Fruit Blaster

Mål:

Fruit Blaster er en The Big One jackpot spilleautomat med fem hjul. Den har 5 betalingslinjer og et Gamble bonusspil. Du vinder i henhold til kombinationerne af de forskellige symboler, som vises på de valgte gevinstlinjer.

 

 

Spilinformation:

 • Der spilles på 5 linjer.
 • Når du starter er der sat en standard indsats for spillet.
 • SAMLET INDSATS viser antallet af linjer ganget med indsatsen per valgt linje.
 • INDSATS/LINJER kan ændres ved brug af knapperne fb4 og fb5.
 • Start spillet med den valgte INDSATS ved at klikke på SPIL.
 • Gevinster vises i GEVINSTOVERSIGTEN.
 • Den højeste gevinst udbetales på de valgte betalingslinjer.
 • Alle symboler betaler kun fra venstre til højre.
 • Alle vindende symboler animeres, sammen med animationerne i baggrunden.
 • Ticker-meddelelser vises nederst på spilskærmen.
 • Når en gevinst rammes, vil SALDOEN stige og det beløb der blev vundet vises i GEVINST meteret nederst på skærmen.
 • Spillereglerne er de samme for spil med rigtige penge og spil for sjov, bortset fra at autospil ikke vil være tilgængeligt i spil for sjov.

Sådan spiller du:

 • Valg af "INDSATSER": Når du starter spillet er der valgt en standardindsats på alle 5 linjer på spilleautomaten. Indsatsen per linje kan ændres ved at klikke på fb4 til højre for INDSATS/LINJE eller sænke den ved at klikke på fb4-knappen til venstre. Indsatsen og antallet af linjer justeres ikke hvis din saldo er for lav. Du skal selv klikke på -knappen nederst på spilskærmen for at indbetale.
 • LINJER: Når du åbner spillet er der som standard valgt fem linjer.
 • MAKS. INDSATS: Klik på fb7 for at spille med maks. indsats. Hvis din spilsaldo er for lav, vil denne indstilling være deaktiveret.
 • Antallet af valgte linjer ganges med INDSATS/LINJE. Den samlede indsats, vises under måleren INDSATS nederst på spilskærmen.
 • Gevinstoversigt: Gevinstoversigten vises ved klik på fb8 i bunden af skærmen ved siden af "INDSATS" eller ved at klikke på fb9 i bunden af skærmen ved Linjer-teksten. De viste gevinster i gevinstoversigten er for en enhedsindsats og vises som multiplikatorer. For at finde den effektive udbetaling pr. linje, skal du gange den respektive gevinst med indsatsen pr. linje. Du kan komme tilbage til spillet hvis du klikker på fb10 på skærmbilledet med gevinstoversigten. Hvis du klikker på  fb8 åbnes spillereglerne og gevinstoversigten, hvor du kan læse spillereglerne.
 • Spil: Klik på SPIL fb11 for at starte hjulene. Når hjulene stopper bliver alle gevinstkombinationer på de valgte linjer udbetalt i henhold til gevinstoversigten.
 • Resultat: Gevinster angives med gule farvebokse og animerede symboler inde i dem, hvor det samlede gevinstbeløb vises nederst på skærmen under "Gevinst".
 • Lydstyrke: fb12 afspiller spillets musik. Klik på fb12 for at slå lyden fra fb13.
 • AUTOSPIL: Du kan bruge denne funktion til at vælge mellem de forskellige muligheder for "håndfrit spil". De tilgængelige muligheder under denne funktion er:
  • Antal spil: Spillet fortsætter automatisk det antal spil, du valgte i rullemenuen. Du kan maks. vælge 1.000 spil og spille indtil din saldo er højere end den samlede indsats.
  • Antal spil til britiske spillere: Spillet drejer det valgte antal rotationer der er valgt i skydermenuen. Du kan maks. vælge 100 spil og spille indtil din saldo er højere end den samlede indsats.
  • Spil til gevinsten er lig med eller over: Spillet fortsætter automatisk indtil gevinstbeløbet er lig med eller større end det valgte beløb i rullemenuen.
 • Spil til det tabte overskrider: Spillet spiller automatisk indtil det tabte beløb overskrider det indtastede beløb. Tab udregnes med (tabt = samlede indsatser - samlede gevinster)
  • Samlede indsatser = akkumulerede samlede indsatser
  • Samlede gevinster = akkumulerede samlede gevinster
  • (((Samlede indsatser - samlede gevinster) + aktuel spilindsats) <= Tabsgrænsen) derefter tillades det næste autospil.

