CLOVER & CLOVER AGAIN

Mål:

 • Clover og Clover Again er et 5*6 reaktionsspil med kaskadegevinster og kvalificerende symboler, der giver udbetaling hvor som helst på oversigten.
 • Hvis otte eller flere kvalificerende symboler lander på reel-visningen, vil udbetalinger udbetales iht. gevinstoversigten. Vindende symboler vil så blive ødelagt og erstattes af de ovenstående symboler. Den måler, der vises på STIEN, fordobles med det samlede antal symboler, der ødelægges med hvert HIT på en øjeblikkelig gevinst. 
 • Hvis otte eller flere kvalificerende symboler lander, går spilleren videre fra den nuværende position til det tilsvarende antal positioner på stien for at indsamle Universal-multiplikatoren eller QUICK HIT eller begge.
 • Få fire eller flere Scatter-symboler i hovedspillet for at udløse gratis spins. Under gratis spins kan spilleren udløse gratis spins igen ved at lande på tre eller flere Scatter-symboler.

Sådan spiller du:

 • Valg af "INDSATSER": En standardindsats indstilles, når spilleren starter spillet. Spillere kan ændre indsatsværdien i computertilstand ved at klikke på knapperne + eller -, og i mobiltilstand med indsatsvælgeren i menuen.
 • MAKS. INDSATS: Klik på 'MAKS. INDSATS' for at afgive den maksimale indsats. Denne mulighed vil blive deaktiveret, hvis spillerens saldo er utilstrækkelig.
 • Spin: For at starte spillet med den aktuelt valgte INDSATS, skal du klikke på SPIN-knappen. I computertilstand findes spin-knappen i højre side af skærmen. Men i mobiltilstand findes den i bunden af skærmen i stående visning og i højre side af skærmen i landskabsvisning.
 • Gentag indsats/Ændr indsats: Indsatsen for det næste spin vil være den samme som det beløb, der blev satset på det foregående spin. Tryk på knappen 'SPIN' for at spille med den samme indsats. Gevinstoversigt: Ved at klikke på ikonet "i" over indsatspanelet kan spillere tilgå skærmen med  Gevinstoversigten.  Spillere kan gå tilbage til spillet ved at klikke på luk-ikonet på skærmen  Gevinstoversigt.  I mobilvisningen kan spillere tilgå  Gevinstoversigten  ved at klikke på hamburger-menuen og vælge muligheden  'Gevinstoversigt'. 
 • Lydstyrke: Hvis du vil slå lyden til eller fra, skal du klikke på lydstyrkeikonet.
 • Kreditter: Den resterende spilsaldo vises under "SALDO", når den ønskede indsats er blevet afgivet, og hjulene har drejet. Summen af de beløb, der vises under 'SALDO'-måleren, (herunder den samlede indsatsværdi), repræsenterer spillerens aktuelle spilsaldo. Spilsaldofeltet vises nederst på spilskærmen.
 • 'AUTOSPIL': Vælg muligheden 'AUTOSPIL' for håndfrit spil. For brugere i Storbritannien/Ontario vil autospil-funktionen og maks. indsats ikke gælde
 • For at konfigurere Autospils skal du klikke på Autospil-knappen, som vil åbne vinduet, og derefter markere afkrydsningsfelterne/indstillingen, du vil spille. Klik på 'START' for at aktivere de valgte muligheder og begynde dine spins.
 • Klik på knappen 'Autospil' for at stoppe AUTOSPIL-funktionen.
 • De tilgængelige muligheder er:
 • Antal spins: Spillet fortsætter automatisk det antal spins, du valgte i rullemenuen. Du kan vælge maksimalt 1.00 spins og spille, indtil spillersaldoen er mere end den samlede indsats.
 • Spin til gevinsten er lig med eller over: Spillet kører automatisk, indtil gevinstbeløbet er lig med eller overstiger det beløb, der er angivet i den numeriske tekstboks.
 • Spin, til det tabte beløb ikke overskrider: Spillet spiller automatisk indtil det tabte beløb overskrider det indtastede beløb. Tab udregnes med (tabt = samlede indsatser - samlede gevinster)
 • Samlede indsatser = akkumulerede samlede indsatser
 • Samlede gevinster = akkumulerede samlede gevinster(((Samlede indsatser - samlede gevinster) + aktuel spilindsats) Mindre end eller lig med Tabsgrænsen) derefter tillades det næste autospin.
 • Spin til bonusrunde udløses: Spillet spilles automatisk indtil det næste bonusspil udløses.
 • Når du spiller med flere muligheder vil den mulighed, som først bliver opfyldt, have fortrinsret over de øvrige, som derefter bliver annulleret. Du kan derefter vælge de samme muligheder eller prøve nogle nye og fortsætte med spillet.
 • I spil-for-penge-tilstanden, vil 'AUTOSPIL'-muligheden deaktiveres

Spilindstillinger:

 

 • For at konfigurere spilindstillinger skal du klikke på ikonet "Indstillinger" nederst på spilskærmen mellem Gevinstoversigt og Lydikoner.
 • Lydstyrke: Lydstyrken for lydeffekter kan justeres med en skyder.
 • Lydeffekter: Slå tænd/sluk-knappen til/fra for at aktivere eller deaktivere lydeffekter som gevinstanimationslyde.
 • Baggrundsmusik: Slå til/fra for at aktivere eller deaktivere baggrundsmusikken for spilniveauer.
 • Mellemrumstasten drejer hjulene: Når denne mulighed vælges, kan mellemrumstasten bruges til at starte et spin. Denne indstilling er deaktiveret, hvis intro videoen ikke er tilgængelig for et spin.

Muligheder i mobiludgaven:

 • Tryk på menuikonet for at se muligheder såsom Gevinstoversigt, Indsatsindstillinger,Indstillinger, ikonet “i” og Udbetaling på mobil.
 • Klik på Hjem for at gå tilbage til lobbyskærmen.
 • Klik på Gevinstoversigt muligheden for at se skærmen med  gevinstoversigten .
 • Tryk på tilbage-knappen for at vende tilbage til spillet.
 • Tryk på volume-knappen ikon for at afspille spilmusik (osv.).
 • Klik på ‘$’ for at gå til indbetalingsskærmen.

Spilleregler:

 • Clover og Clover Again er et 5*6 reaktionsspil med kaskadegevinster og symboler, der giver udbetaling hvor som helst på oversigten.
 • INDSATSVÆRDIEN kan ændres med knapperne "+" og "-".
 • Klik på SPIN-knappen for at starte spillet med den aktuelt valgte INDSATS.
 • Hvis otte eller flere symboler vises hvor som helst på reelet, vil gevinsterne udbetales iht. Gevinstoversigten.
 • De vindende symboler vil så blive ødelagt og erstattes af de ovenstående symboler.
 • På hvert HIT på en øjeblikkelig gevinst, vil måleren, der vises på STIEN fordobles med det samlede antal ødelagte symboler.
 • Hver måler-/stigrænse, der nås, forøger enten Universal-multiplikatoren eller tildeler en QUICK HIT-gevinst.
 • Hvis antallet af ødelagte symboler overstiger 100, vil kaskaderne fortsætte med en højeste Universal-multiplikator .
 • Måleren/stien nulstilles ved hvert spils afslutning i hovedspillet.

STIPOSITION

UNIVERSEL MULTIPLIKATOR

QUICK HIT

10

x2

15

x1

20

x3

25

x2

30

x5

35

x3

40

x7

45

x5

50

x10

55

x7

60

x15

65

x15

70

x25

75

x25

80

x40

85

x50

90

x75

95

x100

100

x100

 • Universal-multiplikatoren gælder ikke for QUICK HIT- og SCATTER-gevinster.
 • For hvert spin, hvor spilleren får mere end 8 symboler med kaskadegevinster vil Leprechaunen løbe til den kvalificerende position på stien.
 • Hvis ingen kvalificerende symboler lander – SPILLET SLUTTER, og måleren/stien nulstilles ( stien nulstilles).
 • Alle gevinster ganges med indsatsværdien.
 • Alle gevinster udbetales i henhold til Gevinstoversigten.
 • Alle mulige gevinstkombinationer lægges til den samlede gevinst.
 • Kun det højeste gevinstbeløb betales på hver gevinstkombination.
 • Land på fire eller flere Scatter-symboler i hovedspillet for at udløse gratis spins.
 • Det teoretiske spillerafkast er 94,30 %.
 • Den maksimale gevinst i dette spil er begrænset til 250.000 € eller det tilsvarende beløb i din valuta under hovedspillet eller gratis spins-funktionen. Yderligere gratis spins og way-gevinster går tabt, hvis den højeste gevinst når grænsen.
 • Hvis du logger ind på din konto på computerhjemmesiden og vælger muligheden "Spillogfiler" i et spil, kan du se din spilhistorik.
 • Ved eventuelle fejl annulleres alle udbetalinger og indsatser.
 • Scatter gevinster ganges med den samlede indsats
 • Kun højeste indsamlede Universal Multiplier tildeles.
 • Quick Hit tildeles på kumulativ vis. 
 • Værdien af det symbol, der ødelægges i spillet, vises på kumulativ basis under den universelle multiplikator.
 • Kortet vil krydse for at vise den kumulative af Universal Multiplier og Quick Hit Multipliers indsamlet på den bestemte spilrunde og nulstilles i spillets slutning.

Kaskade-gevinster:

 • Alle symbolgevinster producerer kaskader og vil blive ødelagt og erstattet af kaskadesymboler ovenfra.
 • Kaskadefunktionen stopper automatisk, hvis ingen nye, vindende kombinationer kan føre til en gevinst.
 • Alle gevinster, der akkumuleres under disse kaskader, tildeles spilleren når kaskadefunktionen er afsluttet.

Gratis spins-funktion:

 • Hvis fire Scatter-symboler lander i hovedspillet udløses 10 gratis spins , og der tildeles tre gange  den samlede indsats.
 • Hvis fem Scatter-symboler lander i hovedspillet udløses 10 gratis spins , og der tildeles fem gange  den samlede indsats.
 • Hvis seks Scatter-symboler lander i hovedspillet udløses 10 gratis spins , og der tildeles hundrede gange  den samlede indsats.
 • Under gratis spins skal spilleren lande på mindst tre Scatter-symboler for at udløse gratis spins-funktionen igen med en øjeblikkelig gevinst.
 • Hvis tre Scatter-symboler lander under gratis spins udløser det fem gratis spins.
 • Hvis fire Scatter-symboler lander under gratis spins udløser det fem gratis spins, og der tildeles tre gange den samlede indsats.
 • Hvis fem Scatter-symboler lander under gratis spins udløser det fem gratis spins, og der tildeles fem gange den samlede indsats.
 • Hvis seks Scatter-symboler lander under gratis spins udløser det fem gratis spins, og der tildeles hundrede gange den samlede indsats.
 • Den øjeblikkelige Scatter-gevinst udbetaler kun en tilsvarende præmie og føjer ikke til stien.
 • I modsætning til hovedspillet vil måleren ikke nulstilles efter hvert gratis spin.
 • Gratis spins spilles med den samme indsats som det udløsende spin

Browser-knap panelfunktioner:

 • Klik på Spilleregler for at se alle spillereglerne i hjemmesideformat.
 • Klik på Spilhistorik for at se en logbog fra de spil du har spillet.
 • Klik på Ansvarligt spil for at åbne Ansvarligt spil siden.
 • Klik på Rigtige penge/for sjov for at skifte mellem spil for rigtige penge og spil for sjov.
 • Klik på stjernen for at tilføje/fjerne spil til/fra dine favoritter.
 • Klik på 'Indbetal'-knappen for at indbetale flere penge til din konto.
 • Spil- og fil-funktionen gælder kun for spil med rigtige penge.

Spillerafkast:

 • Det teoretiske spillerafkast er 94,30 %

Ofte stillede spørgsmål:

1. Jeg kunne ikke afslutte spillet. Hvad skal jeg gøre?

 • Hvis du mister forbindelsen midt i hovedspillet, vil softwaren automatisk afslutte spillet for dig. Du kan se resultatet ved at klikke på "Spilhistorik" når du er logget på igen.

2. Hvad skal jeg gøre hvis min saldo er for lav?

 • Klik på "Indbetal" nederst på spilskærmen for at indbetale.

3. Du er velkommen til at kontakte vores 24/7 kundeservice, hvis du har andre spørgsmål.

 

 

 

 

 

 

 

Seneste opdatering: 01-08-2023