Jenga

JENGA-spillet er et 18-linjers spil med bonusspillene magisk klods, lagbomber, bonusklodser og gratis spil. Med JENGA kan du vinde op til 50.000 X linjeindsats pr. spilrunde. Når spillet begynder, begynder opbygningen af tårnet, og 54 rektangulære klodser falder på skærmen for at danne et tårn i overensstemmelse med den spilhastighed, der er valgt. Klodserne er tre gange så lange, som de er brede. Klodserne falder i 18 lag med tre klodser i hvert lag. Hver række svarer til en af betalingslinjerne 1-18. Alle vindende kombinationer er baseret på at matche tre farvede klodser på en aktiv betalingslinje. Matchende klodser på andre betalingslinjer, som er knyttet til den oprindelige vindende kombination eller forbundet via kæder af matchende klodser, øger gevinstværdien.

Spiloplysninger

 • Du kan satse på 9 eller 18 linjer. Når betalingslinjerne vælges, kan brugeren se betalingslinjerne.

Sådan spiller du

 • Angivelse af 'LINJER': Der er som standard valgt 18 linjer. Du kan ændre linjer ved at klikke på knapperne ◄ og ►, som findes på indikatoren 'LINES' på spilskærmen. Du kan også gøre det ved at bruge tasterne pil op og pil ned på tastaturet. Valgte linjer oplyses, mens ikke-valgte linjer forbliver mørke.
 • Angivelse af "INDSATSER": Når du går ind i spillet, angives der en standardindsats på 0,10 USD pr. linje for alle 18 linjer, hvilket givet en samlet indsats på 1,80 USD. Du kan vælge at forøge eller reducere din indsats pr. linje ved at bruge knapperne ◄ og ► ved indikatoren 'Bet Per Line', eller ved at bruge tasterne venstre-pil eller højre-pil på tastaturet. Hvis din spilsaldo er mindre end 1,80 USD, tilpasses indsatsen automatisk til det næsthøjeste mulige beløb.
 • Maks. indsats: Klik på 'BET MAX' for at angive et spil med 18 linjer og 10 USD pr. linje. Denne mulighed er kun aktiv, hvis din spilsaldo er stor nok.
 • Antallet af valgte linjer ganges med "indsats pr. linje", og det samlede indsatsbeløb vises i måleren 'TOTAL BET', som er placeret nederst til højre på spilskærmen.
 • 'GEVINSTOVERSIGT': Du kan få vist 'GEVINSTOVERSIGT' ved at klikke på knappen 'GEVINSTOVERSIGT', der er placeret nederst til venstre på konsollens hovedskærm eller ved at klikke på tasten "P" på tastaturet. Hvis du vil udregne udbetalingen, skal du gange den pågældende gevinst med indsatsen pr. linje. Du kan vende tilbage til spillet ved at klikke på knappen "Luk".
 • 'REGLER': Du kan få vist 'REGLER' ved at klikke på knappen 'Rules' på skærmen Gevinstoversigt eller ved at klikke på tasten "R" på tastaturet. Du kan vende tilbage til spillet ved at klikke på knappen "Luk".
 • SPIL: Klik på PLAY eller på mellemrumstasten på tastaturet for at starte spillet.
 • Når opbygningen af tårnet begynder, falder 54 rektangulære klodser på skærmen for at danne et tårn i overensstemmelse med den spilhastighed, der er valgt. Klodserne er tre gange længere, end de er brede, og eventuelle vindende kombinationer, der udløses på de valgte linjer, vil blive tilskrevet i henhold til gevinstoversigten.
 • Matchende klodser på andre betalingslinjer, som er knyttet til den oprindelige vindende kombination eller forbundet via kæder af matchende klodser, øger gevinstværdien.
 • Hver klodsfarve er knyttet til dels en lagudbetaling og en klodsudbetaling, som svarer til henholdsvis linje og hver tilknyttet udbetaling i gevinstoversigten.
 • For hvert matchende lag udbetales den tilsvarende lagudbetaling.
 • For hver klods, som rører eller er knyttet til et matchende lag, udbetales den tilsvarende klodsudbetaling pr. klods.
 • Udbetaling = lagudbetaling + antal tilknyttede klodser X klodsudbetaling
 • Nå to eller flere vindende lag er knyttet sammen af matchende klodser – eller kæder af matchende klodser – udbetales alle vindende lag separat.
