Premium European Roulette

Premium European Roulette er et indsatsspil med faste odds, baseret på roulette med 3D roulettehjul.

Roulettehjulet indeholder 37 nummererede lommer, fra 0 til 36, som der kan satses på. Hjulet spinnes i en retning og kuglen i modsat retning i hjulet. Kuglen vil lande i en af de nummererede lommer. Hvis du satsede på den nummererede lomme, som kuglen landede i, vinder du en udbetaling.

SÃ…DAN SPILLES SPILLET

 1. Indsatsbordet, hvor der kan placeres indsatser.
 2. Naboer-bordet, hvor der kan placeres Nabo-indsatser.
 3. 3D-hjul, hvor Roulettehjulet er synligt.

INDSATSBORDET

 • De forskellige jetonværdier, som kan anvendes til at placere indsatser, vises i jetonbakken. Klik pÃ¥ en jeton i jetonbakken for at vælge den.
 • For at placere en indsats, skal du klikke pÃ¥ den ønskede jetonværdi, klik herefter pÃ¥ de(t) ønskede nummer eller numre, som du vil satse pÃ¥. De(t) valgte nummer(numre) bliver fremhævet med hvid, indtil du slipper med musen.
  • Der er mange forskellige indsatstyper i Roulette, inklusiv indsatser placeret pÃ¥ flere numre med en enkelt jeton. Alle indsatser er vist i sektionen Udbetalingstabel nedenfor.
 • Du kan placere lige sÃ¥ mange indsatser med lige sÃ¥ mange forskellige værdier, som du ønsker i hvert spil, forudsat at de potentielle gevinster fra indsatsen ikke overstiger den maksimale udbetaling for et enkelt spil.
 • Hvis du ønsker at placere en ekstra indsats med en anden værdi, skal du klikke pÃ¥ en jeton med en anden værdi.
 • Det samlede beløb som du satser, bliver vist iSAMLET INDSATSfeltet nederst til venstre pÃ¥ skærmen.
 • Klik pÃ¥ knappenFORDOBLfor at fordoble alle aktuelt placerede indsatser pÃ¥ bordet.
 • Klik pÃ¥FORTRYDfor at fjerne den sidste indsats foretaget pÃ¥ bordet.
 • Klik pÃ¥RYD INDSATSERfor at fjerne alle indsatser fra bordet.
 • De samlede minimum og maksimum indsatser vises ved siden af bordet. Hvis du klikker pÃ¥ dem, Ã¥bnes et vindue med alle bordgrænserne.
 • Hver position pÃ¥ bordet har en minimum og maksimum indsats. Hvis du forsøger at satse højere end maksimum eller lavere end minimum, bliver indsatsen ikke accepteret, og en lille besked popper op og informerer dig herom.
 • Procentbjælken viser procentændringen for, at din aktuelle indsats resulterer i en gevinst.
 • Resultathistorikken viser de tidligere spilresultater. Den vises til højre for hjulet.
 • NÃ¥r du har placeret din indsats, skal du klik pÃ¥SPINfor at starte spillet.

ROULETTEHJULET

 • Et tryk pÃ¥SPINefter at have foretaget en indsats vil automatisk ændre skærmen og vise Roulettehjulet. FÃ¥ adgang til Roulettehjul-visningen ved at trykke pÃ¥HJULpÃ¥ Indsatsbord-visningen.
 • Hjulet spinnes i en retning og kuglen i modsat retning i hjulet. Kuglen vil lande i en af de nummererede lommer.
 • Hvis kuglen lander i den nummererede lomme, som du har satset pÃ¥, vinder du den relevante udbetaling for din indsats.
 • Lommen, hvori kuglen landede vil blive vist nederst til venstre pÃ¥ skærmen.
 • NÃ¥r kuglen er landet, kommer knapperneFORDOBL & SPINogGENTAG INDSATS & SPINtil syne.
  • Klik pÃ¥FORDOBL & SPINfor at fordoble forrige indsats(er) og starte et nyt spil.
  • Klik pÃ¥GENTAG INDSATS & SPINfor at placere de(n) samme indsats(er), som i forrige spil og start endnu et spil.
 • Der placeres en markør pÃ¥ det vindende nummer fra sidste spin.

