The Demon Code

The Demon Code fører dig ud på et eventyr, hvor dæmoner udnytter deres kræfter til at slippe 4 UNIKKE SPILFUNKTIONER løs, men pas på VOGTEREN, der beskytter adgangen til GRATIS SPIL.

Saml SCATTER-symboler for at låse koden op til ubegrænsede multiplikatorer og forøge rækker for at opnå STØRRE GEVINSTER!!

Den teoretiske udbetalingsprocent til spilleren er: 96,263%

KASKADER:

 • I begyndelsen af hver spilrunde laver symboler KASKADE for at udfylde gitterområdet
 • Hvis en eller flere vinderkombinationer efterfølgende forekommer, eller en eller flere positioner i gitterområdet på anden måde bliver ledige i overensstemmelse med spilreglerne, fjernes alle relevante symboler og eventuelle resterende symboler laver KASKADE ned til bunden af gitteret
 • Nye symboler laver KASKADE ind fra toppen af skærmen for at udfylde tomme positioner i gitteret
 • KASKADER kan genudløses uendeligt

KLYNGEGEVINSTER:

 • Der er gevinst, når 4 eller flere udbetalingstabel-symboler udgør en forbundet KLYNGE
 • En KLYNGE er en grupperet kombination af symboler, hvor hvert symbol rører mindst ét andet symbol af samme type langs en VANDRET eller LODRET KANT
 • WILD-KLYNGER har ikke en tilknyttet udbetalingstabel-præmie og kan kun erstatte tilstødende symboler
 • Alle relevante udbetalingstabel-præmier udbetales i tilfælde af, at en WILD-KLYNGE erstatter flere vinderkombinationer
 • Mindst én forekomst af et udbetalingstabel-symbol skal vises VANDRET eller LODRET ved siden af en WILD-KLYNGE, for at en vinderkombination kan tildeles
 • Kun den højeste udbetalingstabel-præmie tildeles pr. KLYNGE

ENTER THE VOID:

 • Udløses, når der ikke dannes vinderkombinationer efter en KASKADE, og et eller flere WILD-symboler forbliver i gitterområdet                   
 • Hvert WILD-symbol på skærmen fjernes samt:
 • Alle symboler, der deler en VANDRET KANT med et eller flere WILD-symboler
 • Alle symboler, der deler en LODRET KANT med et eller flere WILD-symboler
 • Alle symboler, hvis HJØRNE rører et HJØRNE af et eller flere WILD-symboler
 • Der udløses en ekstra KASKADE-sekvens, når alle relevante symboler er blevet fjernet                
 • ENTER THE VOID kan genudløses uendeligt

GEVINSTMULTIPLIKATOR:

 • Alle gevinster ganges med GEVINSTMULTIPLIKATOREN              
 • GEVINSTMULTIPLIKATOREN er x1 i begyndelsen af hvert købt spil                     
 • GEVINSTMULTIPLIKATOR-værdien øges med 1, når en eller flere vinderkombinationer forekommer, eller når mindst én forekomst af ENTER THE VOID udløses    
 • GEVINSTMULTIPLIKATOR-værdien øges i koordination med den resulterende KASKADE                        
 • Alle gevinster udbetales kun én gang pr. KASKADE med den aktuelle GEVINSTMULTIPLIKATOR-værdi  
 • GEVINSTMULTIPLIKATOR-værdien kan øges uendeligt                 
 • GEVINSTMULTIPLIKATOREN nulstilles til x1 i begyndelsen af hvert købt spil

DEMON SUMMON:

 • 4 DÆMONER dukker op uden for gitterområdet                 
 • Hver DÆMON har et tilsvarende TALISMAN-symbol, der kan forekomme tilfældigt i gitterområdet som følge af en KASKADE                         
 • Hver gang der vises et TALISMAN-symbol, HIDKALDES den tilhørende DÆMONKRAFT på følgende måde:

ANCIENT ALCHEMY (GRØN DÆMON):      

 • TALISMANEN falder ned i DYBET, og en ENERGIEKSPLOSION tilføjer MYSTERIE-symboler til gitterområdet       
 • Alle MYSTERIE-symboler afslører det samme symbol      
 • MYSTERIE-symboler kan afsløre alle symboler undtagen WILD, SCATTER og TALISMAN
 • Afslørede MYSTERIE-symboler erstatter alle gittersymboler, som de oprindeligt blev vist på          
 • Alle gevinster udbetales kun én gang med den aktuelle GEVINSTMULTIPLIKATOR-værdi, efter at alle MYSTERIE-symboler er blevet afsløret

