Butterfly Staxx 2

 • Butterfly Staxx 2™ er en videospillemaskine med 5 hjul, 4 rækker og 40 spillelinjer, der omfatter Wild-symboler, Re-Spins, Scatter-gevinster med valget mellem samt funktionerne Butterfly Spins og Butterfly Frenzy.
 • Spillet spilles med 40 spillelinjer (fast), 1-10 indsatsniveauer (25 mønter pr. niveau) og forskellige møntværdier.
 • Satsniveauet indstilles med NIVEAU-vælgeren.
 • Møntværdien indstilles med MØNTVÆRDI-vælgeren.
 • MØNTER viser antallet af mønter, du kan satse.
 • Når spillet spilles med MAKS. INDSATS spilles der med det maksimale indsatsniveau og den aktuelle møntværdi. Når der spilles på et lavere satsniveau, skal der klikkes to gange på MAKS. INDSATS for at spille runden på det valgte niveau.
 • AUTOSPIL spiller automatisk det valgte antal runder.
 • Vinderkombinationer og udbetalinger sker i overensstemmelse med Gevinsttabel.
 • En indsatslinjegevinst i mønter svarer til værdien, der er vist i gevinsttabellen ganget med indsatsniveauet.
 • En spillelinjegevinst i møntenhed svarer til gevinsten i mønter ganget med møntværdien.
 • Kun højeste gevinst pr. spillelinje udbetales.
 • Spillelinjegevinster betaler, hvis rækkefølgen går fra tromlen længst til venstre mod højre.
 • Butterfly Frenzy er et bonusspil, hvor spilleren skal vælge symboler.
 • 3 Scatter-symboler hvor som helst på hjul 1, 3 og 5 i grundspillet giver spilleren valget mellem at spille enten Butterfly Spins eller Butterfly Frenzy.
 • Alle møntgevinster udbetales kun efter kombinationer opnået på spillelinjer undtagen gevinster fra Butterfly Frenzy.
 • Butterfly Spins, Re-Spins og Butterfly Frenzy kan ikke udløses samtidigt.
 • I Re-Spins har spilleren mulighed for at låse op for 2 ekstra spilleområder.
 • Der er 3 aktive spilleområder i Butterfly Spins.
 • I Butterfly Spins og Re-Spins gælder samme layout og indsats i spilleområderne som i den spillerunde, der udløste funktionerne.
 • Hvert spilleområdes hjul drejer samtidigt og uafhængigt af hinanden.
 • Autospil standses, hvis der lander 3 Scatter-symboler hvor som helst på hjul 1, 3 og 5.
 • Samtidige gevinster på forskellige spillelinjer lægges sammen.

Wild-symbol

 • Wild-symboler kan dukke op på alle hjulpladser i hovedspillet og under Re-Spins og fungerer som jokere for alle symboler undtagen Scatter-symboler.
 • Gevinster, hvor Wild-symboler indgår i stedet for andre symboler, giver den højest mulige gevinstgivende spillelinjekombination ifølge Gevinsttabellen.

Re-Spins

 • Re-Spins udløses i grundspillet, når en stak på 4 Butterfly-symboler dækker hele hjulet.
 • Re-spins spilles med samme satsniveau og møntværdi, som det spin der aktiverede re-spin.
 • Før Re-Spins starter flyver alle Butterfly-symboler til pladser yderst til venstre, der ikke allerede er optaget af et Butterfly-symbol, på samme række. Her forbliver de indtil Re-Spins-funktionen er slut.
 • Under Re-Spins gælder det, at der låses op for et andet spilleområde, hvis de 2 hjul yderst til venstre er helt dækket af Butterfly-symboler.
 • Hvis første spilleområdes 3 hjul yderst til venstre eller andet spilleområdes 2 hjul yderst til venstre er fuldt dækket med Butterfly-symboler, låses der op for det tredje spilområde.
 • Hvert spilleområdes hjul drejer samtidigt og uafhængigt af hinanden.
 • Disse ekstra spilleområder starter med det første hjul helt dækket af Butterfly-symboler.
 • Under Re-Spins gælder det, at der tildeles ekstra Re-Spins på alle områder, der endnu ikke er låst op, hvis der lander nye Butterfly-symboler på nogen af de tildelte spilområder.
 • Re-Spins slutter, når ingen nye Butterfly-symboler er landet på nogen af de oplåste spilleområder.
 • Efter Re-Spins er slut, føjes eventuelle gevinster fra Re-Spins til den runde, der udløste Re-Spins.
 • Eventuelle linjegevinster fra den spillerunde, der udløste Re-Spins udbetales, før Re-Spins begynder.
 • Det andet spilleområde forsvinder, når den nye spillerunde starter.

