Narcos

 • Narcos er en videospillemaskine med 5 hjul, 3 rækker og 243 indsatsmåder. Spillet omfatter desuden Free Spins, Walking Wilds, Drive-by og en Locked Up-funktion med et Golden Locked Up-symbol.
 • Dette spil spilles med 1-10 indsatsniveauer (20 mønter pr. niveau) og med forskellige møntværdier.
 • Der er ingen spillelinjer.
 • Satsniveauet indstilles med NIVEAU-vælgeren.
 • Møntværdien indstilles med MØNTVÆRDI-vælgeren.
 • MØNTER viser antallet af mønter, du kan satse.
 • MAKS. INDSATS spiller spillet med 243 indsatslinjer, højeste indsatsniveau og den aktuelle møntværdi. Hvis du spiller på et lavere indsatsniveau, skal du klikke to gange på MAKS. INDSATS for at spille runden på det valgte indsatsniveau.
 • AUTOSPIL spiller automatisk det valgte antal runder.
 • Vinderkombinationer og udbetalinger sker i overensstemmelse med Gevinsttabel.
 • Samtidige gevinster på forskellige satsmåder lægges sammen.
 • En indsatsmådegevinst i mønter er den samme som værdien vist i Gevinsttabellen ganget med indsatsniveauet. Dette beløb ganges desuden med eventuelle multiplikatorer.
 • En satsmådegevinst i møntenhed svarer til gevinsten i mønter ganget med møntværdien.
 • Satsmådegevinster udbetales, hvis rækkefølgen går fra tromlen længst mod venstre til højre.
 • Eksempel som følgende:

1

 • Flere satsmådegevinster skabes når yderligere forekomster af symbolet fremkommer på de samme tromler, der skaber den længste satsmådegevinst.
 • Kun den længst matchende kombination pr. symbol betales.
 • Alle møntgevinster udbetales kun på indsatsmåder undtagen gevinster vundet i Locked Up-funktionen.
 • Wild-symboler kan forekomme i både grundspillet og Free Spins. Wild-symboler erstatter alle andre symboler undtagen Scatter- og Locked Up-symboler.
 • Wild-symboler erstatter symboler på en sådan måde, at den højest mulige gevinstgivende kombination på en indsatsmåde ifølge Gevinsttabellen opnås.
 • Spilhistorik er ikke tilgængelig når der SPILLES FOR SJOV.