 • Klodser, der indgår i flere vindende kombinationer, tælles for hver kombination.
 • Berørende eller tilknyttede klodser, der findes på ubetalte betalingslinjer, udbetales alligevel, hvis det udløsende lag befinder sig på en aktiv betalingslinje.
 • Vindende kombinationer, der findes efter den indledende opbygning af tårnet, skal udbetales med det samme inden eventuel genopbygning af tårnet eller detonering af lagbomber eller magiske klodser.
 • Hvis der ikke er nogen vinderkombinationer, magiske klodser eller lagbomber, er spilrunden slut.
 • Spillet består af magiske klodser, lagbomber, bonusklodser og gratis spil.
 • Magisk klods: Magiske klodser kan forekomme på betalingslinje 3-16.
 • Magiske klodser udløses, efter de oprindelige vindende kombinationer er udbetalt, og inden lagbomber detoneres.
 • Når en magisk klods udløses, ændrer den farve til en af standardfarverne for klodser og fortsætter med at ændre farven på et vilkårligt antal tilstødende og tilknyttede klodser til den samme farve.
 • Magiske klodser vil mindst ændre farven på fire andre klodser til den samme farve. Magiske klodser ændrer kun klodser i det lag, som den magiske klods befinder sig i, samt op til fire lag ovenfor og op til fire lag nedenfor.
 • Den magiske klods kan ændre en hvilken som helst farvet klods til den farve, som den magiske klods er skiftet til.
 • Når den magiske klods er udløst, beregnes og udbetales eventuelle nye vindende kombinationer efter den normale procedure.
 • Nye matchende tilstødende eller tilknyttede klodser, som er opstået som følge af, at en magisk klods er udløst af tidligere eksisterende og udbetalte vindende kombinationer, vil blive talt og tildelt.
 • Der kan kun forekomme én magisk klods pr. spilrunde.
 • Antallet af klodser, der er ændret af den magiske klods, kan ses i spillogger.
 • Antallet af klodser, der er ændret af den magiske klods, kan ses i spillogger. Antallet af klodser tælles fra tårnets fod og fra venstre mod højre.
 • Lagbomber: Der findes små, mellemstore og store lagbomber, som fjerner henholdsvis 2, 4 og 8 lag.
  2x lagbombe ødelægger og udskifter 2 lag i tårnet.
  4x lagbombe ødelægger og udskifter 4 lag i tårnet
  8x lagbombe ødelægger og udskifter 8 lag i tårnet.
 • Lagbomber detoneres, efter de oprindelige vindende kombinationer er udbetalt, og efter magiske klodser er udløst.
 • Når lagbomberne detoneres, fjerner de hele lag af klodser fra tårnet.
  2x lagbombe fjerner det lag, bomben befinder sig på, og laget neden under dette.
  4x lagbombe fjerner det lag, bomben befinder sig på, ét lag under dette og to lag oven over dette.
  8x lagbombe fjerner det lag, bomben befinder sig på, tre lag under dette og fire lag oven over dette.
 • Hvis der er nogen lag tilbage oven for detoneringszonen, efter en lagbombe er detoneret, falder de direkte til det første tilbageværende lag neden under dem eller til bunden, hvis der er ikke er nogen lag tilbage under dem.
 • Hvis der er flere lagbomber i den samme spilrunde, detoneres de på samme tid.
 • Lagbomber forekommer på betalingslinjer med lige numre.
 • Lagbomber forekommer på linje 4-14.
 • Bonusklodser, der er fjernet af lagbomber, bidrager ikke til Bonusklodsmåleren.
 • Det er kun de ekstra nye gevinster, der udbetales, når en magisk klods eller detoneringen af en lagbombe udvider en eksisterende vindende kombination – brugerne får ikke betaling for den oprindelige vindende kombination endnu en gang.
 • Genopbygningsfunktion: Hvis brugeren opnår én eller flere vindende kombinationer i en spilrunde, findes der en genopbygningsfunktion.
 • Genopbygningsfunktionen optræder, efter alle vindende kombinationer er blevet udbetalt, og magiske klodser og lagbomber er blevet udløst.