NABOER-BORDET

 • FÃ¥ adgang til Naboer-bordvisningen ved at trykke pÃ¥NABOERpÃ¥ Indsatsbord-visningen. Naboer-bordet giver dig mulighed for at foretage flere indsatstyper, som ikke er tilgængelige pÃ¥ Indsatsbordet.
 • Der er fem nummereredeNABO-knapper. Klik pÃ¥ enNABO-knap og herefter pÃ¥ et nummer pÃ¥ væddeløbsbanen for at satse pÃ¥ det nummer samt nabo-numrene til venstre og højre for det. For eksempel, hvis du klikker pÃ¥ NABO-knappen navngivet 1, og hereafter klikker pÃ¥ nummer 2 pÃ¥ væddeløbsbanen, sÃ¥ vælger du nummer 2 samt 1 nummer lige til højre og venstre for 2-tallet (21 til højre og 25 til venstre). Hvis du klikker pÃ¥ NABO-knappen navngivet 4, og herefter klikker pÃ¥ nummer 2 pÃ¥ væddeløbsbanen, sÃ¥ vælger du nummer 2 samt 4 numre lige til højre og venstre for 2-tallet (21, 4, 19 og 15 til højre og 25, 17, 34 og 6 til venstre).
 • Et klik pÃ¥Tier,OrphelinsellerVoisins Du Zeroplacerer en specialindsats, som beskrevet i udbetalingstabellen nedenfor.
 • NÃ¥r du har placeret din indsats, skal du klikkeSPINfor at starte spillet.
 • AUTOSPIL

  AUTOSPIL-funktionen kan anvendes til automatisk at spille flere spil i træk med den samme indsats.

  Placer en indsats, hold herefterSPIN-knappen nede for at åbne Autospil-panelet. Autospil-panelet indeholder en skydebar, som kan flyttes for at vælge antallet af spil, der skal spilles automatisk. Flyt skydebaren til det ønskede antal af automatiske spil, klik herefter påSTART AUTOSPILknappen for at starte disse spil.

  Under Autospil vises antallet af resterende spil på knappenSTOP AUTOSPILnederst til højre på skærmen. Tryk på knappenSTOP AUTOSPILnår som helst for at afslutte Autospil-funktionen.

  Autospil-panelet kan også åbnes ved at holde knappenHOLD FOR AUTOSPIL/SPINnede.

  KNAPPER

  FORDOBL– Fordobler alle nuværende indsatser (hvis den fastsatte grænse ikke overskrides).
  RYD INDSATSER- Fjerner alle indsatser fra bordet.
  SPIN- Drejer roulettehjulet med alle aktuelle indsatser.
  HOLD FOR AUTOSPIL/SPIN- Drejer roulettehjulet med alle aktuelle indsatser. Holdes denne knap nede, åbner Autospil-panelet.
  GENTAG INDSATS– Placerer samme indsats som i forrige runde.
  FORDOBL & SPIN– Fordobler alle aktuelle indsatser (hvis den fastsatte grænse ikke overskrides) og drejer hjulet. Når der ikke er blevet placeret nogen nye indsatser, vil et klik på denne knap, gentage og fordoble de forrige indsatser og hjulet blive spunnet.
  GENTAG INDSATS & SPIN– Placerer den samme indsats, som i forrige runde og spinner roulettehjulet. Holdes denne knap nede, åbner Autospil-panelet.
  START AUTOSPIL- Starter det valgte antal af Autospil-spil.
  STOP AUTOSPIL- Annullerer den aktive Autospil-session.

  FORTRYD– Når du klikker på denne knap, fjernes den sidste indsats fra bordet.

  INDSATSTYPER OG UDBETALINGSTABEL

  Bemærk venligst, at “Sådan placeres en indsats” beskrivelser nedenfor, gælder for spillet.

  Indsatstype

  Dækker

  Beskrivelse

  SÃ¥dan placeres en indsats

  Udbetaling

  Straight up-indsats

  1 nummer

  En indsats på, at et enkelt nummer er det vindende nummer.

