Reef Raider

 • Reef Raider™ er en videospillemaskine med 7 rækker og 7 hjul med Cluster Pays™ mekanisme. Spillet har Wild Coin-symboler, Clam Wild-symboler, Multipliers, Avalanche™ funktion, en Treasure Trail måler med Anchor Drop-funktion, Random Wilds-funktion Mystery Chest-funktion og Cannon Blast-funktion samt Free Spins med Mystery Overlay-funktion.
 • Spillet spilles med symbolklynger og varierende møntværdier, indsatsværdier og indsatsniveauer (kun når der spilles med mønter).
 • 5 eller flere ens symboler i en klynge udløser en gevinst.
 • Et symbol er en del af en klynge, hvis det fremkommer ved siden af det samme symbol på den lod- eller vandrette led.
 • Flere klynger fra samme symbol, som ikke ligger ved siden af hinanden, tildeler spilleren en gevinst som separate klynger.
 • Spillet kan spilles i kontante beløb og i mønter. Gå til spilindstillinger for at skifte mellem de to spilmuligheder.
 • INDSATS er antallet af mønter eller det kontante beløb, der satses.
 • Når der spilles med mønter, bestemmes indsatsværdien ved at klikke på knappen Indsatsindstillinger og vælge den ønskede møntværdi og indsatsniveau. Hvis der spilles med kontanter, indstilles indsatsværdien ved at klikke på knappen Indsatsindstillinger, hvorefter indsatsen vælges.
 • SALDO viser, hvor meget spilleren kan satse, enten som et kontantbeløb eller i antal mønter.
 • Vinderkombinationer og udbetalinger sker i overensstemmelse med Gevinsttabel.
 • Værdien af udbetalinger fra symboler, der fremgår af Gevinsttabellen, er dynamiske og skifter efter den valgte indsatsværdi.
 • En klyngegevinst er lig med værdien vist i Gevinsttabellen ganget med eventuelle multiplikatorer.
 • Kun den højeste gevinst per klynge udbetales.
 • Samtidige gevinster fra flere klynger tilføjes.

Avalanche™-funktion

 • Symboler falder på plads i tromlerne i stedet for at spinne.
 • En klyngegevinst udløser en Avalanche.
 • Symboler i vinderkombinationer eksploderer og forsvinder og giver plads til en anden Avalanche med symboler.
 • Avalanches fortsætter indtil der ikke vindes mere.

Wild Coin-symbol og Clam Wild-symbol

 • Hvis en gevinstgivende klynge indeholder mindst 3 medium eller lave gevinstgivende symboler, efter en klyngegevinst er vurderet og fjernet fra spilleområdet, fremkommer der et Clam Wild-symbol i stedet for et af de fjernede medium eller lave gevinstgivende symboler før Avalanche.
 • Wild Coin-symboler kan fremkomme på hjulene i hovedspillet og i Free Spins, når Random Wilds-funktionen eller Cannon Blast-funktionen er aktiveret.
 • Wild Coins-symboler og Clam Wilds-symboler erstatter alle symboler undtagen Multiplier-symboler.
 • Hvis et Wild Coin-symbol eller Clam Wild-symbol bliver del af en gevinstgivende klynge, bliver det fjernet fra spilleområdet med resten af symbolerne i den gevinstgivende klynge.
 • Wild Coin-symbol- og Clam Wild-symbol-erstatning betaler den højest mulige gevinstgivende kombination i en klynge i henhold til gevinsttabellen.
 • Et Wild Coin-symbol eller et Clam Wild-symbol kan være del af mere end en gevinstgivende klynge, hvis disse klynger støder op til hinanden vandret eller lodret.
 • Wild Coin-symboler og Clam Wild-symboler giver kun gevinst i kombination med andre symboler.

Multiplier-symboler

 • Et Multiplier-symbol, der støder op til en gevinstgivende klynge vandret eller lodret, multiplicerer den gevinst med dens værdi: x2, x3, x5 eller x50.
 • Multiplier-symboler regnes ikke som en del af en gevinstgivende klynge.
 • Det samme Multiplier-symbol kan påvirke flere gevinster, hvis det vandret eller lodret støder op til adskillige gevinstgivende klynger på samme tid.
 • Multiplier-symboler kan fremkomme hvor som helst på hjulene i hovedspillet. I Free Spins kan Multiplier-symboler fremkomme hvor som helst i spilleområdet undtagen på de positioner, der har Mystery Overlay-symboler.
 • Der kan kun være 1 Multiplier-symbol i spilleområdet på samme tid.
 • Multiplier-symboler forsvinder fra hjulene sammen med den gevinstgivende klynge, som de støder op til vandret eller lodret.

