Ozzy Osbourne

 • Ozzy Osbourne Video Slots™ er en videospillemaskine med 5 hjul, 3 rækker or 20 linie (fast), der yderligere omfatter Re-Spin, Free Spins og Symbol Charge Up med Symbol Spinner og Feature Spinner.
 • Spillet spilles med 20 indsatslinjer (fast), 1-5 indsatsniveauer (20 mønter pr. niveau med grundindsats og 40 mønter pr. niveau med Bonus Bet) samt forskellige møntværdier.
 • Satsniveauet indstilles med NIVEAU-vælgeren.
 • Satsniveauet er antallet af mønter satset per spillelinje.
 • Møntværdien indstilles med MØNTVÆRDI-vælgeren.
 • MØNTER viser antallet af mønter, du kan satse.
 • Når spillet spilles med MAKS. INDSATS spilles der med det maksimale indsatsniveau og den aktuelle møntværdi. Når der spilles på et lavere satsniveau, skal der klikkes to gange på MAKS. INDSATS for at spille runden på det valgte niveau.
 • AUTOSPIL spiller automatisk det valgte antal runder.
 • Vinderkombinationer og udbetalinger sker i overensstemmelse med Gevinsttabel.
 • En gevinst i mønter på en indsatslinje er lig med værdien vist i gevinsttabellen ganget med indsatsniveauet. Beløbet ganges desuden med gældende multiplikatorer.
 • En spillelinjegevinst i møntenhed svarer til gevinsten i mønter ganget med møntværdien.
 • Kun højeste gevinst pr. spillelinje udbetales.
 • Spillelinjegevinster betaler, hvis rækkefølgen går fra tromlen længst til venstre mod højre.
 • Samtidige gevinster på forskellige spillelinjer lægges sammen.

Bonus Bet

 • Hvis Bonus Bet er udløst, spilles spillet med 40 mønter pr. indsatsniveau.
 • Hvis Bonus Bet udløses, kan der udløses flere Free Spins, og Multiplier-værdier under Free Spins øges fra x2 og x3 til x5 og x7.

Re-Spin

 • 2 Scatter-symboler på hjul 1, 3 eller 5 i grundspillet udløser et Re-Spin.
 • Før Re-Spin, udløses Symbol Charge Up.
 • Først definerer Symbol Spinner symbolet, som tildeles en funktion til Re-Spin-runden.
 • Derefter definerer Feature Spinner funktionen, som anvendes for det valgte symbol til den pågældende Re-Spin-runde.
 • Hvis der forekommer et Scatter-symbol på Symbol Spinner i Re-Spin-runden, vises Flagermushovedet på Feature Spinner, og Free Spins udløses efter Re-Spin-runden.
 • Når der spillet på grundindsats, udløses 4 Free Spins. Når der spilles på Bonus Bet, udløses 5 Free Spins.
 • Re-Spin spilles med samme indsatsniveau og møntværdi som i den spillerunde, der udløste Re-Spin.
 • Eventuelle gevinster vundet under Re-Spin føjes til eventuelle gevinster fra det første spil.

Free Spins

 • 3 Scatter-symbol på hjul 1, 3 og 5 i grundspillet eller et Scatter-symbol på Feature Spinner under Re-Spin udløser Free Spins.
 • Når der spillet på grundindsats, udløses 4 Free Spins. Når der spilles på Bonus Bet, udløses 5 Free Spins.
 • Under Free Spins udløses Symbol Charge Up før hvert Free Spin.
 • Først definerer Symbol Spinner symbolet, som tildeles en funktion indtil slutningen af Free Spins.
 • Derefter definerer Feature Spinner funktionen, som anvendes for det valgte symbol indtil slutningen af Free Spins.
 • Hvis der forekommer et Scatter-symbol på Symbol Spinner under Free Spins, tildeles der ét yderligere Free Spin, og Symbol Spinner drejes igen.
 • Det maksimale antal Free Spins er 7.
 • Free Spins spilles ved samme satsniveau og med samme møntværdi, som runden der aktiverede Free Spins.
 • Ved afslutningen af Free Spins lægges sammen den samlede gevinst fra Free Spins til enhver gevinst fra runden, der aktiverede Free Spins.
 • Ved afslutningen af Free Spins vender spillet tilbage til runden, der aktiverede Free Spins.

Symbol Charge Up

 • Symbol Charge Up udløses under Re-Spin og Free Spins. Først definerer Symbol Spinner symbolet. Derefter definerer Feature Spinner funktionen, der anvendes for det valgte symbol under Re-Spins eller Free Spins.
 • Ethvert symbol undtagen Wild-symbolet kan forekomme på Symbol Spinner.
 • Følgende funktioner kan forekomme på Feature Spinner:
  • Coin Win: Hvert valgte symbol, der forekommer på hjulene, tildeler en møntgevinst, der svarer til en '3 ens-gevinst' med symbolet ganget med indsatsniveauet.
  • Wild: Hvert valgte symbol, der forekommer på hjulene, forvandles til et Wild-symbol.
  • Symbolmultiplikator: Alle gevinster, der omfatter det valgte symbol, ganges med den tildelte Multiplier. Multiplier værdierne er x2 og x3 ved grundindsatsen, som øges til x5 og x7 ved Bonus Bet.
  • Under Free Spins gælder det, at hvis et symbol tildeles begge Multiplier værdier, tilføjes de.
  • Opgradering: Hvert valgte symbol på hjulene forvandles til symbolet før det ifølge Gevinsttabellen. Under Free Spins gælder det, at symbolet får alle de funktioner, der allerede er gældende for det symbol, det forvandles til. Upgrade kan ikke anvendes på det første symbol i Gevinsttabellen.
  • Under Free Spins gælder det, at Upgrade-funktionen kan kædes sammen, når den er blevet udløst to eller flere gange. Hvis fx Upgrade-funktionen anvendes på Dødningehovedsymbolet, forvandles det til et Kragesymbol. Hvis Upgrade-funktionen senere under Free Spins anvendes på Korssymbolet, forvandles det også til et Kragesymbol, da begge Upgrade-funktioner er sammenkædet.
 • Under Free Spins gælder det, at der kun kan anvendes én funktion på hvert symbol. I Multiplier-funktionen kan begge Multiplier-værdier tildeles det samme symbol.

