Space Wars 2 Powerpoints

SPILLEREGLER

 • Space Wars 2™ Powerpoints™ er en videospillemaskine med 6 hjul og 6 rækker og har Powerpoints™ mekanisme, Wild-symboler, Multiplier Wild-symboler, Avalanche™-funktion, Column Blaster- og Row Blaster-funktioner, Zapper-funktion, Bomb-funktion, 3 Combo-funktioner og Free Spins med udvidende hjul.
 • Spillet spilles med Powerpoints™ og forskellige indsatsværdier.
 • INDSATS er kontantbeløbet, du vil satse.
 • Indsatsværdien bestemmes ved at klikke på knappen Indsatsindstillinger og vælge den ønskede indsats.
 • SALDO viser dit kontante rådighedsbeløb.
 • Den maksimale præmie i hovedspillet er begrænset til 5000 Powerpoints. Når den aktuelle præmie når grænsen, tildeles spilleren et gevinstbeløb på 20 gange indsatsen og 20 Free Spins, der starter med det samme.
 • Den maksimale præmie i Free Spins er begrænset til 12000 Powerpoints. Når den aktuelle præmie når denne grænse, tildeles spilleren 10000 gange indsatsen, og spillerunden afsluttes med det samme.

Powerpoints™

  • 3 eller flere af det samme symbol, der fremkommer på hjulene ved siden af hinanden vandret eller lodret, regnes for et match og giver en gevinst.
  • En match-gevinst giver Powerpoints i henhold til gevinsttabellen, multipliceret med enhver gældende multiplikator.
  • Samtidige gevinster fra flere matches lægges sammen.
  • Kun den længste gevinst pr. match tildeles.
  • Efter gevinsterne vurderes, føjes alle Powerpoints, der blev tildelt fra matchgevinster, til indkasseringsmåleren.
  • Ved afslutningen af hvert spin i hovedspillet tildeles en præmie af en vis værdi gange indsatsen baseret på antallet af Powerpoints på indkasseringsmåleren, på denne måde:
Powerpoints Præmie
25 x0.25
50 x0.5
100 x1
200 x2
300 x3
400 x4
500 x5
700 x10
1000 x20
  • Ved afslutningen af hvert spin i Free Spins tildeles der en præmie af en vis værdi gange indsatsen baseret på antallet af Powerpoints på indkasseringsmåleren, som følger:
Powerpoints Præmie
350 x3
700 x10
1050 x20
1400 x30
1750 x40
2100 x50
2450 x60
2800 x70
3150 x80
3500 x100
3850 x120
4200 x140
4550 x150
4900 x180
5250 x210
5600 x240
5950 x250
6300 x300
6650 x350
7000 x400
7350 x500
7700 x600
8050 x700
8400 x800
9000 x1000
10000 x3000
11000 x5000
12000 x10000
 • Column Blaster symboler, Row Blaster-symboler, Zapper-symboler, Bomb-symboler eller Combo-funktionssymboler tildeler ingen Powerpoints.
 • I hovedspillet nulstilles Powerpoints indkasseringsmåleren efter hvert spin.
 • I Free Spins nulstilles Powerpoints indkasseringsmåleren ikke, før Free Spins afsluttes.

Powerpoints™ udregningseksempel

 • Antallet af indkasserede Powerpoints er 580. For at vurdere den samlede gevinst fra spinnet multipliceres indsatsværdien med værdien den tildelte præmie. Med en indsatsværdi på 2, er udregningen således: 2 x 5 = 10.

Avalanche™-funktion

 • Symboler falder på plads i tromlerne i stedet for at spinne.
 • En match-gevinst starter en Avalanche
 • Alle symboler i matches eksploderer og forsvinder og giver plads til endnu en Avalanche af symboler.
 • Avalanches fortsætter indtil der ikke vindes mere.

