Blackjack 21+3

 

1.Oversigt

Du kan spille vores Blackjack mod en dealer. Dealeren har 6 spil kort, der alle er blandet sammen. Formålet med Blackjack er at få en hånd så tæt som muligt på 21 ved at tilføje værdierne for alle de kort, du får på hånden - uden at overskride 21.

Bemærk: Værdierne på jetonerne er i din valgte valuta. Hvis din valuta fx er i euro, vil en jeton med værdien 1 svare til 1 euro.

Blackjacktype

Blackjack

Antal hænder

1

Antal kortspil

6

Blandingshyppighed

efter hver runde

Muligheder for at opdele ens hånd

du kan dele din hånd op én gang (maks. to opdelte hænder pr. hånd)

Forsikring

Ja

Lige penge

Ja

Mulighed for at give op

Nej

Dealer tjekker om der er blackjack

Når dealerens åbne kort har værdien 10 eller er et es, tjekker dealeren ikke om der er blackjack.

RTP (teoretisk tilbagebetaling til spilleren)

Blackjack = 99,43 % maks.

21+3 Bet = 95,38 %

Spillet logger af, hvis du ikke foretager dig noget i et bestemt antal minutter (denne periode varierer afhængigt af landet). Sessionsgendannelsesfunktionen gemmer dit spil, så du kan starte igen fra, hvor du sidst sluttede spillet.

I tilfælde af tekniske fejl, som resulterer i at forbindelsen til spilserveren mistes, gemmes dit spil automatisk, og indlæses næste gang, du opretter forbindelse til spilserveren. Du vil ikke kunne genoprette forbindelsen til spilserveren i de første 30 sekunder, efter forbindelsen afbrydes.

Bemærk: Ved fejl annulleres alle spil og udbetalinger. Enhver indsats, som endnu ikke er bekræftet, annulleres, og eventuelle uafgjorte indsatser refunderes.

2. Sådan spilles spillet

Bemærk: På infobjælken i bunden af spillets spilvinduet kan du se din aktuelle SALDO, din INDSATS og din aktuelle GEVINST i din valuta (GEVINST vises lige under bordet på mobilversionen - i stående skærmorientering). De aktuelle indsatsgrænser vises øverst til venstre på bordet (MIN., MAKS.).

Kortene, du modtager, vises på bordets nedre side, og dealerens kort vises på bordets øvre side

I Blackjack kan du spille en hånd mod dealerens hånd. Dealer skal trække kort ved 16 og stå på 17 eller højere. Hvis alle dine hænder tabes, skal dealeren ikke trække flere kort.

Bemærkninger:

 • Tabt: Når en hånd går over 21, er hånden "tabt".
 • Blackjack: Når summen af de første to kort er præcis 21, er der Blackjack. En Blackjack-hånd slår en hånd med 21 opnået med flere end to kort, eller en "almindelig 21"-hånd.
 • Push: Spilleren og dealeren har samme værdi. Indsatsen returneres til spilleren.
 • Hård hånd: Enhver hånd uden et es. Også enhver hånd med es, hvor esset har værdien 1 for at undgå, at hånden tabes.
 • Blød hånd: Når et es har værdien 11, uden at hånden går over 21.

Følg disse trin for at spille:

Trin 1: Du skal først lægge en indsats (Indskud) for at starte spillet. Du lægger et indskud ved at klikke/trykke på stakken med jetoner for at vælge den ønskede værdi. Klik/tryk derefter på et af indskudsfelterne for at lægge jetonen på bordet. Hvert klik/tryk tilføjer en jeton. Du kan satse så mange jetoner, som du ønsker, men husk på, at indsatsværdien pr. hånd ikke kan overskride bordets indsatsgrænse, og indsatsen skal kunne dækkes af din saldo.

