Grand Spinn

Spilleregler for Grand Spinn™

 • Grand Spinn™ er en videospillemaskine med 3 hjul og 3 rækker samt Multiplier Wilds, Nudge-funktion og 3 Jackpots.
 • Spillet spilles med 1 indsatslinje (fast), 1 - 10 niveauer (2 mønter per niveau) og forskellige værdier.
 • Indsatsniveau indstilles med selektoren NIVEAU.
 • Møntværdien indstilles med MØNTVÆRDI-vælgeren.
 • MØNTER viser antallet af mønter, du kan satse.
 • Ved MAKS. INDSATS spilles spillet med det maksimale indsatsniveau og den aktuelle møntværdi. Når der spilles på et lavere satsniveau, skal der klikkes to gange på MAKS. INDSATS for at spille runden med den valgte møntværdi.
 • AUTOSPIL spiller automatisk det valgte antal runder.
 • Vinderkombinationer og udbetalinger sker i overensstemmelse med Gevinsttabel.
 • En indsatslinjegevinst i mønter svarer til værdien, der er vist i gevinsttabellen ganget med indsatsniveauet.
 • En spillelinjegevinst i møntenhed svarer til gevinsten i mønter ganget med møntværdien.
 • Kun højeste gevinst pr. spillelinje udbetales.
 • Spillelinjegevinster betaler, hvis rækkefølgen går fra tromlen længst til venstre mod højre.

Nugde-funktion

 • Hver gang der opnås en gevinstgivende kombination på hjulene, udløses Nudge-funktionen. Efter gevinsten er talt op, sammenlignes det øverste symbol på det første hjul med vindersymbolet. Hvis de er ens, rykker det første hjul 1 symbol ned, og gevinsten vindes på ny.
 • Hjulet skubbes, indtil symbolet over det gevinstgivende symbol er forskelligt. Denne proces gentages for det andet hjul og til sidst det tredje hjul.
 • Når et hjul stopper med at skubbe, kan der vises et pil op-symbol øverst på hjulet. I dette tilfælde flyttes hjulet til bunden af den aktuelle stak gevinstgivende symboler, hvorefter gevinsten gøres op. Hjulene vil så starte med at skubbe og udbetale fra denne placering som beskrevet ovenfor.
 • Pil op-symbolet fjernes, efter det er brugt én gang og erstattes af et blankt symbol. Når hjulet befinder sig øverst i stakken af gevinstgivende symboler, fortsætter hjulene med at skubbe til næste hjul som sædvanligt, indtil det tredje hjul er helt skubbet.
 • Blanke symboler kan forekomme hvor som helst på hjul 1-3 og er ikke gevinstgivende.
 • Nudge-funktionen spilles ved samme indsatsniveau og møntværdi som i den spillerunde, der udløste funktionen. Indsatsniveauet og møntværdien kan ikke ændres i løbet af Nudge-funktionen.
 • Gevinster fra Nudge-funktionen føjes til saldoen.

Multiplier Wilds

 • Multiplier Wild-symboler kan forekomme hvor som helst på hjul 1-3 og erstatter alle andre symboler undtagen pil op-symbolet og Jackpot-symbolerne.
 • Et Multiplier Wild-symbol på en gevinstgivende indsatslinje ganger gevinsten med 2. To Multiplier Wild-symboler ganger gevinsten med 4, og tre Multiplier Wild-symboler ganger gevinsten med 8.
 • Jackpot-gevinster påvirkes ikke af Multiplier Wild-symboler.

Jackpot-regler

 • Når alle hjulene er færdige med at skubbe, kan der vises Jackpot-symboler øverst på hjulene.
 • Hvis hvert hjul har et Jackpot-symbol øverst i den gevinstgivende stak, belønnes spilleren med den laveste Jackpot, der vises blandt Jackpot-symbolerne.
 • For eksempel: 3 Mega Jackpot-symboler udløser Mega Jackpot-gevinsten. 2 Mega Jackpot-symboler og 1 Midi Jackpot-symbol udløser Midi Jackpot-gevinsten, og 1 Mega Jackpot-symbol, 1 Midi Jackpot-symbol og 1 Mini Jackpot-symbol udløser Mini Jackpot-gevinsten.
 • Hvis hjulene ikke viser en gevinstgivende kombination, men der lander 3 Jackpot-symboler på en indsatslinje, tildeles den relevante Jackpot efter reglerne beskrevet ovenfor.
 • Mini Jackpot-gevinsten er en fast Jackpot, som tildeler en møntgevinst på 40 ganget med indsatsniveauet.
 • Midi Jackpot-gevinsten er en fast Jackpot, som tildeler en møntgevinst på 200 ganget med indsatsniveauet.
 • Mega Jackpot er en fast Jackpot, som tildeler en møntgevinst på 10.000 ganget med indsatsniveauet.
 • Gevinster fra Jackpot føjes til saldo.