Wild-symbol og Multiplier Wild-symbol

 • Et match bestående af 3 symboler i hovedspillet eller i Free Spins tildeler et Wild-symbol, der fremkommer i stedet for et af de fjernede symboler før Avalanche.
 • Wild-symboler kankun fremkomme i hovedspillet og i Free Spins som et resultat af en match-gevinst.
 • Multiplier Wild-symboler kan fremkomme hvor som helst på hjulene i Free Spins og er tildelt en vilkårlig værdi på x2, x3, x4, x5, x10 eller x25.
 • Et Multiplier Wild-symbol, der bliver del af et match, multiplicerer de Powerpoints, der tildeles for matchet, med dets værdi.
 • Wild-symboler og Multiplier Wild-symboler erstatter alle symboler undtagen hinanden, Column Blaster-symboler, Row Blaster-symboler, Zapper-symboler og Bomb-symboler.
 • Wild-symbol- og Multiplier Wild-symbol-erstatning tildeler den højest mulige gevinstkombination i et match i henhold til gevinsttabellen.
 • Wild-symboler og Multiplier Wild-symboler, der bliver del af en match-gevinst, fjernes fra hjulene sammen med resten af symbolerne i matchet.
 • Et Wild-symbol eller Multiplier Wild-symbol kan være del af mere end en match-gevinst.
 • Wild-symboler og Multiplier Wild-symboler giver kun en gevinst i kombination med andre symboler.

Funktions-udførelsesordren

 • Funktionerne aktiveres, når der ikke er flere nye match-gevinster og Avalanches.
 • Hvis der er flere funktions-symboler på hjulene, aktiveres funktionerne i denne rækkefølge:
  1. Combo 1
  2. Combo 2
  3. Combo 3
  4. Column Blaster/Row Blaster
  5. Bomb
  6. Zapper
 • Hvis mere end et af det samme symbol fremkommer på hjulene på samme tid, aktiveres den tilsvarende funktion i denne rækkefølge: fra øverst til nederst og fra venstre til højre.
 • Hvis Column Blaster-symboler og Row Blaster-symboler fremkommer på hjulene på samme tid, aktiveres de tilsvarende funktioner i denne rækkefølge: fra øverst til nederst og fra venstre til højre.
 • Hvis mere end en funktion aktiveres under spinnet, sker der Avalanches mellem dem for at fylde de tomme positioner på hjulene, men der tildeles ingen nye match-gevinster. Gevinsterne vurderes, når alle funktioner, der blev aktiveret under spinnet, er spillet.

Column Blaster-funktion

 • Et vandret match bestående af 4 symboler i hovedspillet eller i Free Spins tildeler et Column Blaster-symbol.
 • Efter match-gevinsten er vurderet og fjernet fra spilleområdet, fremkommer et Column Blaster-symbol vilkårligt i stedet for et af de fjernede symboler før Avalanche. Funktionen aktiveres i overensstemmelse med funktions-udførelsesordren.
 • I Column Blaster-funktionen fjernes alle symboler, undtagen Wild-symboler og funktions-symboler, på det hjul, hvor Column Blaster-symbolet fremkommer, sammen med Column Blaster-symbolet og føjer Powerpoints til indkasserings-måleren i henhold til gevinsttabellen.
 • Hvis det hjul, der påvirkes af Column Blaster-funktionen, indeholder et Multiplier Wild-symbol, multiplicerer det det samlede antal Powerpoints, der blev tildelt for de symboler, der blev fjernet fra dette hjul, med dets værdi og forsvinder fra hjulene.
 • Hvis der er mere end et Column Blaster-symbol på det samme hjul, fjernes det nederste Column Blaster-symbol fra hjulet sammen med de andre symboler under Column Blaster-funktionen.

