Craps Pro

Spillets mål:

Spillet går ud på at spilleren kaster to terninger på Craps-bordet og gætter hvad terningerne vil vise. Spilleren lægger indsatser og satser på terningkastets resultat. Spillet fokuserer på hastighed og stil samtidig med at alle egenskaber fra det klassiske spil bevares. Turbo-funktionen kan anvendes til at kontrollere spillets hastighed.

Spilfunktioner:

Beskedfeltet længst nede til højre på spilskærmen og dealerhjulet er to funktioner du kan drage nytte af under spillet.

Spilalternativ:

Klik på Options (alternativ) för att visa följande lista:

 • Color Scheme (färg): Använd det här alternativet för att välja färg på bordet: Green (grönt), Red (rött), Blue (blått) och Purple (lila).
 • Quality Setting (kvalitetsinställning): Använd det här alternativet för att välja visningskvalitet för bordet: Low (låg), Medium (medel) och Advanced (avancerad).

I kontrollfältet finns knapparna Roll (kasta), Undo (ångra) och Clear Bets (ta bort insats) och en markerhög där olika markerbelopp kan väljas. Du lägger din insats genom att klicka på önskat spelfält. Om du ångrar dig kan du ta bort insatsen med hjälp av knappen Undo. För att underlätta spelet sparas det markervärde som du klickade på i markerhögen vid föregående tillfälle i minnet (animeras) och kan upprepas utan att du behöver gå tillbaka till markerhögen. När du placerat dina insatser och håller musen över en viss insats visas det totala värdet för den insatsen i en textbubbla.

Regler:

Craps spelas med två tärningar. Du använder spelmarker för att placera dina insatser. Craps spelas i flera rundor. En runda börjar med att spelaren (tärningskastaren/shootern) lägger sin insats antingen på Pass Line eller Don't Pass. Efter att spelaren lagt en Pass Line- eller Don’t Pass-insats måste spelaren kasta tärningen (ett s.k. come out-kast). Rundan avslutas omgående när något av följande inträffar:

 • Come out-kastet resulterar i ett totalt tärningsvärde på 7 eller 11 (s.k. natural).
 • Come out-kastet resulterar i ett totalt tärningsvärde på 2, 3 eller 12 (s.k. craps).

Om det totala tärningsvärdet är 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 skapas en Point för det numret (numret markeras med en ON-knapp på crapsbordet). Spelaren får kasta igen. Rundan avslutas när något av följande inträffar:

 • Kastet resulterar i ett totalt tärningsvärde motsvarande Point-numret (numret som markerats med ON-knappen på crapsbordet).
 • Kastet resulterar i ett totalt tärningsvärde på 7 (s.k. seven-out).

De lägsta och högsta insatsgränserna i spelet är EUR 0,5 respektive EUR 30.000.

Indsatser

Välj mellan olika satsningsalternativ.

Pass Line:

Pass Line-insatser måste placeras innan come out-kastet kastas. Vid ett come out-kast vinner 7 eller 11, craps (2, 3, 12) förlorar och rundan är färdigspelad. Ett annat nummer blir Point (markeras med ON-knappen) och rundan fortsätter. När Point-numret fastställts måste spelaren få Point igen (making point) innan han eller hon får 7 (7 out) för att Pass Line-satsningen ska ge vinst. Om Point upprepas, eller spelaren får en sjua, är satsningen avgjord och rundan färdigspelad. Nästa kast blir det nya come out-kastet (ny runda). Come out-kastet är t.ex. 8 och blir Point. Spelaren fortsätter tills han eller hon får 8 (Pass Line vinner) eller 7 (Pass Line förlorar). Om du vill göra en Pass Line-satsning klickar du på den del av bordet som markerats med texten Pass Line. Utbetalningen är 1:1 (even money). Pass Line-satsningen är en s.k. kontraktssatsning vilket innebär att insatsen inte kan tas bort eller minskas när Point fastställts förrän spelet vunnits eller förlorats.