Derudover kan du placere en indsats på 21+3 (Spillerend to første kort + Dealerens første kort), der betaler i henhold til gevinsttabellen:

 • Tre Af En Slags (samme kulør) - 100:1Eksempel: 8 (hjerter), 8 (hjerter), 8 (hjerter).
 • Tre kort af samme størrelse i samme farve.
 • Straight Flush - 40:1Eksempel: 10 (ruder), 9 (ruder), 8 (ruder).
 • Tre kort i rækkefølge i samme farve.
 • Tre Af En Slags (ikke samme kulør) - 30:1Eksempel: 9 (klør), 9 (ruder), 9 (spar), Es (spar), 8 (klør).
 • Tre kort af samme størrelse.
 • Straight - 10:1
 • Tre kort i rækkefølge, men ikke i samme farve.
  Eksempel: 5 (hjerter), 4 (ruder), 3 (hjerter).
 • Flush - 5:1
 • Tre kort af samme farve, men ikke i rækkefølge.
  Eksempel: K (ruder), 2 (ruder), 6 (ruder).

Bemærk: Efter du klikker/trykker på knappen GIV KORT, kan du ikke vælge en anden stak jetoner, før spillerunden er slut.

Trin 2: Efter du har lagt din indsats har du følgende muligheder:

 • GIV KORT – Klik/tryk på knappen GIV KORT, efter du har lagt din indsats, for at starte spillet.
 • AFBESTILLE – Klik/tryk på knappen AFBESTILLE, før du starter spillet, hvis du ønsker at annullere din lagte indsats og lægge en ny.
 • ANNULLER – Klik/tryk på knappen ANNULLER, før du starter spillet, hvis du vil fortryde din seneste handling.
 • FORDOBLE – Klik/tryk på knappen FORDOBLE, før du starter spillet, hvis du vil fordoble din aktuelle indsats (indskuddet).

Trin 3: Efter spillet starter, og du modtager dine første to kort, kan du have følgende muligheder, afhængigt af kortene på hånden:

 • HIT – Klik/tryk på knappen HIT, hvis du gerne vil have et kort mere.
 • STÅ – Klik/tryk på knappen STÅ, hvis du er tilfreds med din nuværende hånd og ønsker at afslutte spillet. Når du klikker/trykker på denne knap, afslører dealeren sit skjulte kort og trækker om nødvendigt flere kort.
 • FORDOBLE – Efter du har modtaget håndens første to kort, kan du klikke/trykke på knappen FORDOBLE, hvis du ønsker at fordoble dit indskud. Du modtager et tredje åbent kort, og dealeren afslører sit skjulte kort og trækker om nødvendigt flere kort. Bemærk venligst, at hvis du bruger denne knap, vil du ikke kunne få flere kort til den aktuelle hånd. Du kan kun vælge at fordoble ved de første to kort. Du kan også vælge at fordoble ved de første to kort på hver hånd, hvis du deler din første hånd op til to hænder.
 • SPLIT – Hvis din hovedhånd indeholder to kort af samme værdi, kan du klikke/trykke på knappen SPLIT, hvorefter de to kort deles til to forskellige hænder. Hver af de to hænder indeholder ét af kortene fra den oprindelige hånd samt et nyt kort, som gives efter opdelingen. Bemærk, at det andet kort for hver af de to hænder fra den første, opdelte hånd modtages, når hånden bliver den aktuelle hånd.
  Hver hånd spilles uafhængigt, hvor den aktuelle hånd fremhæves som normalt.
  Denne mulighed lægger det oprindelige indskud på den ene side og et nyt, tilsvarene indskud på den anden, som trækkes fra din saldo. Du har nu satset to indskud af samme værdi på hver af de to hænder.
  Du kan bede om så mange kort, som du vil, for hver hånd, når den hånd fremhæves som aktuel, så længe håndens værdi ikke overstiger 21. Men hvis du deler to esser, får du automatisk et nyt kort til hver af de to nye hænder, og du får ikke lov til at bede om flere kort (gælder begge de nye hænder).
  Bemærk venligst, at et es og et kort med værdien 10 kun tæller som 21 efter en opdeling, og ikke som Blackjack. Du kan kun dele én gang pr. indsatsområde.
 • FORSIKRING – Du kan vælge at lægge en 'forsikrings'-indsats, når dealerens åbne kort er et es. Dette betyder, at du sikrer, at ikke hele indsatsen går tabt, hvis dealeren får Blackjack. Dette gøres ved at lægge en forsikringsindsats på halvdelen af dit indskud. Du kan kun vælge forsikringsmuligheden, hvis du ikke har Blackjack. Hvis du har Blackjack, og dealerens åbne kort er et es, bliver du bedt om 'LIGE PENGE'.
  Hvis dealeren har et es og et kort med værdien 10, taber du dit indskud, men vinder forsikringsindsatsen 2:1.
  Hvis dealerens skjulte kort ikke har værdien 10, taber du forsikringsindsatsen. Bemærk, at du ikke kan dele eller fordoble, efter du har lagt en forsikringsindsats.
 • LIGEPENGE – Du kan vælge 'LIGE PENGE', hvis du har Blackjack, og dealerens åbne kort er et es. Hvis du vælger 'LIGE PENGE', vinder du dit oprindelige indskud 1:1 og slutter spillet. Selv om dealeren har Blackjack vinder du i stedet for, at resultatet bliver et push.

