Gargantoonz

Uafsluttede spil

Hvis din spillerunde afbrydes, gemmes alle spilleoplysninger og placerede indsatser, indtil du genåbner spillet. Du kan fortsætte din uafsluttede runde fra afbrydelsestidspunktet. Uindløste indsatser, der er afgivet, men ikke besluttet i ufuldstændige spil, bliver annulleret efter 15 dage. Fejlfunktion annullerer alle udbetalinger og spil.

Oplysninger

Klyngegevinster tildeles for tilstødende symbolkombinationer i henhold til oplysningerne i udbetalingstabellen og spillereglerne. Når du vinder på flere klynger i en enkelt runde, lægges alle gevinster sammen. Alle gevinster fra funktioner (såsom gratis spins), bonusspil og/eller scatters (hvis relevant) føjes også til klyngegevinster. Alle kombinationer med gevinst udbetales efter spillerunden. Gratis spins-funktioner spilles med samme indsats som den spilrunde, der udløste funktionen, medmindre andet er angivet. Indsatsen kan ikke ændres under en igangværende spillerunde. Der henvises til spillereglerne for flere oplysninger. Vinderkombinationer udbetales kun, når symboler er forbundet vandret eller lodret og uden huller. Vinderkombinationer kan starte fra et hvilket som helst punkt på gitteret. Kun den højeste gevinst udbetales pr. vindende symbolkombination.

Spilleregler

GARGANTOONZ er et kaskadevideospil med 7x7 hjul.

Der gives gevinst ved 5 eller flere matchende symboler i klynger. Disse fjernes, og nye symboler udfylder gitteret. Kaskaderne fortsætter, indtil der ikke opnås flere gevinster.

WILDS erstatter alle symboler!

En enøjet symboltype vælges tilfældigt til at svinge i hver runde. Hvis skiftende symboler vinder, vises 1-2 QUANTUM WILDS på et hvilket som helst sted, hvor der blev fjernet et symbol.

På enhver runde uden gevinst kan 4 til 8 QUANTUM WILDS føjes tilfældigt til gitteret.

EKSPERIMENTOPLADER: Hvis ingen eksperimenter er i gang, oplader alle klynger med gevinst opladeren. 20-symboler oplader opladeren i denne tilstand. Når den er fyldt helt op, vælges et eksperiment tilfældigt, når alle vindende kaskader er gennemført. Et andet eksperiment følger, hvis et eksperiment er vellykket, indtil alle 3 er gennemført. Hvis ikke, afsluttes eksperimentcyklussen.

EKSPERIMENTOPLADER: Ved begyndelsen af et eksperiment føjes unikke WILDS til gitteret, og alle eksisterende WILDS bliver til det samme WILD. Når et eksperiment er i gang, er det kun WILDS, der returnerer opladning til eksperimentopladeren med deres symbolværdier. 40-symboler oplader opladeren i denne tilstand. 40 ekstra symboler overbelaster opladeren og øger GARGANTOONZ-multiplikatoren med 1.

EKSPERIMENTERENDE - GAMMA RAY BURST: 7 til 9 WILDS føjes til gitteret. WILDS med gevinster tæller antallet af symboler i deres klynger, før de fjerner og tæller alle forekomster af de samme symboler. Derudover tæller fjernede symboler kun én gang, selv om der er flere vindende klynger med samme symboltype. Når symbolerne er talt op, forlader WILDS straks gitteret og oplader eksperimentopladeren, før nogen kaskade går i gang.

EKSPERIMENTERENDE - BLACK HOLE: 4 til 6-WILDS føjes til gitteret. WILDS med gevinster tæller symbolerne i deres klynger og bliver på gitteret, indtil der er gevinst. Når alle vindende kaskader er færdige, indsamler WILDS alle horisontalt, vertikalt og diagonalt tilstødende symboler og går til opladning af eksperimentopladeren. Symboler, der fjernes af en eksperimenterende WILD-effekt, tælles kun én gang. Hvis 3 eller flere WILDS er i samme klynge, udløser de deres effekt med det samme, forlader gitteret og oplader eksperimentopladeren i stedet for at blive på gitteret.

