Jurassic World Raptor Riches

 

Om dette spil

 • l Detteer et slotspilmed5hjulog3rækker.
 • l Spilletsformåler at ladehjulenespinne, såsymbolernelander påforskellige kombinationer.
 • l Vinderkombinationer fremhævespåhjulene, ogudbetalingentildeles.

Såden spilles spillet

 • l Saldoenvisesivalutaoger tilgængeligt ikonsolbjælken.
 • l Vælgbet påenmobilenhedvedat trykkepåbet-ikonet eller bet-området. l Vælgbet viahovedmenuenpåskrivebordet eller påkonsolbjælken. l Klikogtrykpåspin-knappenfor at drejehjulene.
 • l Vælgstopknappenfor at standsedet aktuellehjul-spin. Dettekanogsågøresvedat klikkeeller trykkepåhjulene. Dettehar ikkeindflydelsepåspin-resultaterne.
 • l Hvisdener aktiveret iindstillinger, kandutrykkepåmellemrumstastenfor at spinne eller stoppe.
 • l Når hjulenestopper, fremhævesvinderkombinationer. Gevinstbeløbet visesi gevinstfeltet. l Hvisder ikkeer nogenvinderkombination, afsluttesspillet.

Payline-regler

 • lSpillet indeholder 20paylines. l Antallet af spilledepaylineser fast.
 • lEnpaylineer et mønster beståendeaf tilstødendesymbolpositioner, der danner enlinje påhjulene. l Payline-gevinster løber fravenstremodhøjreogstarter pådet førsteslothjul.
 • lUdbetalingaf payline-gevinster bygger pådet placeredestartbet. l Størrelsenpåudbetalingenafhænger af denfremkomnevinderkombination.

Regler for udbetaling

 • l Størrelsenpåudbetalingenafhænger af denfremkomnevinderkombination.
 • l Densamledeudbetalinger densamledemængdeaf allepayline-gevinster ogscattergevinster iet spin.
 • l Hvisflerevinderkombinationer lander påenpayline, er det kundenhøjestegevinst, der udbetales. l Kundenhøjestevinderkombinationtildelespr. symbolkombination.

                                                             

 • l Udbetalingstabellenviser udbetalingenfor hver symbolkombinationbaseret pådet aktuellebet.

Wild-symboler

 • l Wild- ogindoraptor-wild-stak-symbolerneer wild-symboler.
 • l Wild-symboler kanerstatteallesymboler ivinderkombinationer undtagenjackpotudløsersymbolet oggratisspin-scatter.
 • l Wild-symboler erstatter ikkeindoraptor-wild-stak-symboler for at udløsere-spinfunktionen. l Wild-symboler kandukkeoppåhjul2, 3, 4og5.
 • l Delvist landedeindoraptor-wild-stak-symboler nudger for at fyldeet hjulogudløser respin-funktionen.

Gratis spin-scatter

l 3gratisspin-scatter udløser gratisspin-hjulfunktionen. l Gratisspin-scatter kanforekommepåhjul1, 3og5. l Gratisspin-scatter kanikkeerstattesaf et wild-symbol. l Kundet højestegevinstbeløbudbetalesfor scatter-symbolkombination. l Symbolet viser sigkunibasisspillet.

Gratis spin

 • l Land3gratisspin-scatter for et spinaf gratisspin-hjulet. l Gratisspin-hjulet afgør antallet af tildeltegratisspin. l 1spinaf gratisspin-hjulet tildeles.
 • l Under gratisspin-funktionen, vildelvist landedeindoraptor-wild-stakkenudgefor at fyldeet hjulogudløsere-spin-funktionen.
 • l Allespilledebetsoglinjer er desammesomidet spin, der udløstefunktionen. l Gratisspinkanikkeudløsesfleregange.                                                                                                        

Win Booster™-regler

 • lDukanvælgeat aktivereeller deaktivereWinBooster™ ibasisspillet. l Jackpot-værdier øges, når WinBooster™ er aktiveret.
 • lDet boostedebet består af dit nuværendebet + et ekstrabet. l Det ekstrabet svarer til0,5gangedit nuværendebet.

Re-spin-funktion

 • l Funktionenre-spinudløses, når indoraptor-wild-stakkenfylder et helt hjul. l Vedhvert re-spin, flytter indoraptor-wild-stakke1hjultilvenstre. l Re-spinfortsætter indtildensidsteindoraptor-wild-stakkeflyttesvækfrahjulene. l Densidstere-spinforekommer, når der ikkeer indoraptor-wild-stakkepåhjulene.
 • l Indoraptor-wild-stakke, gratisspin-scatter ogjackpot-udløsersymboler forekommer ikkeunder re-spin.
 • l Hvisjackpot-hjulet ogre-spin-funktionenudløsessamtidig, aktiveresjackpot-hjulet først.
 • l Hvisgratisspin-hjulet ogre-spin-funktionenudløsessamtidig, aktiveresgratisspinhjulet først.
 • l Densamledefunktionsgevinst tilføjesderefter tildinegevinster.