Row Blaster-funktion

 • Et lodret match bestående af 4 symboler I hovedspillet eller I Free Spins tildeler et Row Blaster-symboler.
 • Efter match-gevinsten er vurderet og fjernet fra spilleområdet, fremkommer der et Row Blaster-symbol vilkårligt i stedet for et af de fjernede symboler før Avalanche. Funktionen aktiveres i overensstemmelse med funktions-udførelsesordren.
 • I Row Blaster-funktionen fjernes alle symboler, undtagen Wild-symboler og funktions-symboler i den række, hvor Row Blaster-symbolet fremkommer, fra hjulet sammen med Row Blaster-symbolet og føjer Powerpoints til indkasseringsmåleren i henhold til gevinsttabellen.
 • Hvis rækken, der er påvirket af Row Blaster-funktionen, indeholder et Multiplier Wild-symbol, multiplicerer det det samlede antal Powerpoints, der tildeles for de symboler, der fjernes, med dets værdi og forsvinder fra hjulene.
 • Hvis der er mere end et Row Blaster-symbol på det samme hjul, fjernes Row Blaster-symbolet til højre fra hjulet sammen med de andre symboler under Row Blaster-funktionen.

Zapper-funktion

 • Et match bestående 5 eller 6 symboler i hovedspillet tildeler et Zapper-symbol.
 • Et match bestående af 5, 6, 7 eller 8 symboler i Free Spins tildeler et Zapper-symbol.
 • Efter match-gevinsten vurderes og fjernes fra spilleområdet, fremkommer et Zapper-symbol vilkårligt i stedet for et af de fjernede symboler før Avalanche. Funktionen aktiveres i overensstemmelse med funktions-udførelsesordren.
 • Hvis Zapper-funktionen tildeles i hovedspillet af et match bestående af 5 eller 6 symboler, fjernes 1 til 4 typer af høj/midel/lav præmiesymboler eller 3 til 4 typer høj/middel/lav præmiesymboler i overensstemmelse hermed vilkårligt fra hjulene sammen med Zapper-symbolet og føjer et tilsvarende antal Powerpoints til indkasseringsmåleren.
 • Hvis Zapper-funktionen tildeles i Free Spins med et match bestående af 5 symboler eller et match bestående af 6/7/8 symboler, fjernes 1 til 4 typer af høj/middel/lav præmiesymboler eller 3 til 4 typer af høj/middel/lav præmiesymboler i overensstemmelse dermed fra hjulene sammen Zapper-symbolet og føjer det tilsvarende antal Powerpoints til indkasseringsmåleren.

Bomb-funktion

 • Et lodret match og et vandret match af det samme symbol, der krydser hinanden i hovedspillet eller i Free Spins, tildeler et Bomb-symbol.
 • Efter match-gevinsten vurderes og fjernes fra spilleområdet, fremkommer et Bomb-symbol på det sted, hvor matchene krydsede, før Avalanche. Funktionen aktiveres i overensstemmelse med funktions-udførelsesordren.
 • I Bomb-funktionen fjernes alle symboler - undtagen Wild-symboler og funktions-symboler - der er lige ved siden af Bomb-symbolet enten lodret, vandret eller diagonalt, fra hjulene sammen med Bomb-symbolet og føjer et tilsvarende antal Powerpoints til indkasseringsmåleren. Antallet af fjernede symboler afhænger af Bomb-symbolets position på hjulene og spænder fra 3 til 8.
 • Hvis Bomb-funktionen påvirker et Multiplier Wild-symbol, multiplicerer det det samlede antal Powerpoints, der tildeles for de fjernede symboler i funktionen, med dets værdi og forsvinder fra hjulene.

