symbol lander på et stablet Guru-symbol og forvandles, vil den udsatte del af Guru-symbolet omdannes til en enkelt, ikke-stablet udgave. Substitution-symbolet er ikke relateret til det symbol, det dækker.
 • Stablede symboler vil være helt eller delvist viste afhængigt af hvordan hjulene stopper.
 • Enhver del af et stablet symbol, der er omfattet i en gevinstgivende klynge, udbetaler en gevinst ifølge GEVINSTTABEL.

Substitution Symbol

 • Et Substitution Symbol skifter til det tilstødende symbol, hvis det derved skaber den højst mulige gevinstkombination efter GEVINSTTABELLEN. Hvis en gevinstkombination ikke kan skabes af Substitution Symbolet, skifter symbolet ikke.
 • I det tilfælde at hjulene kun viser Substitution Symbols, forvandles disse symboler til symbolet med den højeste værdi.
 • Substitution Symbols kan ikke erstatte Free Spin-symboler.

Hovedspil-features

Følgende 4 features kan kun udløses i hovedspillet:

 • Random Substitutions
 • Sticky Re-Spins
 • Nudge Reel
 • Free Spins

Bemærk: Der kan kun udløses én feature pr. spillerunde.

Random Substitutions

 • Random Substitutions kan udløses, når du får mindst 2 klynger af samme symbol i hovedspillet. Hver af disse klynger skal bestå af mindst 4 symboler.
 • Hvis Random Substitutions-features udløses, tilføjes mindst 1 Substitution-symbol til hjulene på pladser, der støder op til de eksisterende klynger. Flere Substitution-symboler tilføjes tilfældigt, indtil en gevinst opnås.
 • Random Substitutions-featuren kan ikke udløses, hvis der findes 3 Free Spins-symboler helt eller delvist på hjulene, eller hvis Nudge Reel kan udløses (se afsnittet Nudge Reel for mere information).
 • Substitution-symbolerne føjes til pladser, der støder op til de eksisterende klynger eller andre Substitution-symboler undtagen på hjul 1 og 6.
 • Gevinsten vurderes i slutningen af spillerunden.

Sticky Re-Spins

 • Mindst 2 ikke-gevinstgivende klynger af samme symboler hvor som helst på hjulene kan udløse featuren Sticky Re-Spins. Hvis der er to symboler, som hver opfylder betingelserne, vælges det lavest betalende symbol.
 • Hver klynge skal i starten omfatte mindst 5 symboler og maks. 8 symboler.
 • Under Sticky Re-Spins er det ikke muligt at få gevinst på et andet symbol end symbolet, der udløste featuren. Dette kaldes featuresymbolet.
 • Sticky Re-Spins-featuren kan ikke blive udløst ved gevinst, eller hvis en anden feature udløses.
 • Under Sticky Re-Spins-featuren klistrer symbolerne sig til hjulene, mens alle andre symboler drejes igen.
 • Symbolerne drejer uafhængigt af hinanden, men samtidigt på hjulene. Dette fortsætter, så længe nye symboler lander på hjulene. Den endelige klyngegevinst tildeles ifølge GEVINSTTABELLEN.
 • Sticky Re-Spins-featuren spilles med samme indsatsniveau og møntværdi som i den spillerunde, der udløste featuren. Satsniveau og møntværdi kan ikke ændres i løbet af re-spin.

Nudge Reel

 • Hvis 2 Free Spins-symboler lander på hjulene, og et andet Free Spins-symbol lander til højre for dem lige uden for det synlige hjulområde, kan det tredje symbol blive nudged (skubbet) tilbage på hjulene for at udløse Free Spins.
 • Nudge Reel vil ikke udløses, hvis skubbet kan øge, formindske eller skabe en gevinstgivende klynge. Hvis Nudge Reel er udløst, skubbes 1 Free Spins-symbol tilbage på hjulene, hvilket udløser Free Spins. Hvis der er flere symboler, der opfylder kriterierne, vælges symbolet yderst til venstre.
 • Enhver klyngegevinst, der vindes samtidig med featuren vil blive vurderet, før hjulet skubbes.

Free Spins

Free Spin-symbolet er et Scatter-symbol. 3 eller flere Free Spin-symboler, der fremkommer helt eller delvist hvor som helst på hjulene i hovedspillet, aktiverer Free Spins efter GEVINSTTABEL. 

 • 3 Free Spins-symboler = 5 Free Spins
 • 4 Free Spins-symboler = 6 Free Spins
 • 5 Free Spins-symboler = 7 Free Spins
 • 6 Free Spins-symboler = 8 Free Spins

I Free Spins føjes og fjernes tilfældige Substitution-symboler til eller fra hjulene i hver spillerunde. De første 2 Substitution-symboler placeres tilfældigt på hjulene. Resten af de Substitution-symbolerne under Free Spins-featuren bliver føjet til pladser, der støder op til klynger dannet af de første 2 Substitution-symboler.