 • Hvis en bruger opnår én eller flere vindende kombinationer under en genopbygningsfunktion, optræder en anden genopbygningsfunktion, efter disse vindende kombinationer er udbetalt.
 • Genopbygningsfunktionen består af fjernelse af klodser og udskiftning af klodser.
 • Hvis der dannes yderligere vindende kombinationer under klodsufskiftningsfasen, gentages genopbygningsfunktionen og supplerer den genopbygning, der allerede har fundet sted.
 • Fjernelse af klodser forekommer, efter alle eksisterende vindende kombinationer er blevet udbetalt, herunder dem, der er dannet ved detonering af magiske klodser og lagbomber.
 • Det antal klodser, der fjernes, vil være lig med det antal, der vises i Bonusklodsmåleren i starten af genopbygningsprocessen.
 • Der fjernes mindst én klods fra hvert vindende lag for at bryde eksisterende vindende kombinationer. Andre klodser, der fjernes, vælges tilfældigt, men på en måde, der betyder, at ingen lag har nogen af følgende opbygninger:
  • Ingen klodser tilbage i laget
  • Kun 1 sideklods tilbage i laget
 • Tårnets sammenstyrtning udløses, når den 30. klods fjernes i spilrunden (bortset fra klodser, der er fjernet af lagbomber), eller hvis der ikke kan fjernes nogen klodser fra tårnet, uden at det styrter sammen.
 • Udskiftning af klodser starter ikke, før hele processen med fjernelse af klodser er færdig.
 • Nye, tilfældigtfarvede bonusklodser falder individuelt oven på tårnet (på samme måde som ved den indledende opbygning af tårnet).
 • Efterhånden som hver bonusklods føjes til toppen af tårnet, falder Bonusklodsmåleren med 1, og når udskiftningen af klodser er overstået, vil Bonusklodsmåleren være på 0.
 • Der vil ikke være nogen nye lagbomber eller magiske klodser blandt de udskiftede klodser.
 • Når alle bonusklodser er faldet, vises eventuelle nye vindende kombinationer og tildeles efter den oprindelige metode, hvilket desuden indbefatter, at Bonusklodsmåleren stiger.
 • Alle lag over betalingslinje 18 er aktive betalingslinjer, uanset hvor mange linjer der spilles.
 • Funktion til tårnets sammenstyrtning: Tårnets sammenstyrtning forekommer, når den 30. klods fjernes fra tårnet i en enkelt spilrunde (bortset fra klodser, der er fjernet af lagbomber), eller hvis der ikke kan fjernes nogen klodser fra tårnet, uden at det styrter sammen.
 • Når tårnet styrter sammen, falder klodserne til jorden og forsvinder i en semirealistisk animation.
 • Når tårnet er væltet, sættes BONUSKLODSMÅLEREN til 0.
 • Når tårnet er væltet, vises meddelelsen "GRATIS SPIL" i tårnområdet, og der opbygges et nyt tårn på samme måde som ved den indledende opbygning af tårnet.
 • Gratis spilrunde: Felterne 'PAID' og 'LINE WIN' nulstilles ikke, efter at tårnet er styrtet sammen. Gevinster på det nye tårn under det gratis spil akkumuleres.
 • Magiske klodser og lagbomber er tilgængelige under den indledende opbygning af tårnet i det gratis spil efter en sammenstyrtning af tårnet.
 • Vindende kombinationer, Bonusklodsmåleren og genopbygningsprocesserne fungerer på samme måde som i et almindeligt spil under det gratis spil.
 • Sammenstyrtning af tårnet kan udløses igen i den gratis spilrunde, hvilket vil føre til flere gratis spil.
 • Gratis spil spilles med linjerne og indsatsen pr. linje fra det udløsende spil.
 • Maksimum udbetaling: Hvis der er en maksimum udbetaling på 50.000 X indsats pr. linje eller mere i en spilrunde, afsluttes runden, og meddelelsen "MAKSIMUMGEVINST 50.000X TILDELT!" vises.
 • Bonusklodsmåler: BONUSKLODSMÅLEREN øges fortløbende med 3 (for et vindende lag) eller med 1 (for en vindende tilknyttet eller forbundet klods), efterhånden som vindende kombinationer vises og udbetales.
 • Lagbomber bidrager ikke til Bonusklodsmåleren.
