Vegas Night Life

 • Vegas Night Life™ er en videospillemaskine med 5 hjul og 3 rækker samt en Instant Win-funktion, Free Spins og en Cash Stacker™-funktion med Mini Jackpot, Midi Jackpot og en progressiv Mega Jackpot.
 • Spillet spilles med 20 spillelinjer (fast) og varierende indsatsværdier, møntværdier og indsatsniveauer (kun når der spilles med mønter).
 • Spillet kan spilles i kontante beløb og i mønter. Gå til spilindstillinger for at skifte mellem de to spilmuligheder. Bemærk: Nogle casinoer tilbyder ikke alle spilletilstande.
 • INDSATS er antallet af mønter eller det kontante beløb, der satses.
 • Når der spilles med mønter, bestemmes indsatsværdien ved at klikke på knappen Indsatsindstillinger og vælge den ønskede møntværdi og indsatsniveau. Hvis der spilles med kontanter, indstilles indsatsværdien ved at klikke på knappen Indsatsindstillinger, hvorefter indsatsen vælges.
 • SALDO viser, hvor meget spilleren kan satse, enten som et kontantbeløb eller i antal mønter.
 • Vinderkombinationer og udbetalinger sker i overensstemmelse med Gevinsttabel.
 • Værdien af udbetalinger fra symboler, der fremgår af Gevinsttabellen, er dynamiske og skifter efter den valgte indsatsværdi.
 • En gevinst på en indsatslinje er lig med den viste værdi i Gevinsttabellen ganget med eventuelle gældende multiplikatorer.
 • Spillelinjegevinster betaler hvis rækkefølgen går fra tromlen længst til venstre mod højre.
 • Kun højeste gevinst pr. spillelinje udbetales.
 • Samtidige gevinster på forskellige spillelinjer lægges sammen.
 • Alle gevinster udbetales udelukkende for kombinationer på spillelinjer undtagen gevinster fra Instant Win-funktionen, Cash Stacker™-funktionen samt Mini Jackpot, Midi Jackpot og Mega Jackpot.
 • I funktionerne Instant Win- og Cash Stacker™ kan værdierne, der er tildelt Pick Me- og Cash Stacker™-symbolerne, blive vist ved hjælp af "K" i stedet for "tusinder".

Wild-symbol

 • Wild-symboler kan forekomme som enkeltsymboler eller stabler hvor som helst på hjulene i både grundspillet og Free Spins og erstatter alle symboler undtagen Scatter-symboler.
 • Symbolkombinationer med Wild-symboler som jokere udløser altid den højest mulige gevinstkombination ifølge Gevinsttabellen.

Bonus Features

 • 3 eller flere Scatter-symboler hvor som helst på hjulene i grundspillet udløser en af spillets Bonus Features.
 • 3 Scatter-symboler forvandles til Pick Me-symboler, og resten af Scatter-symbolerne øger belønningen i spillets Bonus Features.
 • For at udløse en Bonus Feature, skal spilleren vælge et af Pick Me-symbolerne.
 • Hvis spilleren spiller med Autospil, vælges et af Pick Me-symbolerne automatisk efter 7 sekunder, hvis spilleren ikke fortager en handling.
 • Der er 3 Bonus Features: Instant Win-funktionen, Free Spins og Cash Stacker™-funktionen.

Instant Win-funktion

 • Instant Win-funktionen er en af de Bonus Features, der kan udløses ved forekomsten af 3 eller flere Scatter-symboler på hjulene.
 • I Instant Win-funktionen tildeles spilleren en tilfældig gevinst på 7,5 til 250 gange indsatsen ganget med eventuelle gældende multiplikatorer.
 • Gevinsten ganges med 2 én eller to gange, hvis Instant Win-funktionen blev udløst af henholdsvis 4 eller 5 Scatter-symboler.
 • Instant Win-funktionen spilles ved samme indsats som i den runde, der udløste Instant Win-funktionen.
 • Den samlede gevinst fra Instant Win-funktionen føjes til eventuelle gevinster fra den spillerunde, som udløste Instant Win-funktionen.