 • Efter hver spillerunde, og når hjulene er stoppet, føjes mellem 2 og 6 Substitution-symboler til hjulene.
 • Hvis Substitution-symbolerne kan danne en gevinstgivende klynge, forvandles de til det valgte symbol.
 • Potentielle gevinster føjes til det samlede gevinstbeløb fra Free Spins.
 • Symbolerne, der oprindeligt var Substitution-symboler, forvandler sig tilbage til deres oprindelige form.
 • Før næste spillerunde fjernes mellem 1 og 4 Substitution-symboler fra hjulene, fra tilfældige pladser. Et minimum af 2 Substitution-symboler vil altid forblive på hjulene imellem spillerunder.

Ekstra Spin

 • Hvis den samlede gevinst fra Free Spins-runden er mindre end 10 gange indsatsen, kan 1 ekstra spillerunde blive tildelt.
 • I denne ekstra spillerunde fjernes ingen Substitution-symboler fra hjulene.
 • Den ekstra spillerunde kan ikke genudløses i samme Free Spins-runde.
 • Feltet samlet gevinst inkluderer enhver gevinst fra Free Spins tilføjet enhver gevinst fra runden, der aktiverede Free Spins.
 • Free Spins spilles ved samme satsniveau og med samme møntværdi, som runden der aktiverede Free Spins.

Spilfunktioner

Tabellen nedenfor viser de forskellige knapper, der findes i spillet, og beskriver deres funktioner.

Knap Funktion
ls1 Klik for at starte en spillerunde med det aktuelt valgte indsatsniveau og møntværdi (du kan også trykke på mellemrumstasten). 
ls2 Klik for at åbne GEVINSTTABELLEN.
ls3ls4 Klik på pilene, der peger til venstre eller højre, for at bladre gennem siderne i GEVINSTTABEL.
ls5 Klik for at åbne spilindstillingsmenuen og vælg spilindstillinger. Henvis til sektionen for spilindstillinger nedenfor.
ls6 Klik for at slå spillyde fra eller benyt skyderen til at justere lydstyrken.
ls7 Klik for at åbne spillereglerne.
ls8 Klik for at åbne menuen Autospil-indstillinger og spille spillet automatisk. Vælg antallet af spin til Autospil eller åbn Avancerede indstillinger for at konfigurere indstillingerne for standsning af Autospil.

Spilindstillinger

 • Spillets indstillinger tilgås ved at klikke på skruenøgle-ikonet i spilpanelet.
 • Hurtig spin. Slår Hurtig spin til eller fra (Ikke tilgængelig i alle casinoer).
 • Introskærm. Slår introskærmen til eller fra.
 • Mellemrumstasten til spin. Slår mellemrumstasten funktion til eller fra.
 • Spilhistorik. Klik for at få vist seneste spilhistorik (Ikke muligt når der SPILLES FOR SJOV).

Avancerede indstillinger for autospil

 • Indstil avancerede indstillinger for automatisk spil ved at klikke på AUTOSPIL og dernæst på Avancerede indstillinger.
 • Ved enhver gevinst. Stop autospil, når du vinder en runde.
 • Hvis Free Spins vindes. Standser autospil, når Free Spins vindes.
 • Hvis en enkelt gevinst er større end. Standser autospil, når det beløb, du har vundet, er større end eller lig med det beløb, du har valgt.
 • Hvis saldo øges med. Stopper autospil, hvis saldo øges med det beløb, du angiver.
 • Hvis saldo mindskes med. Stopper autospil, hvis saldo mindskes med det beløb, du angiver.
 • Klik på Nulstil for at rydde alle valgte indstillinger for Stop autospil.
 • Bemærk: Hvis forbindelsen afbrydes, mens du spiller, vil alle autospil-indstillinger vende tilbage til standardindstillingen, når du genindlæser spillet.

Bemærk: Nogle autospil-indstillinger er obligatoriske i nogle lande.

Yderligere oplysninger

 • Følgende spilfunktioner og -indstillinger kan være underlagt spilwebstedets betingelser og vilkår. Du kan få flere oplysninger om følgende på webstedet:
  • Fremgangsmåden ved håndtering af uafsluttede spillerunder.
  • Det tidsrum, hvorefter inaktive spilsessioner afsluttes automatisk.
 • I tilfælde af, fejl i spillets hardware/software, vil alle berørte indsatser og udbetalinger blive annulleret, og alle berørte indsatser vil blive refunderet.

Tilbagebetalingsprocent til spiller

 • Den teoretiske tilbagebetalingsprocent til spilleren for dette spil er 96.59%

Oversættelse af spilterminologi

Bemærk: Den følgende tabel gælder kun, hvis du spiller på et andet sprog end engelsk.

Engelsk udtryk Oversat udtryk
Cluster Pays™ Klyngeudbetaling™
Stacked symbols Stacked symboler
Random Substitutions Tilfældige erstatnings-symboler
Sticky Re-Spins Klistrede ekstra spil
Scatter Spreder
Nudge Reel Skubbe-hjul
Free Spins Gratis træk

Seneste opdatering: 18-05-2018