Theme Park: Tickets of Fortune™

Theme Park: Tickets of Fortune™ spilleregler

 • Theme Park: Tickets of Fortune™ er en videospillemaskine, der med sine 5 hjul og 3 rækker omfatter Stacked Wild-erstatningssymboler, Claw Feature og 6 Theme Park Bonus Games.
 • Spillet spilles med 50 spillelinjer (fastlagte), 1-10 satsniveauer og forskellige møntværdier.
 • Satsniveauet indstilles med NIVEAU-vælgeren.
 • Indsatsniveauet er antallet af mønter pr. 2 spillelinjer.
 • Indsatsniveau 1 er 25 mønter pr. 50 spillelinjer.
 • Møntværdien indstilles med MØNTVÆRDI-vælgeren.
 • MØNTER viser antallet af mønter, du kan satse.
 • Når der spilles med højeste satsniveau, spiller MAKS. INDSATS spillet med det maksimale antal spillelinjer og den aktuelle møntværdi. Når der spilles på et lavere satsniveau, skal der klikkes to gange på MAKS. INDSATS for at spille runden på det valgte niveau.
 • AUTOSPIL spiller automatisk det valgte antal runder.
 • Vinderkombinationer og udbetalinger sker i overensstemmelse med Gevinsttabellen.
 • En indsatslinjegevinst i mønter svarer til værdien, der er vist i gevinsttabellen ganget med indsatsniveauet.
 • En spillelinjegevinst i møntenhed svarer til gevinsten i mønter ganget med møntværdien.
 • Kun højeste gevinst pr. spillelinje udbetales.
 • Spillelinjegevinster betaler, hvis rækkefølgen går fra tromlen længst til venstre mod højre.
 • Samtidige gevinster på forskellige spillelinjer lægges sammen.

Stacked Wild

 • Stacked Wild-symboler vises kun på hjul 2, 3 og 4.
 • Stacked Wild-symbolet kan dække 1, 2 eller alle pladser på hjulene.
 • Stacked Wild-symboler gælder for alle andre symboler undtagen Scatter-, Bonus- og Claw-symbolerne.
 • Stacked Wild-symboler, der står i stedet for andre symboler, udbetaler den højst mulige gevinstkombination for en indsatslinje ifølge Gevinsttabellen.

Claw Feature

 • Claw-symboler vises kun på hjul 5 og kun i hovedspillet.
 • Når der vises et Claw-symbol, griber the Claw (Kloen) et stykke legetøj fra under hjulene, og spilleren tildeles en møntgevinst.
 • Det vundne beløb i mønter er mellem 2 og 15 gange det aktuelle indsatsbeløb.
 • Møntværdien fra Claw Feature føjes til eventuelle spillelinjegevinster.
 • Møntudbetalingsværdien er baseret på indsatsniveau 1.

Theme Park Ticket Game

 • 3 Scatter-symboler hvor som helt på hul 3, 4 og 5 udløser spillet Theme Park Ticket Game.
 • Theme Park Ticket Game-spillet kan også blive udløst gennem bonushjulet Theme Park Bonus Wheel (en udførlig beskrivelse kan ses i afsnittet Theme Park Bonus Wheel).
 • Spillet Theme Park Ticket Game og Theme Park Bonus Wheel-hjulet kan ikke blive udløst samtidigt i hovedspillet.
 • I spillet Theme Park Ticket Game kan spilleren vinde billetter ved at standse hjulet Theme Park Ticket Wheel. Vundne billetter giver spilleren mulighed for at få adgang til kortet Theme Park Map og spille én af de mange Theme Park Bonus Games.
 • Theme Park Ticket Wheel er et hjul, der er inddelt i 12 felter. Hvert felt tildeler hver sit antal billetter.
 • Spilleren standser Theme Park Ticket Wheel og vinder billetter ved at klikke på knappen "Stop".
 • Alternativt standser Theme Park Ticket Wheel-hjulet selv efter 30 sekunder.
 • Når hjulet Theme Park Ticket Wheel standser ud fra et felt, vinder spilleren det antal billetter, som feltet angiver, og hjulet Theme Park Ticket Wheel drejes igen, indtil der ikke er flere omgange tilbage.
 • Spilleren starter med 3 drej på hjulet Theme Park Ticket Wheel. Men udover at vinde billetter tildeler nogle af hjulets felter også ekstra omgange.
 • Når der ikke er flere omgange tilbage, slutter Theme Park Ticket Game-spillet.
 • Når Theme Park Ticket Game er slut, bruges de vundne billetter fra Theme Park Map til at spille Theme Park Bonus Games.
 • Bonusspillene Theme Park Bonus Games kan ikke automatisk udløses på kortet Theme Park Map.
 • Hvert Theme Park Bonus Game koster et antal billetter, som er angivet på Theme Park Map.
 • Spilleren fortsætter med at spille Theme Park Bonus Games, indtil der ikke er flere billetter tilbage.
 • I slutningen af Theme Park Bonus Games føjes den samlede gevinst fra Theme Park Bonus Games til den runde, der udløste Theme Park Ticket Game.
 • Theme Park Ticket Game kan ikke genudløses.

