Pharaoh's Treasure

Spillets mål:

Pharaoh's Treasure (faraos skat) är en spilleautomat med 5 hjul og 20 gegevinstlinjer som også indeholder scatter- og wild-symboler. Spilleren kan vinde fire forskellige typer gevinster:

 • Linjegevinst
 • Bonusspil Tutankhamen's Tomb (Tutankhamons grav)
 • Free spins win (gratisspin)
 • Gamble win (satse gevinst)

Bonusspillet Tutankhamen's Tomb starter når 3, 4 eller 5 Tutankhamon-symboler (guldmaske) vises på hjulene på en aktiv gegevinstlinje.

Spilleren vinder gratisspin hvis 3, 4 eller 5 scattersymboler i form af en skarabé vises hvor som helst på hjulene (det behøver ikke være på samme gevinstlinje).

Gamble-funktionen bliver tillgæneglig efter at spilleren har fået en linjegevinst – spilleren har da mulighed for at satse gevinsten fra det aktuelle spin ved at klikke på knappen Gamble Win (satse gevinsten) og aktivere spillet.

Information om spillet:

 • Du spiller på 1-20 linjer.

Sådan spiller du:

 • Vælg indsats: Når du begynder at spille satses der automatisk EUR 0,10 på alle 20 linjer dvs. totalt EUR 2. Indsatsen vises længst nede på skærmen under hjulene ved STAKE (insats). Du kan øge eller sænke indsatsen ved at klikke på knapperne Stake Up (öka insatsen) eller Stake Down (minska insatsen) under meddelelsesfeltet. Hvis din spillesaldo er på under EUR 2 justeres indsatsen automatisk til næste mulige indsats.
 • Antal linjer ganges med insatsen per linje. Den totale indsats vises ved TOTAL STAKE (total indsats) længst nede på skærmen under STAKE (indsats).
 • Totalt antal linjer som du spiller på vises vid TOTAL LINES (totalt antal linjer) længst nede til venstre på spilleskærmen under hjulene. Du kan øge eller sænke antal linjer ved hjælp af knappen SELECT LINES (vælg linjer) og indsatsen per linje ved hjælp af knapperne Stake Up (øg indsatsen) eller Stake Down (sænk indsatsen) under beskedfeltet.
 • Gevinsttabel: Hvis du klikker på knappen PAYTABLE på spilskærmen kommer du til gevinsttabellen. For at komme tilbaga til spillet klikker du på knappen BACK TO REELS (tilbage til hjulene) på skærmen PAYTABLE.
 • Hvis du vil udregne udbetalningsbeløb ganger du hver enkelt gevinst med indsatsen per linje.
 • PLAY (Spil): När hjulene stopper med at dreje bliver du betalt for eventuelle gevinstkombinationer på valgte linjer og/eller scattervinster i henhold til gevinsttabellen.
 • Resultat: Ved gevinst markeres gevinstlinjerne og animerer de respektive symboler. Enkelte gevinster vises i WIN (gevinst) øverst til venstre for hjulet. Den totale gevinst for et spin vises under TOTAL WIN (total gevinst) øverst til højre for hjulet.
 • Gentag indsats/ændra indsats: Når du har satset en gang overføres dine indstillinger automatisk til næste spin hvis der er penge nok. Klik på PLAY hvis du vil spille med samme indsats igen. Hvis du vil ændre indsatsen kan du anvende knapperne STAKE DOWN (sænk insatsen), STAKE UP (øg insatsen) og SELECT LINES (vælg linjer) som beskrevet ovenfor.
 • Saldo: Når du har placeret din insats vises din resterende spilsaldo ved BALANCE.
 • Den aktuelle spilsaldo er summen af de beløb som vises ved BALANCE og TOTAL STAKE.
 • AUTOPLAY (automatisk spil): Med denne funktion kan du vælge spinalternativ for hands free-spil. Funktionen indeholder følgende alternativ:
  • 10 spin: Spillet drejer automatisk 10 gange hvis du klikker på knappen 10 SPINS.
  • 25 spin: Spillet drejer automatisk 25 gange hvis du klikker på knappen 25 SPINS.
  • 100 spin: Spillet drejer automatisk 100 gange hvis du klikker på knappen 100 SPINS.
  • 250 spin: Spillet drejer automatisk 250 gange hvis du klikker på knappen 250 SPINS.
  • 500 spin: Spillet drejer automatisk 500 gange hvis du klikker på knappen 500 SPINS.
 • Hvis du vil anvende autospilsfunktionen klikker du på knappen AUTOPLAYS længst nede på spilskærmen til venstre for knappen SPIN. Når dialogruden for autospil åbnes klikker du på det ønskede alternativ. Knappen STOP vises (istedet for knappen AUTOPLAYS). Klik på SPIN for at dreje hjulene.
 • Du kan stoppe autospillet ved at klikke på knappen STOP.
 • Hvis gratis- eller bonusspillet starter under autospillet stoppes autospillet efter at omgangen afsluttes.
 • Obs! Du kan kun bruge alternativet AUTO SPIN når du spiller med rigtige penge.
 • Satse gevinst: Gamble-funktionen hvor gevinsten satses bliver tilgængelig efter at spilleren har fået en linjegevinst – spilleren har da milighed for at satse gevinsten fra det aktuelle spin ved at klikke på knappen Gamble Win (satse gevinsten) for at aktivere spillet.
 • Klik på GAME LOGS hvis du vil se logbog fra dit spil.
 • Klik på GAME RULES (spilleregler) hvis du vil se regler for spillet som hjemmeside.
 • Klik på REBUY hvis du vil overføre flere penge fra din Danske Spil-konto till spillet.
 • Klik på EXIT GAME hvis du vil afslutte spillet og gå tilbage til lobbyen.
 • Klik på knappen QUICK DEPOSIT (hurtig indbetaling) hvis du vil indsætte flere penge på din Danske Spil-konto.
 • Spillereglerne er de samme i både spil for rigtige penge og play for fun-modus.

