Gold Money Frog

 • Gold Money Frog™ er en videospillemaskine med 25 indsatslinjer fordelt på 5 hjul og 3 rækker. Spillet omfatter desuden en tredobbelt Jackpot Bonus-spil med Bonus Wheel, Wild-symboler, der fungerer som jokere, Scatter-gevinster og Free Spins. Der er 3 lokale Jackpots i spillet.
 • Spillet spilles med 25 spillelinjer (fastlagte), 1-4 satsniveauer og forskellige møntværdier.
 • Satsniveauet indstilles med NIVEAU-vælgeren.
 • Møntværdien indstilles med MØNTVÆRDI-vælgeren.
 • MØNTER viser antallet af mønter, spilleren har til rådighed til at satse for.
 • Ved MAKS. INDSATS spilles spillet med det maksimale indsatsniveau og den aktuelle møntværdi. Når der spilles på et lavere satsniveau, skal der klikkes to gange på MAKS. INDSATS for at spille runden med den valgte møntværdi.
 • AUTOSPIL spiller automatisk det valgte antal runder.
 • Vinderkombinationer og udbetalinger sker i overensstemmelse med Gevinsttabel.
 • En gevinst i mønter på en indsatslinje er lig med værdien vist i gevinsttabellen ganget med indsatsniveauet. Beløbet ganges desuden med gældende multiplikatorer.
 • En spillelinjegevinst i møntenhed svarer til gevinsten i mønter ganget med møntværdien.
 • Kun højeste gevinst pr. spillelinje udbetales.
 • Spillelinjegevinster betaler, hvis rækkefølgen går fra tromlen længst til venstre mod højre.
 • Samtidige gevinster på forskellige spillelinjer lægges sammen.
 • Scatter (spreder)-gevinster udbetales uafhængigt af gevinstgivende indsatslinjer.
 • Scatter-gevinster udbetaler den samlede indsats ganget med den udbetaling, der vises i Gevinsttabellen.
 • Scatter og Free Spins-gevinster tilføjes til en hvilken som helst spillelinjegevinst.
 • Alle møntgevinster udbetales kun for indsatslinjer undtagen gevinster, der omfatter Scatter-symboler og gevinster vundet fra Bonus Wheel i Bonus Game.

Wild

 • Wild-symboler erstatter et hvilket som helst symbol undtagen Scatter- og Bonus-symboler.
 • Gevinster, hvor Wild-symboler indgår i stedet for andre symboler, giver den højest mulige gevinstgivende spillelinjekombination ifølge Gevinsttabellen.

Free Spins

 • 3 eller flere Scatter-symboler, der fremkommer hvor som helst på tromlerne i hovedspillet, aktiverer Free Spins.
  • 3 Scatters = 10 Free Spins
  • 4 Scatters = 20 Free Spins
  • 5 Scatters = 30 Free Spins
 • Free Spins spilles med samme møntværdi og ved samme satsniveau som runden, der aktiverede Free Spins.
 • I Free Spins tredobles alle gevinster, herunder også møntgevinster fra Scatter-symboler.
 • Yderligere Free Spins vundet tilføjes automatisk de aktuelle Free Spins.
 • Antallet af ekstra gratis spil der vindes, ganges ikke med Free Spins-multiplikatoren.
 • Bonus Game kan vindes under Free Spins.
 • Bonusspillets gevinster ganges ikke med Free Spins-multiplikatoren.
 • Ved afslutningen af Free Spins lægges sammen den samlede gevinst fra Free Spins til enhver gevinst fra runden, der aktiverede Free Spins.
 • Ved afslutningen af Free Spins vender spillet tilbage til runden, der aktiverede Free Spins.