 

 • Klik på AUTOSPIL-knappen fb15 nederst på spilskærmen for at benytte autospil. På den efterfølgende side skal du vælge de muligheder som du vil spille med. Brug de relevante rullemenuer. Klik på "START" for at aktivere de valgte muligheder og starte spillet. Klik på Stop autospil-knappen fb16 for at stoppe autospil og vende tilbage til spilskærmen.
 • Når du spiller med flere muligheder vil den mulighed, som først bliver opfyldt, have fortrinsret over de øvrige, som derefter bliver annulleret. Du kan derefter vælge de samme muligheder eller prøve nogle nye og fortsætte med spillet.
 • "AUTOSPIL" funktionen er ikke tilgængelig i spil for sjov.
 • Gentag indsats/Skift indsats: Indsatsen på det næste spil vil være den samme som i det tidligere spil. Klik på "SPIL" for at spille med samme indsats. Du kan ændre din indsats ved at øge eller sænke indsatsen på spilskærmen.
 • Kreditter: Når du har placeret din indsats, vises din tilbageværende spilsaldo under "SALDO". Din aktuelle spilsaldo er summen af de beløb, som vises i "SALDO" og "INDSATS". Din spilsaldo vises nederst på spilskærmen.

Spilindstillinger:

 • Du kan ændre indstillingerne i spillet ved at klikke på Spilindstillinger fb17 nederst på spilskærmen mellem Gevinstoversigt og Lyd-ikonerne.
 • Lydstyrke: Spilleren kan indstille lydeffekterne ved at trække i lydstyrkeknappen.
 • Lydeffekter: Skift mellem Til / Fra for at aktivere eller deaktivere spillets animationslyde.
 • Baggrundsmusik: Skift mellem Til / Fra for at aktivere eller deaktivere spillets baggrundslyd.
 • Lynspil: Når du markerer denne indstilling, spilles der hurtigere end normalt.
 • Klik på mellemrumstasten for at starte: Når du markerer denne indstilling, kan mellemrumstasten bruges til at starte dit spil. Hvis gamble er aktiveret, vil mellemrumstasten til spil automatisk indsamle gevinstbeløbet.
 • Gamble funktion: Dette afkrydsningsfelt bruges til at aktivere eller deaktivere Gamble bonusspillet.

Spilleregler:

 • Der spilles på 5 linjer.
 • Den samlede indsats er 5 gange den valgte indsats/linje.
 • Klik på SPIL for at dreje hjulet.
 • Alle symboler, undtagen scatter, betaler fra venstre til højre, startende på hjulet yderst til venstre.
 • Den højeste gevinst udbetales på de valgte betalingslinjer.
 • Sammenfaldende gevinster på forskellige betalingslinjer lægges til den samlede gevinst.
 • Alle gevinster udbetales i henhold til gevinstoversigten
 • Linjegevinster ganges med indsatsen per linje.

Gamble funktion:

 • Gamble bonusspillet aktiveres kun hvis gevinsten i spillet er på under €140 eller et tilsvarende beløb i en anden valuta.
 • Spillere kan vælge mellem Card Gamble og Ladder Gamble.
 • Under autospil, tilbydes der ikke Card Gamble eller Ladder Gamble for nogen gevinst.
 • Spillere kan forlade gamble funktionen når som helst ved at klikke på Hent-knappen.
 • Den højest mulige gevinst i Card og Ladder gamble er  140 eller det tilsvarende beløb i din valuta som vist på gamble-skærmen.