Locked Up-funktion

 • I grundspillet udløses Locked Up-funktionen, når 3 eller flere Locked Up-symboler forekommer i samme række. Efter funktionen er udløst rykker Locked Up-symbolerne sammen og danner en slags klynge.
 • Alle spillerunder under Locked Up-funktionen er gratis.
 • Et symbol er en del af en klynge, hvis det fremkommer ved siden af det samme symbol på den lod- eller vandrette led.
 • I løbet af Locked Up-funktionen tildeler symbolerne fra klynger møntgevinster.
 • 3 eller flere af det samme symbol i en klynge tildeler en gevinst.
 • Alle Locked Up-symboler fra grundspillet forbliver i spilområdet og rykker mod midten for at danne en klynge.
 • Hvert Locked Up- eller Golden Locked Up-symbol i en klynge har en værdi tildelt. Denne værdi kan være 1, 2, 3, 5 eller 10 gange den samlede indsats.
 • Yderligere har Golden Locked Up-symboler med høj startværdi et ekstra antal mønter tildelt, som kan være 11, 12, 13, 16 eller 26 gange den samlede indsats.
 • Under Locked Up-funktionen forekommer kun Locked Up- og Golden Locked Up-symboler på hjulene.
 • Spilleren starter Locked Up-funktionen med 3 spillerunder. Hvis et nyt Locked Up- eller Golden Locked Up-symbol forekommer i en spillerunde, og dermed skaber en ny gevinstgivende klynge eller tilføjer nye symboler til en allerede eksisterende klynge, nulstilles antallet af tilbageværende spillerunder til 3.
 • Locked Up- og Golden Locked Up-symboler drejer uafhængigt men samtidigt på hjulene.
 • Locked Up-funktionen slutter og der tildeles gevinster efter der ikke er flere spillerunder tilbage, eller spilområdet er helt fyldt med Locked Up- eller Golden Locked Up-symboler.
 • I slutningen af Locked Up-funktionen vender spillet tilbage til den runde, som udløste Locked Up-funktionen.
 • I slutningen af Locked Up-funktionen tilføjes den samlede gevinst fra Locked Up-funktionen til eventuelle gevinster fra den runde, som udløste funktionen.
 • Locked Up-funktionen spilles på samme indsatsniveau og med samme møntværdi som i den spillerunde, der udløste funktionen. Indsatsniveau og møntværdi kan ikke ændres under Locked Up-funktionen.
 • Locked Up- og Golden Locked Up-symboler, som lander på hjulene, men som ikke er en del af en gevinstgivende klynge, forbliver på hjulene. Disse symboler har ingen værdi, indtil de forbindes med en gevinstgivende klynge.
 • Under Locked Up-funktionen kan Golden Locked Up-symboler låse op for en af de følgende funktioner: multiplikator, opgrader symboler og stor startværdi.
 • Multiplikator: Alle symbolværdier i den gevinstgivende klynge ganges med enten x2 eller x3.
 • Opgrader symboler: I denne funktion kan flere opgraderingsværdier af intervaller af 1 gange den samlede indsats blive tildelt symboler, der er del af den samme klynge som Golden Locked Up-symbolet. Denne opgradering kan ske 7-15 gange, for hver gang funktionen udløses.
 • Stor startværdi: En ekstra stor startværdi føjes til Golden Locked Up-symbolet.
 • Hvis der forekommer flere end et Golden Locked Up-symbol i samme spillerunde, begynder symbolet at afsløre den vandrette værdi fra yderst til venstre til yderst til højre.
 • I begyndelsen af funktionen er værdierne for Golden Locked Up-symboler den samme som for almindelige Locked Up-symboler. Denne værdi kan skifte.
 • Bemærk: Hvis Locked Up-funktionen udløses under autospil, stopper autospil automatisk.
 • Efter Locked Up-funktionen er spillet færdig vender spillet tilbage til den spillerunde, der udløste Locked Up-funktionen, hvorefter autospil ikke længere er aktiv.

Drive-by-funktion

 • Drive-by-funktionen udløses tilfældigt i løbet af grundspillet. Drive-by-funktionen forvandler nogle af højværdisymbolerne om til Wild-symboler (jokere). Hvert symbol forvandles uafhængigt af de andre symboler.
 • Den samlede gevinst fra Drive-by-funktionen føjes til spillerens saldo i slutningen af Drive-by funktionen.
 • Hvis Free Spins eller Locked Up-funktionen og udløses sammen med Drive-by-funktionen, spilles Drive-by-funktionen først.
 • Gevinstudbetalingen fra runden, som udløste Drive-by-funktionen, tildeles kun efter Drive-by-funktionen er slut.

Walking Wild

 • I grundspillet og under Free Spins forbliver Wilds, som er en del af en gevinst, på hjulene og rykker en plads til venstre med hver spillerunde. Disse Wilds kaldes Walking Wilds.
 • Hvis en funktion udløses i løbet af grundspillet eller Free Spins, mens der stadig er Walking Wilds på hjulene, forbliver Walking Wilds på hjulene, indtil funktionen er afsluttet.
 • Walking Wild-funktionen slutter, når der ikke længere udløses gevinster fra Walking Wilds, eller hvis indsatsen øges.

Free Spins

 • 3 Scatter-symboler hvor som helst på hjul 1, 3 og 5 i grundspillet udløser 10 Free Spins.
 • I hver spillerunde i Free Spins er der en chance for, at ét eller flere højværdisymboler forvandles til Wilds-symboler. Dette sker efter spillereglerne for Drive-by-funktionen.
 • Free Spins og Walking Wild kan aktiveres i samme spillerunde.
 • Hvis der stadig er Walking Wilds på hjulene i slutningen af Free Spins, tildeles et ekstra Free Spin. Dette fortsætter, indtil der ikke er flere Walking Wilds tilbage på hjulene.
 • Denne ekstra spillerunde spilles efter den aktuelle spillerunde.
 • Free Spins spilles ved samme satsniveau og med samme møntværdi, som runden der aktiverede Free Spins.
 • Ved afslutningen af Free Spins lægges sammen den samlede gevinst fra Free Spins til enhver gevinst fra runden, der aktiverede Free Spins.
 • Ved afslutningen af Free Spins vender spillet tilbage til runden, der aktiverede Free Spins.
 • Feltet samlet gevinst inkluderer enhver gevinst fra Free Spins tilføjet enhver gevinst fra runden, der aktiverede Free Spins.