Don't Pass:

En Don't Pass-insats är motsatsen till en Pass Line-insats med den skillnaden att 12 räknas som push (oavgjort) och insatsen betalas tillbaka till spelaren. Don't Pass-insatser måste placeras innan come out-kastet kastas. Vid ett come out-kast förlorar 7 eller 11, 2 eller 3 vinner, 12 är oavgjord. Ett annat nummer blir Point (markeras med ON-knappen). För att en Don't Pass-satsning ska ge vinst måste spelaren få 7 innan han eller hon får Point igen (making point). Om Point upprepas, eller spelaren får en sjua, är satsningen avgjord och rundan färdigspelad. Nästa kast blir det nya come out-kastet (ny runda). Come out-kastet är t.ex. 8 och blir Point. Spelaren fortsätter tills han eller hon får 8 (Don't Pass förlorar) eller 7 (Don't Pass vinner). Om du vill göra en Don't Pass-satsning klickar du på den del av bordet som markerats med texten Don't Pass. Utbetalningen är 1:1 (even money). Don't Pass-satsningen är en s.k. kontraktssatsning vilket innebär att insatsen inte kan tas bort eller minskas när Point fastställts förrän spelet vunnits eller förlorats.

Come Out-kast Resultat
7 eller 11 PASS LINE vinner DON'T PASS förlorar
2 eller 3 (Craps) PASS LINE förlorar DON'T PASS vinner
12 (Craps) PASS LINE förlorar DON'T PASS ger push (oavgjort)
4, 5, 6, 8, 9 eller 10 (Point fastställd) PASS LINE vinner om du får Point igen innan du kastar en sjua. DON'T PASS vinner om du får 7 innan du kastar en Point igen.

Come:

Come-satsningar liknar Pass Line-satsningar men kan inte göras på ett come out-kast. 7 eller 11 vinner, 2, 3, 12 förlorar. Ett annat nummer blir Come Point, vilket visas genom att insatsen flyttas till motsvarande nummerfält. För att en Come-insats ska ge vinst, när Come Point fastställts, måste Come Point upprepas innan du kastar en sjua (7 out). Om Come Point upprepas eller spelaren får en sjua är satsningen avgjord. Om du vill lägga en Come-insats klickar du på den del av bordet som markerats med texten Come. Insatsen flyttas till motsvarande nummerfält när Come Point fastställts, t.ex. Come Point 8. Come-insatser ger 1:1 (even money). När Come Point fastställts (Come-insatsen flyttas till respektive nummer) kan Come-insatsen flyttas men inte ändras (ökas/minskas). Fler än en Come-insats kan läggas på bordet i väntan på avgörande. Avgörandet i en Come-satsning är oberoende av Pass Line- och Don't Pass-insatser.

Don’t Come:

Don't Come-satsningar liknar Don't Pass-satsningar men kan inte göras på ett come out-kast. 7 eller 11 förlorar, 2 eller 3 vinner, 12 ger push (oavgjort). Ett annat nummer blir Don't Come Point, vilket visas genom att insatsen flyttas till motsvarande nummerfält. För att en Don't Come-satsning ska ge vinst, efter att Don’t Come Point fastställts, måste du få en sjua innan Don’t Come Point upprepas. Om Don't Come Point upprepas eller spelaren får en sjua är satsningen avgjord. Om du vill lägga en Don't Come-insats klickar du på den del av bordet som markerats med texten Don't Come. Insatsen flyttas till motsvarande nummerfält när Don't Come Point fastställts, t.ex. Don't Come Point 5. Don't Come-insatser ger 1:1 (even money). När Don't Come Point fastställts (Don't Come-insatsen flyttas till respektive nummer) kan Don't Come-insatsen flyttas men inte ändras (ökas/minskas). Fler än en Don't Come-insats kan läggas på bordet i väntan på avgörande. Avgörandet i en Don’t Come-satsning är oberoende av Pass Line- och Don't Pass-insatser.