Bonus Game

 • 3 eller flerebonussymboler efter hinanden fra yderst til venstre mod højre på en spillelinje udløser Bonus Game.
 • Bonus Wheel forekommer i et Bonus Game, hvor spilleren kan vinde mønter og/eller Jackpot-spillet.
 • Bonus Wheel har 12 felter. Bonus Wheel begynder automatisk at snurre i begyndelsen af bonusspillet. Efter en kort periode dukker Stop-knappen op og er fremme i en 10-sekundres periode, hvori Bonus Wheel kan stoppes. Du kan stoppe Bonus Wheel ved enten at klikke på Stop-knappen inden for den 10-sekunders periode, eller vente til perioden er udløbet, hverefter hjulet stopper automatisk.
  • Hvis Bonus Wheel standser ud fra en møntgevinst, tildeles den viste værdi, og Bonus Game slutter.
  • Hvis Bonus Wheel standser ud fra en Jackpot, vindes Jackpot, og Bonus Game slutter.
 • En Jackpot kan kun vindes under Bonus Game.
 • Bonus Wheel i Bonus Game repræsenterer ikke et "reelt", fysisk hjul, og sandsynligheden for at det standser ud fra et bestemt felt afgøres af spillets tilfældige talgenerator og ikke antallet af felter på hvert hjul.
 • Chancen for at vinde en Jackpot er i overenstemmelse med størrelsen på Jackpot og indsatsen.
 • Møntgevinsterne i Bonus Game er proportionelle med indsatsniveauet i den runde som aktiverede Bonus Game.
 • Alle divisioner af møntgevinster på Bonus Wheel tildeler den samme værdi.
 • Værdien af møntgevinsten er lig med den samlede indsats i mønter.
 • Den højest mulige møntgevinst på det maksimale indsatsniveau i Bonus Game er 100
 • Ved afslutningen af Bonus Game lægges sammen den samlede gevinst fra Bonus Game til enhver gevinst fra runden, der aktiverede Bonus Game.
 • I slutningen af Bonus Game er den totale bonusgevinst lig med det vundne antal mønter ganget med møntværdien.
 • Ved afslutningen af Bonus Game vender spillet tilbage til hovedspillet eller Free Spins-runden, der aktiverede Bonus Game.
 • Spilleren kan kun vinde én Jackpot i hver Bonus Game-runde.

Jackpot-regler

 • Jackpotten er en progressiv jackpot, hvor der hver gang spillet spilles af en spiller tilføjes en del af indsatsen til Jackpot.
 • Gevinst i progressiv jackpot skal bekræftes af kasinooperatøren og softwareleverandøren. Enhver beslutning er endelig og der skrives eller svares ikke på korrespondance.
 • De Jackpot-værdier, der vises i spillet, er forsinket med op til 30 sekunder. Ved exceptionelt sjældne lejligheder kan det ske, at to jackpotter vindes inden for disse 30 sekunder, og i dette tilfælde vil gevinsten af den sidste vundne jackpot være den nye re-seedede jackpot, som (i sjældne tilfælde) vil være mindre end den forudgående vundne jackpot. Alle spillere, der spiller spillet, når en jackpot vindes, får en meddelelse inden for 30 sekunder om det vundne jackpotbeløb.
 • Når en spillerunde udløser en bestemt Jackpot, låses den i spillerunden, så ingen andre spillerunder kan vinde samme Jackpot. Derfor kan det teknisk set ikke lade sig gøre for flere spillere at vinde samme Jackpot samtidigt.
 • Hvis kommunikationen mellem casinoet og Jackpot-serveren fejler, vil spillet ikke være tilgængeligt.Der bidrages ikke til Jackpot, og der kan ikke gøres krav på den. Jackpot-beløbet forbliver det samme, indtil kommunikationen genoptages.
 • Udbetalingen af progressiv jackpot er værdien af progressiv jackpot på kasinoserveren, når jackpot vindes. Der gøres alt, hvad der er muligt for at sikre, at den viste værdi af progressive jackpot svarer til den på kasinoserveren.
 • Bemærk: Den viste Jackpotgevinst kan pga. afrunding afvige en lille smule fra den faktiske gevinst.
 • Jackpot kan vises i euro, og Jackpot-tælleren kan blive vist i en anden valuta end den, som du spiller med. Valutaomregningen er baseret på valutakurser, der leveres af SIX - den finansielle informationsudbyder. Hvis du vinder Jackpot og spiller kasinospil med en anden valuta, omregnes din gevinst til den valuta, som du spiller med, og indsættes på din konto.
 • Gold Money Frog™ har Super, Major og Minor Jackpots. Følgende bidrag gives fra hver indsats:
  • 2,4 % af indsatsen går til MINOR Jackpot. 10 % af bidragene til Jackpotten sættes til side til næste Jackpot.
  • 1,6 % af indsatsen går til MAJOR Jackpot. 10 % af bidragene til Jackpotten sættes til side til næste Jackpot.
  • 4 % af indsatsen går til SUPER Jackpot. 10 % af bidragene til Jackpotten sættes til side til næste Jackpot.
  • Når en Jackpot vindes, bliver startpuljen på den næste Jackpot følgende:
   • MINOR: 50 euro plus 10 % af indsatsbidragene, der er øremærket til den næste MINOR Jackpot.
   • MAJOR: 500 Euro plus 10 % af indsatsbidragene, der er øremærket til den næste MAJOR Jackpot.
   • SUPER: 5000 Euro plus 10 % af indsatsbidragene, der er øremærket til den næste SUPER Jackpot.
  • Det nuværende Jackpot-beløb, for hver type af jackpot, vises øverst i spillet.
  • Der er intet loft på værdien af den progressive jackpot.
  • Jackpotten kan ikke blive vundet når der SPILLES FOR SJOV.

Spilfunktioner

 • Tabellen nedenfor viser de forskellige knapper, der findes i spillet, og beskriver deres funktioner.

Knap

Funktion

 

Klik for at starte en spillerunde med samme indsatsniveau og møntværdi som nuværende.

 

Klik for at se menuen Spilindstillinger, hvor du kan ændre indstillinger i spillet. Der henvises til afsnittet Spilindstillinger nedenfor.

 

Klik for at slå spillyde fra eller benyt skyderen til at justere lydstyrken.

 

Klik for at se spilreglerne.

 

Klik for at se menuen Autospilindstillinger og spille spillet automatisk. Vælg antallet af spillerunder, der skal spilles automatisk i autospil eller åbn Avancerede indstillinger for at konfigurere indstillinger for stop af autospil.

 

Klik for at se gevinsttabel.

 

Klik på pilene, der peger til venstre eller højre for at rulle gennem Gevinsttabel-siderne.

 

Klik for at gå tilbage til hovedspillet.

Spilindstillinger

 • Spillets indstillinger tilgås ved at klikke på skruenøgle-ikonet i spilpanelet.
 • Hurtig spin. Slår Hurtig spin til eller fra (Ikke tilgængelig i alle casinoer).
 • Mellemrumstasten til spin. Slår mellemrumstasten funktion til eller fra.
 • Spilhistorik. Klik for at din seneste spilhistorik. (Ikke muligt når der SPILLES FOR SJOV).

Avancerede indstillinger for Autospil

 • Du kan bestemme avancerede indstillinger for autospil ved at klikke på AUTOSPIL og derefter klikke på Avancerede indstillinger.
 • Ved enhver gevinst. Stop autospil når du vinder i en runde.
 • Hvis en enkelt gevinst er større end. Standser autospil, når det beløb, du har vundet, er større end eller lig med det beløb, du har valgt.
 • Hvis Free Spins vindes. Stopper autospil, når Free Spins vindes.
 • Hvis Bonus Game vindes. Stopper autospil, når Bonus Game vindes.
 • Når der vindes Jackpot. Stopper autospil, når Jackpot vindes.
 • Hvis saldo øges med. Stopper autospil, hvis saldo øges med det beløb, du angiver.
 • Hvis saldo mindskes med. Stopper autospil, hvis saldo mindskes med det beløb, du angiver.
 • Klik på Nulstil for at slette alle de valgte indstillinger for Stop Autospil.
 • Bemærk: Hvis indstillingerne for autospil ændres i løbet af en spillerunde træder ændringerne først i kraft, efter spillerunden eller funktionen er spillet færdig.
 • Bemærk: Hvis forbindelsen afbrydes, mens du spiller, vil alle autospil-indstillinger vende tilbage til standardindstillingen, når du genindlæser spillet.
 • Bemærk: I nogle lande er visse autospilindstillinger påkrævet.

Yderligere oplysninger

 • Følgende spilfunktioner og -indstillinger kan være underlagt spilwebstedets betingelser og vilkår. Du kan få flere oplysninger om følgende på webstedet:
  • Fremgangsmåden ved håndtering af uafsluttede spillerunder.
  • Det tidsrum, hvorefter inaktive spilsessioner afsluttes automatisk.
 • I tilfælde af, fejl i spillets hardware/software, vil alle berørte indsatser og udbetalinger blive annulleret, og alle berørte indsatser vil blive refunderet.

Tilbagebetalingsprocent til spiller

 • Den teoretiske tilbagebetalingsprocent til spilleren for dette spil er 92.31%-92.96%.

Oversættelse af spilterminologi

Bemærk: Den følgende tabel gælder kun, hvis du spiller på et andet sprog end engelsk.

Engelsk udtryk

Oversat udtryk

Wild

Joker

Bonus

Bonus

Scatter

Spreder

Free Spins

Gratis træk

Multiplier

Multiplikator

Super

Super

Major

Stor

Minor

Lille

Bonus Game

Bonusspil

Jackpot

Jackpot

Bonus Wheel

Bonushjul

Seneste opdatering: 12-02-2020