Finn's Golden Tavern

 • Finn’s Golden Tavern™ er en videospillemaskine med 5 hjul og 5 rækker, der yderligere omfatter Wild-symboler, Free Spins med en multiplikatormåler og en møntbonus, samt 2 forskellige Random Features.
 • Symboler følger et spiralmønster, der starter i nederste venstre hjørne af hjulene og slutter i midterpositionen
 • Indsatsværdien bestemmes med pilene ved siden af feltet MØNTVÆRDI.
 • SALDO viser, hvor meget spilleren kan satse, enten som kontantbeløb eller i antal mønter.
 • Spillet kan spilles ved visning af kontantbeholdning eller antal mønter, og spilleren kan til hver en tid skifte mellem de to visninger - både i løbet af en spillerunde og under Free Spins.
 • Du kan skifte mellem visning i kontanter eller antal mønter ved at klikke på enten INDSATS, GEVINST eller SALDO.
 • Vinderkombinationer og udbetaling sker i henhold til Gevinsttabel.
 • Værdien af udbetalinger fra symboler, der fremgår af Gevinsttabellen, er dynamiske og skifter efter den valgte indsatsværdi.
 • Indsatsen svarer til antallet af mønter eller det kontante beløb pr. spillerunde.
 • Et gevinst-match i mønter svarer til valutaen vist i GEVINSTTABELLEN ganget med indsatsniveauet. Beløbet ganges også med eventuelle gældende multiplikatorer.
 • Et gevinst-match i valuta svarer til gevinsten i mønter ganget med møntværdien.
 • Kun den højeste gevinst pr. match udbetales.
 •  
 • Samtidige gevinster fra forskellige gevinstmatch tilføjes.
 • Free Spins spilles med samme spinmekanik med 25 pladser som i hovedspillet og med samme indsatsniveau og møntværdi som den spillerunde, der udløste dem.

Spilmekanik

 • I hvert af de 25 rum vises 25 separate symboler, der er uafhængige af symbolerne omkring dem.
 • Gevinstgivende symboler bliver ødelagte, og de resterende symboler flyttes for at udfylde tomrummet.
 • Symboler flytter sig fra højere nummererede pladser til den næste, lavere nummererede plads i pilens retning (se diagrammet nedenfor)
 

Wild-symboler

 • Gevinster med Wild-symboler kan krydse eller overlappe hinanden på samme række eller kolonne.
 • Der fremkommer ingen Wild-symboler i det første spil/symboldrop.
 • Wilds kan erstatte ethvert møntsymbol. En Wilds møntværdi bestemmes tilfældigt, men hvis et Wild-symbol danner del af en eller flere gevinstgivende kombinationer af møntsymboler, har alle Wild-symboler samme værdi.

Gevinstmatch

 • Enhver vandret eller lodret linje med 3 eller flere ens symboler udgør et gevinstmatch.
 • En enkelt række eller kolonne kan omfatte flere end 1 gevinst.
 • Når 3 eller 4 Wild-symboler er på række i en lodret eller vandret linje, kan de kun erstatte symboler på hver side af linjen, hvilket betyder, at en gruppe af Wild-symboler alene ikke kan danne en gevinst.
 • Hvert møntsymbol har en værdi tildelt, og enhver kombination af 3 eller flere møntsymboler giver summen af alle møntværdierne i kombinationen.
 • Gevinster, der udelukkende dannes af Wild-symboler, tælles kun, hvis ingen anden kombinationer i vandret eller lodret retning er mulige. Hvis dette sker, tæller Wild-symbolerne som tilfældige mønter som beskrevet ovenfor, og alle Wild-symboler vil blive tildelt den samme tilfældige møntværdi, som så udløser en gevinstkombination.

Generering af glide- og Wild-symboler

 • Efter alle gevinster er blevet evalueret, eksploderer og forsvinder ethvert symbol, der var en del af en gevinst.
 • Når symbolerne standser, foretages en gevinstevaluering baseret på, hvordan 5x5-nettet vises.
 • Der er forskellige typer af gevinster: Der er gevinster med eller uden Wild-symboler.
 • Hver gevinst udløser 1 af 2 hændelser, afhængigt af gevinsttypen.
 • Gevinster med et Wild-symbol: Hvis gevinsten indeholder et Wild-symbol, vil Wild-symbolet, der bidrager til gevinsten, eksplodere og ødelægge de lodrette og vandrette symboler ved siden af det.
 • Gevinster uden et Wild-symbol: Hvis gevinsten ikke indeholder et Wild-symbol, oprettes et nyt Wild-symbol i stedet for et af de symboler, der er eksploderede og forsvandt
 • Efter alle eksplosionerne er overstået, og nye Wild-symboler er på plads, vil de resterende symboler fylde de tomme rum. Denne proces gentages, indtil der ikke er yderligere gevinster.
 • De nye Wild-symboler bliver placeret i midten af den gevinstgivende match, men der vil være tilfælde (se 'gevinster med et Wild-symbol' ovenfor), hvor der ikke vil blive genereret nye Wilds.
 • Skred-gevinster føjes til saldoen sammen med gevinster fra hovedspillet.