 • Lagbomber forekommer ikke i lag, hver der forekommer magiske klodser.
 • Der forekommer ikke to lagbomber i det samme lag.
 • BONUSKLODSMÅLEREN viser det antal klodser, der er involveret i vindende kombinationer efter en opbygnings- eller genopbygningsproces og således også det antal klodser, der vil være involveret i den næste genopbygningsfase.
 • Hvis en eller flere betalingslinjer vinder, vil de vindende symboler blive markeret, og der vil blive tildelt bonusklodser for hver klods i en vindende kombination. Bonusklodser føjes til i toppen af tårnet og erstatter oprindelige klodser, som fjernes i tilfældig rækkefølge.
 • Line Win: Hver post i Line Win (linjegevinst) består af antallet af klodser, der er involveret i den vindende kombination, et ikon, der viser klodsens farve, og den samlede udbetalingsværdi for den specifikke vindende kombination.
 • Paid: Viser det samlede beløb, der er vundet pr. spilrunde.
 • Lås baggrund: LÅS BAGGRUND er et enkelt afkrydsningsfelt, der giver brugeren mulighed for at styre, om baggrundsbilledet skal ændres eller ej. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, vil baggrundsbilledet ikke blive ændret, og hvis feltet ikke er markeret, vil baggrunden skifte ca. hvert andet minut.
 • Spilhastighed: Spilhastigheden påvirker kun den hastighed, klodser falder på skærmen med under den indledende opbygning og under genopbygning.
 • Spillet kan spilles i tre forskellige hastigheder, normal, hurtig og meget hurtig.
 • Normal hastighed: Ved normal hastighed udføres den indledende opbygning af tårnet på ca. 5 sekunder, og man kan se de enkelte klodser bevæge sig nemt på plads.
 • Hurtig hastighed: Ved hurtig hastighed udføres den indledende opbygning af tårnet på højst 3 sekunder, og man kan se flere klodser falde på plads langt hurtigere. Det bør så vidt muligt undgås, at hele platforme falder på en gang.
 • Meget hurtig hastighed: Ved meget hurtig hastighed ser man slet ikke animationen med klodser, der falder, og resultatet vises så hurtigt som muligt.
 • Gentag indsats/rediger indsats: Hvis du allerede har foretaget en indsats, overføres de valgte indstillinger automatisk til det næste spil. Du skal blot klikke på 'PLAY' for at spille med den samme indsats igen. Hvis du vil ændre din indsats, skal du bruge venstre- og højre-pil-knapperne ved siden af indikatorerne 'Bet Per Line' og 'LINES', som forklaret ovenfor.
 • Kreditter: Den spilsaldo, du har tilbage, når du har foretaget den ønskede indsats, vises under 'Balance'.
 • Din aktuelle spilsaldo er summen af beløbene, der fremgår under målerne 'Balance' og 'TOTAL BET'.
 • 'AUTO PLAY': Du kan benytte dig af denne funktion til at vælge "håndfri" betjening af spillet for et valgt antal spil. Du kan forøge eller reducere antallet af automatiske spin ved at klikke på pil op og pil ned under indikatoren Autoplay. Det maksimale antal Auto Play-spil, der kan vælges, er 999. Klik på 'Autoplay' for at aktivere den valgte mulighed og starte spillet.
 • Klik på 'STOP' for at stoppe AUTOPLAY. Når 'AUTO PLAY' er i gang, kan du afbryde spillet ved at klikke på knappen 'STOP'. Hvis spillet er i gang, vil 'AUTO PLAY' blive stoppet, når det igangværende spil er færdigt. Ellers stoppes 'AUTO PLAY' med det samme, og det normale spil genoptages.
 • Klik på 'SPILLOGGER' for at få vist logfiler over de spil, du har spillet.
 • Klik på knappen 'Game Rules' for at se spillets regler.
 • Klik på 'RE-BUY' for at købe flere kreditter til spillet fra din Party Account.
 • Klik på 'EXIT GAME' for at forlade spillet og vende tilbage til lobbyen.
 • Hvis vindende spil afbrydes, mens du spiller, vil spillet starte forfra, når du logger på igen.
 • Spillereglerne er identiske både med rigtige penge og med fiktive penge.