Odds-indsats:

Du kan kombinera Pass Line- och Come-satsningar med en Odds-insats. Odds-satsningar kan inte kombineras med Don’t Pass- och Don’t Come-insatser. Odds-satsningar är populära eftersom de betalar i "äkta odds" på din insats. Äkta odds baseras på sannolikheten för att ditt nummer ska komma upp före sjuan. För att illustrera detta visas i tabellen nedan att sannolikheten för att en sjua ska kastas (6 av 36) är dubbelt så stor jämfört med att en fyra ska kastas (3 av 36). En oddsinsats på 4 betalar därför 2 till 1 jämfört med en insats på 7 som betalar 1 till 2.

Point Pass Line-, Come Odds-insatser betaler Højeste indsatsgrænse
4 och 10 2:1 3 gånger Pass Line-/Come-insatsen
5 och 9 3:2 3 gånger Pass Line-/Come-insatsen
6 och 8 6:5 3 gånger Pass Line-/Come-insatsen

Pass Line Odds:

Ger utbetalning enligt tabellen ovan. Klicka på det tomma fältet bakom satsningsfältet Pass Line. En marker som representerar din Pass Line Odds-insats placeras ut. En Pass Line Odds-insats kan bara läggas om en Pass Line-insats redan lagts på bordet och efter att Point-numret fastställts. Pass Line Odds-insatsen kan ökas, tas bort eller minskas. Pass Line Odds-insatsen på Pass Line får vara HÖGST 3 gånger så stor som Pass Line-insatsen.

Come Odds:

Ger utbetalning enligt tabellen ovan. Klicka på Come Point-numret på bordet. En marker som representerar din Come Odds-insats placeras ut. En Come Odds-insats kan bara läggas om en Come-insats redan lagts på bordet och efter att Come Point-numret fastställts. Come Odds-insatsen kan ökas, tas bort eller minskas. Om användaren i nästa kast, efter att Come-insatsen lagts, får ett Come Point-nummer (4, 5, 6, 8, 9 och10) aktiveras Come Odds för respektive Come Point-nummer och användaren kan då lägga sin insats på Come Odds. Come Odds-insatsen får vara HÖGST 3 gånger så stor som Come-insatsen. Obs! Come Odds-insatser är giltiga tills de tas bort eller avslutas. De inaktiveras inte vid come out-kast som i traditionellt crapsspel. Obs! Odds erbjuds inte vid Don't Pass- och Don't Come-satsning.

Win:

Win-, Buy-, Lose- och Lay-insatser kan läggas på specifika nummer (4, 5, 6, 8, 9, 10) t.ex. LAY 5, BUY 6 och Win 9. En Win-satsning på 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 innebär att det angivna numret måste komma upp före sjuan. Win-insatserna är aktiverade under come out-kastet.

Point Utbetalning för Win-satsning
4 och 10 9:5
5 och 9 7:5
6 och 8 7:6

Om du vill göra en Win-satsning klickar du på Win-området under önskat nummerfält. Obs! Win-insatsen ligger kvar efter vinst och måste tas bort manuellt, t.ex. Win 9

Lay:

Win-, Buy-, Lose- och Lay-insatser kan läggas på specifika nummer (4, 5, 6, 8, 9, 10) t.ex. LAY 5, BUY 6 och Win 9. En Lay-satsning på 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 innebär att sjuan måste komma upp före det angivna numret.

Point Utbetalning för Lay-satsning
4 och 10 1:2 minus 5% av vinsten
5 och 9 2:3 minus 5% av vinsten
6 och 8 5:6 minus 5% av vinsten

Om du vill göra en Lay-satsning klickar du på Lay-området ovanför önskat nummerfält, t.ex. Lay 5. LAY-satsningen är aktiverad under come out-kastet. LAY-satsningar ger betalt i äkta odds minus 5 % av vinsten (provisionsavgift eller s.k. vig) som dras direkt från vinsten.

Buy:

Win-, Buy-, Lose- och Lay-insatser kan läggas på specifika nummer (4, 5, 6, 8, 9, 10) t.ex. Lay 5, Buy 6 och Win 9. En Buy-satsning på 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 innebär att det angivna numret måste komma upp före sjuan.

