The Shadow Order

SPILINFORMATION

Skyggeordenen er et spil om at matche symboler med 5 rækker og 5 kolonner.

Sådan spiller man

Tryk på indsats-knappen, og vælg en indsats. Tryk på spil-knappen for at starte en spillerunde. Du kan også trykke på mellemrumstasten.

Automatisk spil

Tryk på automatisk spil-knappen for at spille flere fortløbende spil, og vælg dernæst det antal spillerunder, du ønsker at spille. Tryk på Stop automatisk spil-knappen for at stoppe automatisk spil når som helst.

Hurtigt spil

Tryk på Spring over-knappen, når den vises, for at springe visse animationer over i et spil. Du kan også trykke på mellemrumstasten.

Regler for udbetalinger

Gevinster opnås ved at matche tre eller flere symboler ved siden af hinanden i vandret eller lodret retning.

Symboler kan være en del af flere gevinstgivende kombinationer.

Gevinstkombinationer fjernes fra hjulsættet, hvorefter de resterende symboler falder nedad, og nye symboler regner ned (se nedenfor) ovenfra.

Symbolregn

Ved begyndelsen af en spillerunde fjernes alle symboler fra den foregående runde fra brættet, og nye symboler falder ned fra toppen af skærmen.

Når du får gevinst fra matchende symboler, bliver alle symboler, der bidrager til gevinsten, fjernet (undtagen kuglesymboler), hvorefter alle tilbageværende på brættet falder ned. Ligeledes falder der nye symboler ned fra toppen af skærmen for at udfylde alle åbne positioner på brættet.

Den hændelse, at nye symboler falder ind fra toppen i løbet af en spillerunde, vil fremefter blive omtalt som en symbolregn.

Wild-symboler

Ordensmedalje- og kuglesymboler er Wild-symboler, der fungerer som jokere og erstatter alle andre symboler undtagen kuglesymbolerne.

Kuglesymboler

Ovenfor og til venstre for hjulsættet finder du tre kuglesymboler. Kuglesymbolerne aktiveres, når de er ladet fuldt op af symbolregn. Kuglesymboler på hjulsættet fungerer som Wild-symboler og ruller nedad til højre. Hvis en kugle lander på et af de tre brændpunkter, udløses det pågældende kuglesymbols funktion efter der ikke er flere gevinster fra symbolregnen.

Alle symbolregn (dvs. genereringen af nye symboler som resultat af gevinster) lader kugle-symbolerne over hjulsættet op - undtagen ved symbolregn under en kuglefunktion. Der er tre forskellige kuglesymboler, som hver har en unik funktion, der udløses, når en kugle rammer et brændpunkt (se nedenfor): Kugle 1 (Ødelæggelseskuglen), kugle 2 (Skabelseskuglen) og kugle 3 (Bevarelseskuglen).

Når et kuglesymbol er ladet tilstrækkeligt op (se nedenfor), falder kuglesymbolet ned på hjulsættet på den først ledige position øverst til venstre. Kuglesymboler tæller som Wild-symboler og vil ikke blive fjernet fra hjulsættet, når en gevinstgivende kombination opnås.

Når kuglesymbolerne er på hjulsættet, flytter de sig nedad og til højre fra position til position, hvis der er en ledig. Kuglesymbolerne vender tilbage til deres startposition over hjulsættet, når der ikke er flere gevinstmuligheder. Hvis et kuglesymbol når positionen nederst til højre på hjulsættet, Indsamlingsfeltet, indsamles kuglesymbolet. Hvis alle tre kuglesymboler indsamles i en enkelt spillerunde, udløses gratis spil-funktionen.

Hvis et kuglesymbol lander på et brændpunkt, låses det på plads og udløser symbolets tilhørende funktion, når der ikke er flere gevinstmuligheder. Alle kuglesymboler låses på plads under kuglefunktioner. Når funktionen er slut, kan kuglesymbolerne igen rykke sig.

Ringsymboler

Karakter 2, 3 og 4 låses op ved at samle ringsymboler, som kan dukke op i enhver spillerunde. Ringsymboler samles i måleren og afslører et almindeligt symbol underneden. Hvert indsamlet ringsymbol fylder måleren under den aktive karakter. Hver gang måleren er fyldt op, låses der op for en ny karakter i progressiv rækkefølge fra karakter 2 til 4.

Når der er låst op for alle karakterer, vil ringsymbolerne ikke længere fremkomme på hjulene. Fjernelse af ringsymbolerne ændrer ikke på nogen måde spillets potentielle udbetaling eller sandsynlighed heraf.

Ladning

Før et kuglesymbol kan udløses, skal det lades op med et antal ladninger. Kuglesymboler modtager én ladning fra hvert adskilt tilfælde af symbolregn udenfor karakter- eller kuglefunktioner.

Kugle 1-symbolet udløses først efter tre adskilte tilfælde af kugleregn udenfor kuglefunktioner, hvorefter den falder ned på hjulsættet. Herefter vil efterfølgende gyldige symbolregn begynde at lade kugle 2 op. Kugle 2 og kugle 3 behøver kun to symbolregn hver for at blive ladt op og falde ned på hjulsættet. Når kugle 2 er i spil, vil alle efterfølgende symbolregn lade kugle 3 op.

