Big Catch Bass Fishing Jackpot King

Trin 1: Saydan kommer man i gang

 1. Klik pay SaMLET INDSaTS-knappen for at a¸ge eller sa¦nke dit SaMLET INDSaTS-bela¸b. Va¦lg fra listen over tilga¦ngelige indsatser under Samlet Indsats-mulighederne (afha¦ngig af operata¸rindstillingerne og valutaa¦kvivalent).
 2. Klik pay "SPIN" for at starte spillet.

Trin 2: Saydan spiller man

 • Tryk pay "SPIN" for at starte spillet (afha¦ngig af jurisdiktion og operata¸rkonfigurationer kan mellemrumtasten ogsay bruges til at starte et spil).
 • Hjulene starter og stopper tilfa¦ldigt.
 • Du vinder, hvis kombinationen af symboler som vises pay hjulene, former en linje med 2, 3, 4 eller 5 matchende symboler, startende pay hjulet la¦ngst til venstre pay en af gevinstlinjerne.
 • Fisker-symbolet erstatter alle symboler, undtagen Scatter-symboler.
 • alle gevinstlinjer fremha¦ves, og dine gevinster krediteres til din kontosaldo.
 • 3 eller flere synlige Bonus Scatter-symboler udla¸ser Gratis Spil-bonussen. Under Gratis Spins tildeler alle Fisker-symboler, som lander pay hjulene, en pengepra¦mie for hvert synligt Fisk-symbol.

Hjulgevinst

 • Linjegevinster ganges med indsatsen per linje.
 • alle gevinster pay tva¦rs af de forskellige linjer la¦gges sammen og former den samlede gevinst.
 • alle linjeudbetalende symboler skal forekomme pay en spillet linje og pay tilsta¸dende hjul, startende pay hjulet la¦ngst til venstre.
 • Kun den ha¸jeste linjegevinst pay hver linje udbetales.
 • Scatter-gevinster fa¸jes til linjegevinster.

Joker

 • Wild-symbolet kan hja¦lpe til at skabe en gevinst ved at erstatte andre symboler.
 • Wild-symbolet kan ikke erstatte scatter-symboler eller bonus-symboler.

Va¦lg en fisk

 • Hvis du lander 3 eller flere synlige Bonussymboler hvor som helst pay hjulene tildeles bonussen.
 • Inden bonussen starter, bliver der valgt en opgradering, som payfa¸res alle efterfa¸lgende spil. alle fremtidige opgraderinger ga¦lder fra det tidspunkt, hvor de va¦lges.
  • Fiskekasse-ma¦rke - aktiverer et PENGEBELa˜B-ma¦rke pay det valgte symbol, som fiskeren indsamler.
  • Flyder-ma¦rke - aktiverer et PENGEBELa˜B-ma¦rke pay det valgte symbol, som fiskeren indsamler.
  • Stang-ma¦rke - aktiverer et PENGEBELa˜B-ma¦rke pay det valgte symbol, som fiskeren indsamler.
  • Bayd-ma¦rke - aktiverer et PENGEBELa˜B-ma¦rke pay det valgte symbol, som fiskeren indsamler.
  • +Fisk - Ekstra Fisk tilfa¸jet til hjulene.
  • +Fisker - Ekstra Fiskere tilfa¸jet til hjulene.
  • +Indsaml - Pengeva¦rdier indsamles flere gange.
  • Genspin - alle ikke-PENGEBELa˜B og FISKER-symboler genspinnes. Hjulene fortsa¦tter med at spinne, indtil gevinsten ikke la¦ngere forbedres.
  • +Spil - Der tildeles Ekstra spil.

Gratis Spil

 • Hvis du lander 3 eller flere synlige Bonussymboler hvor som helst pay hjulene tildeles bonussen.
 • Bonusrunden starter, nayr du har valgt en opgradering fra Va¦lg en fisk.
 • Under Gratis Spil bliver Fisker Scatter-symbolet aktiveret. Pay ethvert spin, hvor der lander et synligt Fisker-symbol, bliver der tildelt en pra¦mie for hvert PENGEBELa˜B-symbol, der ogsay lander synligt.
 • Hver gang en Fisker lander synligt, fa¸jes han til stien, hvilket a¸ger chancen for at fay ekstra spins og opgraderinger.
 • Hvis der indsamles 2 Fisker-symboler, bliver der tildelt 1 ekstra opgradering, som er aktiv i alle efterfa¸lgende spil.
 • Hvis der indsamles 4 Fisker-symboler, bliver der tildelt 10 ekstra spil sammen med en x2 multiplikator for alle PENGEBELa˜B-symboler, som Fiskeren indsamler.
 • Hvis der indsamles 6 Fisker-symboler, bliver der tildelt 1 ekstra opgradering, som er aktiv i alle efterfa¸lgende spil.
 • Hvis der indsamles 8 Fisker-symboler, bliver der tildelt 10 ekstra spil sammen med en x3 multiplikator for alle PENGEBELa˜B-symboler, som Fiskeren indsamler.
 • Hvis der indsamles 10 Fisker-symboler, bliver der tildelt 1 ekstra opgradering, som er aktiv i alle efterfa¸lgende spil.
 • Hvis der indsamles 12 Fisker-symboler, bliver der tildelt 10 ekstra spil sammen med en x10 multiplikator for alle PENGEBELa˜B-symboler, som Fiskeren indsamler.
 • Genudla¸ser-spins spilles, nayr det forrige sa¦t spil er slut.
 • Gratis Spil fortsa¦tter, indtil alle gratis spins er blevet spillet, og spilleren fayr udbetalt bela¸bet af de akkumulerede bonusgevinster.

bonuska¸b(underlagt operata¸rkonfiguration og jurisdiktionskrav)

 • Bonusindsatsen kan aktiveres under hovedspillet.
 • Nayr aktiveret spinner hjulene og garanterer minimum 3 Scatter-symboler pay hjulene, hvilket aktiverer Gratis Spins.
 • Bonusindsatsen spilles for 100x af den samlede indsats.

