Diamond Vortex

Uafsluttede spil

Hvis din spillerunde afbrydes, gemmes alle spilleoplysninger og placerede indsatser, indtil du genåbner spillet. Du kan fortsætte din uafsluttede runde fra afbrydelsestidspunktet. Uindløste indsatser, der er afgivet, men ikke besluttet i ufuldstændige spil, bliver annulleret efter 15 dage. Fejlfunktion annullerer alle udbetalinger og spil.

Spilleregler

Diamond Vortex er et videospil, som spilles på et sekskantet gitter.

Der lander symboler på gitteret for at skabe gevinst. 6 eller flere tilstødende symboler i en klynge giver gevinst. Kun den højeste gevinst i klyngen udbetales. Vindende symboler fjernes. Der falder nye symboler ned og udfylder de tomme pladser. Flere klynger af det samme symbol, som ikke er sammenhængende, udbetales som separate klynger.

Spillet indeholder tre koncentriske ringe, der hver indeholder en Zone og en Plet. Zoner er fastgjort øverst på hver ring, mens Pletter starter i bunden af hver ring og roterer langs ringen, indtil de når Zonen.

Der er to Wild-symboler. Begge erstatter alle symboler undtagen Zoner, Pletter, Bonus og hinanden. Core Wild er permanent placeret i det direkte centrum af gitteret. Sticky Wilds kan føjes til gitteret under en kaskade med almindelige symboler.

Funktionen "Rotate" udløses ved hver gevinst. Før der gives nye symboler: den inderste ring roterer med uret; den midterste ring roterer mod uret; og den yderste ring roterer med uret. Alle symboler, der aktuelt er på ringene, følger bevægelsesretningen. Zoner er altid statiske og bevæger sig aldrig.

Funktionen "Consume" giver dig mulighed for at øge multiplikatoren (op til et maksimum på x20, kun gældende for gevinster med Core Wild), hver gang en Sticky Wild fanges af en Core Wild. Når en Sticky Wild er en del af en vindende klynge, hopper den ind til en tilstødende ring og bevæger sig altid tættere på Core Wild. Core Wild absorberer Sticky Wild i den sidste bevægelse.

Funktionen "Transform" vælger et symbol tilfældigt (undtagen Wild- og Bonus-symboler), og når alle vindende klynger er opnået, omdanner den alle almindelige symboler på ringen til det valgte, hvilket skaber en ny vindende klynge. Transformeringer udløses, når en Plet når frem til Zonen på sin ring. Alle Pletter nulstilles, når den yderste ring er transformeret.

Funktionen "Free Spins" aktiverer Core Wild-multiplikatoren og Plet-progression, som overføres på tværs af flere spins i stedet for at nulstille efter hver spin. Når der indsamles et Bonus-symbol i en Zone, venter spillet, indtil alle vindende klynger er opnået, og derefter udløses Free Spins. For hver Bonus, der indsamles, tildeles der 5 Free Spins, og der kan vindes yderligere Free Spins under funktionen.

Indsatser vælges med indsats-knapperne nederst i spillet. Klik på knapperne plus og minus for at ændre indsatsen en ad gangen. Klik på START for at starte runden. Når symbolerne falder på plads, bestemmer de viste symboler din gevinst ifølge gevinstoversigten.

Handlinger

  • Ændre indsats- Klik på en af fem indsatsknapper for at vælge en indsats, eller brug knapperne plus og minus til at reducere eller forøge indsatsen et trin ad gangen.
  • Betalingstabel- Viser betalingstabellen.
  • Autospil- Klik på knappen AUTOSPIL for at aktivere/deaktivere Autospil-funktionen. Under autospil spilles der automatisk et antal spillerunder i træk med din aktuelle indsats. Autospil deaktiveres automatisk afhængigt af dine indstillinger, eller hvis din saldo bliver for lav.
  • Start- Starter spillerunden med den aktuelt valgte indsats.
  • Hurtigt spil- Slå til for et væsentligt hurtigere spil.
  • Den teoretiske gevinst til spilleren i dette spil er 96.20%

Seneste opdatering: 25-08-2020