I slutningen af spillerunden vender alle kuglerne tilbage til deres startposition, og opladningen nulstilles.

Indsamlingsfelt

Indsamlingsfeltet findes i nederste højre side af hjulsættet. Dette er et særligt felt, hvor kuglesymbolerne indsamles, når de lander på det. Det indsamlede kuglesymbol oplyser et element på indsamlingsmåleren.

Når alle 3 kuglesymboler er indsamlet på indsamlingsfeltet, oplyses 3 elementer på indsamlingsmåleren, hvorefter gratis spil-funktionen udløses.

Kuglefunktioner

Enhver kugle udløser en funktion, når den lander på et brændpunkt.

Ødelæggelseskuglen: Ødelægger lavtbetalende symboler og giver plads til nye symboler.

Skabelesekuglen: Tilføjer 3-6 Wild-symboler på tilfældige positioner på hjulsættet.

Bevarelseskuglen: Holder de højstbetalende symboler på hjulsættet og fjerner alle andre symboler undtagen kuglesymboler. Hold og regn symboler, indtil ikke flere af det holdte symbol lander.

Det holdte symbol vil ikke udløse gevinster, før funktionen slutter. Regn nye symboler på hjulsættet, og udbetal eventuelle matchgevinster, der ikke omfatter det holdte symbol. Hvis det holdte symbol påny regner ned, gentag da funktionen fra begyndelsen, indtil ikke flere af det holdte symbol regner ned, hvorefter gevinster fra holdte symboler tælles op.

Gratis spil-funktion

Når alle 3 kuglesymboler er indsamlet på indsamlingsfeltet, udløses gratis spil-funktionen. Kuglesymbolerne forbliver fuldt opladte under hele gratis spil-funktionen.

Under gratis spil-funktionen forbliver kuglesymbolerne fuldt opladte og klar til at falde ned.

Kuglesymbolerne er klistrede og forbliver på deres position på hjulsættet mellem gratis spil-runderne.

Når et kuglesymbol når indsamlingsfeltet i løbet gratis spil-funktionen, tilføjes en samlet multiplikator til hver gevinst. Hvis alle tre kuglegevinster når indsamlingsfeltet i løbet af gratis spil-funktionen, tildeles yderligere 2 gratis spil, og kuglerne vender tilbage til deres startposition (fuldt opladte), hvor de står klar til at falde ned igen efter én eller flere matchgevinster.

Karakterfunktion

I Skyggeordenen er der én startkarakter (karakter 1: Bebuderen) og tre yderligere karakterer, der kan låses op. Alle karaktererne har unikke funktioner, som tilfældigt udløses, når der ikke er flere gevinstmuligheder.

Karakterfunktioner udløses tilfældigt blandt alle oplåste karakterer. Dette betyder, at karakter 1 og karakter 2 kan udløses, når karakter 3 er låst op, dog vil karakter 4 ikke kunne udløses, før den låses op.

Karakterfunktionerne udløses tilfældigt i slutningen af en spillerunde.

Karakter 1: Lader kugle 1 helt op og rydder den øverste række, for at give kugle 1 mulighed for at falde ned.

Karakter 2: Vælger lavtbetalende symboler og forvandler dem til de højest betalende symboler, der er på hjulsættet.

Karakter 3: Tilføjer 1 Wild-symbol til hver kolonne.

Karakter 4: Fjerner alle lavt- og mellembetalende symboler og udløser en symbolregn uden lavt- og mellembetalende symboler.

Karaktererne kan låses op ved at samle ringsymboler (se nedenfor). Ved at klikke på et portræt af en karakter kan du bladre gennem karakterernes biografier og vælge, hvilken karakter du foretrækker at have på hjulsættet næste gang.

Udskiftning af karakterer påvirker på nogen måde ikke udbetalinger, vinderchancer eller tilgængelige funktioner.

Yderligere information

Uafsluttede spillerunder afsluttes automatisk efter 2 dage. Eventuelle gevinster fra den automatiske afslutning indbetales på spillerens konto.

Hvis en ikke-afsluttet spillerunde ikke kan afsluttes, returneres indsatsen til spilleren.

DEFEKT GØR ALLE GEVINSTER OG SPIL UGYLDIGE.
Den teoretiske tilbagebetaling til spiller (RTP) er 96,51 % med én karakter låst op, 96,63 % med to oplåste karakterer, 96,73 % med tre oplåste karakterer og 96,98 % med alle fire karakterer låst op.

På grund af kompleksiteten af de potentielle udfald af spillet er visse hypotetisk mulige udfald blevet forhindret for at skabe en velafbalanceret og fornøjelig udbetalingsstruktur inden for den specificerede RTP. Som resultat deraf er den maksimale udbetaling pr. spillerunde 25.471 gange indsatsen.

 
 

Seneste opdatering: 22-10-2021