Spilfunktioner

 • Tabellen nedenfor viser de forskellige knapper, der findes i spillet, og beskriver deres funktioner.
Knap Funktion
1 Klik for at starte en spillerunde med det aktuelle indsatsniveau og møntværdi (du kan også trykke på mellemrumstasten).
3 Klik for at starte Locked Up-runden; alle spillerunder er gratis (du kan også trykke på mellemrumstasten).
4 Klik for at starte Free Spins.
5 Klik for at forlade Free Spins.
7 Klik for at få vist menuen for spilindstillinger og vælg forskellige spilmuligheder. Se afsnittet Spilindstillinger nedenfor.
Klik for at slå spillyde fra eller benyt skyderen til at justere lydstyrken.
Klik for at åbne spillereglerne.
10 Klik for at se menuen for Autospilindstillinger, og spil spillet automatisk. Vælg antallet af spillerunder, der skal spilles automatisk i autospil eller åbn Avancerede indstillinger for at konfigurere indstillinger for stop af autospil.
11 Klik på pilene, der peger til venstre eller højre for at rulle gennem GEVINSTTABELLEN-siderne. Klik på X-knappen for at vende tilbage til spillet.
Klik for at åbne Gevinsttabelen.

Spilindstillinger

 • Spillets indstillinger tilgås ved at klikke på skruenøgle-ikonet i spilpanelet.
 • Hurtig spin. Slår Hurtig spin til eller fra (Ikke tilgængelig i alle casinoer).
 • Intro film. Slår introfilmen til eller fra.
 • Mellemrumstasten til spin. Slår mellemrumstasten funktion til eller fra.
 • Spilhistorik. Klik for at få vist seneste spilhistorik. (Ikke muligt når der SPILLES FOR SJOV).
 • Bemærk: Nogle kasinoer drives uden alle de nævnte spilindstillinger.

Avancerede indstillinger for autospil

 • Indstil avancerede indstillinger for automatisk spil ved at klikke på AUTOSPIL og dernæst på Avancerede indstillinger.
 • Ved enhver gevinst. Stop autospil, når du vinder en runde.
 • Hvis Free Spins vindes. Stop autospil når Free Spins vindes.
 • Hvis en enkelt gevinst er større end. Standser autospil, når det beløb, du har vundet, er større end eller lig med det beløb, du har valgt.
 • Hvis saldo øges med. Stopper autospil, hvis saldo øges med det beløb, du angiver.
 • Hvis saldo mindskes med. Stopper autospil, hvis saldo mindskes med det beløb, du angiver.
 • Klik på Nulstil for at rydde alle valgte indstillinger for Stop autospil.
 • Bemærk: Når du ændrer autospil-indstillingerne under en runde eller Free Spins, vil alle indstillingerne træde i kraft, så snart spillerunden eller funktionen er afsluttet.

  Bemærk: Hvis forbindelsen afbrydes, mens du spiller, vil alle autospil-indstillinger vende tilbage til standardindstillingen, når du genindlæser spillet.

  Bemærk: Nogle autospil-indstillinger er obligatoriske i nogle lande.

Tilbagebetalingsprocent til spiller

 • Den teoretiske tilbagebetalingsprocent til spilleren for dette spil er 96.23%

Yderligere oplysninger

 • Følgende spilfunktioner og -indstillinger kan være underlagt spilwebstedets betingelser og vilkår. Du kan få flere oplysninger om følgende på webstedet:
  • Fremgangsmåden ved håndtering af uafsluttede spillerunder.
  • Det tidsrum, hvorefter inaktive spilsessioner afsluttes automatisk.
 • I tilfælde af, fejl i spillets hardware/software, vil alle berørte indsatser og udbetalinger blive annulleret, og alle berørte indsatser vil blive refunderet.

Oversættelse af spilterminologi

Bemærk: Den følgende tabel gælder kun, hvis du spiller på et andet sprog end engelsk.

Engelsk udtryk Oversat udtryk
Enter Start
Exit Forlad
Scatter Spreder
Free Spins Gratis træk
Walking Wild Vandrende Wild
Wild Joker
Drive-by Skud fra bilen
Locked Up Bag lås og slå
Golden Locked Up Gylden Bag lås og slå

Seneste opdatering: 27-11-2019