Free Spins

 • Free Spins er en af de Bonus Features, som kan udløses ved forekomsten af 3 eller flere Scatter-symboler på hjulene.
 • Antallet af tildelte Free Spins afhænger af det antal af Scatter-symboler, som lander på hjulene i følge følgende tabel:

Scatter-symboler

Free Spins

3

5

4

10

5

20

 • I Free Spins gælder det, at alle spillelinjegevinster ganges med en multiplikator på x3.
 • Der kan ikke vindes yderligere Free Spins under Free Spins.
 • Free Spins spilles med samme indsats som i den runde, der udløste Free Spins-bonussen.
 • Feltet samlet gevinst inkluderer enhver gevinst fra Free Spins tilføjet enhver gevinst fra runden, der aktiverede Free Spins.
 • Når Free Spins slutter, vender spillet tilbage til grundspillet.

Cash Stacker™-funktion

 • Cash Stacker™-funktionen er en af de Bonus Features, som kan udløses ved forekomsten af 3 eller flere Scatter-symboler på hjulene.
 • Alle spillerunder i Cash Stacker™-funktionen er gratis.
 • I Cash Stacker™-funktionen øges højden på hjulene 1-5 til henholdsvis 5, 6, 7, 6 og 5 symboler.
 • I Cash Stacker™-funktionen forekommer kun Cash Stacker™-symboler.
 • Scatter-symboler, der udløste Cash Stacker™-funktionen, forvandles til Cash Stacker™-symboler og flyttes til den nederste række i begyndelsen af Cash Stacker™-funktionen.
 • Cash Stacker™-symbolerne i starten af funktionen tildeles en tilfældig værdi på 0,25 til 1,5 gange indsatsen, 0,5 til 5 gange indsatsen eller 1 til 10 gange indsatsen, hvis Cash Stacker™-funktionen blev aktiveret af henholdsvis 3, 4 eller 5 Scatter-symboler.
 • Alle Cash Stacker™-symboler, der lander på hjulene i Cash Stacker™-funktionen, bevæger sig til den laveste ledige plads på hjulene og forbliver der, indtil Cash Stacker™-funktionen slutter.
 • Hvert Cash Stacker™-symbol, der lander på hjulene i Cash Stacker™ -funktionen, tildeles en tilfældig værdi på 0,25 til 15 gange indsatsen.
 • Antallet af spillerunder i starten af Cash Stacker™-funktionen er 3.
 • Hvis et eller flere Cash Stacker™-symboler lander på hjulene i Cash Stacker™-funktionen, nulstilles antallet af spillerunder til 3.
 • Cash Stacker™-funktionen slutter når der enten ikke er flere spillerunder tilbage, eller når hele spillefeltet er fyldt med Cash Stacker™-symboler.
 • Hvis der lander fem Cash Stacker™-symboler på række 2, 3, 4 eller 5 (fra bund til top) i løbet af Cash Stacker™-funktionen ganges værdierne, der er tildelt alle Cash Stacker™-symboler på denne række, med en multiplikator i henhold til følgende tabel:

Række (fra bund til top)

Multiplikator

Række 5

x5

Række 4

x4

Række 3

x3

Række 2

x2

 • I slutningen af Cash Stacker™-funktionen tildeles spilleren en gevinst svarende til summen af de værdier, der er tildelt alle Cash Stacker™-symbolerne på hjulene.
 • Seks Cash Stacker™-symboler, der lander på hjul 2, tildeler en Mini Jackpot. Mini Jackpot er fast og giver 10 gange indsatsen for den runde, der udløste Cash Stacker™-funktionen.
 • Seks Cash Stacker™-symboler, der lander på hjul 4, tildeler en Midi Jackpot. Midi Jackpot er fast og giver 30 gange indsatsen for den runde, der udløste Cash Stacker™-funktionen.
 • Syv Cash Stacker™-symboler, der lander på hjul 3, tildeler en Mega Jackpot. Mega Jackpot er progressiv.
 • Cash Stacker™-funktionen spilles ved samme indsats som den runde, der udløste Cash Stacker™-funktionen.
 • Når Cash Stacker™-funktionen slutter, vender spillet tilbage til grundspillet.
 • I slutningen af Cash Stacker™-funktionen føjes den samlede gevinst fra Cash Stacker™-funktionen til eventuelle gevinster fra den runde, der udløste Cash Stacker™-funktionen.

