Classic Blackjack Mini

 Classic Blackjack Mini

Spillets formål:

Formålet med Blackjack er at samle kort med en værdi så tæt på 21 som muligt uden at overskride dette tal. Håndens værdi er summen af værdien af hvert kort på hånden. Værdien af kortene er følgende:

 • Kortene fra 2 til 10 har deres pålydende værdi. Billedkort (knægt, dame og konge) har alle en værdi på 10 point. Et es tæller som et eller 11: Hvis værdien 11 gør at din håndværdi overstiger 21 (‘går bust’), tæller et es som 1 (et) point. Soft total: En hånd der indeholder et es, som kan have værdien 11 uden at den samlede værdi overstiger 21. For eksempel, Es-6 er en soft 17.
 • Hard total: En hånd der indeholder et es, som kun kan have værdien 1 (et) fordi en værdi af 11 gør, at hånden overstiger 21. For eksempel, Es-6-10 er en hard 17. En uafgjort mellem spilleren og Huset kaldes et 'push' og betyder, at der ikke er en vinder eller taber.
 • Hvis de første to kort er et es og et 10-points kort (knægt, dame, konge eller 10), kendes det som en blackjack og er en automatisk gevinst for spilleren fra 1.5 til 1, medmindre Huset får uafgjort.

Spilinformation:

 • Indsatsgrænserne vises i titellisten på spilskærmen og i midten af spilvinduet under teksten Bekræft spil.
 • Der anvendes otte spil kort. Hvert spil indeholder 52 kort.
 • Kortene blandes før hvert spil.
 • Dealeren trækker et kort på soft 17.
 • Du kan kun dele kortene en gang.
 • Der er ingen grænse for hvor mange kort, dealeren eller spilleren kan få. Det er kun begrænset ved valg (når du vælger "STAND"), eller når håndens værdi bliver større end eller lig med 21, undtagen i tilfælde med fordobling eller opdeling af esser. I disse tilfælde bliver der kun uddelt et ekstra kort.
 • Hvis dealeren får 10, knægt, dame, konge eller es som første kort, er det muligt, at han har Blackjack og vinder, med mindre du også har Blackjack. Dealeren tjekker, om han har Blackjack og indsamler i så fald den tabte gevinst.

Sådan spiller du:

 • Vælg det beløb, du vil satse på en given hånd, ved at klikke på en chip med den pågældende værdi nederst i spillet.
 • Du kan øge din indsats ved at vælge tilsvarende chips nederst i spillet eller sænke indsatsen ved at trykke på Undo (fortryd) eller Clear (fjern) til højre for Deal-knappen. Satset beløb trækkes direkte fra din konto. Når du har valgt indsatsbeløb klikker du på knappen Deal.
 • Balance: Din saldo vises i kontosektionen, efter du har bekræftet den valgte indsats og har klikket på Deal.
 • Indsatser på en hånd vises i den sorte rude nedenunder
 • Total Bet: Den totale indsats i spillet vises i sektionen Total Bet.
 • Afhængig af dine kortværdier kan du vælge mellem: "HIT", "STAND", "DOUBLE", "SPLIT" eller "SURRENDER" i henhold til spillereglerne.
 • Hvis dealeren får 10, knægt, dame, konge eller es som første kort, tjekker han, om han har blackjack, før du får næste kort, eller vælger at stå eller overgive sig.
 • Spillet afsluttes, hvis enten spilleren eller dealeren har blackjack.
 • Du bliver tilbudt alternativet 'Insurance', når dealeren får es som det første kort.
 • Når spillet afsluttes, vises sluthændene, indtil du trykker på New Game (nyt spil) eller Rebet (sats igen) eller Double bet (dobbelt indsats). En spiloversigt vises med dit og dealerens slutresultat og eventuelle gevinster eller tab. Opdateret saldo vises også. Du har nu mulighed for at sætte samme spil igen, fordoble indsatsen eller at vælge en ny indsats. I menuen Select game (vælg spil) finder du let et andet minigame.
 • Korttæller: Total håndværdi vises i det gule vindue oppe til højre i hånden. For en aktiv hånd er vinduet gult med en blinkende ramme.
  o En inaktiv hånd vises med sort vindue.
  o Blackjack vises med blåt vindue.
  o For en hånd, som indeholder et es, vises 2 tal i korttællervinduet med "/" mellem dem. Det er for at vise, at es regnes som 1 respektive 11. game logs
 • Bemærk venligst at spillerens saldo vises længst nede på spilskærmen.
 • Du kommer til spillereglene ved at klikke på ikonet Help (hjælp) på spilskærmen og derefter på linket More help (mere hjælp).
 • Spillogs for afsluttede spil finder du ved at klikke på ikonet Game logs (spillogs) øverst på spilskærmen.
 • Som standard er lyd aktiveret. Du kan slå lyden til eller fra på ikonet Audio (lyd) øverst på spilskærmen.
 • Du kan kun spille med rigtige penge.
 • Ved eventuelle fejl annulleres alle udbetalinger og spil.