Treasure Trail måler

 • Treasure Trail måleren har fra begyndelsen 15 uopladede streger.
 • Hver gang et Clam Wild-symbol fjernes fra spilleområdet som resultat af en klyngegevinst, opkræves der 1 bindestreg på Treasure Trail-måleren.
 • Et Clam Wild-symbol kan ikke oplade mere end 1 streg ad gangen, selvom det er en del af flere gevinstgivende klynger.
 • 3 opladede streger tildeler Anchor Drop-funktionen.
 • 6 opladede streger tildeler Random Wilds-funktionen.
 • 9 opladede streger tildeler Mystery Chest-funktionen.
 • 12 opladede streger tildeler Cannon Blast-funktionen.
 • De tildelte funktioner aktiveres, når der ikke er flere gevinster fra Avalanches. Funktionerne spilles i den rækkefølge, som de blev tildelt.
 • Treasure Trail måleren går tilbage til 0 opladede streger, efter alle aktiverede funktioner blev spillet, eller der ikke er flere klyngegevinster med Clam Wilds-symboler.
 • Hver ny spillerunde starter med 0 opladede streger.

Anchor Drop-funktion

 • Når Anchor Drop-funktionen er aktiveret i hovedspillet eller i Free Spins, vælges der vilkårligt 1 til 3 forskellige lave gevinstgivende symboler, og alle matchende symboler fjernes fra spilleområdet.
 • Efter funktionen er blevet spillet, aktiveres Avalanche™ funktionen.

Random Wilds-funktion

 • Når Random Wilds-funktionen er aktiveret i hovedspiller eller i Free Spins, placeres der vilkårligt 4 til 8 Wild Coin-symboler på hjulene.
 • I Random Wilds-funktionen kan Wild Coins-symboler ikke lande ovenpå Clam Wilds-symboler eller Multiplier-symboler.

Mystery Chest-funktion

 • Når Mystery Chest-funktionen er aktiveret i hovedspillet eller i Free Spins, erstattes 2 til 16 medium eller lave gevinstgivende symboler på hjulene med Mystery-symboler.
 • Efter funktionen er aktiveret, afsløres alle Mystery-symboler, og eventuelle klyngegevinster vurderes.
 • Mystery-symboler afsløres altid som den samme type lave eller medium gevinstgivende symboler og kan aldrig være en blanding af lave og medium gevinstgivende symboler.
 • Mystery-symboler kan placeres et hvilket som sted på hjulene undtagen positioner med Wild Coin-symboler, Clam Wild-symboler og Multiplier-symboler.

Cannon Blast-funktion

 • Når Cannon Blast-funktionen er aktiveret i hovedspillet eller i Free Spins, fjernes et vilkårligt symbol på hjulene fra spilleområdet sammen med alle medium og lave gevinstgivende symboler i den samme række og kolonne som det valgte symbol.
 • Clam Wild-symboler, Wild Coin-symboler og Multiplier-symboler kan ikke fjernes i Cannon Blast-funktionen.
 • Alle fjernede symboler kan vilkårligt erstattes med et Wild Coin-symbol.
 • Efter funktionen er blevet spillet, aktiveres Avalanche™ funktionen.

Free Spins og Mystery Overlay-funktion

 • I hovedspillet tildeler 15 eller flere opladede Treasure Trail målestreger Free Spins, og for hver ekstra 3 opladede streger tildeles der yderligere 2 Free Spins.
 • I Free Spins tildeler 15 opladede streger yderligere 1 Free Spin, og for hver ekstra 3 opladede streger tildeles der yderligere 1 Free Spin.
 • Free Spins starter, når alle aktiverede funktioner spilles, og der ikke er flere Avalanches.
 • Når du starter Free Spins er Mystery Overlay-funktionen aktiveret, og der fremkommer 5 Mystery-symboler på hjulene: 1 i midten af spilleområdet og 4 mere på de vandrette og lodrette positioner, der støder op til midten.
 • Mystery-symbolerne afsløres derefter for at danne en gevinstgivende klynge af lave eller medium gevinstgivende symboler.
 • I Mystery Overlay-funktionen kan klyngen af Mystery-symboler ikke bestå af en blanding af lave og medium gevinstgivende symboler.
 • Den oprindelige klynge af Mystery-symbolers positioner på hjulene forbliver de samme, indtil Free Spins afsluttes.
 • I hvert Free Spin kan der vilkårligt fremkomme yderligere Mystery-symboler på hjulene.
 • Hvis det ekstra Mystery-symbol er vandret eller lodret tilstødende til en af den oprindelige klynge af Mystery-symbolers positioner, bliver det ekstra Mystery-symbols position en del af denne klynge, indtil Free Spins afsluttes.
 • Free Spins spilles med samme indsatsværdi som runden der udløste Free Spins.
 • Free Spins afsluttes, når Free Spins-tælleren når 0.
 • Ved afslutningen af Free Spins returnerer spillet til hovedspillet, og Treasure Trail måleren nulstilles til 0 opladede streger.
 • Ved afslutningen af Free Spins lægges sammen den samlede gevinst fra Free Spins til enhver gevinst fra runden, der aktiverede Free Spins.