Regler

 • Spela på minst 1 och högst 20 linjer.
 • Du kan ändra antal linjer genom att klicka på knappen SELECT LINES (välj linjer).
 • Satsat belopp kan ändras med hjälp av knapparna STAKE UP (öka insatsen), STAKE DOWN (minska insatsen) och SELECT LINES (välj linjer).
 • När du klickar på PLAY börjar spillet med vald insats (BET) på valt antal linjer (LINES).
 • Utbetalningarna visas i vinsttabellen (PAYTABLE).
 • Vinster från gegevinstlinjerna multipliceras med satsat belopp per linje.
 • Det högsta vinstbeloppet betalas ut för varje vald gevinstlinje.
 • Om du vinner på flera markerade linjer samtidigt adderas vinsterna till din totalvinst.
 • Du vinner bara på valda linjer. Scattersymbolen ger däremot vinst oavsett position.
 • Alla symboler ger vinst från vänster till höger utom scattersymbolen som ger utbetalning oavsett position.
 • Wildsymbolen ersätter alla andra symboler utom scattersymbolen och bonussymbolen.
 • Bonusspillet Tutankhamen's Tomb startar när 3, 4 eller 5 Tutankhamon-symboler (guldmask) visas på hjulen från vänster till höger på en aktiv gevinstlinje.
 • Spilleren vinner gratisspin om 3, 4 eller 5 scattersymboler i form av en skarabé (skalbagge) visas hvor som helst på hjulen (det behöver inte vara på samma gevinstlinje).
 • Gamble-funktionen blir tillgänglig efter att spilleren har fått en linjevinst – spilleren har då möjlighet att satsa vinsten från aktuell spin genom att klicka på knappen Gamble Win (satsa vinsten) för att aktivera Gamble-spillet.
 • I grundspillet är den högsta tillåtna vinsten som får spelas i Gamble-spillet EUR 62.500.
 • När du spiller Gamble-spillet och insatsen har nått EUR 62.500 går det inte att fortsätta Gamble-spillet.
 • Högst antal spel som kan spelas i Gamble-funktionen baseras på vinsten, oavsett om den spelas X2 eller X4, tills antalet är lika med eller överskrider 25,00.
 • Logotypen är wildsymbol och kan ersätta andra symboler för att skapa en linjevinst.
 • Wildsymboler kan inte ersätta scattersymboler eller bonussymboler.
 • Vid eventuella fel annulleras alla utbetalningar och spel.