Jackpot-regler

 • Den aktuelle jackpotværdi for hver type jackpot kan altid ses i grundspillet, i Free Spins og i Cash Stacker™-funktionen.
 • Mega Jackpot er en progressiv jackpot, hvor en del af spillerens indsats lægges til Mega Jackpot-puljen for hver gang, spilleren spiller en runde.
 • Der er intet loft på størrelsen af en Mega Jackpot-gevinst.
 • Mega Jackpot-gevinster er underlagt godkendelse af kasinooperatøren og softwareleverandøren. Alle beslutninger er endelige, og eventuelle henvendelser besvares ikke.
 • De Mega Jackpot-værdier, der vises i spillet, er forsinket med op til 30 sekunder. I usædvanligt sjældne tilfælde kan det ske, at to Mega Jackpots vindes inden for disse 30 sekunder. Hvis dette sker svarer værdien af den anden Mega Jackpot til den nyopbyggede Mega Jackpot-pulje. Alle spillere, der spiller, når en Mega Jackpot vindes, vil modtage en meddelelse om det Mega Jackpot-beløb, der blev vundet inden for 30 sekunder.
 • Når en spillerunde fremsætter krav på en bestemt Mega Jackpot, låses jackpotten for den spillerunde, som samtidig sikrer, at ingen andre spillerunder kan kræve den samme Mega Jackpot. Derfor er det teknisk set ikke muligt at have to samtidige vindere af den samme Mega Jackpot.
 • Hvis kommunikationen mellem kasinoet og Jackpot-serveren mislykkes, bliver spillet utilgængeligt. Der vil ikke være nogen bidrag til eller krav på Mega Jackpot. Mega Jackpot-beløbet forbliver det samme, indtil kommunikationen genoptages.
 • Det udbetalte Mega Jackpot-beløb svarer til Mega Jackpot-værdien på kasinoserveren, når en Mega Jackpot vindes. Vi bestræber os på at sikre, at Mega Jackpot-værdien, der vises i spillet, er den samme som på kasinoserveren.
 • Mega Jackpot-værdien vises muligvis i en anden valuta end den, du spiller i. Hvis du vinder en Mega Jackpot og spiller med en anden valuta, konverteres gevinstbeløbet til den valuta, som du spiller i, og føjes til din konto. Valutaomregningen er baseret på valutakurser, der leveres af SIX - den finansielle informationsudbyder.
 • 3,7 % af indsatsen bidrager til Mega Jackpot-puljen. 20 % af bidragene afsættes til den næste Mega Jackpot-pulje.
 • Puljen til den næste Mega Jackpot opbygges automatisk med 1.000 euro plus 20 % af de afsatte bidrag.
 • Mega Jackpot kan ikke vindes, hvis du spiller på spiltilstanden SPIL FOR SJOV eller spiller gratis spil.

Spilfunktioner

 • Tabellen nedenfor viser de forskellige knapper, der findes i spillet, og beskriver deres funktioner.

Hovedspil

 

Spin-knap

Klik for at starte en spillerunde med den aktuelle indsats.

 

Stop-knap

Klik for at stoppe spillerunden.

 

Hurtig spin

Klik for at tænde eller slukke for hurtig spin (Ikke tilgængelig i alle casinoer).

 

Autospil

Klik for at vælge antallet af runder, der skal spillet med Autospil, samt avancerede indstillinger for autospil.

 

Stop Autospil

Hvis spilleren vælger at spille med autospil, vises det resterende antal runder på Spin-knappen. Klik på Spin-knappen for at stoppe autospil.

 

Indsatsindstillinger

Klik for at se indsats- eller møntværdien og indsatsniveauet.

 

Møntværdi og niveau

Hvis der spilles med mønter, bestemmes indsatsværdien ved hjælp af vælgerknapperne Møntværdi og Niveau.

