SuperStars

SPILLEREGLER

 • Superstars™ er en videospillemaskine med 5 hjul og 5 rækker, som har Bonus Game med Bonus-funktioner, Wheel Game og Final Game.
 • Spillet spilles med 45 spillelinjer (fast) og varierende indsatsværdier.
 • INDSATS er kontantbeløbet, du vil satse.
 • Indsatsværdien bestemmes ved at klikke på knappen Indsatsindstillinger og vælge den ønskede indsats.
 • SALDO viser dit kontante rådighedsbeløb.
 • Vinderkombinationer og udbetalinger sker i overensstemmelse med Gevinsttabel.
 • Værdien af udbetalinger fra symboler, der fremgår af Gevinsttabellen, er dynamiske og skifter efter den valgte indsatsværdi.
 • En gevinst på en indsatslinje er lig med den viste værdi i Gevinsttabellen ganget med eventuelle gældende multiplikatorer.
 • Spillelinjegevinster betaler hvis rækkefølgen går fra tromlen længst til venstre mod højre.
 • Kun højeste gevinst pr. spillelinje udbetales.
 • Samtidige gevinster på forskellige spillelinjer lægges sammen.

Wild-symbol

 • Wild-symboler kan fremkomme hvor som helst på hjulene i hovedspillet og erstatte alle symboler undtagen Scatter-symboler og Dice-symboler.
 • Hvis et Wild-symbol danner en del af en gevinstgivende kombination på en indsatslinje, udløser det den højst mulige gevinst for kombinationen ifølge Gevinsttabellen.

Bonus Game

  • 3 eller flere Scatter-symboler, der fremkommer hvor som helst på hjulene i hovedspillet, aktiverer Bonus Game.
  • I hovedspillet erstatter Dice-symboler Scatter-symboler. Et enkelt Dice-symbol kan kun fremkomme på hjul 5 i hvert spin.
  • Ved starten af Bonus Game forvandles Dice-symbolet og alle Scatter-symboler, der aktiverede Bonus Game, til vilkårlige præmier på mellem 1 og 25 gange indsatsen.
  • Hvis Bonus Game blev aktiveret med et Dice-symbol, tilføjes der en terning til terningetælleren ved starten af Bonus Game.
  • I Bonus Game drejes hver plads på hjulet enkeltvist. De låste pladser drejes ikke.
  • Startantallet af spillerunder i Bonus Game er 3. Alle spillerunder i Bonus Game er gratis.
  • I Bonus Game kan der kun fremkomme vilkårlige præmier på mellem 1 og 25 gange indsatsen og Dice-symboler på hjulene. Alle præmier forbliver låst fast til hjulene indtil afslutningen af Bonus Game, med mindre Finn-funktionen er aktiveret.
  • Hver gang der fremkommer en vilkårlig præmie på hjulene, låses dens position, og antallet af spins nulstilles til 3. Hvis Extra Spins-funktionen er aktiv, nulstilles antallet af spins til 4.
  • Hvert Dice-symbol, der fremkommer på hjulene i Bonus Game, giver 1 terning, der indkasseres til terningetælleren.
  • Hvis der er 1 eller flere terninger på terningetælleren ved starten af et spin i Bonus Game, kastes der sekskantede terninger, en ad gangen, indtil der ikke er flere terninger på terningetælleren.
  • Efter terningen er kastet, fjernes den fra terningetælleren, og en brik flyttes 1 til 6 felter frem på spillepladen i overensstemmelse med tallet på terningen.
  • Spillepladen består af 24 felter, inkl. 12 felter med Bonus-funktioner. Startpositionen for brikken er Start-feltet.
  • Hvis brikken lander på Bonus-funktionsfeltet, efter terningerne er kastet, aktiveres den pågældende Bonus-funktion.
Bonusfunktioner
Extra Life
Starburst
Wheel Game
Gonzo
Miss Banks
Space Wars
Extra Spins
Finn
 • Når alle positioner på hjulene bliver låst, aktiveres Final Game med det samme, uden at nogen aktiverede funktioner spilles til ende.
 • Bonus Game spilles med den samme indsats, som i den runde, der aktiverede Bonus Game.
 • Den samlede gevinst fra Bonus Game er lig med summen af tildelte præmier under Bonus Game.
 • Ved afslutningen af Bonus Game lægges den samlede gevinst fra Bonus Game til alle andre gevinster fra den runde, der aktiverede Bonus Game. Hvis Final Game er aktiveret, lægges alle gevinster fra Final Game til den samlede gevinst fra Bonus Game.
 • Bonus Game slutter, når der ikke er flere spins tilbage på spinstælleren, og der ikke er flere terninger på terningetælleren efter spinnet. Hvis Final Game er aktiveret, slutter Bonus Game, efter Final Game er spillet.
 • Efter Bonus Game vender spillet tilbage til den runde, der aktiverede Bonus Game.