Spilfunktioner

BONUSSPILLET TUTANKHAMEN TOMB

 • Funktionen startas av en linjevinst, dvs. när 3, 4 eller 5 Tutankhamon-symboler (guldmask) visas på hjulen från vänster till höger på en aktiv gevinstlinje.
 • I den här funktionen går det inte att förlora, dvs. spilleren vinner alltid någonting.
 • Vinsten baseras på antalet Tutankhamon-symboler som aktiveras och satsat belopp per linje.
 • Om funktionen aktiveras med 5 symboler vinner spilleren ett belopp mellan 1000 och 5000 gånger satsat belopp per linje.
 • Om funktionen aktiveras med 4 symboler vinner spilleren ett belopp mellan 200 och 1000 gånger satsat belopp per linje.
 • Om funktionen aktiveras med 3 symboler vinner spilleren ett belopp mellan 55 och 500 gånger satsat belopp per linje.

Bonusspillet:

 • När något av ovanstående inträffar startar bonusspillet automatiskt. Spilleren kan inte välja att spela eller avstå.
 • De belopp som går att vinna i bonusrundan ökar mer för 4 eller 5 Tutankhamon-symboler än för 3 symboler.
 • Spilleren får 3 försök att välja rutnät om han eller hon har 3 symboler i linjevinsten.
 • Spilleren får 4 försök att välja rutnät om han eller hon har 4 symboler i linjevinsten.
 • Spilleren får 5 försök att välja rutnät om han eller hon har 5 symboler i linjevinsten.
  När bonusspillet aktiveras händer följande:
  • I en introduktionsskärm förklaras Spillets mål och bilder över alla skatter som kan hittas i graven visas för att spilleren ska veta vad han eller hon ska leta efter.
  • Spilleren trycker på START för att spela.
  • När bonusspillet startat visas en skattgömma i Tutankhamoms grav. Först lyses skatten upp.
  • Sedan blir det mörkt i graven och ljuset från en ficklampa ses söka runt i graven och lyser upp skatterna.
  • Ett rutnät visas sedan över bilden av den mörka graven.
  • Spilleren måste då välja rutor i nätet och gissa var skatterna finns.
  • I ett meddelandefält visas hur många försök som återstår att välja rätt rutor. Vinsten för varje skattföremål och den totala vinsten visas i slutet.
  • Spilleren får inte gissa på samma ruta mer än en gång utan måste välja olika rutor beroende på bonussymbolerna som ingår i linjevinsten.
  • Bonusspillet är inte tidsbegränsat – spilleren får den tid som behövs för att välja bland rutorna.
  • När alla försök utnyttjats och bonusspillet avslutats visas det sammanlagda vinstbeloppet.

GRATISSPIN

 • Spilleren vinder gratisspin hvis 3, 4 eller 5 scattersymboler i form af en skarabæ vises hvor som helst på hjulene.
 • Scattergevinster udbetales baseret på et tilfældigt tal som ganges med total indsats.
Scatter Højeste tildelt gangetal Laveste tildelte gangetal
3 scatter 9 3
4 scatter 40 12
5 scatter 500 50
 • Spilleren vinner alltid 10 gratisspin för 3 eller fler skarabéer oavsett om vinsten inträffar under ordinarie spel eller gratisspel.
 • Scattervinster adderas till vinster från gegevinstlinjerna.
 • Alla vinster från gratisspillet, utom bonusspillet TUTANKHAMEN's TOMB, tredubblas med utgångspunkt i normalt värde.
 • Utöver vinsten från gratisspinen betalas även ett bonusbelopp ut för de 3, 4 eller 5 skarabéerna. Vinstbeloppet varierar beroende på antalet skalbaggar. (Om spilleren redan spelade gratisspel när han eller hon fick upp skarabéerna tredubblas även skarabé-vinstbeloppet).
 • Antalet återstående gratisspin visas i meddelandefältet längst ned på skärmen tillsammans med totalt vinstbelopp från gratisspillet hittills.
 • Alla knappar inaktiveras i gratisspelsläge.
 • Under gratisspillet kan spilleren vinna ytterligare gratisspin.
 • Om tre eller fler skarabéer aktiveras i gratisspillet aktiveras gratisspillet på nytt. Om det inträffar ökas antalet återstående gratisspin med 10.
 • Spilleren kan även vinna åtkomst till bonusspillet Tutankhamen Tomb i gratisspelsläge. Om det inträffar spiller spilleren bonusspillet som vanligt och därefter fortsätter gratisspillet efter avslutat bonusspel.
 • Hjulen och grafiken i gratisspelsläge är exakt samma som i normalt spelläge. Den enda skillnaden är att alla gegevinstlinjer i gratisspelsläge visas efter varje spin och att den faktiska vinsten tredubblas enligt beskrivningen ovan.
 • Gratisspillet sammanställs och visas i meddelandefältet efter varje spin. Efter avslutat gratisspel återgår spillet till normalt spelläge och en sammanställning över det totalbelopp som spilleren vunnit i gratisspillet visas.

