European Roulette Pro

Europæisk roulette spilles med et hjul med 37 nummerede felter (1-36 plus et 0), en kugle og et bord, hvorpå spilleren kan placere sin(e) indsats(er) på et enkelt tal eller på en gruppe af tal. Kuglen drejes rundt i modsat retning af hjulet og falder ned i et af de nummererede felter, som angiver det vindende tal.

Spilleren vinder ved korrekt at gætte hvilket nummer kuglen lander på. Spilleren får derefter udbetalt sin gevinst i henhold til nedenstående gevinstoversigt, som er baseret på hvor mange chips, som han/hun har placeret på hele eller dele af det vindende nummer.

Spiloversigt:

 • Spillereglerne er identiske både med rigtige penge og med fiktive penge.

Spilalternativ:

Klik på Options (alternativ) for at vise følgende liste:

 • Color Scheme (farve): Anvend dette alternativ for at vælge farve på bordet: Green (grønt), Red (rød), Blue (blå) og Purple (lila).
 • Quality Setting (kvalitetsindstilling): Anvend dette alternativ for at vælge visningskvalitet for bordet: Low (lav), Medium (middel) og High (høj).

Sådan spiller du:

 • Vælg det beløb du vill satse ved at klikke på den ønskede spilmarker med tilsvarende værdi.
 • Valgte spilmarker animeres. Mulige markerværdier er 0,1, 0,5, 1, 5, 25, 100, 500, 1K (dvs. 1.000) og 5K (dvs. 5.000).
 • Efter du har valgt marker placerer du din insats ved at klikke på önskad placering för din insats i Main Betting Area (huvudspilsområdet) eller i spilområdet Racetrack Betting Area.
 • Når du klikker på knappen Racetrack åbnes ractrack-reglerne.
 • Racetrack-spilområdet kan regleras in och ut efter eget önskemål.
 • Du kan placere væddeløbslignende indsatser i det banelignende område i højre side af skærmbilledet.
 • Alle indsatser på det banelignende område bliver rent faktisk placeret på selve indsatsområdet.
 • Du kan placere indsatser som holder sig indenfor den højest tilladte indsats for den respektive spiltype.
 • Neighbour: Granne. När en insats läggs på ett nummer väljs det numret och de två numren på båda sidor om valt nummer. De fem numren bildar tillsammans en neighbour-insats.
 • Alle mulige indsatstyper forklares i afsnittet om gevinsttabel.
 • Du kan lægge så mange indsatser du vil, så længe du holder dig inden for bordet indsatsgrænser.
 • Lavest og højest tilladt indsats for de vigtigste indsatstyper vises når du holder musen over teksten MIN MAX øverst til højre på spilleskærmen.
 • Hvis du vil fjerne spilmarker fra bordet holder du shift-knappen nede og klikker på placeret indsats.
 • Information om disponibelt spilsaldo og totalt satset beløb vises længst nede til venstre på spilleskærmen.
 • Hvis du klikker på "Dobbelt indsats" fordobles værdien af alle placerede indsatser - en indsats ad gangen, indtil bordgrænsen rammes.
 • Hvis fordoblingen af indsatser kræver flere penge end de midler du har på din spilsaldo, bliver værdien af de placerede indsatser øget til grænsen for din spilsaldo og indsatserne spredes så ens som muligt ud over de numre du spiller på.
 • Når du har placeret dine indsatser drejer du på hjulet ved at klikke på Spin.
 • Når kuglen stopper, markeres det vindende nummer, og alle tabsgivende indsatser fjernes.
 • Når du klikker på "Spin", zoomes der ind på hjulet mens det drejer rundt. Gevinstbeløbet udregnes i henhold til nedenstående gevinstoversigt og dine gevinster vises under "Seneste gevinst". Gevinsten lægges til din spilsaldo.
 • Når kuglen stopper vises et nummer højst oppe til venstre på skærmen med hjulet som drejer.
 • Gevinstnummeret fra de sidste 15 spilomgang vises i en kolumme til højre på skærmen, det seneste resultatet højst oppe på listen.
 • Efter spillet er slut er standardinsatsen den samme som i foregående spil. Hvis du vil sætte en ny indsats klikker på den ønskede plads og lægger en ny indsats.
 • Hvis du vil beholde den samme indsats, klikker på du på knappenerne  Rebet (sats igen) og Spin (drej).
 • Credit (tilgodohavende) viser hvir stor spillekapital du kan anvende i spillet.
 • Hvis din spilsaldo ryger under din totale indsats, åbnes et re-buy-vindue.
 • Rebuy-beløbet skal være lige så stort eller højere end den totalt placerede insats for at knapperne Rebet (sats igen) og Spin genaktiveres.
 • Hvis din saldo er på 0 vises et indbetalingsalternativ i et popup-vindue.
 • Klik på "Regler" nederst til højre på spilskærmen for at se spillereglerne.
 • Klik på "Spilhistorik" for at se dine tidligere spil.
 • Klik på "Version" for at se spillets aktuelle versionsnummer.
 • Klik på "Re-buy" for at overføre flere midler fra din konto.
 • TURBO ON/OFF (til/fra): Spillet starter med TURBO OFF (fra). Klik på ON (på) om du vil stoppe animeringen.
 • Klik på X øverst til højre, hvis du vil afslutte spillet.
 • Klik på knappen QUICK DEPOSIT (hurtig indbetaling) hvis du vil sætte flere penge ind på din Danske Spil-konto.