Spilleregler

 • Spil 1 til 15 linjer
 • En komplet spilrunde omfatter Ingen gevinst eller Flere gevinster eller Flere gevinster med gratis spil, hvis du er blevet tildelt nogen.
 • LINJER kan ændres med ◄ og ► eller tasterne pil op og pil ned på tastaturet.
 • Beløbet for INDSATS pr. linje kan ændres med ◄ og ► eller tasterne venstre pil og højre pil på tastaturet.
 • PLAY starter spillet med den aktuelle INDSATS pr. linje og de aktuelle LINJER.
 • BET MAX indstiller LINJER og INDSATS pr. linje til maksimum.
 • Udbetalinger vises i GEVINSTOVERSIGT.
 • Betalingslinjegevinster er baseret på udbetalingen for en farve ganget med indsatsbeløbet pr. linje.
 • Kun valgte linjer kan udløse gevinster.
 • Vindende kombinationer er baseret på 3 matchende klodser på en aktiv betalingslinje, og matchende klodser på andre betalingslinjer, som er knyttet til den oprindelige vindende kombination eller forbundet via kæder af matchende klodser, øger gevinstværdien.
 • Der tildeles en bonusklods for hver klods i en vindende kombination.
 • Bonusklodser føjes til i toppen af tårnet og erstatter oprindelige klodser, som fjernes i tilfældig rækkefølge.
 • Funktionen til sammenstyrtning af tårnet udløser en gratis runde.
 • Magiske klodser ændrer deres egen farve og farven på de omgivende klodser, så de bliver ens
 • Lagbomber fjerner hele lag fra tårnet og erstatter dem med nye klodser i toppen.
 • Hvis der er en maksimum udbetaling på 50.000 X indsats pr. linje eller mere i en spilrunde, afsluttes runden, og meddelelsen "MAKSIMUMGEVINST 50.000X TILDELT!" vises.
 • Spilleren får udbetalt maksimalt 50.000 x linjeindsatsen, selvom gevinsten faktisk er større end dette.
 • Tekniske fejl annullerer alle udbetalinger og spil.
 • Sammenfaldende gevinster på forskellige oplyste linjer lægges alle sammen til totalen, undtagen i tilfælde hvor spilleren faktisk vinder sammenfaldende gevinster, der overstiger 50.000 x linjeindsatsen. I det tilfælde tilføjes og udbetales alle de sammenfaldende gevinster ikke. Spilleren får maksimalt udbetalt 50.000 x linjeindsatsen.

Gevinstoversigt

 • Du kommer til skærmen med gevinstoversigten ved at klikke på knappen GEVINSTOVERSIGT i hovedspillet.
 • Fra skærmen med gevinstoversigten kan du få vist skærmen med spillereglerne ved at klikke på knappen RULES.

Den teoretiske gevinst til spilleren i dette spil er 94.76 %

Seneste opdatering: 16-05-2018