Gamble-funktionen

 • Gamble-funktionen blir tillgänglig efter att spilleren har fått en linjevinst – spilleren har då möjlighet att satsa vinsten från den spinen genom att klicka på knappen Gamble Win (satsa vinsten). När spilleren har tryckt på Gamble Win ändras skärmen till Gamble-skärmen. Skärmens layout är följande:
 • Ett kort delas ut med bildsidan ned. Kortet och knapparna red (rött) och black (svart) och knapparna med de fyra kortfärgerna blinkar.
 • Spilleren kan satsa på att nästa kort som visas är rött eller svart, eller på vilken specifik kortfärg nästa kort har, genom att klicka på respektive knapp. Kortet vänds upp.
 • Om spilleren gissat rätt dubblas vinstbeloppet för rött/svart och fyrdubblas för korrekt kortfärg.
 • Spilleren kan upprepa satsningen på nästa kort (och därefter på efterföljande kort) eller välja att ta hem hela eller halva vinsten. Alla kort delas från en ny kortlek – samma kort som kom upp i föregående runda kan alltså komma upp igen i nästa.
 • Om spilleren gissar fel blir vinsten noll och efter några sekunder återgår skärmen till huvudspillet igen. Meddelandet UNLUCKEY (otur) visas i meddelandefältet.
 • Spilleren kan fortsätta att spela tills möjligt vinstbelopp överskrider maxvinsten EUR 250.000 (oavsett valuta).
 • När spilleren väljer Collect All (ta hem allt) adderas vinsten till saldot och huvudskärmen återställs.
 • Spilleren kan välja att ta hem hälften av vinsten tills den lägsta tillåtna insatsnivån på 0,02 uppnås (oavsett valuta). Efter det måste spilleren antingen satsa eller ta hem allt.
 • Spilleren kan inte satsa sin vinst om den kommer från bonusrundan Tutankhamons grav (Gamble-alternativet är inaktiverat).
 • I gratisspelsläge tas vinsten automatiskt hem efter varje spin utom i den sista spinen. Då ges istället spilleren alternativet att satsa om han eller hon vunnit i den spinen.
 • I autospelsläge tas vinsten automatiskt hem efter varje spin utom i den sista spinen. Då ges istället spilleren alternativet att satsa om han eller hon vunnit i den spinen. Spilleren har möjlighet att manuellt avbryta autospillet och välja Gamble-spel om det blev vinst i den spinen under autospillet.

Gevinsttabel

Klik på knappen PAYTABLE på hovedskærmen. Spillet navigerer til gevinsttabellen.

Hvis du klikker på knappen Back to reels (tilbage til hjulene) eller hvor som helst på skærmen navigerer spillet tilbage til hovedspillet.

Gevinstlinjer:

Gevinstlinjerne er struktureret som følgende:

Teoretisk gevinst til spilleren er 93.00 %.

Jeg fuldførte ikke spillet. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du mister forbindelsen under det ordinære spil, afsluttes spillet af softwaret. Når du logger på igen, kan du se dine resultater ved at klikke på Gamelogs.

Hvis du kobles fra midt under bonusspillet, bliver du bedt om at afslutte bonusspillet når du logger på igen. Når bonusspillet er afsluttet, kan du fortsætte med samme spil eller vælge et andet spil.

Hvis du fortsat har problemer, kan du kontakte kundeservice 24 timer i døgnet, alle ugens dage.

Seneste opdatering: 06-07-2022