Theme Park Bonus Wheel

 • Bonussymbolet vises kun på hjul 5 i hovedspillet og udløser Theme Park Bonus Wheel.
 • Spillet Theme Park Ticket Game og Theme Park Bonus Wheel-hjulet kan ikke blive udløst samtidigt i hovedspillet.
 • Theme Park Bonus Wheel-hjulet er inddelt i 11 felter: 6 Theme Park Bonus Games-felter, 4 møntgevinstfelter og Theme Park Ticket Game-feltet.
 • Spilleren standser hjulet Theme Park Bonus Wheel ved at klikke på knappen "Stop".
 • Alternativt standser Theme Park Bonus Wheel-hjulet selv efter 30 sekunder.
 • Hvis hjulet Theme Park Bonus Wheel udløser et Theme Park Bonus Game, spilles det angivne Theme Park Bonus Game-spil, uanset dets billetpris.
 • Der kan kun udløses et Theme Park Bonus Game pr. omgang med Theme Park Bonus Wheel-hjulet.
 • Hvis hjulet Theme Park Bonus Wheel udløser Theme Park Ticket Game-spillet, spilles det spil (en udførlig beskrivelse kan ses i afsnittet Theme Park Ticket Game).
 • I slutningen af Theme Park Bonus Games føjes den samlede gevinst fra Theme Park Bonus Games til den runde, som udløste Theme Park Bonus Wheel-hjulet.
 • Hvis Theme Park Bonus Wheel-hjulet lander på et møntgevinstfelt, tildeles spilleren en møntgevinst, der svarer til den aktuelle indsats ganget med multiplikatorværdien, der er angivet på hjulfeltet. Spilleren vender derefter tilbage til hovedspillet.
 • Hjulet Theme Park Bonus Wheel kan ikke genudløses.

Theme Park Bonus Games

 • De 6 Theme Park Bonus Games er: Punchbag, Sledgehammer, Can Tower, Skee Ball, Fishing og Duck Shoot.
 • I bonusspillet Punchbag Bonus Game slår spilleren til boksesækken og tildeles mellem 2 og 25 gange det aktuelle indsatsbeløb.
 • I bonusspillet Sledgehammer Bonus Game slår spilleren med mukkerten og tildeles mellem 1 og 100 gange det aktuelle indsatsbeløb.
 • I bonusspillet Can Tower Bonus Game præsenteres spilleren for 3 dåsetårne med hver 6 dåser.
 • Spilleren kaster en bold mod hvert tårn for at vælte dåserne.
 • Hver dåse, der væltes, tildeler spilleren en møntgevinst, som svarer til den aktuelle indsats ganget med 2.
 • Hvis hver dåse væltes, tildeles spilleren Alle dåser væltet-møntgevinsten på 864 gange det aktuelle indsatsbeløb i tillæg til den samlede møntgevinst fra alle dåsetårnene.
 • I bonusspillet Skee Ball Bonus Game skal spilleren kaste 5 bolde ned i lommer.
 • Hver lomme tildeler spilleren en møntgevinst, som svarer til den aktuelle indsats ganget med tallet på lommen.
 • I bonusspillet Fishing Bonus Game starter spilleren med 5 fisk.
 • Hver fisk tildeler spilleren en møntgevinst på mellem 2 og 50 gange det aktuelle indsatsbeløb.
 • Nogle af fiskene tildeler også muligheden for at vælge flere fisk.
 • Der kan vindes op til 5 ekstra valg.
 • I bonusspillet Duck Shoot Bonus Game får spilleren 5 skud.
 • Hver and tildeler spilleren en møntgevinst på mellem 1 og 50 gange det aktuelle indsatsbeløb.
 • Udover møntgevinsten tildeles også en multiplikator.
 • Måleren for den samlede gevinstmultiplikator begynder på 1 i starten af Duck Shoot Bonus Game.
 • Hver and øger måleren for den samlede gevinstmultiplikator med 1. Målerens maksimale multiplikator er 4.
 • I slutningen af bonusspillet Duck Shoot Bonus Game føjes den endelige multiplikator til alle møntgevinster, som spilleren har vundet under Duck Shoot Bonus Game.
 • Theme Park Bonus Games kan aktiveres på to måder: via spillet Theme Park Ticket Game og hjulet via Theme Park Bonus Wheel.
 • Bonusspillene Theme Park Bonus Games kan ikke spilles automatisk.