Point Utbetalning för Buy-satsning
4 och 10 2:1 minus 5% av vinstbeloppet
5 och 9 3:2 minus 5% av vinstbeloppet
6 och 8 6:5 minus 5% av vinstbeloppet

Om du vill göra en Buy-satsning klickar du på Buy-området under önskat nummerfält, t.ex. Buy 6. Buy-satsningen är aktiverad under come out-kastet. Buy-satsningar ger betalt i äkta odds minus 5 % av vinsten (provisionsavgift eller s.k. vig) som dras direkt från vinsten. Obs! Här skiljer sig spelet från traditionellt crapsspel där avgiften för Buy-insatser dras från din insats innan vinsten beräknas. För Buy- och Lay-insatser, där en avgift som motsvarar 5 % av vinsten tas ut, avrundas* beloppet till cent innan avgiften dras. *Observera att för all avrundning i den här crapsversionen används metoden "banker’s rounding" eller "half even rounding". Det innebär att halva cent avrundas uppåt vid udda cent och nedåt vid jämna cent. Exempel: 1,335 blir 1,34, enligt vad som normalt förväntas, medan 1,325 blir 1,32.

Lose:

Win-, Buy-, Lose- och Lay-insatser kan läggas på specifika nummer (4, 5, 6, 8, 9, 10) t.ex. Lay 5, Buy 6 och Win 9. En Lose-satsning på 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 innebär att sjuan måste komma upp före det angivna numret.

Point Utbetalning för Lose-satsning
4 och 10 5:11
5 och 9 5:8
6 och 8 4:5

Om du vill göra en Lose-satsning klickar du på Lose-området ovanför önskat nummerfält, t.ex. Lose 5. Lose-satsningen är aktiverad under come out-kastet.

Big 6 og Big 8

Den här satsningsalternativet innebär att en sexa eller en åtta måste komma upp före sjuan. Om du vill göra en Big 6- eller Big 8-satsning klickar du på området Big 6 or Big 8 på bordet. Big 6- och Big 8-insatser betalar 1 till 1 (even money). Big 6- och Big 8-insatser kan ökas, minskas och tas bort när som helst. Big 6- och Big 8-insatser är aktiverade under Come Out-kastet.

Field:

En Field-insats avser ett enda kast och här satsar du på om nästa kast blir nummer 2, 3, 4, 9, 10, 11 eller 12. Om du vill göra en Field-satsning klickar du på området Field på bordet. 2 dubblar utbetalningen (2 till 1). 12 tredubblar utbetalningen (3 till 1). 3, 4, 9, 10, 11 betalar 1 till 1 (even money). Field-insatsen är aktiverad under come out-kastet.

Proposition-indsatser:

Proposition-insatser återfinns till höger på Craps-bordet. Om du vill göra en proposition-satsning klickar du på önskat fält.

Hardway:

När ett par (matchande tärningar) används för att bilda ett nummer kallas det för "hard way" eftersom det bara finns en möjlighet att få det resultatet. Två tvåor är t.e.x "Hard 4". Både 1 och 3 OCH 3 och 1 är "Soft 4". En Hardway-satsning är en satsning på att hard-numret kommer upp före sjuan eller soft-numret. Hardway-numren är 4, 6, 8 och 10.

Hard-indsats Vinder ved kast før Udbetalning
Hard 4 7 eller soft 4 (1+3, 3+1) 7: 1
Hard 6 7 eller soft 6 (1+5, 5+1, 2+4, 4+2) 9: 1
Hard 8 7 eller soft 8 (2+6, 6+2, 5+3, 3+5) 9: 1
Hard 10 7 eller soft 10 (4+6, 6+4) 7: 1

Hardway-insatserna är aktiverade under come out-kastet.

One Roll-indsatser:

2 (snake eyes eller aces): Spelaren vinner om nästa kast blir 2.

