Sparks™

 • Sparks™ er en videospilleautomat med 5 tromler, 3 rækker, 20 spillelinjer, Vind i én retning-tilstand, Vind i begge retninger-tilstand, Wild substitutions og Expanding Cloning Wild.
 • Spillet spilles med 20 spillelinjer (fastlagte), 1-10 satsniveauer og forskellige møntværdier.
 • Spillet kan spilles enten i Vind i én retning-tilstand eller i Vind i begge retninger-tilstand.
 • Satsniveauet indstilles med NIVEAU-vælgeren.
 • Møntværdien indstilles med MØNTVÆRDI-vælgeren.
 • MØNTER viser antallet af mønter, du kan satse.
 • Når der spilles med højeste satsniveau, spiller MAKS. INDSATS spillet med det maksimale antal spillelinjer og den aktuelle møntværdi. Når der spilles på et lavere satsniveau, skal der klikkes to gange på MAKS. INDSATS for at spille runden på det valgte niveau.
 • AUTOSPIL spiller automatisk det valgte antal runder.
 • Vinderkombinationer og udbetaling sker i henhold til GEVINSTTABEL.
 • Satsniveauet er antallet af mønter satset per spillelinje.
 • En spillelinjegevinst i mønter svarer til værdien, der vises i GEVINSTTABEL, ganget med satsniveauet.
 • En spillelinjegevinst i møntenhed svarer til gevinsten i mønter ganget med møntværdien.
 • I Vind i én retning-tilstand udbetales kun den højeste gevinst pr. aktiv spillelinje.
 • I Vind i begge retninger-tilstand udbetales kun den højeste gevinst pr. aktiv spillelinje fra begge retninger.
 • I Vind i én retning-tilstand udbetaler spillelinjegevinster kun, hvis i rækkefølge fra tromlen længst til venstre mod højre.
 • I Vind i begge retninger-tilstand udbetaler spillelinjegevinster, hvis i rækkefølge fra både tromlen længst til venstre mod højre og tromlen længst til højre mod venstre.
 • Når der spilles i Vind i én retning-tilstand eller Vind i begge retninger-tilstand vises den gældende gevinsttabel i spillet.
 • Samtidige gevinster på forskellige spillelinjer lægges sammen.
 • Alle møntgevinster betaler kun på spillelinjer.

Wild and Expanding Cloning Wild

 • Wild-symboler kan fremkomme vilkårligt hvor som helst på hjulene og erstatter alle symboler undtagen Expanding Cloning Wild-symboler
 • Wild-symboler betaler den højest mulige gevinstkombination på en spillelinje i henhold til GEVINSTTABEL.
 • Expanding Cloning Wild-symboler kan fremkomme hvor som helst men kun på tromle 2 og 4 og gælde for ethvert symbol.
 • Expanding Cloning Wild symbolerstatning udbetaler den højest mulige vinderkombination på en spillelinje i forhold til GEVINSTTABELLEN.
 • Når Expanding Cloning Wild-symbolet fremkommer på tromlerne forbliver det enten det samme, udvider sig op eller ned eller i begge retninger.
 • Expanding Cloning Wild kloner det eller de tilstødende symboler fra den venstre tromle til den højre tromle i både Vind i én retning- og Vind i begge retninger-tilstand.
 • Hvis Expanding Cloning Wild fremkommer på tromle 2 og 4 i det samme drej, og udvider sig til at fremkomme på samme række, klones det eller de oprindeligt klonede symboler igen til tromlen længst til højre. Det eller de oprindeligt klonede symboler (fra tromle1 til 3) kan f.eks. blive klonet igen (fra tromle 3 til 5).

sparks_thumb

 • Expanding Cloning Wild-symbolerne vil fremkomme oven på de drejende tromler. Klonede symboler fremkommer også oven på tromlerne.
 • Expanding Cloning Wild-symbolerne udvider sig i samme retning for Vind i én retning-tilstanden og Vind i begge retninger-tilstanden.

