Roulette

Mål

I amerikansk roulette forsøger spilleren at gætte hvilket tal (1 - 36, 0, 00) kuglen i roulettehjulet lander på.

Spilleregler

Roulette er et af de kendteste og mest populære hasardspil. Roulette blev spillet første gang i det 17. århundrede i Paris' underholdningsetablissementer med de samme regler, der stadig gælder i dag.

Roulette består af et spillebord (tableau), hvor du kan placere din indsats, og et roulettehjul. Hjulet er markeret med numrene fra 1 til 36 såvel som et 0 og dobbelt-0.

Amerikansk roulette adskiller sig kun fra europæisk roulette ved, at chancerne for gevinst er reducerede pga. et ekstra 0.

Du kan spille på et enkelt nummer, nabonumre eller kombinationer af numre (inside bets), eller på enkelte og dobbelte chancer som rød/ulige tal og lign. (outside bets).

 

Indsatsmuligheder

Tal (Inside bets)

Et nummer (Straight bet)

En indsats på et enkelt nummer (1 til 36, 0 eller 00).
Gevinstchance

To numre (Split bet)

Her satser du på to sammenhængende numre på bordet ved at placere jetonen på stregen mellem begge numrene.
Gevinstchance

Tre numre (Street bet)

Med denne kombination spiller du på en tværrække med tre numre. Jetonen lægges på bordets grænselinie ud for den ønskede række med tre numre.
Gevinstchance

Fire numre (Corner bet)

Der spilles på fire sammenhængende tal på én gang. Placér jetonen på krydset, hvor de fire numre mødes.
Gevinstchance


Fem numre (Five bet)

Det er kun i amerikansk roulette at du har mulighed for at spille samlet på numrene 0, 00, 1, 2 og 3. Placér jetonen på den yderste linie, der adskiller 0 og 1.
Gevinstchance

Seks numre (Line bet)

Du spiller på seks forskellige tal i to rækker med hver tre numre.

Eksempel: Du spiller på 4 ,5 ,6, og 7, 8, 9. Jetonen lægges på bordets højre grænselinie ud for de ønskede rækker med tre numre, der hvor grænselinien deler de to rækker.
Gevinstchance

 

Outside bets

Kolonne (Column bet)

For enden af roulettebordet er der tre felter markeret "2 to 1". Hvis du placerer en jeton på et af disse felter, spiller du på de tolv tal, der befinder sig over det pågældende felt.
Gevinstchance

Dusin (Dozen bet)

Du kan spille på en gruppe af tolv numre ved at lægge en jeton på et af felterne mærket med "1st 12", "2nd 12" eller "3rd 12".
Gevinstchance

Rød/sort (Colour bet)

Spil enten på rød (Red) eller sort (Black).
Gevinstchance

Lige/ulige (Even/odd)

Beslut dig for lige (even) eller ulige (odd) ved at placere jetonen på et af de tilsvarende felter.

Du taber, hvis kuglen lander på nul eller dobbeltnul.
Gevinstchance

Første/sidste halvdel (1-18/19-36) (low/high number)

Du spiller på numrene 1 - 18 (første halvdel eller low) eller på 19 - 36 (sidste halvdel eller high).

Du taber, hvis kuglen lander på nul eller dobbeltnul.
Gevinstchance

Oversigt over gevinstchancer

  Indsats Udbetaling
Et nummer 35 :1
To numre 17 :1
Tre numre 11 :1
Fire numre 8 :1
Seks numree 6 :1
Fem numre 5 :1
Kolonne 2 :1
Dusin 2 :1
Sidste halvdel 19 - 36 1 :1
Rød/sort 1 :1
Lige/ulige 1 :1

Spilleregler

Dette spil er sådan udformet, at du uden videre kan begynde at spille.

  1. Fastlæg størrelsen på din indsats ved at klikke på det passende antal jetoner i din jetonstabel. For at formindske din indsats skal du trykke på Shift-tasten og klikke på den venstre musetast eller trykke på Slet alle Spil-knappen.

    Større mønter 1K=1000, 1M=1 000 000, 1B=1 000 000 000.

  2. Klik derefter på det felt, hvor du ønsker at placere din indsats, og start spillet. Det tal, som kuglen lander på, bliver både markeret og vist separat. Foroven til højre vises vindertallene fra de sidste 12 spillerunder.

  3. Alle informationer vedrørende spillet, såsom tilgodehavende, samlet indsats for hvert spil og lign., bliver aktualiseret løbende.

  4. For at starte på et nyt spil skal du placere en indsats igen og trykke på Drej-knappen. Hvis du i stedet klikker på Hurtigdrej, drejes roulettehjulet ikke og resultatet vises hurtigere.

Bordlimits

I hvert spil kan du med en indstilling selv vælge din foretrukne minimums- og maksimumsindsats. Når du har valgt din minimums- og maksimumsindsats, bliver du forbundet med det bord, der svarer til dit valg. Bordlimits bliver vist i bordlimit-feltet og kan gøres synlige ved at bevæge musecursoren hen over feltet.

Spil valgmuligheder

Gå til Hovedmenu - Muligheder for at få vist følgende menuer:

Grafikkvalitet: Er spillet langsomt på grund af computerens ydeevne, kan du fjerne markeringen. Er spillet langsomt, kan det også skyldes internetforbindelsen f.eks. i spidsbelastningsperioder.

Lydeffekter: Tænder og slukker for spillets lyde (så som kort der sættes på plads, og lydene når du klikker på knapperne).

Dealerstemme: Tænder og slukker for meddelelserne som f.eks. "Spiller vinder".

Baggrundslyd: Tænder for lydene fra et normalt casino, så som mennesker der taler i baggrunden.

Seneste opdatering: 10-05-2017