  Klik på et nummer.

  35:1

  Split-indsats

  2 numre

  En indsats på to numre placeret ved siden af hinanden på bordet.

  Klik mellem to numre.

  17:1

  Street-indsats

  3 numre

  En indsats på en række med tre numre (fx 1, 2, 3)

  Klik på den nederste kant på det laveste nummer i en lodret række.

  11:1

  Hjørne/Fire

  4 numre

  En indsats der dækker fire numre ved siden af hinanden på bordet.

  Klik på hjørnet mellem de fire numre.

  8:1

  Linje

  6 numre

  En indsats der dækker to Streets - seks forskellige numre i to rækker af tre numre (fx 1, 2, og 3 + 4, 5 og 6).

  Klik på mellem to street-indsatser (i nederste hjørne af de to tal, nederst i den lodrette række).

  5:1

  Kolonne

  12 numre

  En indsats der dækker hele den vandrette kolonne med 12 numre.

  Klik på et af områderne markeret med “2 til 1”.

  2:1

  Første 12

  12 numre

  En indsats på, at det vindende nummer er mellem 1-12

  Klik på området markeret med “1st 12”.

  2:1

  Midterste 12

  12 numre

  En indsats på, at det vindende nummer er mellem 13 og 24.

  Klik på området markeret med “2nd 12”.

  2:1

  Sidste 12

  12 numre

  En indsats på, at det vindende nummer er mellem 25 og 36.

  Klik på området markeret med “3rd 12”.

  2:1

  1-18 (Lav)

  18 numre

  En indsats på, at det vindende nummer er mellem 1 og 18.

  Klik på området markeret med “1-18”.

  1:1

  19-36 (Høj)

  18 numre

  En indsats på, at det vindende nummer er mellem 19 og 36.

  Klik på området markeret med “19-36”.

  1:1

  Rød

  18 numre

  En indsats på, at det vindende nummer er rødt.

  Klik på området markeret med en rød diamant.

  1:1

  Sort

  18 numre

  En indsats på, at det vindende nummer er sort.

  Klik på området markeret med en sort diamant.

  1:1

  Lige

  18 numre

  En indsats på, at det vindende nummer er lige.

  Klik på området markeret med “EVEN”.

  1:1

  Ulige

  18 numre

  En indsats på, at det vindende nummer er ulige.

  Klik på området markeret med “ODD”.

  1:1


  Nabo-indsatser:

  1. Nabo-indsatser dækker 3 til 11 sammenhængende tal (en indsats på et nummer og dens naboer). Nabo-indsatser kan placeres i væddeløbsvinduet, som der er adgang til via væddeløbsvisningsfanen oven over indsatsbordet. For at placere en Nabo-indsats skal du trykke på en af de nummererede Nabo-knapper for at vælge antallet af tilstødende numre, som du ønsker at satse på, tryk herefter på det ønskede nummer på bordet. Der bliver placeret en indsats på det trykkede nummer samt på antallet af valgte tilstødende numre. For eksempel, knappen Nabo 1 er valgt og en indsats er placeret på nummer 1, så vil der også blive placeret en indsats på tallene 33 og 20. Hvis knappen Nabo 5 derimod er valgt og en indsats er placeret på nummer 1, så vil der også blive placeret en indsats på tallene 10, 5, 24, 16, 33, 20, 14, 31, 9 og 22. Hvis et af numrene i Nabo-indsatsen vinder, tildeles en udbetaling på 35:1.
  2. Voisins du Zerobetyder “Naboerne til Nul”. Disse er numrene placeret mellem 22 og 25 på hjulet. Klik på 'Voisins Du Zero' på væddeløbsbanevisningen for at placere en indsats. Der stables 9 jetoner i alt med den valgte værdi:
   • Der satses 2 jetoner pÃ¥ triplet-indsatsen 0/2/3
   • Der satses 1 jeton pÃ¥ split-indsatsen 4/7
   • Der satses 1 jeton pÃ¥ split-indsatsen 12/15
   • Der satses 1 jeton pÃ¥ split-indsatsen 18/21
   • Der satses 1 jeton pÃ¥ split-indsatsen 19/22
   • Der satses 2 jetoner pÃ¥ corner-indsatsen 25/26/28/29
   • Der satses 1 jeton pÃ¥ split-indsatsen 32/35.