Random Coin Feature

 • Efter alle gevinstgivende kombinationer og/eller symbolerne er faldet ned i en spillerunde, er der mulighed for, at en Random Coin Feature udløses.
 • For at en Random Coin Feature skal kunne udløses, må Free Spins Chest-symbolet ikke optage en midterplads på hjulene, men skal optage en af pladserne i ringen omkring midterpladserne.
 • Efter Random Coin Feature er udløst, vælges 1 eller 2 tilfældige lavgevinstsymboler blandt symbolerne i midterpladserne eller ringen af symboler omkring midterpladserne, som forvandles til møntsymboler.
 • Værdien af hvert møntsymbol vælges tilfældigt.
 • Hvis de tilføjede møntsymboler skaber gevinster, udbetales gevinsten som normalt, hvorefter symbolerne falder ned og genererer Wilds på den sædvanlige måde, indtil der ikke forekommer flere gevinster. Hvis Free Spins Chest-symbolet når midterpladsen efter lavinen, udløses Free Spins.
 • En Random Coin Feature kan ikke udløses flere end én gang i den samme spillerunde.

Free Spins Chest-symbol

 • Den nederste venstre plads på hjulene begynder altid med et Free Spins Chest-symbol.
 • Free Spins Chest-symbolet går videre til midten efterhånden som der er gevinst, og de resterende symboler glider frem i lavinen.
 • Free Spins Chest-symbolet kan ikke forsvinde - hverken i hovedspillet eller under Free Spins.
 • Free Spins udløses, hvis Free Spins Chest-symbolet er i midterpositionen, når der ikke er flere gevinstgivende kombinationer, og alle symbolskredene er færdige.

Free Spins

 • Efter alle gevinster er fundet eller symbolskred har fundet sted, og hvis Free Spins Chest-symbolet er i midterpositionen, tildeles et Free Spins-spil.
 • Free Spins fungerer på samme måde i hovedspillet bortset fra tilføjelsen af en multiplikatormåler, som kan øge gevinstudbetalingen.
 • Multiplikatormåleren stiger et trin ad gangen for hvert Wild-symbol, der genereres, når symboler falder ned.
 • For hvert 5. trin på måleren øges multiplikatoren med 1, hvor den nye multiplikatorværdi gælder for alle efterfølgende gevinster vundet i de resterende Free Spins-runder. Multiplikatoren starter på 1 i begyndelsen af Free Spins.
 • Den samme Random Coin Feature, som optræder i hovedspillet, kan også udløses under Free Spins med samme udløsnings- og udbetalingsvilkår. En Random Coin Feature kan kun udløses én gang for hver enkelt Free Spin-runde.
 • Under Free Spins gælder det, at Free Spins Chest-symbolet fungerer på samme måde som i hovedspillet: Symbolet starter på den yderste plads og rykker indad, når symboler falder ned. Men hvis Free Spins Chest-symbolet optager midterpladsen på hjulene under Free Spins, efter symbolerne er faldet ned, udløser symbolet møntbonusfunktionen.
 • Denne funktion placerer et antal møntsymboler med tilfældig værdi på hjulene.
 • Møntsymbolerne erstatter tilfældige lavgevinstsymboler, og efter den første møntplacering er afsluttet, udføres en gevinstevaluering. Hvis der ikke vindes nogen gevinst efter den første placering af mønterne, vælges en yderligere plads fra de resterende gyldige pladser, indtil en gevinst opnås.
 • Når alle mønterne er placeret, beregnes og udbetales efterfølgende alle gevinster og ganges med den aktuelle aktive multiplikator. Wild-symboler og symbolfald udløses også, indtil der ikke kan dannes yderligere gevinster.
 • Møntbonusfunktionen kan udløses i enhver Free Spins-runde, også selv om den er blevet udløst i en tidligere Free Spins-runde.

Fist Slam Feature

 • I hovedspillet gælder det, at en Fist Slam Feature udløses tilfældigt ved en spillerunde uden gevinst. Funktionen flytter et møntsymbol, så en gevinst opnås.
 • Efter gevinsten udbetales, falder de resterende symboler ned og skaber mulighed for nye gevinster.
 • Free Spins Chest-symbolet kan ikke flyttes af denne funktion.