Mulige handlinger i spillet

Stand: Klik på Classic Blackjack Mini 'STAND' for ikke at få flere kort. Du kan vælge stand når som helst, hvis du er tilfreds med din hånd. Hvis du klikker på 'STAND', sammenlignes hændene, når dealeren er færdig med sin hånd.

Hit: Du kan få kort, indtil du vælger at stå, går over 21 ("bust") eller får 21. Klik på Classic Blackjack Mini 'Hit' for at få uddelt et kort mere.

Double bet: Efter du har fået uddelt dine to første kort, får du muligheden for at foretage en Classic Blackjack Mini 'Double'. Hvis du vælger dette, bliver indsatsen automatisk fordoblet, og du får uddelt et kort til. Du vil automatisk stå, efter du har fået uddelt det næste kort. Du bliver også tilbudt 'DOUBLE', efter du har splittet. Hvis du ikke har nok penge på din saldo til dobbelt indsats, vil du ikke få dette tilbud.

Hvis du taber hånden, taber du både den oprindelige indsats og den nye indsats.

Split: Hvis du har to kort med samme værdi (f.eks. to 7-ere eller to 10-ere, eller to billedkort), kan du klikke på Classic Blackjack Mini 'SPLIT' for at splitte kortene i to forskellige hænder. Når du har gjort dette, bliver en ekstra indsats lig med din oprindelige indsats sat automatisk.

Du kan kun splitte én gang, selv hvis du måtte få to kort med samme værdi en gang til. Hvis du ikke har nok penge på din saldo til en ekstra indsats, bliver du ikke tilbudt dette alternativ.

Du kan trække så mange kort, du vil, for hver hånd, undtagen når du splitter es eller fordobler, efter du har splittet. Hvis du splitter es, får du kun uddelt et kort til hvert ess. Hvis du får 10 eller et billedkort oveni esset, regnes hånden som 21, ikke som blackjack.

Sådan spiller du med split-muligheden

 • Når du har klikket på 'Split', splittes kortene op på to separate hænder, og endnu et kort gives til hver af hænderne. Hånden med en pil, som peger på den, viser, at det er den aktive hånd (dvs. den hånd du spiller i øjeblikket).
 • Klik på Hit/Stand eller en af de andre tilbudte muligheder alt afhængigt af din hånd.
 • Når den første hånd er afgjort, flyttes pilen til den anden hånd.
 • Klik på Hit/Stand eller en af de andre tilbudte muligheder alt afhængigt af din hånd.

Insurance: 'Insurance' giver dig mulighed for at beskytte dig selv, hvis du tror, at dealeren vil få blackjack. Hvis dealerens første kort er et es, kan du vælge checkmark ‘Insurance’ på din hånd ved å klikke på en af knappene 'Yes' eller 'No', som vises over de uddelte kort. 'Insurance' koster 50% af den oprindelige indsats og lægges til din oprindelige indsats. Hvis du vælger 'Yes', vil du sætte en 'Insurance'-indsats oven i din oprindelige indsats. Vælger du 'Insurance', bliver ekstraspillet automatisk sat.

Hvis dealeren får blackjack, får du udbetalt 2:1 på 'Insurance'-spillet og taber det oprindelige spil. Hvis dealeren ikke får blackjack, taber du 'Insurance'-spillet, og det oprindelige spil fortsætter. Du bliver ikke tilbudt 'Insurance', hvis du har blackjack.

Klikker du på ‘No’ bliver 'Insurance'-knappen ikke tilbudt.

 Classic Blackjack Mini

Hvis din hånd er kvalificeret til 'Insurance', men du har for lidt penge på din konto, får du mulighed for at klikke på ‘Yes’ eller ‘No’. ‘Yes’-knappen tager dig til indbetalingssiden. Spilskærmen viser ‘Yes’-knappen, indtil du har nok penge, eller til du klikker på ‘No’.

Spillerens hånd:

For en enkelt hånd med over 9 kort, lægges de første kort til venstre. En pil vises på de kort, som er fjernet (se nedenfor).

 Classic Blackjack Mini Classic Blackjack Mini

Hele hånden er klikbar. Når du klikker på hånden, vises et pop-up-vidnue. Du finder alle kortene på hånden. Spilleren kan når som helst klikke på knappen Close (luk) og gå tilbage til spillet.

Ved eventuel deling gælder, for en enkelt hånd med over 5 kort, at de første kort lægges væk til venstre. En pil vises på kortene, som er fjernet. Kortene er klikbare. Når du klikker på hånden, vises et pop-up-vidnue. Der finder man alle kortene i hånden. Spilleren kan når som helst klikke på knappen Close (luk) og gå tilbage til spillet.

 Classic Blackjack Mini

Knapperne Hit (tag nyt kort), Stand (stå), Double (fordobl) og Split (del) er ikke aktiverede, når pop-up-vinduet er åbent. Hvis spilleren har 2 hænder, vises de som Player hand 1 (spillerens 1. hånd) og Player hand 2 (spillerens 2. hånd) i pop-up-vinduet.

Turbo-knap:

Turbo-knappen findes oppe til venstre på skærmen og vises med teksten Turbo.

'Til' gør spillet hurtigere ved at fjerne animationerne.