Ladder Gamble:

 • Spillere kan starte Ladder Gamble ved at klikke på Ladder-knappen.
 • Ladder Gamble består af tre knapper: Hent, 1:1 og hent halvdelen.
 • Klik på 1:1-knappen starter gamble runden.
 • Den fremhævede værdi på stigen indikerer den aktuelle gevinst, og de blinkende værdier indikerer næste mulige gevinst/tab.
 • De blinkende værdier på stigen er baseret på spillerens gevinstbeløb i spillet.
  • Hvis spillets gevinstværdi matcher en værdi på stigen, fremhæves værdien på stigen og de umiddelbare højere og umiddelbare lavere værdier vil blinke.
  • Hvis spillets gevinstværdi ikke matcher en værdi på stigen, vil ingen værdi blive fremhævet og kun de umiddelbare højere og de umiddelbare lavere værdier i spilgevinster vil blinke.
  • Om at fortsætte med gamble.
   • Hvis den aktuelle gevinstværdi fremhævet på stigen er under mystery, vil de øjeblikkelige højere og EUR 0,00 værdier blinke.
   • Hvis den aktuelle gevinstværdi fremhævet på stigen er EUR 4,00 (eller det tilsvarende beløb i din valuta som vist på gamble-skærmen), vil de øjeblikkelige højere og EUR 0,00 værdier blinke.
   • Hvis den aktuelle gevinstværdi fremhævet på stigen er større end EUR 4,00 (eller det tilsvarende beløb i din valuta som vist på gamble-skærmen), vil den laveste værdi højere end den aktuelle gevinst og den højeste eller næsthøjeste værdi lavere end den aktuelle gevinst blinke.
 • Valget mellem de to blinkende værdier er ikke lige så sandsynligt. Men afkastet fra gamble funktionen er 100%.
 • Ved at klikke på "Hent halvdelen" i Ladder Gamble, vil de markerede beløb bliv nedsat med et trin og den gemte indsats vises i ticker-vinduet og gamble spillet forsætter med det tilbageværende beløb. Sidst i gamble spillet vil den Gemte indsats (som vises i Gevinst ticke-området) og Gamble gevinsten (hvis nogen) blive tilføjet til saldoen.
 • Saml halvdelen-knappen deaktiveres i 3 tilfælde:
  • Hvis spilgevinstbeløbet ikke svarer til værdierne på stigen, når du går ind i Ladder Gamble.
  • Hvis den fremhævede værdi på stigen er €0,15 eller det tilsvarende beløb i din valuta som vist på gamble-skærmen.
  • Om at vinde Mystery.
 • Om at vinde MYSTERY:
  • Hent og Hent halvdelen knapperne deaktiveres.
  • 10 sekunder timer er deaktiveret.
  • Alle værdierne over Mystery vil blinke, undtagen de to højeste præmier.
  • Når du klikker på 1:1, vil en af de blinkende værdier blive fremhævet, hvilket indikerer den aktuelle gevinst og gamble-funktionen fortsætter.
 • I alle andre tilfælde overføres den fremhævede værdi til saldoen, hvis der klikke på Hent-knappen.
 • Spilleren kan klikke på Hent når som helst under Gamble.
 • Når der klikkes på Hent-knappen, vil spilleren få overført den fremhævede værdi på stigen og vil forlade Ladder Gamble.
 • Ladder Gamble slutter:
  • Hvis spilleren vinder den højest mulige værdi på stigen eller
  • Hvis spilleren klikker på Hent eller
  • Hvis spilleren slutter med €0,00 på stigen.
 • Hvis spilleren ikke vælger en gamble valgmulighed inden for 10 sekunder, annulleres gamble runden og gevinstbeløbet overføres til spillerens konto.

Card Gamble:

 • Spillere start Card Gamble ved at klikke på Kort-knappen.
 • Kort gamble består af fire knapper: Rød, Sort Hent og Hent halvdelen.
 • Der vises maks. 6 kort i tidligere gamble kort historie.
 • Alle gevinster på under €140, eller et tilsvarende beløb i en anden valuta, kan gambles.
 • Når spilleren vælger Sort eller Rød i Card Gamble, vises tilfældigt Sort eller Rødt kort. (Vælger hvert kort uafhængigt af historien).
 • Hvis spilleren vælger den rigtige farve, fordobles gamblebeløbet ellers er gambleindsatsen tabt.
 • Du kan gamble op til fire gange i træk.
 • Hent halvdelen-knappen er tilgængelig fra den første runde og frem.
 • Hent halvdelen-knappen deaktiveres, hvis spillerens gevinst er lavere end eller lig med  0,10 eller den tilsvarende værdi i din valuta som vist på gamble-skærmen.
 • Hvis hent halvdelen vælges, bliver 50% overført til saldoen, mens Gamble fortsætter med de sidste 50% (Det halvde beløb). Spilleren kan vælge hent halvdelen når som helst. Hvis 50% af gevinstbeløbet har mere end 2 decimaler, vil gevinstbeløbet blive afrundet.
 • Når som helst under gamble, kan spilleren klikke på hent og den aktuelt samlede værdi vil blive overført til spillerens konto.
 • Hvis spilleren ikke vælger en gamble valgmulighed inden for 10 sekunder, annulleres gamble runden og gevinstbeløbet overføres til spillerens konto.

Jackpot spil:

 • The Big One Jackpotten kan udløses når som helst, i normalt spil, under autospil og i Gamble bonusspillet.
 • Hvis jackpotten udløses under Gamble bonusspillet, spilles jackpotspillet efter Gamble bonusspillet er fuldført.
 • Skærmbilledet skifter til et jackpot- skærmbillede. Her vises alle jackpots og deres størrelser i venstre side og et hjul vises i højre side.
 • Der er 5 forskellige jackpots, som hver har en unik farve. Alle fem farver vises på hjulene:
  • Farven orange repræsenterer Blitz Cash jackpotten.
  • Farven rød repræsenterer Quick Cash jackpotten.
  • Farven blå repræsenterer Super Cash jackpotten.
  • Farven grøn repræsenterer Mega Cash jackpotten.
  • Farven lavendel repræsenterer Colossal Cash jackpotten.
 • SPIL-knappen vises midt i kontrolpanelet. Når du klikker på "SPIL" vil hjulet begynde at rotere og derefter stoppe på en bestemt farve. Du får derfter tildelt den pågældende jackpot.
 • Når en jackpot rammes, vises en pop-up-meddelelse på jackpot-skærmen med information om den vundne jackpot og det tildelte beløb. Ved at klikke på "OK" i pop-up-meddelelsen navigeres der til hovedsiden.
 • Hvis flere jackpots rammes på samme tid, bliver "SPIL"-knappen på jackpot-skærmen aktiveret så spillet kan fortsætte når du klikker på "OK" i pop-up-meddelelsen.
 • Du kan se de fem jackpots værdier øverst på hovedskærmen.
 • Jo større indsatsen er, desto større er chancen for at knække jackpotten.
 • Pengene bliver overført til din konto med det samme.

Browser-knap panelfunktioner:

 • Klik på Ansvarligt spil for at gå til siden om Ansvarligt spil.
 • Klik på Spilleregler for at se spillereglerne.
 • Klik på Spilhistorik for at se en logbog fra de spil du har spillet.
 • Klik på Indbetal  for at indbetale penge på din konto.
 • Klik på Rigtige penge\for sjov for at skifte mellem spil om rigtige penge og spil for sjov.
 • Spilhistorik kan kun ses for spil om rigtige penge.

Gevinst til spilleren:

Den teoretiske gevinst til spillere i spillet er 96.17%.

Ofte stillede spørgsmål:

1. Jeg kunne ikke afslutte spillet. Hvad skal jeg gøre?

 • Hvis du mister forbindelsen midt i grundspillet, vil softwaren automatisk afslutte spillet for dig. Du kan se resultatet ved at klikke på "Spilhistorik" når du er logget på igen.
 • Hvis du mister forbindelsen midt i Gamble bonusspillet, vil du blive anmodet om at fuldføre det når du logger på igen. Når Gamble bonusspillet er fuldført, kan du fortsætte spillet, eller vælge et andet spil.

2. Hvad skal jeg gøre hvis min saldo er for lav?

 • Klik på "Indbetal" nederst på spilskærmen for at indbetale.

3. Ved eventuelle fejl annulleres alle udbetalinger og indsatser.

4. Hvis du stadig har problemer, skal du kontakte vores 24/7 Kundeserviceteam.

 

 

Seneste opdatering: 30-05-2019