Andre funktioner

 • Om du vill ta bort alla insatser från bordet klikker du på knappen Clear All (rensa alla).
 • Om du ångrar dig och vill ta bort den senaste insatsen klikker du på knappen Undo (ångra).
 • Klikke på knappen Redo (ångra tillbaka) om du ångrar den senaste Undo-åtgärden. Redo innebär att den senaste Undo-åtgärden återställs.
 • Om du vill ta bort spilmarker från en viss plats kan du trycka på Skift-tangenten och vänsterklikke med musen.
 • Om du vill dubbla alla placerade insatser klikker du på knappen Double (dubbla).
 • Turbo-funktionen kan användas för att kontrollera spilets hastighet.
 • Spilaren kan välja att snurra hjulet direkt med samma insats ved at klikke på knappen REBET&SPIN (satsa igen och snurra) efter avslutat spil.

Spara insatslayout

Klikke på knappen med önskat Layout-nummer. Alla insatser ersätts med insatserna som sparats på roulettebordet.

Det finns 8 olika knappar för Save Bet (spara insats) med 8 tillhörande knappar för Bet Layout (insatslayout).

 • Klikke på texten Save (spara) för att spara insatslayouten efter att du placerat önskad insats på bordet.
 • Du kan spara upp till 8 insatslayouter.
 • När du vill använda de sparade insatserna klikker du på knappen med de sparade insatserna.
 • Om en spilare lägger insatser på bordet och hovrar med musen över de sparade numrerade knapparna döljs de placerade insatserna och en vy med spilmarker och sparad layout visas.
 • När du klikker på en nummerknapp med en sparad insats tas tidigare placerade insatser bort och insatserna i den sparade layouten placeras på bordet.
 • Det finns inget alternativ för att ta bort en sparad insatslayout men spilaren kan välja att skriva över en redan sparad layout.
 • Följ stegen nedan om du vill skriva över en sparad layout.
 • Placera önskade insatser på bordet.
 • Hovra med musen över ett nummer med en sparad insats. En vy med den sparade insatslayouten visas.
 • Klikke nu på texten SAVE (spara) på numret.
 • Gamla insatser skrivs över med de nu placerade insatserna.

Statistikvindue

Med hjälp av spilstatistik kan du visa information om spilarens tidigare resultat.