Wild-symbol

 • Wild-symboler kan forekomme hvor som helst på hjulene i både grundspillet samt under Re-Spin og Free Spins. Wild-symboler erstatter alle andre symboler undtagen Scatter-symboler.
 • Gevinster, hvor Wild-symboler indgår i stedet for andre symboler, giver den højest mulige gevinstgivende spillelinjekombination ifølge Gevinsttabellen.

Spilfunktioner

 • Tabellen nedenfor viser de forskellige knapper, der findes i spillet, og beskriver deres funktioner.

Knap

Funktion

 

Klik for at starte spillet med det aktuelt valgte indsatsniveau og møntværdi (du kan også trykke på mellemrumstasten).

 

Klik for at tænde/slukke for Bonus Bet.

 

Klik for at se menuen Spilindstillinger, hvor du kan ændre indstillinger i spillet. Der henvises til afsnittet Spilindstillinger nedenfor.

 

Klik for at slå spillyde fra eller benyt skyderen til at justere lydstyrken.

 

Klik for at se spilreglerne.

 

Klik for at se menuen Autospilindstillinger og spille spillet automatisk. Vælg antallet af spillerunder, der skal spilles automatisk i autospil eller åbn Avancerede indstillinger for at konfigurere indstillinger for stop af autospil.

 

Klik for at se gevinsttabel.

 

Klik på pilene, der peger til venstre eller højre for at rulle gennem Gevinsttabel-siderne.

 

Klik for at gå tilbage til hovedspillet.

Spilindstillinger

 • Spillets indstillinger tilgås ved at klikke på skruenøgle-ikonet i spilpanelet.
 • Hurtig spin. Slår Hurtig spin til eller fra (Ikke tilgængelig i alle casinoer).
 • Introskærm. Slår introskærmen til eller fra.
 • Mellemrumstasten til spin. Slår mellemrumstasten funktion til eller fra.
 • Spilhistorik. Klik for at din seneste spilhistorik. (Ikke muligt når der SPILLES FOR SJOV).

Avancerede indstillinger for autospil

 • Du kan bestemme avancerede indstillinger for autospil ved at klikke på AUTOSPIL og derefter klikke på Avancerede indstillinger.
 • Ved enhver gevinst. Stop autospil, når du vinder en runde.
 • Hvis Free Spins vindes. Stopper autospil, når Free Spins vindes.
 • Hvis en enkelt gevinst er større end. Standser autospil, når det beløb, du har vundet, er større end eller lig med det beløb, du har valgt.
 • Hvis saldo øges med. Stopper autospil, hvis saldo øges med det beløb, du angiver.
 • Hvis saldo mindskes med. Stopper autospil, hvis saldo mindskes med det beløb, du angiver.
 • Klik på Nulstil for at slette alle de valgte indstillinger for Stop Autospil.
 • Bemærk: Hvis indstillingerne for autospil ændres i løbet af en spillerunde, træder ændringerne først i kraft efter spillerunden eller funktionen er spillet færdig.
 • Bemærk: Hvis forbindelsen afbrydes, mens du spiller, vil alle autospil-indstillinger vende tilbage til standardindstillingen, når du genindlæser spillet.
 • Bemærk: I nogle lande er visse autospilindstillinger påkrævet.

Yderligere oplysninger

 • Følgende spilfunktioner og -indstillinger kan være underlagt spilwebstedets betingelser og vilkår. Du kan få flere oplysninger om følgende på webstedet:
  • Fremgangsmåden ved håndtering af uafsluttede spillerunder.
  • Det tidsrum, hvorefter inaktive spilsessioner afsluttes automatisk.
 • I tilfælde af, fejl i spillets hardware/software, vil alle berørte indsatser og udbetalinger blive annulleret, og alle berørte indsatser vil blive refunderet.

Tilbagebetalingsprocent til spiller

 • Den teoretiske tilbagebetalingsprocent til spilleren for dette spil er 96.30% Grundindsats / 96.67% (Bonus Bet).

Oversættelse af spilterminologi

Bemærk: Den følgende tabel gælder kun, hvis du spiller på et andet sprog end engelsk.

Engelsk udtryk

Oversat udtryk

Bonus Bet

Bonusindsats

Wild

Joker

Scatter

Spreder

Re-Spin

Re-spin

Free Spins

Gratis træk

Symbol Charge Up

Symbolopladning

Symbol Spinner

Symbolspinder

Feature Spinner

Funktionsspinder

Coin Win

Møntgevinst

Multiplier

Multiplikator

Upgrade

Opgradering