Jackpot King Deluxe puljesystem

 • Under ethvert spin er der en chance for, at Jackpot King Deluxe Bonussen bliver udla¸st ved at fay 5 Jackpot King overla¦ggende symboler pay hjul 1 til 5.
 • Jackpot King Deluxe puljesystem er tilga¦ngeligt pay enhver indsats i ethvert spil, som er forbundet til Jackpot King Deluxe puljesystem.
 • Spin hjulene for at opsamle Krone-symboler og beva¦ge dig op ad gevinststigen. opnay +15 krone-symboler for at aybne featuren Hjulkonge-sektion.
 • Efter ethvert spin Va†LG ET IKoN for at afsla¸re et af fa¸lgende udfald:
 • SPIN - Spinner hjulene igen, hvor eventuelle ekstra synlige Krone-symboler la¦gges til gevinststigen.
 • INDSaML - afslutter featuren, og spilleren tildeles en bonusgevinst baseret pay den samlede indsats-multiplikator, som blev opnayet pay gevinststigen.
 • HJULKoNGE - afsla¸r dette og gay direkte til featurens Hjulkongerunde.
 • Hvis 15+ Krone-symboler opnays under Jackpot King Bonussen, say tildeles Hjulkongebonussen.
 • Hjulkonge-featuren er et hjul i tombolastil, som bestayr af segmenter med store gevinstmultiplikatorer og den progressive pulje.
 • Spin hjulet for enten at vinde en stor samlet indsats-multiplikator eller en jackpot.
 • BEMa†RK - Jackpot King Deluxe jackpots kan kun vindes under Hjulkongedelen af bonussen.
 • Nayr en jackpot vindes, say nulstilles den til reservepuljebela¸bet og begynder at stige igen.
 • Chancerne for at vinde en jackpot stiger ud fra jackpotva¦rdien (Royale og Regale puljer er garanteret at blive vundet, inden va¦rdien "Skal vindes inden" nays).
 • Der kan ikke opstay simultane jackpotgevinster. Hvis det ligner, at to spillere vinder jackpotten samtidig, vil den spiller, som fa¸rst udla¸ser jackpotten, vinde hele jackpotbela¸bet, mens den anden spiller vinder reservepuljen plus ethvert bidrag, der er blevet tilfa¸jet, efter jackpotten blev udla¸st fa¸rste gang.
 • I tilfa¦lde af en kommunikationsfejl efter resultatet af en reklameret jackpot er blevet afgjort og fa¸r det er blevet vist pay ska¦rmen, vil gevinstbela¸bet automatisk blive overfa¸rt til spillerens konto.
 • Nayr spillet er live, kan jackpotten ikke fjernes. Hvis spillet fjernes, kan det aktive puljebela¸b blive overfa¸rt til en anden jackpot.
 • Jackpotter finansieres af spillerens indsats undtagen startbela¸bet, som er finansieret af operata¸ren.

aUToSPIL(underlagt operata¸rkonfiguration og jurisdiktionskrav)

 • Spillet indeholder en autospil-funktion, som starter hvert spil automatisk.
 • Ved at va¦lge "aUToSPIL" kan du va¦lge at satse automatisk, den en efter hinanden.
 • Va¦lg din indsats som normalt og tryk say pay knappen "aUToSPIL" for at va¦lge antal indsatser med "autospil", som du vil spille.
 • Du kan stoppe autospil fra at fortsa¦tte med na¦ste spin ved at klikke pay knappen "SToP".

Udbetalingsinformationer og spilregler

 • Linjegevinster ganges med va¦rdien af indsatsen pay betalingslinjen.
 • Gevinster pay forskellige gevinstlinjer la¦gges sammen.
 • alle linjebetalingssymboler skal forekomme pay en spillet linje og pay tilsta¸dende hjul startende med hjulet yderst til venstre (10 linjer er altid aktive). Det er kun den ha¸jeste linjegevinst pay hver linje, der udbetales.
 • Featuresymboler er scatter-gevinster og tildeles, nayr de vises pay enhver position pay hjulene pay et hvilket som helst antal spillede linjer.
 • Scatter-gevinster betales i tilla¦g til hjulgevinster.
 • Gratis Spins spilles med samme antal linjer og indsats pr. linje/samlet indsats, som det udla¸sende spil (der er altid 10 aktive linjer).
 • Bonuska¸b-indsatser bidrager ikke til nogen progressive jackpots eller jackpot-features. Progressive puljer og Jackpot-features kan ikke udla¸ses under spil med Bonuska¸b.
 • VED TEKNISK FEJL aNNULLERES aLLE SPIL oG BETaLINGER.
 • The RTP is 94.5%+JP 0.38%+0.11%

Ga¦lder fra den

Dag/mayned/ayr: 23/05/2023 v1.0

Seneste opdatering: 30-06-2023