Butterfly Spins

 • Spilleren får mulighed for at vælge at spille Butterfly Spins, hvis 3 Scatter-symboler lander hvor som helst på hjul 1, 3 og 5 i grundspillet. Hvis spilleren vælger at spille Butterfly Spins, tildeles 5 Butterfly Spins.
 • Under Butterfly Spins kan kun Cocoon-symboler lande på hjulene.
 • Cocoon-symboler kan være i dvale eller aktive. Aktive Cocoon-symboler, der synligt lander på hjulene forvandles til Butterfly-symboler.
 • Alle Butterfly-symboler, der synligt fremkommer på hjulene under Re-Spins, flyver til pladsen yderst til venstre på den samme række, som ikke allerede er optaget af et Butterfly-symbol. Derefter føjes alle linjegevinster til den samlede gevinst, og Butterfly-symbolerne holdes på hjulet, indtil Butterfly Spins slutter.
 • Der kan ikke vindes yderligere Butterfly Spins under Butterfly Spins.
 • Butterfly Spins spilles med samme møntværdi og ved samme satsniveau som runden, der aktiverede Butterfly Spins.
 • I slutningen af Butterfly Spins føjes eventuelle gevinster fra Butterfly Spins til eventuelle gevinster fra den spillerunde, som udløste Butterfly Spins.
 • I slutningen af Butterfly Spins vender spillet tilbage til den spillerunde, som udløste Butterfly Spins.

Butterfly Frenzy

 • Spilleren tilbydes at vælge at spille Butterfly Frenzy, hvis 3 Scatter-symboler lander hvor som helst på hjul 1, 3 og 5 i grundspillet. Hvis spilleren vælger at spille Butterfly Frenzy, skal han/hun vælge Butterfly-symboler.
 • Butterfly Frenzy er et bonusspil, hvor spilleren skal vælge symboler. Spillet består af stadier op til niveau 5 og starter med 10 valg.
 • I Butterfly Frenzy skal spilleren vælge Butterfly-symboler, som udløser møntgevinster, der øger det samlede gevinstbeløb.
 • Hvert stadie tildeler spilleren 10 valg. Disse valg (+10) føjes til det resterende antal valg fra det foregående stadie. Stadie 1 i Butterfly Frenzy starter med 10 valg, det næste stadie fortsætter med det antal af valg, der er tilbage fra stadie 1 + 10 ekstra valg.
 • Minimums- og maksimumsgevinsten i mønter er mellem 0,4 x og 5 x indsatsen for hvert valg afhængigt af stadiets niveau.
 • Under Butterfly Frenzy kan spilleren vælge særlige Butterfly-symboler, der tildeler en opgradering af stadiet uden møntgevinst. Denne stadieopgradering er gratis og påvirker ikke antallet af valg tilbage i den pågældende runde.
 • Spilleren kan vælge Autovælg, som automatisk vælger symbolerne.
 • Når Autovælg er startet, kan den ikke stoppes. Autovælg stopper, når Butterfly Frenzy-funktionen slutter.
 • Butterfly Frenzy slutter, når alle valg er brugt op.
 • Efter Butterfly Frenzy-funktionen er slut, vender spillet tilbage til den spillerunde, der udløste funktionen.
 • Efter Butterfly Frenzy-funktionen er slut, tilføjes eventuelle gevinster fra funktionen til eventuelle gevinster fra den runde, der udløste funktionen.
 • Hvis spilleren gendanner spillet under Butterfly Frenzy, genoptages spillet fra det næste stadie fra, hvor spilleren efterlod spillet. Hvis spillet blev efterladt under det sidste stadie, gendannes spillet ved udgangsvinduet. Hvis spillet genindlæses pga. en afbrydelse i internetforbindelsen eller pga. genstart af serveren, genoptages spillet fra, hvor det blev afbrudt. Når Butterfly Frenzy-spillet er gennemført vender spilleren tilbage til hovedspillet, hvor spilvinduet viser ingen gevinst.

