Honey Rush 100

Uafsluttede spil

Hvis din spillerunde afbrydes, gemmes alle spilleoplysninger og placerede indsatser, indtil du genåbner spillet. Du kan fortsætte din uafsluttede runde fra afbrydelsestidspunktet. Uindløste indsatser, der er afgivet, men ikke besluttet i ufuldstændige spil, bliver annulleret efter 15 dage. Fejlfunktion annullerer alle udbetalinger og spil.

Oplysninger

Klyngegevinster tildeles for tilstødende symbolkombinationer i henhold til oplysningerne i udbetalingstabellen og spillereglerne. Når du vinder på flere klynger i en enkelt runde, lægges alle gevinster sammen. Alle gevinster fra funktioner (såsom gratis spins), bonusspil og/eller scatters (hvis relevant) føjes også til klyngegevinster. Alle kombinationer med gevinst udbetales efter spillerunden. Gratis spins-funktioner spilles med samme indsats som den spilrunde, der udløste funktionen, medmindre andet er angivet. Indsatsen kan ikke ændres under en igangværende spillerunde. Der henvises til spillereglerne for flere oplysninger. Vinderkombinationer udbetales kun, når symboler er forbundet vandret eller lodret og eller diagonalt på tilstødende hjul og uden huller. Vinderkombinationer kan starte fra et hvilket som helst punkt på gitteret. Kun den højeste gevinst udbetales pr. vindende symbolkombination.

Spilleregler

Honey Rush 100 er en gitterspillemaskine, der spilles på et sekskantet gitter.

Der lander symboler på gitteret for at skabe gevinst. 5 eller flere tilstødende symboler i en klynge giver gevinst. Kun den højeste gevinst i klyngen udbetales. Vindende symboler fjernes. Der falder nye symboler ned, som udfylder de tomme pladser. Flere klynger af det samme symbol, som ikke er sammenhængende, udbetales som separate klynger.

Alle gevinster bidrager til at øge RUSH-MÅLEREN. Når et opladningsniveau er afsluttet, føjes den eller de respektive funktioner til køen. Hvis RUSH-MÅLEREN er opladet, og der ikke er flere synlige gevinster, aktiveres de(n) næste funktion(er) i køen. Spilrunden fortsætter som normalt efter alle effekter. RUSH-MÅLEREN nulstilles efter spillerunden. Der er 3 opladningsniveauer - Niveau 1: Kræver 30 vindersymboler. Dette niveau aktiverer DRONE COLONY. Niveau 2: Kræver 60 vindersymboler. Dette niveau aktiverer WORKER COLONY. Niveau 3: Kræver 90 vindersymboler. Dette niveau aktiverer QUEEN COLONY.

Funktionen COLONY aktiveres via RUSH-MÅLEREN. Når den aktiveres, vælges symbolet i midten af gitteret, klones fra midten og opretter en ny gevinstklynge. Symbolet i midten kan være et WILD-symbol, hvis det lander naturligt. Der er 3 typer af COLONY - DRONE COLONY: Skaber en klynge på mindst 7 symboler. Aktiveres via RUSH-MÅLEREN. WORKER COLONY: Skaber en klynge på mindst 10-15 symboler. Aktiveres via RUSH-MÅLEREN. QUEEN COLONY: Skaber en klynge på mindst 20-37 symboler. Aktiveres via RUSH-MÅLEREN.

Hvis det første spin ikke giver nogen gevinst, er der en chance for, at 2-4 WILDS føjes til gitteret. Deres placering vil blive valgt tilfældigt. Spillet fortsætter som normalt, når de er tilføjet. Disse WILDS garanterer ikke en gevinst.

STICKY WILD-symboler lander naturligt. Hvis de er en del af en vinderklynge, forbliver STICKY WILD-symboler på gitteret og bevæger sig nedad til frie positioner, og bevægelsen kan være diagonalt til venstre eller højre. De kan bevæge sig mere end 1 enkelt position ad gangen. For at et STICKY WILD-symbol kan fjernes, skal det være en del af en gevinst og kunne bevæge sig ned til den absolut nederste kant. Derefter falder STICKY WILD-symbolet i honningkrukken, og den globale multiplikator øges til +1. Når DRONE COLONY er spillet, giver hver STICKY WILD, der når bunden, +2 til multiplikatoren. Når WORKER COLONY er spillet, giver hver STICKY WILD, der når bunden, +3 til multiplikatoren. Når QUEEN COLONY er spillet, giver hver STICKY WILD, der når bunden, +3 til multiplikatoren.

Hvis det maksimale antal symboler (90) er nået i RUSH-MÅLEREN, går den i OVERCHARGE-tilstand. For hver 15 indsamlede symboler opgraderes det midterste symbol. Dette symbol opgraderes, indtil det ikke er muligt at opgradere det mere. Hvis det maksimale antal opgraderinger er nået, øges den globale multiplikator med +3. Når DRONE COLONY er spillet, giver hver WILD, der når bunden, +2 til multiplikatoren. Når WORKER COLONY er spillet, giver hver WILD, der når bunden, +3 til multiplikatoren. Når QUEEN COLONY er spillet, giver hver WILD, der når bunden, +3 til multiplikatoren. Den maksimale multiplikator, der kan opnås i spillet, er x100.

Indsatser vælges med indsatsknapperne. Klik på knapperne plus og minus for at ændre indsatsen ét trin ad gangen. Klik på SPIL for at starte runden. Når symbolerne falder på plads, bestemmer de viste symboler din gevinst ifølge gevinstoversigten. Vinderkombinationer fjernes, og nye symboler falder ned og fylder de tomme pladser ud.

RTP: 96.20%

Handlinger

  • Ændre indsats- Klik på en af fem indsatsknapper for at vælge en indsats, eller brug knapperne plus og minus til at reducere eller forøge indsatsen et trin ad gangen.
  • Betalingstabel- Viser betalingstabellen.
  • Autospil- Klik på knappen AUTOSPIL for at aktivere/deaktivere Autospil-funktionen. Under autospil spilles der automatisk et antal spillerunder i træk med din aktuelle indsats. Autospil deaktiveres automatisk afhængigt af dine indstillinger, eller hvis din saldo bliver for lav.
  • Hyperspil- Når du holder MELLEMRUMSTASTEN nede, aktiveres hyperspilfunktionen efter 1,5 sekunder. Spillene bliver meget hurtigere, men tempoet falder, hvis en funktion aktiveres.
  • Start / Mellemrum- Starter spillerunden med den aktuelt valgte indsats. Klik spil for at starte.
  • Hurtigt spil- Slå til for et væsentligt hurtigere spil.
  • Juster automatisk spil- Reducerer automatisk den samlede indsats, når du starter et nyt spin, hvis saldoen er for lav til at starte et spin på det aktuelle indsatsniveau.

Seneste opdatering: 17-08-2023