Roulette

igtroulette

Indledning

Players Suite® Roulette!™ er det roulette spil, du har efterspurgt!!

 • Hyper-realistiske resultater du kan stole på
 • Overskueligt og tydeligt layout for nye spillere
 • Avancerede indsatsmuligheder for hardcore-spillere
 • Omfattende historikvisning til mønsterspillere
 • Effektive indsatsacceleratorer - placér nemt en række indsatseer med klik og træk

Baseret på den oprindelige version af det ekstremt populære Player’s Suite® spil,
Players Suite® Roulette!™ er den næste generation af spil i topkvalitet.

Sådan spiller du

Målet i Roulette er at gætte, hvor kuglen lander i hjulet og lægge indsatser i overensstemmelse hermed.

Læg en eller flere indsatser (se Sådan lægger du en indsats) og klik derefter på SPIN for at starte spillet. Når kuglen lander på et tal i hjulet, vinder du, hvis du har en indsats, der dækker dette nummer. Alle vindende indsatser bliver på bordet og betales i henhold til udbetalingstabellen.

Sådan spiller du igen

Efter et spil har du mange muligheder for at spille igen.

Klik på SATS IGEN OG SPIN for at lægge og spille din forrige indsats med et enkelt klik.

Alternativt kan du lægge en eller flere nye indsatser og derefter klikke på SPIN.

Klik på RYD ALLE for at fjerne alle jetoner fra spillebordet. Dette virker både for vindende indsatser fra tidligere spil og for nye indsatser.

Klik på SATS IGEN for at lægge din forrige indsats uden at starte et nyt spil. Du kan tilføje yderligere indsatser, hvis du ønsker det.

Klik på DOBBEL GENINDSATS for at fordoble din sidste indsats uden at starte et nyt spil. Når du har lagt en eller flere indsatser, fordobler DOBBEL INDSATS alle aktuelle spil. Mange spillere brugerDOBBEL INDSATS som hjælp til visse indsatssystemer.

Klik på Klik på SPIN for at starte spillet, når du er tilfreds med dine indsatser.

Autospilfunktion

Autospilfunktionen spiller spillet automatisk et bestemt antal gange med den aktuelle indsats. Når du har lagt dine ønskede indsatser, skal du klikke på AUTO-SPIN -knappen og vælge, hvor mange spil du vil spille. Auto-spin fortsætter med at spille det angivne antal spil, indtil du klikker på STOP -knappen eller din saldo ikke er tilstrækkeligt til at spille igen.

Sådan lægger du en indsats

Jetonrækken under bordet repræsenterer de tilgængelige indsatser. Den fremhævede jeton på linjen angiver den aktuelt valgte jetonværdi. Du kan vælge en anden jetonværdi ved at klikke på en af de andre jetoner.

Når du er tilfreds med den valgte jetonværdi, kan du lægge indsatser på bordet.

Sådan lægger du en enkelt indsats

Du lægger en indsats ved at klikke på det valgte indsatssted. Hvert klik tilføjer enny jeton med den valgte værdi til stakken. I takt med at stakken af satsede jetoner vokser , kan de skifte farve til den næste højere jetonværdi.

Sådan lægger du en række indsatser

I stedet for at lægge en indsats ad gangen, kan du lægge en række indsatser ved at holde venstre museknap nede, mens du flytter cursoren over indsatsområderne. Hver gang cursoren flyttes til et nyt indsatssted, lægges en indsats med den valgte jetonstørrelse.

Fjern indsatser

Du kan fjerne den sidst lagte indsats ved at klikke på OPHÆV. Klik på OPHÆV for at fjerne en sekvens af indsatser i den omvendte rækkefølge de blev lagt. Alternativt kan du klikke på RYD ALLE for at fjerne alle indsatser fra spillet.

Indsatstyper

Players Suite® Roulette!™ har indsatskonfigurationer, der passer til en bred vifte af spillere.

Standardindsatser

Den brede vifte af indsatstyper giver dig mulighed for at kontrollere din risiko og gevinst. Oplysninger om udbetalinger for de forskellige indsatser kan findes i udbetalingstabellen.
Indeindsatser:
Du kan lægge indsatser, der omfatter særlige tal eller tilstødende tal:

 • Straight Indsat placeres øverst på en række
 • Split Indsat lægges mellem to tal
 • Street Indsat placeres til venstre for en talrække
 • Hjørne Indsat placeres på hjørnet af fire tal
 • Seks Tal Indsat er placeret til venstre og imellem to talrækker

Udeindsatser:
Du kan lægge en indsats, som dækker en hel kategori af resultater. Anbring cursoren over et af disse indsatsområder for at fremhæve de tilsvarende tal på bordet.

Naboindsatser

Naboindsatser giver dig mulighed for at satse på en sektion af tilstødende tal på hjulet med et enkelt klik.

Den ovale bane til naboindsatser er kun synligt, når det er aktiveret under Indstillinger.

Flyt markøren hen over et tal på den ovale bane for at fremhæve tallet samt dets naboer til venstre og højre. Klik her for at satse den valgte jetonværdi på hvert af disse taj. Disse jetoner placeres på bordet og ikke på den ovale bane.

Du kan ændre antallet af naboer ved at klikke på + og - knapperne i midten af den ovale bane.

Avancerede indsatser

Avancerede indsatser giver dig mulighed for at satse på flere indsatsfelter på bordet med et enkelt klik.

