Slotbox

Slotblox er et spil med faste odds, hvor blokke falder ned i et net. Spilleren får gevinst ved at danne en eller flere sammenhængende vandrette linjer i nettet. Når spillet går i gang, vil en række blokke i forskellige former falde fra toppen af skærmen ned i nettet. Alle gevinster udbetales i henhold til gevinstoversigten.

Sådan spiller du

 • Som standard er indsatsen i spillet sat til 1 USD. Du kan ændre indsatsen ved at klikke på knapperne "STAKE UP" og "STAKE DOWN".
 • Klik på "PLAY" for at begynde spillet.
 • Hvis der dannes en eller flere sammenhængende vandrette linjer, udbetaler spillet i henhold til gevinstoversigten.
 • Hvis du vinder, tilføjes gevinsterne med det samme til måleren 'WINNINGS', der findes over måleren 'STAKE' på skærmen.
 • Hvis du taber, er spillet slut, og du kan begynde et nyt spil ved at klikke på ”PLAY”.
 • BALANCE: Den spilsaldo, du har tilbage, når du har foretaget den ønskede INDSATS, vises under måleren 'BALANCE'.
 • Din aktuelle spilsaldo er summen af beløbene, der fremgår under målerne 'BALANCE' og 'STAKE'.
 • Klik på 'SPILLOGGER' for at få vist logfiler over de spil, du har spillet.
 • Klik på 'RE-BUY' for at købe flere kreditter til spillet fra din Party Account.
 • Klik på 'Forlad spil' for at forlade spillet og vende tilbage til lobbyen.
 • Spillereglerne er identiske både med rigtige penge og med fiktive penge.
 • GRATIS SPIL: Hvis spilleren danner en eller flere linjer med en magisk blok, udløses der ti gratis spil. Når det igangværende spil er færdigt, går spillet automatisk videre til de gratis spil.
 • 'AUTO PLAY': Du kan benytte dig af denne funktion til "håndfri" betjening af spillet. Spil med Auto Play kan indstilles til alt fra ti til maks. 500 spil.

Spilleregler

 • Spilleren har ingen kontrol over blokkene, og hvor de lander, da dette afgøres tilfældigt af spillet. Computeren spiller spillet på spillerens vegne.
 • Når der dannes en sammenhængende vandret linje, forsvinder den pågældende linje. Jo flere linjer, der dannes, desto længere varer spillet.
 • TURBO ON: Blokke i forskellige former falder fra toppen af skærmen hurtigt.
 • TURBO OFF: Blokke i forskellige former falder fra toppen af skærmen langsomt.
 • Lyden kan slås fra ved at klikke på knappen Mute i øverste højre hjørne af spilskærmen. Lyden slås til, når der klikkes på knappen igen.
 • Der falder blokke fra toppen af skærmen ned i nettet med en konstant fart.
 • Blokkene kan ikke roteres, når de falder fra toppen af skærmen ned i nettet.
 • Blokkene vil altid lande i den rækkefølge, de falder. Den nederste af de faldende blokke lander altid først.
 • Der kan kun udløses en magisk blok ad gangen i et spil.
 • En magisk blok kan kendes på dens regnbueeffekt.
 • Den teoretiske gevinst til spilleren i dette spil er 94,50 %.
 • Tekniske fejl annullerer alle udbetalinger og spil.

Spilfunktioner

Sådan forsvinder linjer

Nedenfor ser du skærmbilleder af linjer, der forsvinder

Den grønne blok i midten falder ned og danner en linje.

Den lander, og den røde blok falder efterfølgende.

En enkelt linje forsvinder.

Alle blokke, der ligger oven på den forsvundne linje, falder det stykke, som svarer til den forsvundne linje. Blokkene falder ikke kun en plads ned. Hvor langt de falder, afhænger af højden på den forsvundne linje (enkelt/dobbelt/tredobbelt/firedobbelt), som det vises i skærmbilledet nedenfor.

Den orange blok skulle kun falde en plads ned, så nu hænger den i luften. Den vil ikke falde længere, medmindre der forsvinder linjer under den. Dette er helt korrekt. Den røde blok er blevet ved med at falde, og en ny grøn blok falder nu efter den.

Gevinsttyper:

 • Linjegevinst for en enkelt sammenhængende vandret linje.
 • Linjegevinst for en dobbelt sammenhængende vandret linje (to på hinanden følgende rækker)
 • Linjegevinst for en tredobbelt sammenhængende vandret linje (tre på hinanden følgende rækker)
 • Linjegevinst for en firedobbelt sammenhængende vandret linje (fire på hinanden følgende rækker)
 • Gratis spil med magisk blok – Der udløses ti gratis spil, når der dannes en eller flere linjer med en magisk blok.

Auto Play:

 • Auto Play spiller automatisk spillet i et vist antal spil, som spilleren angiver ved begyndelsen.
 • Når spilleren har valgt et antal spil og klikket på knappen PLAY, fortsætter spillet, indtil det valgte antal spil er færdiggjort (eller indtil spilleren stopper Auto Play).
 • Når Auto Play er afsluttet, genoptages det normale spil.
 • Feltet med antallet af spil aktiveres afhængig af den tilgængelige spilsaldo.
 • Hvis en spiller får gevinst under Auto Play, indløses gevinsterne automatisk.
 • Hvis de gratis spil udløses under Auto Play, nulstilles Auto Play.
 • Auto Play kan stoppes ved at klikke på knappen 'Stop Auto Play' i det popup-vindue, der vises efter hvert spil, og som angiver, at Auto Play er slået til.

Gratis spil:

 • GRATIS SPIL: Hvis spilleren danner en eller flere linjer med en magisk blok, udløses der ti gratis spil. Når det igangværende spil er slut, går spillet automatisk videre til de gratis spil – skærmens baggrundsfarve ændrer sig, og en besked med teksten "10 Free Plays!" vil lyse op.
 • Når de gratis spil er slut, viser en besked, hvor meget der samlet er vundet i de gratis spil.
 • Samtlige gevinster under gratis spil fordobles.
 • Gratis spil kan genudløses i det uendelige. Hver gang der genudløses gratis spil, tilføjes der ti gratis spil.
 • Det beløb, der vindes i gratis spil, tilføjes under måleren WINNINGS.

Seneste opdatering: 10-05-2017