 • I statistikfönstret visas spilarens senaste 200 resultat.
 • Resultat från 50 spil genereras slumpmässigt och kan användas av spilaren som startdata.
 • Statistikfönstret innehåller uppgifter om följande insatser: Red/0/Black (rött/noll/svart), Odd/Even (udda/jämnt), Dozens (dussin) och Column (kolumn).
 • Varje insatstyp visas i procent med en flerfärgad list som visar motsvarande andel för varje insats. Statistisk med värdet noll visas som 0 % och ingår inte i färglisten.
 • Spilaren kan placera insatser ved at klikke på någon av insatserna. Placerade marker visas på huvudbordet.
Indsats Beskrivelse Udbetalning
Straight up Enkelnummer. Insatsen läggs på ett enda nummer. 35:1
Split Två nummer. Insatsen läggs mellan två angränsande nummer. Markerna läggs på linjen mellan de två numren. 17:1
Street Rad. Insatsen läggs längst ut på en nummerrad och täcker tre nummer. Insatser som placeras på 0, 1, 2 eller 0, 2, 3 räknas också som street. 11:1
Corner, square eller quarter Hörn. Insatsen läggs på ett hörn där fyra nummer möts. Insatsen täcker alla fyra nummer. Insatser på 0, 1, 2, 3 räknas också som corner. 8:1
Line Dubbelrad. Insatsen läggs längst ut på linjen mellan två rader. En insats på en dubbelrad täcker alla nummer i båda raderna, dvs. totalt sex nummer. 5:1
Dozen Dussin. Insatsen läggs på något av fälten som är markerade "1st 12" (nummer 1-12), "2nd 12" (nummer 13-24) eller "3rd 12" (nummer 25-36) och täcker motsvarande 12 nummer. 2:1
Column Kolumn. Insatsen läggs på något av fälten som är markerade "2 to 1" (2 till 1) längst ned i layouten och täcker de 12 numren i respektive kolumn. 2:1
Adjacent dozen Angränsande dussin. Insatsen läggs på linjen mellan två angränsande fält som är markerade med "1st 12", "2nd 12" eller "3rd 12" och täcker motsvarande varje 12 nummer. 0,5:1
Adjacent column Angränsande kolumn. Insatsen läggs på linjen mellan två kolumner som är markerade med "2 to 1" (2 till 1) längst ned i layouten och täcker motsvarande varje 12 nummer. 0,5:1
Red/black, even/odd, 1-18/19-36 Rött/svart, udda/jämnt, 1-18/19-36. Insatsen läggs på något av de fyra fälten på sidan av layouten och täcker hälften av numren på bordet enligt beskrivningen i respektive fält. Nollan (0) ingår inte i något av dessa fält. Varje fält täcker 18 nummer. 1:1
Red/black, even/odd, 1-18/19-36 and the ball falls in the 0 slot. Rött/svart, udda/jämnt, 1-18/19-36 och kulan stannar på nollan. Insatsen läggs på något av de fyra fälten på sidan av layouten och täcker hälften av numren på bordet enligt beskrivningen i respektive fält. Nollan (0) ingår inte i något av dessa fält. Varje fält täcker 18 nummer. Halva insatsen betalas tillbaka.
Indsats Beskrivelse
TIER Tier är en split-insats som täcker en tredjedel av hjulet och läggs på nummer 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 och 33/36.
ORPHELINS Opdelte indsatser placeret på 31/34, 17/20, 14/17,6/9 og en straight indsats placeret på nr. 1 udgør en "orphelins"-indsats.
VOISIN DE ZERO I den här typen av insats, grannar till noll, läggs en split-insats på 32/35, 19/22, 18/21, 12/15, 4/7, 2 marker på en street-insats på 0, 2 och 3, och 2 marker på en corner-insats på 25/26/28/29.

Den teoretiske gevinst til spilleren i dette spil er 97.30%.

Jeg fuldførte ikke spillet. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du mister forbindelsen under det ordinære spil, afsluttes spillet af softwaret. Når du logger på igen, kan du se dine resultater ved at klikke på Gamelogs.

Hvis du fortsat har problemer, kan du kontakte kundeservice 24 timer i døgnet, alle ugens dage.

Tekniske fejl annullerer alle spil og udbetalinger.

Seneste opdatering: 06-07-2022