Teksten på vælgerknapperne vises i det valgte sprog.

 

Gevinsttabel

Klik for at se gevinstgivende kombinationer og udbetaler.

 

Lyd

Klik for at slå spillyde fra eller benyt skyderen til at justere lydstyrken.

 

Menu

Klik for at åbne spilindstillingerne og spiloplysningerne.

Spilindstillinger og spilinformation

 

Spilindstillinger

Klik for at åbne menuen Spilindstillinger.

 • Introskærm: Slår introskærmen til eller fra.
 • Hurtig spin: Slår Hurtig spin til eller fra (Ikke tilgængelig i alle casinoer).
 • Mellemrumstasten til spin: Slår mellemrumstasten funktion til eller fra.
 • Vis indsats i kontantbeløb: Skifter mellem indsats i kontante beløb og i mønter.
 

Spilleregler

Klik for at se spilreglerne.

 

Spilhistorik

Klik for at din seneste spilhistorik. Spilhistorik er kun tilgængelig, når der spilles for penge. Bemærk: Der kan være forsinkelse på spilhistorikken.

Bemærk: Spilleloggen viser altid møntværdien og ikke kontantværdien, uanset hvilken tilstand der blev valgt før spillet. En påmindelse om, at en gevinst i et kontantbeløb er lig med en gevinst i antal mønter ganget med møntværdien.

 

Avancerede indstillinger for Autospil

Du kan bestemme avancerede indstillinger for autospil ved at klikke på knappen Autospil og vælge antallet af runder, autospil skal spille for dig. Klik derefter på Avancerede indstillinger for at vælge én eller flere betingelser for stop af autospil. Start autospil ved klikke på Spin-knappen.

Teksten på knappen vises på spillets aktuelle sprog.

 • Ved enhver gevinst. Stop autospil, når du vinder en runde.
 • Hvis en enkelt gevinst er større end. Standser autospil, når det beløb, du har vundet, er større end eller lig med det beløb, du har valgt.
 • Hvis saldo øges med: Stopper autospil, hvis saldo øges med det beløb, du angiver.
 • Hvis saldo mindskes med: Stopper autospil, hvis saldo mindskes med det beløb, du angiver.
 • Hvis spillets Bonus Feature vindes. Stopper Autospil, hvis spillets Bonus Feature vindes.
 • Når der vindes Jackpot. Stopper autospil, når Jackpot vindes.

Klik på Nulstil for at rydde alle valgte betingelser for stop af autospil.

Bemærk: Hvis forbindelsen afbrydes, mens du spiller, vil alle autospil-indstillinger vende tilbage til standardindstillingen, når du genindlæser spillet.

Bemærk: I nogle lande er visse autospilindstillinger påkrævet.

 

Luk

Klik for at gå tilbage til hovedspillet.

Yderligere oplysninger

 • Følgende spilfunktioner og -indstillinger kan være underlagt spilwebstedets betingelser og vilkår. Du kan få flere oplysninger om følgende på webstedet:
  • Fremgangsmåden ved håndtering af uafsluttede spillerunder.
  • Det tidsrum, hvorefter inaktive spilsessioner afsluttes automatisk.
 • I tilfælde af, fejl i spillets hardware/software, vil alle berørte indsatser og udbetalinger blive annulleret, og alle berørte indsatser vil blive refunderet.

Tilbagebetalingsprocent til spiller

 • Den teoretiske tilbagebetalingsprocent til spilleren for dette spil er 96.0%.

Oversættelse af spilterminologi

 • Bemærk: Den følgende tabel gælder kun, hvis du spiller på et andet sprog end engelsk.

Engelsk udtryk

Oversat udtryk

Wild

Joker

Scatter

Spreder

Pick Me

Vælg Mig

Bonus Feature

Bonusfunktion

Instant Win

Øjeblikkelig gevinst

Free Spins

Gratis træk

Cash Stacker

Pengebjerg

Mini Jackpot

Mini Jackpot

Midi Jackpot

Mellem Jaqckpot

Mega Jackpot

Mega Jackpot

K

Tusind

Spilleregler genereret: