Kampagnebetingelser og vilkår for Casino & Games

Kampagne betingelser og vilkår Casino og Mega Games

1. Introduktion

1.1 Betingelserne i dette dokument (standard betingelser og vilkår for Casino og Games) gælder for alle Casino og Games tilbud som er tilgængelig via vores platformer og som sammen med vores specifikke kampagnevilkår, som også kan henvises til som "Nøgleord", vises på den individuelle hjemmeside for kampagnen (specifikke kampagnevilkår) og vores generelle betingelser og vilkår, betingelser og vilkår for b'inside og generelle betingelser og vilkår for Market og retningslinjer for brugerne (kollektivt, reglerne), danner en retslig aftale mellem dig og os og kan kun justeres fra vores side. Ved at deltage i en kampagne, godtager du aftalen og at du er bundet af reglerne.

1.2 Du skal læse disse standard Betingelser og Vilkår for Casino og Games set igennem, samt eventuelle specifikke Betingelser og Vilkår for Kampagnen, før du deltager i en kampagne.

1.3 I tifælde hvor der opstår modsigelser mellem Casino og Games ets standard Betingelser og Vilkår, de Specifikke kampagnens Betingelser og Vilkåre og de Generelle Betingelsene og Vilkårene , er det de Specifikke Betingelser og Vilkårer for kampagnen som gælder, efterfulgt af Casino og Games ets Standard Betingelser og Vilkår, men kun i den grad som er nødvendig for at løse en konflikt eller modsigelse.

1.4 Du kan printe en kopi af vores Casino og Games standard Betingelser og Vilkår ved at vælge print-funktionen i din browsers menu.

1.5 Brugen af selve plattformen og alle tjenester forbundet med platformen er underlagt reglerne.

1.6 Ved at deltage i Casino og Games-kampagner og bonustilbud deltager du også i Mega Games-kampagner og bonustilbud og vice versa. Vær opmærksom på at dette gælder for spil, som er tilgængelige på begge kanaler. Når du spiller spil, som kun er tilgængelige på én af kanalerne (Mega Games eller Casino), gælder indsatser kun for kampagner og bonustilbud for den pågældende kanal.

2. Kampagner og kampagneperioder

2.1 Vi afholder fra tid til anden kampagner og disse kan tage form af bonustilbud (bonusser med rigtige penge eller andre typer belønninger), præmielodtrækninger, konkurrencer, turneringer eller andre former for kampagner, eller en kombination af disse. Den respektive kampagne beskrives i kampagneinformationen (emails, pop-ups og breve) som vi opretter for hver kampagne og/eller på den relevante hjemmeside for kampagnen.

2.2 Kampagnens initiativtager er den enhed som du har inngået aftale med ifølge vores Generelle Betingelser og Vilkår ("Vi", "Os" og "Vores").

2.3 Tidsperioden som hver kampagne varer (kampagneperiode) specificeres i de Specifikke Betingelser og Vilkår for Kampagnen. Hver kampagne afsluttes automatisk efter kampagneperioden. Efter dette er det ikke lengere muligt at deltage i kampagnen. Hvis der ikke er angivet noget tidspunkt, afsluttes kampagnen når den afbrydes på platformen.

3. Kampagneinformation

3.1 Hvis andet ikke er indikeret i kampagneinformationen, er kampagnen åben for alle kunder i bwin Casino og/eller Games, men er begrænset til én per person, familie, husholdning, adresse eller organsisation som modtager den respektive kampagneinformation. Vi forbeholder os retten til at nægte spillere, som ikke opfylder bestemte kriterier, deltagelse i en specifik kampagne. Der hvor kampagneinformationen tillader flere deltagere, forbeholder vi os retten til at begrænse antal deltagere.

3.2 Kampagner på bwin Casino og Games er kun åbne for spillere som kan se disse på deres bwin Casino-konto.

3.3 Hvis andet ikke er indikeret i kampagneinformationen, er dette beregnet på modtageren og kan ikke overføres til en tredjepart. Hvis du ikke er den tænkte modtager eller inden for kategorien for modtager, er tilbudet ugyldigt.

4. Berettigelse til at deltage i kampagner

4.1 For at være berettiget til at deltage i en kampagne, skal du:
(a) være mindst atten (18) år, eller være over minimumsalderen i dit hjemland, stat eller provins;
(b) have ret til at benytte vores tilbud ifølge vores Generelle Betingelser og Vilkår ;
(c) hvis kampagnen er beregnet på spillere som er bosat og/eller befinder sig i et bestemt land som er beskrevet i de specifikke kampagnebetingelser, være bosat og/eller befinde dig i dette landet;
(d) hvis de specifikke kampagnebetingelser ikke indikerer at "køb ikke nødvendigt" rude er tilgængelig og underlagt sektion 5.2 nedenfor, være registreret på den gældende platform og have åbnet en (konto) for rigtige penge i overensstemmelse med vores Generelle Betingelser og Vilkår ;
(e) tilfredsstille alle andre relevante kriterier som er påpeget i Casino og Games ets standard Betingelser og Vilkår i forhold til visse generelle kategorier af kampagnen og i de relevante specifikke kampagnebetingelser.
(en Kvalificeret spiller).