   Udbetalingen for en Voisins du Zero-indsats er som følger:

   Vindertal

   Udbetaling

   0, 2 eller 3

   22 jetoner (11:1) + 2 jetoner

   4, 7, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 32, eller 35

   17 jetoner (17:1) + 1 jeton

   25, 26, 28, eller 29

   16 jetoner (8:1) + 2 jetoner

  3. Tiers-indsatser dækker 1/3 af bordet og er de numre, som er placeret på den tredjedel af hjulet modsat 0, fx numrene mellem 27 og 33. Klik på 'Tier' på væddeløbsbanevisningen for at placere indsatsen. Der stables 6 jetoner i alt med den valgte værdi:
   • Der satses 1 jeton pÃ¥ split-indsatsen 5/8
   • Der satses 1 jeton pÃ¥ split-indsatsen 10/11
   • Der satses 1 jeton pÃ¥ split-indsatsen 13/16
   • Der satses 1 jeton pÃ¥ split-indsatsen 23/24
   • Der satses 1 jeton pÃ¥ split-indsatsen 27/30
   • Der satses 1 jeton pÃ¥ split-indsatsen 33/36

   Udbetalingen for en Tiers-indsats er som følger:

   Vindertal

   Udbetaling

   5, 8, 10, 11, 13, 16, 23, 24, 27, 30, 33, 36

   17 jetoner (17:1) + 1 jeton

  4. Orphelinsindsatser dækker 8 tal. Orphelins betyder “Forældreløse“; disse tal udgør de to områder af hjulet, som hverken er inkluderet i Tiers- eller Voisins du Zero-indsatserne. Klik på 'Orphelins' på væddeløbsbanevisningen for at placere en indsats. Der stables 5 jetoner i alt med den valgte værdi:
   • Der satses 1 jeton pÃ¥ straight-indsatsen 1
   • Der satses 1 jeton pÃ¥ split-indsatsen 6/9
   • Der satses 1 jeton pÃ¥ split-indsatsen 14/17
   • Der satses 1 jeton pÃ¥ split-indsatsen 17/20
   • Der satses 1 jeton pÃ¥ split-indsatsen 31/34

    Bemærk, at nummer 17 deltager i to split-indsatser (14/17 og 17/20). Udbetalingen for Orphelins-indsatsen er som følger:

   Vindertal

   Udbetaling

   6, 9, 14, 20, 31, 34

   17 jetoner (17:1) + 1 jeton

   1

   35 jetoner (35:1) + 1 jeton

   17

   34 jetoner (17:1) + 2 jetoner

  Bemærk:

  • En sejr returnerer alle jetoner pÃ¥ det vindende nummer og tildeler en udbetaling baseret pÃ¥ indsatstypen.

  Bemærkning vedrørende afbrydelser:Hvis du mister internetforbindelsen under et spil, skal du logge ind på casinoet igen. Du vil automatisk blive ført tilbage til spillet, og du kan fortsætte spillet fra det sted, hvor det blev afbrudt. Hvis du genåbner spillet uden at logge ind på casinoet igen, vil spillet starte helt forfra. I begge tilfælde vil dine tidligere gevinster blive udbetalt.

  Klik på Historik-knappen, som er tilgængelig i menuen for at finde gamle spilresultater eller yderlige oplysninger om nylige spil. Anvend dit normale brugernavn og adgangskode for at logge ind og tjekke tidligere runders resultater fra både computer- og mobilversionen af spillet.

  Bemærkning vedrørende tekniske fejl:En teknisk fejl annullerer alle udbetalinger og spil.

  Bemærkning vedrørende ikke betalte indsatser:Ikke betalte indsatser annulleres efter 90 dage.

  Den teoretiske tilbagebetaling til spiller (RTP) er 97,30 %

  Seneste opdatering: 30-03-2022