Trin 4: Eventuelle gevinster føjes til saldoen, og du har mulighed for at:

 • læg den samme indsats som i den forrige spillerunde: klik/tryk på knappen SATS IGEN og gå videre til Trin 2;
 • læg den samme indsats som i den forrige spillerunde: klik/tryk på knappen SATS IGEN & GIV KORT og gå videre til Trin 3.

Bemærk: Efter en ny spillerunde startes, kan du ikke vælge mulighederne SATS IGEN og SATS IGEN & GIV KORT i den runde. Hvis din saldo ikke kan dække en satsning, får du dette at vide i et dialogvindue.

Du vinder dit indskud, hvis din hånd er tættere på 21 end dealerens hånd - uden at din hånd går over 21.

3. Kortværdier

Alle kort er i fire forskellige kulører: Spar, Ruder, Hjerter og Klør. Alle kulører har samme værdi.

Kort

Kortværdi

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Knægt

10

Dame

10

Konge

10

Es

1 eller 11

4. Andre spilknapper

Følgende knapper vises:

1 

Klik/tryk på denne knap for at tænde eller slukke for lyden i spillet.

1

Klik/tryk på denne knap for at åbne vinduet Valgmuligheder.

Bemærk: Klik/tryk på X for at lukke vinduet.

 1

I vinduet Valgmuligheder kan du klikke/trykke på denne knap for at få vist vinduet Indstillinger, hvor du kan bruge Til/Fra-knapperne til at slå følgende fra eller til:

 • LYD - spillelyde.
 • TURBO- spring animationer over.(Gælder kun for visse lande.)
 • HOLD TABTE HÆNDER - Hvis denne valgmulighed er slået til, holdes en tabt hånd på bordet, indtil runden slutter. Hvis denne valgmulighed er slået fra, fjernes eventuelle tabte hænder fra bordet, når de tabes.
 • TILBYD ALTID FORSIKRING - Hvis denne valgmulighed er slået fra, vil der ikke blive tilbudt forsikring.
 • TILBYD ALTID LIGE PENGE - Hvis denne valgmulighed er slået fra, vil der ikke blive tilbudt lige penge.
 • VIS ANIMATION FOR INDSAMLING AF KORT - Hvis denne valgmulighed er slået til, vises en animation, hvor kortene fra sidste runde indsamles, når en ny spillerunder starter. Hvis denne valgmulighed er slået fra, indsamles kortene øjeblikkeligt i starten af en ny runde.
 • AUTOSTÅ - hvis denne indstilling er aktiveret, står du automatisk på en hård hånd med 17, 18, 19 og 20 og en blød hånd på 19 eller 20. Du vil stadig kunne dele din hånd.
 • ADVARSLER I SPILLET - hvis denne indstilling er aktiveret, vises der en advarsel, hvis du er ved at tage en dårlig beslutning (fx stå på mindre end 12).
 1

Klik/tryk på denne knap i vinduet Valgmuligheder for at få vist gevinsttabellen - Klik/tryk på REGLER i dette vindue for at få vist detaljerede spilleregler i et nyt browservindue.

 1

(kun i spiltilstanden 'rigtige penge') Klik/tryk på denne knap i vinduet Valgmuligheder for at få vist historik, hvor du kan klikke/trykke på HISTORIK for at få vist spilhistorik i et nyt browservindue.

 1

Klik/tryk på denne knap i vinduet Valgmuligheder for at lukke spillet og åbne spillets hjemmeside i samme browservindue.

 1

(kun PC-version) Du kan klikke på denne knap for at gå til fuldskærmstilstand. Klik på 1 igen eller tryk på ESC for at afslutte fuldskærmstilstand.

Last modification date: 7/6/2022