Combo-funktioner

Combo 1: Column/Row Blaster-funktion + Bomb-funktion

 • En kombination bestående af et Column Blaster-symbol eller Row Blaster-symbol og et Bomb-symbol, der fremkommer ved siden af hinanden vandret eller lodret efter Avalanche, tildeler Combo 1-funktionen. Column Blaster-symbolet eller Row Blaster-symbolet forenes med Bomb-symbolet og skifter til dets position på hjulene. Funktionen aktiveres i overensstemmelse med funktions-udførelsesordren.
 • Hvis Combo 1- funktionskombinationen består af et Bomb-symbol og et Column Blaster-symbol fjernes alle symboler, undtagen Wild-symboler og funktions-symboler, fra det hjul, hvor det genererede Column Blaster-symbol fremkom samt to hjul ved siden af dette hjul til højre og venstre sammen med Column Blaster-symbolet og føjer det tilsvarende antal Powerpoints til indkasseringsmåleren.
 • Hvis Combo 1-funktionskombinationen er et Bomb-symbol og et Row Blaster-symbol, fjernes alle symboler, undtagen Wild-symboler og funktions-symboler, fra rækken, hvor det genererede Row Blaster symbol fremkommer samt to rækker lige over og lige under, sammen med Row Blaster-symbolet, og føjer det tilsvarende antal Powerpoints til indkasseringsmåleren.
 • Hvis Column Blaster-symbolet eller Row Blaster-symbolet, der aktiverede funktionen, er placeret på det første eller det sidste hjul eller række, påvirkes kun et hjul eller en række af funktionen.
 • En Multiplier Wild, der fremkommer på et af de hjul eller en af de rækker, der påvirkes af Combo 1-funktionen, multiplicerer det samlede antal Powerpoints, der tildeles for de symboler, der fjernes det specifikke hjul eller række med dens værdi og forsvinder fra hjulene
 • Det andet Column Blaster-symbol eller Row Blaster-symbol, der fremkommer på et af hjulene eller en af rækkerne, der påvirkes af Combo 1-funktionen, fjernes sammen med de andre symboler, med mindre det andet Column Blaster-symbol eller Row Blaster-symbol støder op til et Bomb-symbol vandret eller lodret og kan tildele endnu en Combo 1-funktion.

Combo 2: Zapper-funktion + Bomb-funktion

 • Et Zapper-symbol og et Bomb-symbol, der fremkommer ved siden af hinanden vandret eller lodret efter Avalanche, eller efter en anden Combo 2-funktion er aktiveret, tildeler Combo 2-funktionen. Funktionen aktiveres i overensstemmelse med funktions-udførelsesordren.
 • I Combo 2-funktionen omdannes 1 til 3 typer af høj/middel/lav præmiesymboler på hjulet sammen med Zapper-symbolet, der tildelte funktionen, til Bomb-symboler. Bomb-funktionen aktiveres derefter i henhold til funktions-udførelsesordren.
 • Et Bomb-symbol kan danne kombinationer med mere end et Zapper-symbol for at tildele flere Combo 2-funktioner.

Combo 3: Zapper-funktion + Column/Row Blaster-funktion

 • En kombination af et Zapper-symbol og et Column Blaster-symbol eller Row Blaster-symbol, der fremkommer ved siden af hinanden lodret eller vandret efter Avalanche, eller efter endnu en Combo 3-funktion er aktiveret, tildeler Combo 3-funktionen. Funktionen aktiveres i overensstemmelse med funktions-udførelsesordren.
 • I Combo 3-funktionen omdannes 1 til 3 typer af høj/middel/lav præmie-symboler sammen med Zapper-symbolet vilkårligt til Column Blaster-symboler eller Row Blaster-symboler. Column Blaster-funktionen eller Row Blaster-funktionen spilles derefter i overensstemmelse med funktions-udførelsesordren.

Free Spins

  • Indkasseres der 1000 eller flere Powerpoints i hovedspillet, aktiveres Free Spins.
  • Antallet af Free Spins afhænger af antallet af Powerpoints, der tildeles i hovedspillet, som følger:
Powerpoints Free Spins
1000 8
1020 9
1050 10
1150 11
1300 12
1450 13
1650 14
1850 15
2100 16
2500 17
3000 18
3500 19
5000 20
 • Antallet af rækker i Free Spins udvides til 8.
 • I Free Spins tildeles der vilkårligt 1 til 3 ekstra Free Spins, når antallet af Powerpoints på indkasserinhgsmåleren når følgende tærskelværdier: 1400, 2800, 4200, 5600, 7000 og 8400.
 • Free Spins spilles med samme indsats som i den runde, der udløste Free Spins-bonussen.
 • Free Spins afsluttes, når Free Spins-tælleren når 0, eller når den aktuelle samlede gevinst når den øverste grænse.
 • Når Free Spins er afsluttet, lægges den samlede gevinst fra Free Spins sammen med eventuelle andre gevinster fra runden, der udløste Free Spins.
 • Ved afslutningen af Free Spins vender spillet tilbage til runden, der aktiverede Free Spins.