3 (ace-deuce): Spelaren vinner om nästa kast blir 3. Yo: Vinner om spelaren får en elva. 12 (boxcars, midnight eller cornrows): Spelaren vinner om nästa kast blir 12. Any Craps (Three-Way): Spelaren vinner om nästa kast blir 2, 3 eller 12. C & E: En kombinerad insats där spelaren satsar halva sin insats på craps och den andra halvan på yo (11). En av de två satsningarna förlorar alltid. Den andra kan vinna.

Any seven: Spelaren vinner om nästa kast blir 7. Horn: En satsning där spelaren satsar på 1 enhet för 2, 3, 11 och 12 samtidigt i nästa kast. Satsningen avser egentligen fyra separata satsningar och ger utbetalning beroende på vilket nummer som kommer upp minus tre enheter för övriga tre förlorade satsningar. Field: enligt förklaringen ovan. One Roll-insatserna är aktiverade under come out-kastet.

Satsning Beskrivning Utbetalning
ANY SEVEN 7 i nästa kast 4:1
TWO 2 i nästa kast 30:1
TWELVE 12 i nästa kast 30:1
HORN 2, 3, 11 eller 12 i nästa kast 3 eller 11 ger 15: 1, 2 eller 12 ger 30:1
THREE 3 i nästa kast 15:1
ELEVEN 11 i nästa kast 15:1
ANY CRAPS 2, 3 eller 12 i nästa kast 7:1
C&E 2, 3, 11 eller 12 i nästa kast Craps ger 7:1 Eleven ger 15:1

Sådan spiller du: 

 • Välj det belopp som du vill satsa genom att klicka på en spelmarker med motsvarande värde.
 • Vald spelmarker animeras.
 • Du kan minska satsat belopp genom att klicka på knappen UNDO (ångra).
 • När insatserna placerats på en eller flera positioner aktiveras knapparna Roll (kasta), Undo (ångra) och Clear Bets (ta bort insats). Knappen Roll aktiveras endast om insatsen är lika stor eller större än lägsta möjliga insats på PASS LINE eller DON'T PASS.
 • Efter att rundan avslutats aktiveras knapparna Repeat Bet (upprepa insats) och Repeat Bet and Roll (upprepa insats och kasta).
 • Efter ett come out-kast (där kastet ger t.ex. 4, 5, 6, 8, 9 eller 10) är det enda tillgängliga alternativet Roll. När det inträffar kan spelaren välja att lägga ytterligare marker på giltiga insatser. Om spelaren gör det aktiveras knapparna Undo och Clear Bets. Knappen Clear Bets tar bara bort insatser som lagts efter det senaste kastet. När Point-numret eller en sjua kommer upp avslutas spelet med PASS LINE- eller DON'T PASS-satsningar.
 • Om du vill starta en ny runda med samma insats klickar du på knappen Repeat Bet And Roll (upprepa insats och kasta).
 • Om du vill upprepa samma insats utan att påbörja en ny runda klickar du på alternativet Repeat Bet (upprepa insats).
 • Om du vill ta bort insatser från en position klickar du på knapparna Undo (ångra) eller Clear Bets (ta bort insats).
 • Ditt spelsaldo visas i hörnet längst ned till vänster på spelskärmen.
 • Klicka på REBUY (nytt köp) om du vill överföra mer pengar från ditt Danske Spil-konto till spelet.
 • Klicka på RULES (regler) om du vill visa spelreglerna.
 • Klicka på GAME LOGS (spelloggar) om du vill visa loggar från ditt spel.
 • Klicka på VERSION om du vill visa spelets aktuella versionsnummer.
 • TURBO ON/OFF (på/av): Spelet är förinställt i läge TURBO OFF (av). I det läget animeras tärningarna när de kastas. Klicka på ON (på) om du vill stänga av animeringen.
 • Om du vill avsluta spelet klickar du på knappen X högst upp till höger.