Spilfunktioner

 • Tabellen nedenfor viser de forskellige knapper, der findes i spillet, og beskriver deres funktioner.
Hovedspil

Spin-knap

Klik for at starte en spillerunde med den aktuelle indsats.

Stop-knap

Klik for at stoppe spillerunden.

Autospil

Klik for at vælge antallet af runder, der skal spillet med Autospil, samt avancerede indstillinger for autospil.

Stop Autospil

Hvis Autospil er valgt, vises det resterende antal spillerunder på tælleren. Klik på tælleren for at stoppe Autospil. Når Spil-knappen er synlig, vises tælleren på knappen.

Indsatsindstillinger

Klik for at se indsats- eller møntværdien og indsatsniveauet.

Møntværdi og niveau

Hvis der spilles med mønter, bestemmes indsatsværdien ved hjælp af vælgerknapperne Møntværdi og Niveau.

Teksten på vælgerknapperne vises i det valgte sprog.

Gevinsttabel

Klik for at se gevinstgivende kombinationer og udbetaler.

Lyd

Klik for at slå spillyde fra eller benyt skyderen til at justere lydstyrken.

Menu

Klik for at åbne spilindstillingerne og spiloplysningerne.

Spilindstillinger og spilinformation

Spilindstillinger

Klik for at åbne menuen Spilindstillinger.

 • Vis indsats i kontantbeløb: Skifter mellem indsats i kontante beløb og i mønter.
 • Mellemrumstasten til spin: Slår mellemrumstasten funktion til eller fra.

Spilleregler

Klik for at se spilreglerne.

Spilhistorik

Klik for at din seneste spilhistorik. Spilhistorik er kun tilgængelig, når der spilles for penge. Bemærk: Der kan være forsinkelse på spilhistorikken.

Avancerede indstillinger for Autospil

Du kan bestemme avancerede indstillinger for autospil ved at klikke på knappen Autospil og vælge antallet af runder, autospil skal spille for dig. Klik derefter på Avancerede indstillinger for at vælge én eller flere betingelser for stop af autospil. Start autospil ved klikke på Spin-knappen.

Teksten på knappen vises på spillets aktuelle sprog.

 • Ved enhver gevinst. Stop autospil, når du vinder en runde.
 • Hvis en enkelt gevinst er større end. Standser autospil, når det beløb, du har vundet, er større end eller lig med det beløb, du har valgt.
 • Hvis saldo øges med: Stopper autospil, hvis saldo øges med det beløb, du angiver.
 • Hvis saldo mindskes med: Stopper autospil, hvis saldo mindskes med det beløb, du angiver.
 • Hvis Free Spins vindes. Stopper autospil, når Free Spins vindes.

Klik på Nulstil for at rydde alle valgte betingelser for stop af autospil.

Bemærk: Hvis forbindelsen afbrydes, mens du spiller, vil alle Autospil-indstillinger vende tilbage til standardindstillingen, når du genindlæser spillet.

Bemærk: I nogle lande er visse Autospilindstillinger påkrævet.

Luk

Klik for at gå tilbage til hovedspillet.

Yderligere oplysninger

 • Følgende spilfunktioner og -indstillinger kan være underlagt vilkårene og betingelserne på kasinooperatørens websted. For mere information henvises til kasinooperatørens websted:
  • Fremgangsmåden ved håndtering af uafsluttede spillerunder.
  • Det tidsrum, hvorefter inaktive spilsessioner afsluttes automatisk.
 • I tilfælde af funktionsfejl i hardwaren og/eller softwaren, annulleres alle berørte spilindsatser og udbetalinger, og alle berørte indsatser refunderes.

Tilbagebetalingsprocent til spiller

 • Den teoretiske tilbagebetalingsprocent til spilleren for dette spil er 96.1%.

Oversættelse af spilterminologi

 • Bemærk: Den følgende tabel gælder kun, hvis du spiller på et andet sprog end engelsk.
Engelsk udtryk Oversat udtryk
Cluster Pays Klyngegevinster
Avalanche Lavine
Wild Coin Wild Mønt
Clam Wild Musling Wild
Multiplier Multiplikator
Treasure Trail Skattesti
Anchor Drop Ankerkast
Random Wilds Tilfældige Wilds
Mystery Chest Mysteriekiste
Cannon Blast Kanonaffyring
Free Spins Gratis træk
Mystery Overlay Mysteriedække
Mystery Mysterie

Seneste opdatering: 11-08-2021