Multiplikatorspor

 • l I basisspillet starter re-spin-gevinstmultiplikatorenpå1ogøgestil2, 3, 4, 5vedhvert respin.
 • l InbasisspilmedWinBooster™ starter re-spin-gevinst-multiplikatorenpå1ogøgestil 2, 3, 5, 10vedhvert re-spin.
 • l Højerere-spin-gevinstmultiplikatorer tildelesunder gratisspin.
 • l I gratisspinstarter re-spin-gevinstmultiplikatorenstarter på1ogøgestil2, 3, 5, 10for hvert re-spin.
 • l I gratisspinmedWinBooster™ starter re-spin-gevinstmultiplikator på1ogøgestil3, 5, 10, 20vedhvert re-spin. l Det aktivespilområdeogmultiplayersporet nulstillesistartenaf hver satsning.

Jackpot-hjul

 • l Jackpot-udløsersymboler kanforekommeover allesymboler undtagenindoraptor-wildstakkeoggratisspin-scatter-symboler.
 • l Vedethvert spin, hvor der indkasseresjackpot-udløsersymboler, er der enchancefor at udløseet spinaf jackpot-hjulet. l Jackpot-hjultildeler 1af 5garanteredejackpots. l Det landedehjul-segment viltildeledendertilknyttedejackpot.
 • l Dengrafiskeindsamlingspokalispillet er kuntilvisuelunderholdning, ogpåvirker ikke

somsådantildelingenaf enjackpot.

Bet-valg

 • l Hvert spillet spinkoster et samlet bet-beløb.
 • l Vælgbet påenmobilenhedvedat trykkebet ikonsolbjælkeneller vedat trykkepåbetikonet.
 • l Det samledebet er baseret pådet placeredestart-bet ganget medprisenpådespillede paylines.
 • l Vælgdit bet påkonsolbjælkenmedøge- ognedsætte-ikonernepåkonsolbjælken. Du kanogsåvælgebet frahovedmenuenvedhjælpaf bet-ikonet eller vedat klikkepåbetområdet.

Indstillinger

 • l Panelet Indstillinger giver adgangtilflerespilindstillinger.
 • l For at fåadgangtilpanelet Indstillinger, skalduåbnehovedmenuenogvælgeikonet

  Indstillinger. l Dukanvælge, hvilkeindstillinger duviltændeogslukkefor. l IndstillingenHurtigt spinøger spin-hastighedenpåslothjulet. l IndstillingenAllelydestyrer allelyde, bådespil- ogbaggrundslyde.

 • l Spillyde-indstilligen styrer konsol- ogspinlyde, såvelsomlydefor vinderkombinationer og-sekvenser. (Kunaktiveret, hvisAllelydeer TIL.)
 • l Baggrundsmusik-indstillingen styrer baggrundsmusikken. (Kunaktiveret, hvisAllelyde er TIL.)
 • l IndstillingenMellemrumfor at spinnelader digspinnehjulet medtastaturets mellemrumstast.

Ikoner

 • l Autospil

  l Hovedmenu

 • l Tilbage

       

 • l Dekrement

 • l Inkrement

 • l Bet

 • l Hurtigt spin

 • l Slålydfra/ Slålydtil

 • l Ansvarligt spil

  l Spillerbeskyttelse

  l Loyalitet

 • l Spilhistorik

 • l Transaktionshistorik

 • l Bank

  l Indstillinger

 • l Udbetalingstabel/ Information

 • l Hjælpefiler

 • l Lobby

 • l Kassér l Nogleaf disseindstillinger vilmuligvisikkeværetilgængeligefor dig.

Yderligere oplysninger

 • l Nogleindstillinger ogfunktioner er måskeikketilgængeligeidettespil. l Driftsfejlannullerer alleudbetalinger ogspil.
 • l I tilfældeaf spilafbrydelsebliver densenestespilstatusvist, når duvender tilbagetil spillet. l Saldoener opdateret medvundet eller tabt beløb. l Resultaternefradet senestespinvises.
 • l Det er muligt at fortsættemedenhver igangværendefunktion, der kræver interaktion eller udvælgelse.
 • l Hvisenanmodningikkenår fremtilserverenindenafbrydelsen, bliver det forrigespils resultater vist.
 • l Eventuelleændringer af spillereglernevilbliveudført ioverensstemmelsemedde

gældenderegler.

Udbytte til spiller

 • l Udbyttet tilspilleren(RTP) er denteoretiskestatistiskeprocentdelaf det samlede penge-bet iet spil, somudbetalessomgevinster over tid. l Værdiener fastlagt ogændresikke. l Dettespilhar enUTS på96,02%.
 • l Når WinBooster™ er aktiveret, bliver UTS 96,04%

Seneste opdatering: 22-09-2021