Spilfunktioner

 • Tabellen nedenfor viser de forskellige knapper, der findes i spillet, og beskriver deres funktioner.

Knap

Funktion

Klik for at starte spillet med det aktuelt valgte indsatsniveau og møntværdi (du kan også trykke på mellemrumstasten).

Hurtig-stop: Klik på knappen for at stoppe tromlerne.

Klik for at få vist menuen for spilindstillinger og vælge forskellige spilmuligheder. Se afsnittet Spilindstillinger nedenfor.

Klik for at slå spillyde fra eller benyt skyderen til at justere lydstyrken.

Klik for at åbne spillereglerne.

Klik for at se menuen Autospilindstillinger og spille spillet automatisk. Vælg antallet af spillerunder, der skal spilles automatisk i autospil eller åbn Avancerede indstillinger for at konfigurere indstillinger for stop af autospil.

Klik for at få vistGEVINSTTABEL. Scroll op og ned for at få vist infromation.

Klik på pilene, der peger til venstre eller højre for at rulle gennem Gevinsttabel-siderne. Klik på X-knappen for at vende tilbage til spillet.

Spilindstillinger

 • Spillets indstillinger tilgås ved at klikke på skruenøgle-ikonet i spilpanelet.
 • Hurtig spin. Slår Hurtig spin til eller fra (Ikke tilgængelig i alle casinoer).
 • Introskærm. Slår introskærmen til eller fra.
 • Mellemrumstasten til spin. Slår mellemrumstasten funktion til eller fra.
 • Spilhistorik. Klik for at få vist seneste spilhistorik (Ikke muligt når der SPILLES FOR SJOV).

Avancerede indstillinger for autospil

 • Indstil avancerede indstillinger for automatisk spil ved at klikke på AUTOSPIL og dernæst på Avancerede indstillinger.
 • Ved enhver gevinst. Stop autospil, når du vinder en runde.
 • Hvis en enkelt gevinst er større end. Standser autospil, når det beløb, du har vundet, er større end eller lig med det beløb, du har valgt.
 • Når der vindes Jackpot. Stopper autospil, når Jackpot vindes.
 • Hvis saldo øges med. Stopper autospil, hvis saldo øges med det beløb, du angiver.
 • Hvis saldo mindskes med. Stopper autospil, hvis saldo mindskes med det beløb, du angiver.
 • Klik på Nulstil for at rydde alle valgte indstillinger for Stop autospil.
 • Bemærk:: Hvis du skifter autospilindstillinger i en spillerunde, gælder alle ændringerne først, når den aktuelle spillerunde eller funktion er afsluttet.
 • Bemærk: Hvis forbindelsen afbrydes, mens du spiller, vil alle autospil-indstillinger vende tilbage til standardindstillingen, når du genindlæser spillet.
 • Bemærk: Nogle autospil-indstillinger er obligatoriske i nogle lande.

Yderligere oplysninger

 • Følgende spilfunktioner og -indstillinger kan være underlagt spilwebstedets betingelser og vilkår. Du kan få flere oplysninger om følgende på webstedet:
  • Fremgangsmåden ved håndtering af uafsluttede spillerunder.
  • Det tidsrum, hvorefter inaktive spilsessioner afsluttes automatisk.
 • I tilfælde af, fejl i spillets hardware/software, vil alle berørte indsatser og udbetalinger blive annulleret, og alle berørte indsatser vil blive refunderet.

Tilbagebetalingsprocent til spiller

 • Den teoretiske tilbagebetalingsprocent til spilleren for dette spil er 96.19%

Oversættelse af spilterminologi

Bemærk: Den følgende tabel gælder kun, hvis du spiller på et andet sprog end engelsk.

Engelsk udtryk

Oversat udtryk

Jackpot

Jackpot

Mini

Mini

Midi

Midi

Mega

Mega

Multiplier Wild

Multiplikator joker

Nudge

Skub

Spilleregler genereret:

Seneste opdatering: 12-02-2020