Området til avancerede indsatser er kun synligt, når det er aktiveret under Indstillinger
Specialindsatser
Placer markøren over en af specialindsatsknapperne for at se de tal, der er forbundet med disse forindstillede mønstre. Hvis du klikker på en af specialindsats knapperne placeres indsatser med den jetonstørrelse til at dække disse tal:


RØDE SPLITS:

Deler indsatsen over hele bordet,
hvor to tilstødende røde firkanter deler en side

SORTE SPLITS:

Splitindsatser overalt på bordet,
hvor to tilstødende sorte firkanter deler en side

RØD DRAGE:

Straight- og Split-indsatser langs et spor af røde firkanter
på bordet

SORT DRAGE:

Straight- og Split-indsatser langs et spor af sorte firkanter
på bordet

Mønsterindsatser
Du kan bruge mønsterindsatser til at oprette op til seks forskellige indsatsmønstre, som gemmes som forudindstillinger til enkelt kliks indsatser.

Når "Avancerede indsatser" er aktiveret under Indstillinger, vises grænsefladenPattern Betting øverst til venstre for bordet.

Start med at lægge din ønskede indsats på bordet. Når du er tilfreds med indsatsmønsteret, skal du klikke på knappen GEM MØNSTER. De seks mønsterlagringsknapper vises derefter. Klik på en af de seks knapper for at gemme dit mønster, eller klik X til venstre for mønsterknapperne for at annullere.

Når et mønster er blevett gemt til en forudindstillet knap, er knappen tilgængelig til brug i spillet. Placér markøren over en forudindstillet knap for at fremhæve indsatsmønsteret på bordet. Hvis du klikker på den forudindstillede knap, lægges den gemte indsats. Hver gang du klikker på den forudindstillede knap, øges indsatsbeløbene på de tilsvarende pladser.

Du kan slette et forudindstillet indsatsmønster ved at klikke på knappen RYD MØNSTER og derefter klikke på en tidligere gemt indstilling. Når mønsteret er blevet slettet, vil den forudindstillede knap ikke være tilgængelig, før et nyt indsatsmønster er gemt i den. Eksperthistorikindsatser

Klik på knappen EKSPERTHISTORIK nederst i spillefeltet for at aktivere Eksperthistorik-displayet. Denne skærm fjernes ved at klikke på knappen (der nu hedder LUK HISTORIK) igen, eller når et spil begyndes.

Eksperthistorikken viser den relative hyppighed af hvert tal og for hver lige indsatstype (lige, ulige, høj, lav, rød, sort) i løbet af de forudgående 250 resultater. Jo større eller længere farvefeltet er, jo oftere har dette resultat fundet sted.

Eksperthistorikken viser også de seks mest ramte "Hot Numbers", og de seks mindst ramte "Cold Numbers" i løbet af de sidste 250 spil. Nogle mønsterspillere bruge denne funktion til at forsøge at udnytte de hotte tal eller at forsøge at identificere tal, der snart rammes.

Hver historie indikator på på Eksperthistorikskærmen er også et indsatsområde. Placer cursoren over en af historikindikatorerne for at se de tilsvarende steder på bordet. Hvis du klikker på en af disse indikatorer lægges en indsats med den valgte jetonværdi.

Indstillinger

Hvis du klikker på knappen Indstillinger åbnes en kontrolmenu, hvor du kan tilpasse forskellige aspekter af spillet, så det passer til dine præferencer:

Hastighed
Her kan du styre spillets hastighed.
I NORMAL-tilstand anvendes alle animationer.
I TURBO-tilstand øges tempoet i spillet ved at fjerne nogle af animationerne. Dette påvirker ikke spillemetoden eller spillets regler.

Grafikkvalitet
Justér kvaliteten af grafikken for at få den optimale animationsydelse.

 • BEDST - Den bedste grafik, men det kan gå ud over ydelsen.
 • HØJ-tilstand (standard) - Optimal grafik og ydelsesindstilling.
 • MELLEM-tilstand - Lavere kvalitet, men større ydelse.
 • LAV - Uregelmæssig grafik, men der opnås jævne animationsresultater - selv på langsomme computere.

Naboindsatser
Aktiverer eller deaktiverer den ovale bane til naboindsatser. Nogle spillere bruger den ovale bane som en indsatsreference.

Avancerede indsatser
Aktiverer eller deaktiverer feltet Avancerede indsatser, som giver dig adgang til mønsterindsatser og specialindsatser.

Stemme
Aktiverer eller deaktiverer stemmeannonceringen af spillets resultater. Hvis lyd er globalt deaktiveret, er stemmeanvisningerne er ligeledes slået fra uanset den aktuelle indstilling.

Regler & yderligere information

Driftsfejl annullerer alle udbetalinger og indsatser.

Udeindsatserne (lige, ulige, høj, lav, rød, sort, Dusin eller Kolonner) dækker ikke det grønne nul.

Bordets minimums- og maksimumindsats er anført i udbetalingstabellen.

Hvis den mindste tilgængelige jeton er mindre end tabellens minimumsindsats, kan du lægge indsatser med denne jeton, så længe den samlede sum af dine indsatser opfylder bordets minimumskrav.

Ud over en samlet oversigt over maksimumsgrænse, er der også en grænse for hver type væddemål. Se udbetalingstabellen for detaljer.

Oversigtslinjen nederst på spilskærmen viser den aktuelle saldo i den valgte valuta, udbetalt beløb når du vinder, og det satsede beløb satset i sidste / nuværende spil.
PLAYER’S SUITE er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende IGT
Copyright © 2011 IGT. Alle rettigheder forbeholdes.
Alle varemærker er registrerede varemærker eller patentanmeldte varemærker tilhørende IGT og/eller dets licensgivere i USA og /eller andre lande.

Sidst opdateret 08 Juli 2011

Seneste opdatering: 10-05-2017