Spilfunktioner

 • Tabellen nedenfor viser de forskellige knapper, der findes i spillet, og beskriver deres funktioner.

Knap

Funktion

Klik for at starte en spillerunde med det aktuelt valgte indsatsniveau og møntværdi (du kan også trykke på mellemrumstasten).

Klik for at åbne spilindstillingsmenuen og vælg spilindstillinger. Henvis til sektionen for spilindstillinger nedenfor.

Klik for at slå spillyde fra eller benyt skyderen til at justere lydstyrken.

Klik for at åbne spillereglerne.

Klik for at åbne indstillingsmenuen for Autospil og spil spillet automatisk. Vælg antallet af spin til Autospil eller åbn Avancerede indstillinger for at konfigurere indstillingerne for standsning af Autospil.

Klik på pilene, der peger til venstre eller højre for at rulle gennem GEVINSTTABELLEN-siderne. Klik på X-knappen for at vende tilbage til spillet.

Klik for at se GEVINSTTABELLEN.

Spilindstillinger

 • Spillets indstillinger tilgås ved at klikke på skruenøgle-ikonet i spilpanelet.
 • Hurtig spin. Slår Hurtig spin til eller fra (Ikke tilgængelig i alle casinoer).
 • Introskærm. Slår introskærmen til eller fra.
 • Mellemrumstangent til spin. Slår mellemrumstangentens funktion til eller fra.
 • Spilhistorik. Klik for at få vist seneste spilhistorik (Ikke muligt når der SPILLES FOR SJOV).

Avancerede indstillinger for autospil

 • Indstil avancerede indstillinger for automatisk spil ved at klikke på AUTOSPIL og dernæst på Avancerede indstillinger.
 • Hvis der vindes et hjul. Standser Autospil, hvis der vindes et hjul.
 • Ved enhver gevinst. Stop autospil, når du vinder en runde.
 • Hvis en enkelt gevinst er større end. Stop autospil, når det beløb, du har vundet, er større eller lig det beløb, som du har valgt.
 • Hvis kontantbeløbet øges med. Standser autospil, hvis kontantbeløbet øges med det beløb, du har valgt.
 • Hvis kontantbeløbet reduceres med. Standser autospil, hvis kontantbeløbet reduceres med det beløb, du har valgt.
 • Klik Nulstil for at fjerne alle valgte indstillinger for stop af autospil.
 • Bemærk: Når indstillingerne for autospil ændres i løbet af en spillerunde, træder alle indstillinger i kraft, så snart spillerunden eller funktionen er færdiggjort.
 • Bemærk: Hvis forbindelsen afbrydes, mens du spiller, vil alle autospil-indstillinger vende tilbage til standardindstillingen, når du genindlæser spillet.
 • Bemærk: Nogle autospil-indstillinger er obligatoriske i nogle lande.

Yderligere oplysninger

 • Følgende spilfunktioner og -indstillinger kan være underlagt spilwebstedets betingelser og vilkår. Du kan få flere oplysninger om følgende på webstedet:
  • Fremgangsmåden ved håndtering af uafsluttede spillerunder.
  • Det tidsrum, hvorefter inaktive spilsessioner afsluttes automatisk.
 • I tilfælde af, fejl i spillets hardware/software, vil alle berørte indsatser og udbetalinger blive annulleret, og alle berørte indsatser vil blive refunderet.

Tilbagebetalingsprocent til spiller

 • Den teoretiske tilbagebetalingsprocent til spilleren for dette spil er 96.52%

Oversættelse af spilterminologi

Bemærk: Den følgende tabel gælder kun, hvis du spiller på et andet sprog end engelsk.

Engelsk udtryk

Oversat udtryk

Stacked Wild

Stablet Wild

Scatter

Spreder

Claw

Klo

Claw Feature

Klo-feature

Punchbag

Boksesæk

Sledgehammer

Mukkert

Can Tower

Dåsetårn

SkeeBall

Boldkast

Fishing

Fiske

Duck Shoot

Andejagt

Theme Park Map

Kort over forlystelsesparken

Theme Park Bonus Game

Forlystelsesparkens bonusspil

Theme Park Bonus Wheel

Forlystelsesparkens bonushjul

Theme Park Ticket Game

Forlystelsesparkens billetspil

Theme Park Ticket Wheel

Forlystelsesparkens billethjul

Seneste opdatering: 10-05-2017