Baccarat

Golden Baccarat er et kortspil, der spilles mod huset. Formålet med spillet er at gætte resultatet af spillerens og bankørens kort. Alle hænder har en pointværdi lig med eller mindre end ni. Vær derfor opmærksom på at alle 10-pointskort tæller som nul, og at esser tæller som et point. Når den totale værdi af kortene bliver ti eller mere, trækkes ti fra den samlede værdi så kortværdien bliver lig med eller mindre end ni. For at spille skal du placere din indsats på en af følgende hænder:

 • Bankørens hånd
 • Spillerens hånd
 • Uafgjort
 • Spillerens hånd og uafgjort
 • Bankørens hånd og uafgjort

Du kan se reglerne for trækning af kort i nedenstående afsnit om "Trækningsregler". Den vindende hånd er den tættest på ni point.

Du kan foretage en indsats på enten bankørens eller spillerens hånd. Du kan også spille på uafgjort, enten alene eller sammen med en af de andre indsatser. Man kan ikke spille på spillerens og bankørens hånd samtidigt. Kortene bliver derefter trukket ud og den vindende hånd bliver udbetalt i henhold til de odds, som er beskrevet i nedenstående afsnit om udbetalinger.

Information

 • Alle farver/kulører (spar, hjerter, klør og ruder) har samme værdi.
 • Der spilles med et enkelt spil kort med 52 kort uden joker.
 • Kortene blandes inden hvert spil.
 • Indsatsgrænser vises på spillets hovedbjælke.
 • Spillereglerne og udbetalingerne er de samme, uanset om du spiller med rigtige eller fiktive penge.
 • Alle 10-point-kort eller point, der tilsammen bliver ti eller mere, tæller som nul. Hvis der, som eksempel, kommer en sekser og en syver ud, hvilket giver en samlet værdi på 13, bliver 10 point trukket fra og dermed bliver tre den samlede værdi.

Sådan spiller du

 • Vælg dine chips ved at klikke på de forskellige chip-værdier på kanten af bordet.
 • Foretag din indsats ved at klikke på det ønskede indsatsområde. Indsatsen øges ved igen at klikke på indsatsområdet. En indsats fjernes ved at højreklikke på chip-værdierne i indsatsområdet.
 • Når du har placeret dine indsatser, klikker du på "Giv kort" for at starte hånden.
 • Der trækkes først fire kort: to til spilleren og to til bankøren. Et tredje kort kan blive trukket til begge hænder, det afhænger af hændernes samlede værdier. Du kan se de fuldstændige regler i nedenstående afsnit om "Trækningsregler".
 • Når alle kort er blevet trukket, vises resultaterne, og indsatserne bliver enten tabt eller vundet.
 • Hvis du vil spille videre med samme indsats, klikker du på "Giv kort" for at starte en ny hånd.
 • Hvis du vil ændre din indsats eller rydde bordet, skal du klikke på "Ryd". Derefter kan du vælge nye indsatser.
 • Din spillesaldo viser, hvor meget du har tilbage at spille for. I det følgende kan du læse mere om re-buy.
 • Standardindsatsen for det næste spil er den samme som i det tidligere spil. Du kan efter ønske øge eller reducere indsatsen.  
 • Hvis din spilsaldo ryger under værdien af den seneste indsats, vil systemet enten bede dig om at vælge en lavere indsats eller klikke på "Re-buy" for at overføre flere midler fra din konto.
 • Du kan se spillereglerne ved at klikke på "Regler" i nederste venstre hjørne af spilskærmen.
 • Klik på "Spilhistorik" for at se dine tidligere spil.
 • Klik på "Version" for at se spillets aktuelle versionsnummer.
 • Klik på "Re-buy" for at overføre flere midler fra din konto.
 • Klik på "Forlad spil" for at forlade spillet.

Spilleregler

 • Når du har placeret din indsats og klikket på "Giv kort", bliver fire kort trukket på følgende måde: spiller, bankør, spiller og bankør.
 • Herefter trækkes et yderligere kort til spillerens og/eller bankørens hånd, hvilket bringer antallet af mulige, trukne kort til seks.
 • Den vindende hånd er den, der kommer tættest på ni.
 • Alle 10-pointskort (undtagen esser) er lig med nul. Esser tæller som et point og de øvrige kort har deres pålydende værdi.
 • Når det samlede antal point for spilleren eller dealerens kort har en pointværdi større end 10, trækkes 10 fra dette tal, så du derefter får en værdi lig med eller mindre end ni. Hvis der for eksempel kommer en sekser og en syver ud, hvilket giver en samlet værdi på 13, bliver 10 point trukket fra, og dermed bliver tre den samlede værdi.
 • Hvis en hånd får otte og ni på de to første kort, anses hånden som en naturlig vinder og bliver dermed automatisk udråbt som vinder, medmindre den anden hånd har en højere naturlig vinder.
 • I tilfælde af uafgjort, returneres indsatser på bankøren eller spilleren.
 • Alle andre samlede værdier for de første to kort afgøres i henhold til nedenstående "Trækningsregler".
 • Alle vindende indsatser på spillerens hånd udbetales med varierende eller lige penge.
 • Alle vindende indsatser på bankørens hånd udbetales med lige penge minus 5% provision (eller 'vigorish').
 • Alle vindende indsatser på uafgjort udbetales i forholdet 8:1.

Regler for trækning:

Reglerne for trækning er opdelt i to dele: reglerne angående spillerens hånd og reglerne angående bankørens hånd. Disse er baserede på de første to kort:

Regler for trækning - spillerens hånd
Spillerens point Afgørelse
0, 1, 2, 3, 4, 5 Trækker et kort
6, 7 Står
8, 9 Naturlig vinder

Regler for trækning - bankørens hånd
Bankørens hånd Trækker, når spillerens tredie kort er Står, når spillerens tredie kort er
0, 1, 2 Trækker altid et kort  
3 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 8
4 2, 3, 4, 5, 6, 7 0, 1, 8, 9
5 4, 5, 6, 7 0, 1, 2, 3, 8, 9
6 6, 7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
7 Står Står
8,9 Naturlige vindere Naturlige vindere

Gevinstregler

Gevinstoversigten viser gevinsterne for de vindende hænder.

Golden Baccarat-gevinstoversigt
Indsats Gevinst
Spiller Lige penge (1:1)
Bankør Lige penge, minus 5% provision
Uafgjort-indsats 8:1

Jeg kan ikke afslutte spillet. Hvad skal jeg gøre?

Hvis forbindelsen afbrydes midt i et spil, spiller programmet automatisk spillet til ende for dig. Du kan se resultatet ved at klikke på "Spilhistorik", når du er logget ind igen. Du kan ligeledes se resultatet på din kontosaldo.

Hvis du afbrydes midt i en bonusomgang, vil du, når du har logget tilbage, blive bedt om at afslutte den. Når du har afsluttet en bonusomgang, kan du genoptage det samme spil eller vælge et andet.

Tekniske fejl annullerer alle spil og udbetalinger.

Seneste opdatering: 29-03-2018