Twin Spin Deluxe

Spiloversigt

 • Twin Spin Deluxe™ er en videospillemaskine med 6 hjul og 5 rækker, der omfatter Cluster Pays™ ogTwin Reel-funktionalitet.
 • Spillet omfatter udbetalingsfunktionaliteten Cluster Pays™, 1-10 indsatsniveauer (10 mønter pr. niveau) og forskellige møntværdier.
 • Der er ingen spillelinjer.
 • Et symbol er en del af en klunge, hvis det fremkommer ved siden af det samme symbol på den lod- eller vandrette led.
 • 9 eller flere symboler i en klynge tildeler spilleren en gevinst ifølge GEVINSTTABEL.
 • Flere klynger fra samme symbol, som ikke ligger ved siden af hinanden, tildeler spilleren en gevinst som separate klynger.
 • Samtidige gevinster fra flere klynger tilføjes.
 • Indsatsniveau indstilles med selektoren NIVEAU.
 • AUTOSPIL spiller automatisk det valgte antal runder.
 • Vinderkombinationer og udbetaling sker i henhold til GEVINSTTABEL.
 • En klyngegevinst i mønter er lig med værdien vist i GEVINSTTABEL ganget med indsatsniveauet.
 • En klyngegevinst i møntenhed er lig med gevinsten i mønter ganget med møntværdien.
 • Møntværdien indstilles med MØNTVÆRDI-vælgeren.
 • MØNTER viser antallet af mønter, du kan satse.
 • Der spillet spilles med MAKS. INDSATS spilles der med det maksimale indsatsniveau og den aktuelle møntværdi. Når der spilles på et lavere satsniveau, skal der klikkes to gange på MAKS. INDSATS for at spille runden på det valgte niveau.

Twin Reel-funktion

 • Hver spillerunde starter med identiske, tilstødende dobbelte ruller, der er sammenkædet. Under spillerunden kan dobbeltrullerne udvides til at blive tre, fire, fem eller endda seks sammenhængende ruller.
 • I begyndelsen af de hver spillerunde kan de identiske dobbeltruller ses ved siden af ethvert af de 6 hjul.
 • Antallet af tromler, der er forbundet, er tilfældigt og forekommer uafhængigt for hvert spin.

Spilfunktioner

Tabellen nedenfor viser de forskellige knapper, der findes i spillet, og beskriver deres funktioner.

Knap

Funktion

1

Klik for at starte en spillerunde med det aktuelt valgte indsatsniveau og møntværdi (du kan også trykke på mellemrumstasten).

    2

Klik for at åbne spilindstillingsmenuen og vælg spilindstillinger. Henvis til sektionen for spilindstillinger nedenfor.

    3

Klik for at slå spillyde fra eller benyt skyderen til at justere lydstyrken.

    4

Klik for at åbne spillereglerne.

  5

Klik for at åbne indstillingsmenuen for Autospil og spil spillet automatisk. Vælg antal spillerunder, der skal spilles med Autospil, eller åbn Avancerede indstillinger og konfigurer indstillinger for standsning af Autospil.

  6

Klik for at åbne GEVINSTTABELLEN.

7

Klik på pilene, der peger til venstre eller højre for at rulle gennem GEVINSTTABELLEN-siderne. Klik på X-knappen for at vende tilbage til spillet.

Spilindstillinger

 • Spillets indstillinger tilgås ved at klikke på skruenøgle-ikonet i spilpanelet.
 • Hurtig spin. Slår Hurtig spin til eller fra (Ikke tilgængelig i alle casinoer).
 • Introskærm. Slår introskærmen til eller fra.
 • Mellemrumstasten til spin. Slår mellemrumstasten funktion til eller fra.
 • Spilhistorik. Klik for at få vist seneste spilhistorik (Ikke muligt når der SPILLES FOR SJOV).

Avancerede indstillinger for autospil

 • Indstil avancerede indstillinger for automatisk spil ved at klikke på AUTOSPIL og dernæst på Avancerede indstillinger.
 • Ved enhver gevinst. Stop autospil når du vinder i en runde.
 • Hvis en enkelt gevinst er større end. Standser autospil, når det beløb, du har vundet, er større end eller lig med det beløb, du har valgt.
 • Hvis saldo øges med. Stopper autospil, hvis saldo øges med det beløb, du angiver.
 • Hvis saldo mindskes med. Stopper autospil, hvis saldo mindskes med det beløb, du angiver.
 • Klik på Nulstil for at rydde alle valgte indstillinger for standsning af Autospil.
 • Bemærk: Hvis du skifter Autospil-indstillinger i en spillerunde, gælder alle ændringerne først, når den aktuelle spillerunde eller feature er afsluttet.
 • Bemærk: Hvis forbindelsen afbrydes, mens du spiller, vil alle autospil-indstillinger vende tilbage til standardindstillingen, når du genindlæser spillet.
 • Bemærk: Nogle autospil-indstillinger er obligatoriske i nogle lande.

Yderligere oplysninger

 • Følgende spilfunktioner og -indstillinger kan være underlagt spilwebstedets betingelser og vilkår. Du kan få flere oplysninger om følgende på webstedet:
  • Fremgangsmåden ved håndtering af uafsluttede spillerunder.
  • Det tidsrum, hvorefter inaktive spilsessioner afsluttes automatisk.
 • I tilfælde af, fejl i spillets hardware/software, vil alle berørte indsatser og udbetalinger blive annulleret, og alle berørte indsatser vil blive refunderet.

Tilbagebetalingsprocent til spiller

 • Den teoretiske tilbagebetalingsprocent til spilleren for dette spil er 96.61%

Oversættelse af spilterminologi

Bemærk: Den følgende tabel gælder kun, hvis du spiller på et andet sprog end engelsk.

Engelsk udtryk Oversat udtryk
Cluster Pays™ Klyngeudbetaling™
Twin Reel Tvillingehjul

Seneste opdatering: 21-05-2018