Spilfunktioner

Tabellen nedenfor viser de forskellige knapper, der findes i spillet, og beskriver deres funktioner.

Knap

Funktion

spinBtn

Klik for at starte en spillerunde med det aktuelt valgte indsatsniveau og møntværdi (du kan også trykke på mellemrumstasten).

setting_btn

Klik for at åbne spilindstillingsmenuen og vælg spilindstillinger. Henvis til sektionen for spilindstillinger nedenfor.

sound_btn

Klik for at slå spillyde fra eller benyt skyderen til at justere lydstyrken.

help_btn

Klik for at åbne spillereglerne.

auto_btn

Klik for at åbne indstillingsmenuen for Autospil og spil spillet automatisk. Vælg antallet af spin til Autospil eller åbn Avancerede indstillinger for at konfigurere indstillingerne for standsning af Autospil.

arrows_btn

Klik på pilene, der peger til venstre eller højre for at rulle gennem BETALINGSTABEL-siderne. Klik på X-knappen for at vende tilbage til spillet.

paytable_btn

Klik for at se GEVINSTTABELLEN.

wayMode_btn

Klik på enkelt-pilen for at spille spillet i Vind i én retning-tilstand. Klik på dobbelt-pilen for at spille spillet i Vind i begge retninger-tilstand.

whichway_btn

Klik for at vælge, hvilken måde at spille på (fra Introskærmen).

Spilindstillinger

 • Spillets indstillinger tilgås ved at klikke på skruenøgle-ikonet i spilpanelet.
 • Hurtig spin. Slår Hurtig spin til eller fra (Ikke tilgængelig i alle casinoer).
 • Introskærm. Slår introskærmen til eller fra.
 • Mellemrumstangent til spin. Slår mellemrumstangentens funktion til eller fra.
 • Spilhistorik. Klik for at få vist seneste spilhistorik (Ikke muligt når der SPILLES FOR SJOV).

Avancerede indstillinger for autospil

 • Indstil avancerede indstillinger for automatisk spil ved at klikke på AUTOSPIL og dernæst på Avancerede indstillinger.
 • Ved enhver gevinst. Stop autospil, når du vinder en runde.
 • Hvis en enkelt gevinst er større end. Standser autospil, når det beløb, du har vundet, er større end eller lig med det beløb, du har valgt.
 • Hvis kontantbeløbet øges med. Standser autospil, hvis kontantbeløbet øges med det beløb, du har valgt.
 • Hvis kontantbeløbet reduceres med. Standser autospil, hvis kontantbeløbet reduceres med det beløb, du har valgt.
 • Klik Nulstil for at fjerne alle valgte indstillinger for stop af autospil.
 • Bemærk: Hvis forbindelsen afbrydes, mens du spiller, vil alle autospil-indstillinger vende tilbage til standardindstillingen, når du genindlæser spillet.
 • Bemærk: Nogle autospil-indstillinger er obligatoriske i nogle lande.

Yderligere oplysninger

 • Følgende spilfunktioner og -indstillinger kan være underlagt spilwebstedets betingelser og vilkår. Du kan få flere oplysninger om følgende på webstedet:
  • Fremgangsmåden ved håndtering af uafsluttede spillerunder.
  • Det tidsrum, hvorefter inaktive spilsessioner afsluttes automatisk.
 • I tilfælde af, fejl i spillets hardware/software, vil alle berørte indsatser og udbetalinger blive annulleret, og alle berørte indsatser vil blive refunderet.

Tilbagebetalingsprocent til spiller

Den teoretiske tilbagebetalingsprocent til spiller for dette spil i Vind i én retning-tilstand er 96.56%. Den teoretiske tilbagebetalingsprocent til spiller for dette spil i Vind i begge retninger-tilstand er 96.54%

Oversættelse af spilterminologi

Bemærk: Den følgende tabel gælder kun, hvis du spiller på et andet sprog end engelsk.

Engelsk udtryk

Oversat udtryk

Wild

Joker

Expanding Cloning Wild

Ekspanderende klonende WIld

Seneste opdatering: 18-05-2018