CRYPTIC CHAOS (BLÅ DÆMON):    

 • TALISMANEN falder ned i DYBET, og en ENERGIEKSPLOSION fremhæver alle forekomster af et tilfældigt symbol i gitterområdet  
 • Gevinsten fastslås ved at tælle antallet af forekomster af symbolet, der vises HVOR SOM HELST i gitterområdet, og derefter tildele den højest tilknyttede udbetalingstabel-præmie          
 • Der findes ikke KLYNGE-kombinationer i gitteret, når CRYPTIC CHAOS udløses             
 • Alle gevinster udbetales kun én gang med den aktuelle GEVINSTMULTIPLIKATOR-værdi, efter at alle symboler er blevet fremhævet

DARK DESIGN (LILLA DÆMON):

 • TALISMANEN falder ned i DYBET, og en ENERGIEKSPLOSION tilføjer WILD-symboler til gitterområdet   
 • WILD-symboler erstatter alle gittersymboler, som de oprindeligt blev vist på         
 • Alle gevinster udbetales kun én gang med den aktuelle GEVINSTMULTIPLIKATOR-værdi, efter at alle WILD-symboler er blevet tilføjet

FIERY FUSION (RØD DÆMON):         

 • TALISMANEN falder ned i DYBET, og en ENERGIEKSPLOSION tilføjer 3x3, 4x4 eller 5x5 SYMBOLBLOKKE til gitterområdet 
 • Alle udbetalingstabel-symboler, der vises i SYMBOLBLOKKEN, er de samme             
 • SYMBOLBLOKKE kan bestå af ethvert udbetalingstabel-symbol undtagen WILD, SCATTER og TALISMAN        
 • SYMBOLBLOKKE erstatter alle gittersymboler, som de vises over           
 • For at fastslå om KLYNGEN vinder, er SYMBOLBLOKKENS bidrag lig med antallet af individuelle gittersymboler, den fylder
 • SYMBOLBLOKKEN kan kombineres med tilstødende symboler af samme type for at danne større KLYNGER 
 • Der tildeles den højeste tilknyttede udbetalingstabel-præmie, når SYMBOLBLOKKEN bidrager til en vinderkombination     
 • Alle gevinster udbetales kun én gang med den aktuelle GEVINSTMULTIPLIKATOR-værdi, efter at alle ENERGIEKSPLOSIONER er blevet tilføjet

Der kan kun vises 1 TALISMAN-symbol pr. KASKADE                     

En TALISMAN kan ikke optræde i den første KASKADE i et købt spil                     

Når TALISMAN-symbolet fjernes fra gitterområdet, erstattes det af et tilfældigt symbol i den tilsvarende gitterposition                     

En TALISMAN kan afsløre alle symboler undtagen WILD, SCATTER og TALISMAN                             

Symbolet, der afsløres af TALISMAN, er uafhængigt af den DEMON SUMMON, der udløses

SCATTERS:

 • Når der vises et SCATTER-symbol, tælles det med det samme på MÅLEREN over gitteret                        
 • Når et SCATTER-symbol er blevet talt, vises et WILD-symbol i den tilsvarende gitterposition                   
 • SCATTER-symboler tælles og fjernes altid, før funktionerne ENTER THE VOID og DEMON SUMMON udløses, hvor det er relevant               
 • Under købte spil er værdien på MÅLEREN konstant mellem alle KASKADER i spilrunden                       
 • Hvis der tælles mere end 4 SCATTER-symboler på MÅLEREN i en enkelt købt spilrunde, registreres målerværdien med tal på DET STORE ØJE øverst på MÅLEREN 
 • Den værdi, der samles på DET STORE ØJE, svarer til antallet af ekstra gratis spil, der tildeles med udløsere til GRATIS SPIL BONUS                     
 • Evalueringer af udløsere til GRATIS SPIL BONUS udføres kun én gang pr. købt spilrunde, når alle KASKADER er fuldført                     
 • MÅLEREN nulstilles ved afslutningen af hver købt spilrunde

GRATIS SPIL BONUS:

 • 10 gratis spil udløses, når der indsamles 4 SCATTER-symboler på MÅLEREN i en enkelt købt spilrunde                          
 • Hvert SCATTER-symbol, der indsamles efter det 4., øger antallet af gratis spil, der tildeles ved en udløser, med 2                       
 • GEVINSTMULTIPLIKATOR-værdien ved en udløser overføres til GRATIS SPIL BONUS                  
 • Funktionerne DEMON SUMMON og ENTER THE VOID kan udløses under gratis spil

Forøgelse af rækkehøjde:

 • Ved starten af GRATIS SPIL BONUS nulstilles MÅLEREN, og gitterområdet øges med 1 række                    
 • Hvert SCATTER-symbol, der vises under gratis spil, tælles med på MÅLEREN       
 • Hver 4. SCATTER-symboler, der indsamles, låser op for en ekstra række i gitteret og giver 2 ekstra gratis spil              
 • Det maksimale antal rækker, der kan låses op, er 12                        
 • Når 12. række er låst op, fjernes MÅLEREN, og SCATTER-symboler tælles ikke for resten af GRATIS SPIL BONUS                       
 • GEVINSTMULTIPLIKATOREN får en engangsforøgelse på +10, når MÅLEREN fjernes      
 • Hver SCATTER, der vises, efter at MÅLEREN er fjernet, giver 2 ekstra gratis spil

Vedvarende gevinstmultiplikator:

 • GEVINSTMULTIPLIKATOREN fortsætter med at stige med 1 under GRATIS SPIL BONUS, hver gang der er en KASKADE, som et resultat af en eller flere vinderkombinationer eller et eller flere tilfælde af ENTER THE VOID                  
 • GEVINSTMULTIPLIKATOREN øges også med 1, når der er en KASKADE som følge af oplåsning af en ekstra række i gitterområdet                           
 • GEVINSTMULTIPLIKATOR-værdien nulstilles ikke efter hver runde med gratis spil                       
 • GEVINSTMULTIPLIKATOR-værdien kan øges uendeligt under GRATIS SPIL BONUS

Alle gratis spil ganges med udløserspillets møntværdi.                   

Gevinster fra gratis spil tilføjes til udløsergevinster                          

GRATIS SPIL BONUS kan ikke genudløses                

MÅLEREN nulstilles og gendannes (hvor det er relevant), og GEVINSTMULTIPLIKATOREN nulstilles til x1, når funktionen Gratis spil er udført

Spillets regler:

 • Hvert købt spil koster 10 mønter at spille                
 • Udbetalinger foretages i henhold til udbetalingstabellen               
 • Alle gevinster multipliceres med møntværdien                    
 • Sammenfaldende gevinster lægges til                                                       
 • Det højeste udbetalingsbeløb tildelt pr. vindende KLYNGE-kombination                             
 • WILD-symboler erstatter et hvilket som helst symbol undtagen SCATTER og TALISMAN              
 • WILD-symboler kan ikke forekomme på den første KASKADE i et købt spil, medmindre de afsløres af SCATTER                  
 • Funktionsfejl annullerer alle udbetalinger og spil

Maksimal gevinst (hvis relevant):

 • Enhver gevinstkombination i et enkelt spil er begrænset og vil ikke overstige den valgte LOFTVÆRDI                  
 • Det er ikke altid muligt at nå denne grænse i et enkelt spil fra alle indsatskonfigurationer

Sådan spiller du:

1: Vælg din INDSATS pr. linje

2: SPIN

KNAPPER PÅ GRUNDSPILLETS SKÆRM:

Menuens SIDEKNAPPER:

Indstillinger: Åbner siden INDSTILLINGER, hvor man kan regulere KVALITET AF EFFEKTER og PLACERING AF SPIN-KNAP

Indsats: Åbner Indsatsindstillinger, hvor man kan justere INDSATSEN pr. LINJE

Autospil: Tillader automatisk efterfølgende normale spil. Vælg antallet af autospil-spins. Der kan vælges 0, 10, 25, 50 eller 100 autospil

Info:      Giver adgang til udbetalingspræmier for vindende symbolkombinationer. Indeholder også reglerne for spillet.

                

Lyde: Slår LYD FRA, hvis der klikkes på den under et spin.
Slår LYDE til, hvis lyde ikke er indlæst ved spilstart, eller hvis LYD FRA er aktiveret
Åbner indstillinger for lydstyrke og lyde, hvis der klikkes, når lyden er aktiv, og hjulene ikke drejer

Tastaturgenveje:

Mellemrumstast:

 • Når spillet er inaktivt, kan du trykke på mellemrumstasten for at starte et spin
 • Når et eller flere hjul drejer, tvinger mellemrumstasten disse hjul til at standse og lande på deres endelige position
 • Ved at holde på mellemrumstasten tvinges hjulstop automatisk og igangsætter et nyt spin, når det nuværende spin afsluttes
 • Når velkomstbanneret eller funktionsudløserpanelet vises på skærmen, kan de fjernes og funktionen igangsættes ved at trykke på mellemrumstasten (hvis relevant)

Seneste opdatering: 26-08-2020