Spilfunktioner

 • Tabellen nedenfor viser de forskellige knapper, der findes i spillet, og beskriver deres funktioner.
Hovedspil
 

Spin-knap

Klik for at starte en spillerunde med den aktuelle indsats (du kan også trykke på mellemrumstasten i stedet).
 

Hurtig spin

(Ikke tilgængelig i alle casinoer).

 

Autospil

Klik for at vælge antallet af runder, der skal spillet med Autospil, samt avancerede indstillinger for autospil.

 

Stop Autospil

Hvis spilleren vælger at spille med autospil, vises det resterende antal runder på Spin-knappen. Klik på Spin-knappen for at stoppe autospil.

 

Møntværdi

Klik på pil op eller pil ned for at ændre møntværdien.

 

Lyd

Klik for at slå spillyde fra eller benyt skyderen til at justere lydstyrken.

 

Menu

Klik for at åbne spilindstillingerne og spiloplysninger.
Spilindstillinger og spilinformation
 

Gevinsttabel

Klik for at se gevinstgivende kombinationer og udbetaler.
 

Spilindstillinger

Klik for at åbne menuen Spilindstillinger.

 • Introskærm: Slår introskærmen til eller fra.
 • Hurtig spin: Slår Hurtig spin til eller fra (Ikke tilgængelig i alle casinoer).
 • Mellemrumstasten til spin: Slår mellemrumstasten funktion til eller fra.
 • Vis indsatsen i kontanter: Skifter mellem indsats i kontante beløb og i mønter.
 

Spilleregler

Klik for at se spilreglerne.
 

Spilhistorik

Klik for at din seneste spilhistorik. Spilhistorik er kun tilgængelig, når der spilles for penge. Bemærk: Der kan være forsinkelse på spilhistorikken. Bemærk: Spilleloggen viser altid møntværdien og ikke kontantværdien, uanset hvilken tilstand der blev valgt før spillet. En påmindelse om, at en gevinst i kontanter er lig med en gevinst i mønter ganget med møntværdien. 
 

Avancerede indstillinger for Autospil

Du kan bestemme avancerede indstillinger for autospil ved at klikke på knappen Autospil og vælge antallet af runder, autospil skal spille for dig. Klik derefter på avancerede indstillinger for at vælge én eller flere betingelser for stop af autospil. Start autospil ved klikke på Spin-knappen.

 • Ved enhver gevinst. Stop autospil, når du vinder en runde. 
 • Hvis Free Spins vindes. Stopper autospil, når Free Spins vindes.
 • Hvis en enkelt gevinst er større end. Standser autospil, når det beløb, du har vundet, er større end eller lig med det beløb, du har valgt.
 • Hvis saldo øges med: Stopper autospil, hvis saldo øges med det beløb, du angiver.
 • Hvis saldo mindskes med: Stopper autospil, hvis saldo mindskes med det beløb, du angiver.

Klik på Nulstil for at rydde alle valgte betingelser for stop af autospil.

Bemærk: Hvis forbindelsen afbrydes, mens du spiller, vil alle autospil-indstillinger vende tilbage til standardindstillingen, når du genindlæser spillet.

Bemærk: Visse indstillinger for autospil er obligatoriske i nogle lande.

 

Luk

Klik for at gå tilbage til hovedspillet.

Yderligere oplysninger

 • Følgende spilfunktioner og -indstillinger kan være underlagt spilwebstedets betingelser og vilkår. Du kan få flere oplysninger om følgende på webstedet:
  • Fremgangsmåden ved håndtering af uafsluttede spillerunder.
  • Det tidsrum, hvorefter inaktive spilsessioner afsluttes automatisk.
 • I tilfælde af, fejl i spillets hardware/software, vil alle berørte indsatser og udbetalinger blive annulleret, og alle berørte indsatser vil blive refunderet.

Tilbagebetalingsprocent til spiller

 • Den teoretiske tilbagebetalingsprocent til spilleren for dette spil er 96.1%

Oversættelse af spilterminologi

Bemærk: Den følgende tabel gælder kun, hvis du spiller på et andet sprog end engelsk.

Engelsk udtryk

Oversat udtryk

Wild

Joker

Free Spins

Gratis træk

Free Spins Chest

Gratis Spil-kiste

Random Coin Feature

Tilfældig møntfunktion

Fist Slam Feature

Knytnævefunktion


Seneste opdatering: 12-02-2020