Bonusfunktioner

Extra Spins-funktion

   • Når Extra Spins-funktionen er aktiveret, stiger det maksimale antal spins og antallet af tilbageværende spins på spinstælleren med 4.
   • Extra Spins-funktionen kan kun aktiveres en gang pr. Bonus Game, og det maksimale antal spins på spintællleren forbliver opgraderet indtil afslutningen af Bonus Game.

Extra Life-funktion

   • Hvis brikken lander på eller passerer Start-feltet, efter terningerne er kastet, aktiveres Extra Life-funktionen, der tildeler 1 Extra Life hjerte, der lægges til hjertetælleren.
   • Når spinstælleren og terningetælleren når 0 efter spinnet, fjernes Extra Life hjertet fra hjertetælleren og bruges til at nulstille antallet af spins til 3 (eller til 4, hvis Extra Spins-funktionen er aktiveret).

Starburst-funktion

   • I Starburst-funktionen placeres der en lodret stabel af 3 identiske præmier med værdier mellem 2 og 5 gange indsatsen på hjulene.
   • Mindst en af præmierne fra stablen er altid placeret oven på en eksisterende præmie.
   • Hvis en af præmierne placeres oven på en anden præmie, smelter de sammen, og den resulterende præmie tildeles en værdi, der er lig med de sammensmeltede præmieværdier ganget med hinanden.

Space Wars-funktion

   • I Space Wars-funktionen tildeles der 3 Space Wars-Respins.
   • Ved starten af Space Wars-Respins vælges de 3 højeste værdier fra præmieværdierne på hjulene.
   • Alle symboler, der kan fremkomme på hjulene under Space Wars Respins, er tildelt en af disse værdier.

Finn-funktion

   • I Finn-funktionen stiger værdierne på 1 til 5 vilkårlige præmier med 5.
   • De forøgede præmier lægges derefter sammen og indtager vilkårligt deres oprindelige positioner på hjulene og efterlader resten af deres positioner tomme.

Gonzo-funktion

   • I Gonzo-funktionen multipliceres 1 til 24 vilkårlige præmier på hjulene med x2, x3 eller x5. Kun 1 multiplikator kan anvendes pr. præmie.
   • Værdien af multiplikatoren for hver vilkårlig præmie bestemmes vilkårligt.

Miss Banks-funktion

   • I Miss Banks-funktionen placeres der 4 til 15 præmier med værdier på 1 til 5 gange indsatsen på hjulene.
   • Der kan kun placeres en præmie på hver position på hjulene.
   • Hvis en præmie placeres oven på en anden præmie, smelter de sammen, og den resulterende præmie tildeles en værdi lig med summen af de sammensmeltede præmieværdier.

Wheel Game

  • I Wheel Game spinner du kun hjulet en gang pr. Wheel Game, og en af følgende funktioner aktiveres vilkårligt:
   • 1 Dice-funktion: Der lægges 1 ekstra terning til terningetælleren.
   • 2 Dice-funktion: Der lægges 2 ekstra terninger til terningetælleren..
   • Random-funktion. I Random-funktionen aktiveres en af følgende funktioner vilkårligt: Starburst-funktionen, Space Wars-funktionen, Finn-funktionen, Gonzo-funktionen eller Miss Banks-funktionen.
   • Replay-funktion: Den næste aktiverede funktion aktiveres to gange. Replay-funktionen gælder for Starburst-funktionen, Space Wars-funktionen. Gonzo-funktionen, Finn-funktionen og Miss Banks-funktionen og kan aktiveres både fra spillepladen eller Wheel Game. Replay-funktionen kan også fordoble gevinsten fra et af felterne på spillepladen, der er tildelt en værdi i den tidligere aktiverede Upgrade-funktion. Når brikken lander på sådan et felt, lægges dets værdi til alle præmier på hjulene to gange.
   • + 1 funktion: Værdien af hver præmie på hjulene forøges med 1.
   • Upgrade-funktion: Alle felter på spillepladen uden en Bonus-funktion tildeles en værdi på 1 gange indsatsen.
  • Hver gang Upgrade-funktionen aktiveres i Wheel Game, stiger værdierne af alle felter uden Bonus-funktion med 1.
  • Når brikken lander på et felt, der er blevet tildelt en værdi i Upgrade-funktionen, stiger alle præmieværdier på hjulene med værdien af det felt, indtil afslutningen af Bonus Game.

Final Game

 • I Final Game erstatter en ny spilleplade den gamle. Alle felterne på spillepladen er tildelt værdier på 25, 50, 75, 100, 500 eller 1000 gange indsatsen undtagen 2 felter, der tildeler en ekstra terning, hver gang brikken lander på dem.
 • I Final Game deaktiveres hjulene; der kastes kun terninger.
 • Brikken rykkes 1 til 6 felter frem på spillepladen i overensstemmelse med det antal øjne, den kastede terning viser, startende fra feltet nederst til venstre.
 • Hver indkasseret præmie, når brikken lander på det respektive felt, lægges til den samlede gevinst fra Bonus Game.
 • Hver terning, der indkasseres, når brikken lander på det respektive felt, lægges til terningetælleren.
 • Ved starten af Final Game lægges terningerne på det nederste venstre felt til det oprindelige antal terninger, der skal kastes i Final Game.
 • Det oprindelige antal terninger, der skal kastes i Final Game tælles som følger:
 • Antallet af tilbageværende terninger på terningetælleren, før Final Game startede + det maksimale antal spins, der blev opnået i Bonus Game (3 eller 4) + antallet af tilbageværende Extra Life hjerter på hjertetælleren, før Final Game startede, multipliceret med det maksimale antal spins, der blev opnået i Bonus Game.
 • Eksempel:
 • Antallet af tilbageværende terninger på terningetælleren, før Final Game startede er 1. Det maksimale antal spins, der blev opnået i Bonus Game er 4, og der er 2 Extra Life hjerter tilbage på hjertetælleren før Final Game. Det oprindelige antal terninger i Final Game er 1+4+2x4 =13.
 • Feltet nederst til venstre tildeler 1 terning, hvilket fører til samlet 13+1=14.
 • Hvis Replay-funktionen blev aktiveret i Wheel Game og ikke blev brugt, før Final Game startede, multipliceres det oprindelige antal terninger, der tildeles ved starten af Final Game, med 2, før terningerne i det nederste venstre felt lægges til.

Spilfunktioner

 • Tabellen nedenfor viser de forskellige knapper, der findes i spillet, og beskriver deres funktioner.
Hovedspil

Spin

Klik for at starte en spillerunde med den aktuelle indsats.

Stop

Klik for at springe over spillerunde-animationerne, hvor det er muligt.

Autospil

Klik for at vælge antallet af runder, der skal spillet med Autospil, samt avancerede indstillinger for Autospil.

Stop Autospil

Hvis Autospil er valgt, vises det resterende antal spillerunder på tælleren. Klik på tælleren for at stoppe Autospil. Når Spil-knappen er synlig, vises tælleren på knappen.

Indsatsindstillinger

Klik for at bestemme indsatsværdien.

Lyd

Klik for at slå spillyde fra eller benyt skyderen til at justere lydstyrken.

Gevinsttabel

Klik for at se gevinstgivende kombinationer og udbetaler.

Menu

Klik for at åbne spilindstillingerne og spiloplysningerne.

Bonus Game

Kast Dice

Klik for at kaste terningerne.

Spin

Klik for at spinne hjulet.

Spilindstillinger og spilinformation

Spilindstillinger

Klik for at åbne menuen Spilindstillinger.

 • Mellemrumstasten til spin: Slår mellemrumstasten funktion til eller fra.

Spilleregler

Klik for at se spilreglerne.

Spilhistorik

Klik for at din seneste spilhistorik. Spilhistorik er kun tilgængelig, når der spilles for penge. Bemærk: Der kan være forsinkelse på spilhistorikken.

Avancerede indstillinger for Autospil

Du kan bestemme avancerede indstillinger for Autospil ved at klikke på knappen Autospil og vælge antallet af runder, Autospil skal spille for dig. Klik derefter på Avancerede indstillinger for at vælge én eller flere betingelser for stop af Autospil. Start Autospil ved klikke på Spin-knappen.

Teksten på knappen vises på spillets aktuelle sprog.

 • Ved enhver gevinst. Stop Autospil, når du vinder en runde.
 • Hvis en enkelt gevinst er større end. Standser Autospil, når det beløb, du har vundet, er større end eller lig med det beløb, du har valgt.
 • Hvis saldoen stiger med. Standser Autospil, hvis saldoen stiger med det beløb, som du har fastsat.
 • Hvis saldoen falder med. Standser Autospil, hvis saldoen falder med det beløb, som du har fastsat.

Klik på Nulstil for at rydde alle valgte betingelser for stop af Autospil.

Bemærk: Hvis forbindelsen afbrydes, mens du spiller, vil alle Autospil-indstillinger vende tilbage til standardindstillingen, når du genindlæser spillet.

Bemærk: I nogle lande er visse Autospilindstillinger påkrævet.

Luk

Klik for at gå tilbage til hovedspillet.

Yderligere oplysninger

 • Følgende spilfunktioner og -indstillinger kan være underlagt vilkårene og betingelserne på kasinooperatørens websted. For mere information henvises til kasinooperatørens websted:
  • Fremgangsmåden ved håndtering af uafsluttede spillerunder.
  • Det tidsrum, hvorefter inaktive spilsessioner afsluttes automatisk.
 • I tilfælde af funktionsfejl i hardwaren og/eller softwaren, annulleres alle berørte spilindsatser og udbetalinger, og alle berørte indsatser refunderes.

Tilbagebetalingsprocent til spiller

 • Den teoretiske tilbagebetalingsprocent til spilleren for dette spil er 94.06%.

Oversættelse af spilterminologi

Engelsk udtryk Oversat udtryk
Wild Joker
Scatter Spreder
Dice Terninger
Wheel Game Hjulspil
Final Game Sidste spil
Start Start
Roll Your Dice Kast dine terninger
Random Vilkårlig
Replay Spil igen
Upgrade Opgradering
Finn Finn
Gonzo Gonzo
Miss Banks Frøken Banks
Starburst Stjerneudbrud
Space Wars Stjernekrig
Extra Life Ekstra Liv
Extra Spin Ekstra Spins
Respin Spin igen
Bonus Bonus
Bonus Game Bonusspil
Big Win Stor gevinst
Mega Win Mega Gevinst
Super Mega Win Super mega gevinst
SPIN SPIN

 

Seneste opdatering: 27-10-2022