Game Functions.

 • Tabellen nedenfor viser de forskellige knapper, der findes i spillet, og beskriver deres funktioner.
Knap Funktion
 31  Klik for at starte spillet med det aktuelt valgte indsatsniveau og møntværdi (du kan også trykke på mellemrumstasten).
 32  Klik for at få vist menuen for spilindstillinger og vælge forskellige spilmuligheder. Se afsnittet Spilindstillinger nedenfor.
 33  Klik for at slå spillyde fra eller benyt skyderen til at justere lydstyrken.
 34  Klik for at åbne spillereglerne.
 35  Klik for at se menuen Autospilindstillinger og spille spillet automatisk. Vælg antallet af spillerunder, der skal spilles automatisk i autospil eller åbn Avancerede indstillinger for at konfigurere indstillinger for stop af autospil.
 36  Klik for at se GEVINSTTABELLEN.
 37  Klik på pilene, der peger til venstre eller højre, for at bladre gennem siderne i GEVINSTTABEL.
 38  Klik for at gå tilbage til hovedspillet.

Spilindstillinger

 • Spillets indstillinger tilgås ved at klikke på skruenøgle-ikonet i spilpanelet.
 • Hurtig spin. Slår Hurtig spin til eller fra (Ikke tilgængelig i alle casinoer).
 • Introskærm. Slår introskærmen til eller fra.
 • Mellemrumstasten til spin. Slår mellemrumstasten funktion til eller fra.
 • Spilhistorik. Klik for at få vist seneste spilhistorik (Ikke muligt når der SPILLES FOR SJOV).

Avancerede indstillinger for autospil

 • Indstil avancerede indstillinger for automatisk spil ved at klikke på AUTOSPIL og dernæst på Avancerede indstillinger.
 • Ved enhver gevinst. Stop autospil, når du vinder en runde.
 • Hvis en enkelt gevinst er større end. Stop autospil, når det beløb, du har vundet, er større eller lig det beløb, som du har valgt.
 • Hvis saldo øges med. Stopper autospil, hvis saldo øges med det beløb, du angiver.
 • Hvis saldo mindskes med. Stopper autospil, hvis saldo mindskes med det beløb, du angiver.
 • Klik på Nulstil for at rydde alle valgte indstillinger for Stop autospil.
 • Bemærk:: Hvis du skifter autospilindstillinger i en spillerunde, gælder alle ændringerne først, når den aktuelle spillerunde eller funktion er afsluttet.
 • Bemærk: Hvis forbindelsen afbrydes, mens du spiller, vil alle autospil-indstillinger vende tilbage til standardindstillingen, når du genindlæser spillet.
 • Bemærk: Nogle autospil-indstillinger er obligatoriske i nogle lande.

Yderligere oplysninger

 • Følgende spilfunktioner og -indstillinger kan være underlagt spilwebstedets betingelser og vilkår. Du kan få flere oplysninger om følgende på webstedet:
I tilfælde af, fejl i spillets hardware/software, vil alle berørte indsatser og udbetalinger blive annulleret, og alle berørte indsatser vil blive refunderet. 

Tilbagebetalingsprocent til spiller

 • Den teoretiske tilbagebetalingsprocent til spilleren for dette spil er 96.35%

Oversættelse af spilterminologi

Bemærk: Den følgende tabel gælder kun, hvis du spiller på et andet sprog end engelsk.

Engelsk udtryk   Oversat udtryk  
 Scatter  Spreder
 Wild  Joker
 Butterfly Sommerfugl 
 Cocoon Kokon 
 Butterfly Spins Sommerfugle-spil 
 Butterfly Frenzy Skør med Sommerfugle 
 Re-Spins  Omtraek
 Stage  Trin
 Bigger Wins Større gevinster 
 Stage Upgrade STADIEOPGRADERING 
 PICKS VALG 

Seneste opdatering: 22-08-2019