Turbo-knap Til – Classic Blackjack Mini

Turbo-knap Fra – Classic Blackjack Mini

Besked om håndstatus:

 Classic Blackjack Mini Uafgjort – Dette blå symbol viser, at spilleren og dealeren har samme håndværdi. I sådanne tilfælde får spilleren indsatsen tilbage.

 Classic Blackjack Mini Vinder – Dette grønne symbol vises, hvis spillerens hånd er højere end dealerens eller dealeren går over.

 Classic Blackjack Mini Taber – Et rødt kryds vises, hvis spillerens hånd går over, eller hvis hånden taber mod dealeren.

 Classic Blackjack Mini Blackjack – Denne besked vises, hvis spilleren eller dealeren får 21 med to kort. Spillet afsluttes.

 Classic Blackjack Mini Kontrollerer blackjack – Denne besked vises, hvis dealeren har et åbent kort med værdien 10 eller es. Beskeden vises i 1 sekund og forsvinder derefter igen. Hvis dealeren har blackjack, afsluttes spillet.

Animation:

Chips:

Der er fem forskellige chipsværdier. Fire chips er fuldt synlige længst nede på spilskærmen. Den femte chip vises som halv og har kun 45% farvestyrke. Når du klikker på denne chip, forskydes hele rækken med chips til venstre, og farvestyrken på chipsen ændres til 100% samtidig med, at chipsen længst til venstre vises som halv og med 45% farvestyrke.

 Classic Blackjack Mini

Når du klikker på en chip, lægges værdien til beløbet i det sorte indsatsfelt og chipsen roterer ind på bordet (kort animation).

3D-chips lægges på bordet og repræsenterer spillerens indsatsværdi.

Beskeden Player Wins (spilleren vinder):

1. En håndstatus-besked vises over gevinsthånden, og de vundne chips lægges til den originale indsats.

2. Gevinstbeløbet vises.

3. Gevinst og original indsats animeres og vises i saldofeltet.

Beskeden Dealer Wins (dealeren vinder):

 Classic Blackjack Mini

Hjælpskærme:

 Classic Blackjack Mini

 Classic Blackjack Mini

Gevinstoversigt:

Gevinsttype Beskrivelse Udbetaling
Blackjack Blackjack, eller "naturlig", giver en samlet værdi på 21 på dine første to kort. En blackjack er derfor et es og et andet kort med værdien 10 med det yderligere krav at disse skal være dine første to kort. Hvis du f.eks. splitter et par esser og derefter trækker et kort med værdien 10 til et af esserne, vil dette ikke tælle som blackjack, men blot være en samlet værdi på 21. En spillers blackjack slår alle dealerens samlede værdier, herunder dealerens normale 21, men dog ikke en dealer blackjack. Hvis både du og dealeren har blackjack er hånden uafgjort eller "push" og der er ingen vinder eller taber. 1.5:1
Normal gevinst Spillerens samlede værdi er større end dealerens men mindre end eller lig med 21. 1 til 1
Push Den samlede værdi af både dealerens og spillerens hånd er den samme. Uafgjort. Du får din indsats tilbage.
Forsikring Tilbudt på dealerens es for at forsikre spillerens hænder mod dealerens blackjack. Forsikring koster 50% af indsatsbeløbet foruden den oprindelige indsats, som du placerede. Hvis dealeren får en blackjack betaler forsikringsindsatsen 2 til 1. Spilleren mister den oprindelige indsats.

Hvis dealeren ikke får blackjack mister du den forsikrede indsats og spillet fortsætter med det oprindelige indsatsbeløb.

Den teoretiske gevinst til spilleren i dette spil er 99.29%.

Sådan sætter du penge ind på din konto

Hvis du vil overføre penge til din spilkonto, klikker du på DEPOSIT (indbetaling) i menuen Cashier (kasse) i hovedlobbyen (Play Anywhere Clients). Derefter vælger du ønsket indbetalingsalternativ. Hvor lang tid, det tager at overføre penge og afgifter, varierer i forhold til den valgte indbetalingsmetode.

Hvad gør jeg, hvis jeg når min indsatsgrænse?

Hvis din spilsaldo synker til under den lavest mulige indsats, bliver du automatisk overført til indbetalingssiden.

Hvis du vil overføre penge til din spilkonto, klikker du på alternativet DEPOSIT (indbetaling) i menuen Cashier (kasse) i hovedlobbyen (Play Anywhere Clients) eller klikker på knappen Deposit now (indbetal nu) i vinduet Buy-In, når du spiller andre spil end minigames.

Jeg kunne ikke afslutte spillet. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du mister forbindelsen til Mini Blackjack efter alle træk, og ingen yderligere træk kræves af dig, betragtes spillet som fuldført. Når du logger ind igen, kan du tjekke resultatet under spillogs.

Hvis du mister forbindelsen, mens du er i gang, f.eks efter kortene er blevet delt ud, bliver du bedt om at fuldføre spillet, når du logger ind igen. Efter afsluttet spil kan du spille samme spil igen eller vælge et andet.

Du er velkommen til at kontakte vores kundeservice, hvis du har andre spørgsmål.

Seneste opdatering: 10-05-2017