Gevinsttabel

Satsningsodds

Indsats Oddset giver House Edge Gevinst til spilleren Indsatsgrænse ()
Pass/Come 1:1 1,41% 98,59% 0,5 – 5000
Don’t Pass/Don’t Come (Bar 12) 1:1 1,36% 98,64% 0,5 – 5000
Pass Odds/Come Odds 2:1 på 4 eller 10 3:2 på 5 eller 9 6:5 på 6 eller 8 0% 100% 0,5 – 15000
Yo (11) 15:1 11,11% 88,89% 0,5 – 5000
3 15:1 11,11% 88,89% 0,5 – 5000
2 30:1 13,89% 86,11% 0,5 – 5000
12 30:1 13,89% 86,11% 0,5 – 5000
Any Craps 7:1 11,11% 88,89% 0,5 – 5000
C & E 7:1 på craps 15:1 på 11 11,11% 88,89% 1 – 5000
Any 7 4:1 16,67% 83,33% 0,5 – 5000
Field 1:1 på 3, 4, 9, 10 eller 11 2:1 på 2, 3:1 på 12 2,78% 97,22% 0,5 – 5000
Horn 30:1 på 2 eller 12 15:1 på 3 eller 11 12,50% 87,50% 2 – 5000
Hardway 4/Hardway 10 7:1 11,11% 88,89% 0,5 – 5000
Hardway 6/Hardway 8 9:1 9,09% 90,91% 0,5 – 5000
Big 6 1:1 9,09% 90,91% 0,5 – 5000
Big 8 1:1 9,09% 90,91% 0,5 – 5000
Win 4/Win 10 9:5 6,67% 93,33% 0,5 – 5000
Win 5/Win 9 7:5 4% 96,00% 0,5 – 5000
Win 6/Win 8 7:6 1,52% 98,48% 0,5 – 5000
Lose 4/Lose 10 5:11 3,03% 96,97% 0,5 – 5000
Lose 5/Lose 9 5:8 2,50% 97,50% 0,5 – 5000
Lose 6/Lose 8 4:5 1,82% 98,18% 0,5 – 5000
Buy 4/Buy 10 2:1 minus 5 % i avgift 5% 95% 0,5 – 5000
Buy 5/Buy 9 3:2 minus 5 % i avgift 5% 95% 0,5 – 5000
Buy 6/Buy 8 6:5 minus 5 % i avgift 5% 95% 0,5 – 5000
Lay 4/Lay 10 1:2 minus 5 % i avgift 5% 95% 0,5 – 5000
Lay 5/Lay 9 2:3 minus 5 % i avgift 5% 95% 0,5 – 5000
Lay 6/Lay 8 5:6 minus 5 % i avgift 5% 95% 0,5 – 5000

Sannolikheten att få tärningskombinationerna avgör odds och utbetalning. I följande tabell visas de tärningskombinationer som krävs för varje nummer. Tvåan och tolvan är svårast att få eftersom endast en tärningskombination är möjlig. Spelet craps är uppbyggt kring talet 7 eftersom det är den enklaste tärningskombinationen som kan skapas i ett kast.

Kast Mulige terningskombinationer
2 1-1
3 1-2, 2-1
4 1-3, 2-2, 3-1
5 1-4, 2-3, 3-2, 4-1
6 1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1
7 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1
8 2-6, 3-5, 4-4, 5-3, 6-2
9 3-6, 4-5, 5-4, 6-3
10 4-6, 5-5, 6-4
11 5-6, 6-5
12 6-6

Teoretisk gevinst til spilleren i dette spil kommer an på valget af satsning. Pass/Come med äkta odds ger 99,53 %. I vinsttabellen ovan visas utbetalningarna för olika satsningar.

Jeg fuldførte ikke spillet. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du mister forbindelsen under det ordinære spil, afsluttes spillet af softwaret. Når du logger på igen, kan du se dine resultater ved at klikke på Gamelogs.

Hvis du kobles fra midt under bonusspillet, bliver du bedt om at afslutte bonusspillet når du logger på igen. Når bonusspillet er afsluttet, kan du fortsætte med samme spil eller vælge et andet spil.

Hvis du fortsat har problemer, kan du kontakte kundeservice 24 timer i døgnet, alle ugens dage.

Tekniske fejl annullerer alle spil og udbetalinger

Seneste opdatering: 06-07-2022