Spilfunktioner

 • Tabellen nedenfor viser de forskellige knapper, der findes i spillet, og beskriver deres funktioner.
Hovedspil

Spin

Klik for at starte en spillerunde med den aktuelle indsats.

Stop

Klik for at springe over spillerunde-animationerne, hvor det er muligt.

Autospil

Klik for at vælge antallet af runder, der skal spillet med Autospil, samt avancerede indstillinger for Autospil.

Stop Autospil

Hvis Autospil er valgt, vises det resterende antal spillerunder på tælleren. Klik på tælleren for at stoppe Autospil. Når Spil-knappen er synlig, vises tælleren på knappen.

Indsatsindstillinger

Klik for at bestemme indsatsværdien.

Lyd

Klik for at slå spillyde fra eller benyt skyderen til at justere lydstyrken.

Gevinsttabel

Klik for at se gevinstgivende kombinationer og udbetaler.

Menu

Klik for at åbne spilindstillingerne og spiloplysningerne.

Spilindstillinger og spilinformation

Spilindstillinger

Klik for at åbne menuen Spilindstillinger.

 • Mellemrumstasten til spin: Slår mellemrumstasten funktion til eller fra.

Spilleregler

Klik for at se spilreglerne.

Spilhistorik

Klik for at din seneste spilhistorik. Spilhistorik er kun tilgængelig, når der spilles for penge. Bemærk: Der kan være forsinkelse på spilhistorikken.

Avancerede indstillinger for Autospil

Du kan bestemme avancerede indstillinger for Autospil ved at klikke på knappen Autospil og vælge antallet af runder, Autospil skal spille for dig. Klik derefter på Avancerede indstillinger for at vælge én eller flere betingelser for stop af Autospil. Start Autospil ved klikke på Spin-knappen.

Teksten på knappen vises på spillets aktuelle sprog.

 • Ved enhver gevinst. Stop Autospil, når du vinder en runde.
 • Hvis en enkelt gevinst er større end. Standser Autospil, når det beløb, du har vundet, er større end eller lig med det beløb, du har valgt.
 • Hvis saldoen stiger med. Standser Autospil, hvis saldoen stiger med det beløb, som du har fastsat.
 • Hvis saldoen falder med. Standser Autospil, hvis saldoen falder med det beløb, som du har fastsat.

Klik på Nulstil for at rydde alle valgte betingelser for stop af Autospil.

Bemærk: Hvis forbindelsen afpydes, mens du spiller, vil alle Autospil-indstillinger vende tilbage til standardindstillingen, når du genindlæser spillet.

Bemærk: I nogle lande er visse Autospilindstillinger påkrævet.

Luk

Klik for at gå tilbage til hovedspillet.

Yderligere oplysninger

 • Følgende spilfunktioner og -indstillinger kan være underlagt vilkårene og betingelserne på kasinooperatørens websted. For mere information henvises til kasinooperatørens websted:
  • Fremgangsmåden ved håndtering af uafsluttede spillerunder.
  • Det tidsrum, hvorefter inaktive spilsessioner afsluttes automatisk.
 • I tilfælde af funktionsfejl i hardwaren og/eller softwaren, annulleres alle berørte spilindsatser og udbetalinger, og alle berørte indsatser refunderes.

Tilbagebetalingsprocent til spiller

 • Den teoretiske tilbagebetalingsprocent til spilleren for dette spil er 96.05%.

Oversættelse af spilterminologi

Engelsk udtryk Oversat udtryk
Avalanche Lavine
Wild Joker
Multiplier Wild Multiplikator joker
Powerpoints Powerpoints
Column Blaster Kolonneblastere
Row Blaster Row Blaster
Zapper Fjernbetjening
Bomb Bombe
Combo KOMBINATION
Free Spins Gratis træk
Extra Ekstra
True Sandt
Big Win Stor gevinst
Mega Win Mega gevinst
Super Mega Win Super mega gevinst

Spilleregler genereret:

2022-06-10 16:07:17

Seneste opdatering: 30-06-2022