EKSPERIMENTERENDE - SUPERNOVA: 3 til 5-WILDS tilføjes på gitteret. WILDS med gevinster tæller symbolerne i deres klynger, bliver på gitteret, hvis der er gevinst, og går ét skridt diagonalt lodret på hver ny kaskade, hvis det er muligt, men de må ikke krydse hinanden. Når alle vindende kaskader er gennemført, bevæger WILDS sig 8 trin i alle mulige retninger, samler symboler på deres vej og forlader for at oplade eksperimentopladeren. Hvis 3 eller flere WILDS er i samme klynge, udløser de deres effekt med det samme, forlader gitteret og oplader eksperimentopladeren i stedet for at blive på gitteret.

GARGANTOON-OPLADER: Hvert vellykket eksperiment tæller med i GARGANTOON-opladeren og får GARGANTOON til at udvikle sig. GARGANTOON-opladeren starter med en multiplikator på x1, som er relevant for GARGANTOONZ-funktionen, og hvert overopladet eksperiment tilføjer en stigning på 1 til denne multiplikator.x1-, x2-, x3- eller x4-multiplikatorer kan anvendes på funktionen. Hvis alle 3 eksperimenter er vellykkede, udløses GARGANTOONZ-funktionen.

GARGANTOONZ: GARGANTOONZ-funktionen udspiller sig i 3 trin. 8 1x1 GARGANTOON WILDS vises på gitteret, hvor de bliver for at fusionere, selvom de indgår i gevinster. 1x1 GARGANTOON WILDS smelter sammen til 2 2x2 GARGANTOON WILDS, efter at gevinsterne er talt op, men før den næste kaskade starter. Disse bliver også ved med at smelte sammen på gitteret efter gevinster. De 2x2 GARGANTOON WILDS smelter sammen til en 3x3 GARGANTOON WILD, efter at gevinsterne er talt op, men før den næste kaskade starter. 3x3 GARGANTOON WILD fjernes med gevinster. Hver GARGANTOON WILD vises med den relevante multiplikator, men der anvendes kun en enkelt multiplikator på gevinster, hvis der er flere GARGANTOON WILDS i en klynge.

Indsatser vælges med indsatsknapperne. Klik på knapperne plus og minus for at ændre indsatsen ét trin ad gangen. Klik på SPIL for at starte runden. Når symbolerne falder på plads, bestemmer de viste symboler din gevinst ifølge gevinstoversigten. Vinderkombinationer fjernes, og nye symboler falder ned og fylder de tomme pladser ud.

RTP: 96.20%

Handlinger

  • Ændre indsats- Klik på en af fem indsatsknapper for at vælge en indsats, eller brug knapperne plus og minus til at reducere eller forøge indsatsen et trin ad gangen.
  • Betalingstabel- Viser betalingstabellen.
  • Autospil- Klik på knappen AUTOSPIL for at aktivere/deaktivere Autospil-funktionen. Under autospil spilles der automatisk et antal spillerunder i træk med din aktuelle indsats. Autospil deaktiveres automatisk afhængigt af dine indstillinger, eller hvis din saldo bliver for lav.
  • Hyperspil- Når du holder MELLEMRUMSTASTEN nede, aktiveres hyperspilfunktionen efter 1,5 sekunder. Spillene bliver meget hurtigere, men tempoet falder, hvis en funktion aktiveres.
  • Start / Mellemrum- Starter spillerunden med den aktuelt valgte indsats. Klik spil for at starte.
  • Hurtigt spil- Slå til for et væsentligt hurtigere spil.
  • Juster automatisk spil- Reducerer automatisk den samlede indsats, når du starter et nyt spin, hvis saldoen er for lav til at starte et spin på det aktuelle indsatsniveau. Den valgte reducerede samlede indsats vil være den højest mulige indsats og vil være lavere end den valgte indsatsstørrelse, da automatiske spins blev igangsat. Indsatsen vil kun blive reduceret og vil ikke vende tilbage til det oprindelige beløb efter eventuelle gevinster, der ville gøre det muligt at genoptage den oprindelige indsatsstørrelse.

Seneste opdatering: 01-12-2023