4.2 For at kunne deltage i en kampagne som er beregnet på nye spillere eller som er beskrevet som "ny spiller" eller "sign up"-tilbud (eller lignende), må du ikke tidligere have åbnet og sat penge ind på en konto hos os. Sådan kampagner kan ikke bruges i forbindelse med andre kampagner.

4.3 Hver deltager i en kampagnes identitet bestemmes fra alle eller enhver af følgende kombinationer: navn, adresse, email-adresse, kredit-/betalingskort kortnummer, IP-adresse og andre former for identifikation, som kan kræves. Vi forbeholder os retten til at bede om yderligere oplysninger fra dig hvis du ønsker at deltage i visse kampagner.

5. Deltagelse i kampagner

5.1 Deltagelse i en kampagne er frivilligt. Du har valget mellem at afslå at deltage i enhver kampagne ved at ignorere eller ikke godtage den den relevante kampagneinformation .

5.2 Hvis du ønsker at deltage i en kampagne, skal du følge instruktionerne som er beskrevet i den specifikke kampagneinformationen, som du finder på den respektive hjemmeside for kampagnen. Hvis kampagneinformationen ikke indikerer at du skal købe adgang til kampagnen, kan du deltage ved at sende en email til den adresse som er angivet i information.

5.3 Hvis ikke andet er specifiseret i de specifikke kampagnebetingelser, kan man kun deltage i en kampagne én gang.

6. Udelukkede og diskvalificerede spillere

6.1 Chefer, direktører, medarbejdere, konsulenter eller agenter tilnyttet bwin.party digital underholdning plc eller dets datterselskaber, moder- eller associerede selskaber, eller deres respektive leverandører eller samarbejdspartnere (herunder reklame, tryk og markedsføringsagenturer) eller enhver chef, direktør, medarbejder, konsulent eller agent som er forbundet med kampagnen eller slægtninge af enhver af de nævnte personer, "slægtning" omfatter, men er ikke begrænset til, en ægtefælde, partner, barn eller søskende og enhver person, bosat i den samme husholdning som de ovenstående personer.

6.2 Hvis en person som ikke er kvalificeret til kampagnen alligevel deltager, forbeholder vi os retten til at tage bonussen, udbetalinger, præmier eller andre gevinster fra spillerens konto tilbage.

6.3 Vi forbeholder os retten til, efter vores skøn, at diskvalificere enhver spiller som snyder, påvirker eller forsøger at påvirke tilmeldingsprosessen for en kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne, reglernes ånd eller hensigten med den relevante kampagne eller som efter vores mening skader et af vores selskaber eller deres respektive varemærker.

7. Indbetalingskrav

7.1 Så længe de specifikke kampagnevilkår ikke indeholder en "ingen køb nødvendig" rude (eller lignende), er deltagelse i en kampagne afhængig af at du har overført minimumsbeløbet som kræves (kan være forskelligtl fra gang til gang) på din konto.

7.2 Omvendte udbetalinger gælder ikke som indbetalinger med hensigt på at opfylde minimumskravene for indbetaling.

8. Bonusrestriktioner

8.1 I nogle kampagner er det sat visse krav, ud over dem som findes i standard kampagnevilkårene, som skal opfyldes før bonussen kan bruges, spilles med eller udbetales, eventuelt skal man deltage i en konkurrence, spille en liga eller en turnering. Inden bonuskravene er mødt, eller frem til at bonussen er betalt eller udløbet, vil bonusbeløbet, indbetalingsbeløbet (hvis der er et) og gevinsterne fra bonussen være begrænset: de kan kun bruges på spil som bonussen er gyldig for. Sådanne begrænsninger, eller krav, vil blive anvist i de specifikke kampagnevilkår.
I tilfælde hvor du får udbetalt penge som du har modtaget i en bonus, uden at have opfyldt de specifikke krav for udbetaling af bonussen, skal du betale hele bonussen tilbage, samt gevinster du har vundet ved brug af bonuspenge og vi har derfor retten til at trække dette fra din konto. Hvis bonussen udløber før de gældende indbetalingskrav, udbetalingsbegrænsninger eller de generelle kvalifikationskrav er blevet opfyldt, bliver det resterende bonusbeløb, samt alle gevinster som er genereret fra bonussen trukket fra din konto. Sådanne begrænsninger eller krav vil blive oplyst i de specifikke kampagnevilkår.

8.3 Hvis der er et krav om at et vist antal spil, hænder eller indsatser skal spilles eller sættes vil, hvis ikke andet er specificeret i de specifikke kampagnevilkår, spil, hænder eller indsatser med legepenge ikke tælle.

8.4 Hvis der er krav om at der skal amles et vist antal kampagnepoint, hvis ikke andet er specificeret i de specifikke kampagnevilkår, peger referencen om kampagnepoint på kampagnepoint som er blevet samlet i kampagneperioden. Hvis ikke andet er specificeret i de specifikke kampagnevilkår, vil kampagnepoint som er samlet ved "topping" eller udenfor den relevante kampagneperiode ikke tælle.

8.5 Ved kampagnekrav om at et bestemt antal kampagnepoint er gældende for bestemte spil eller spilkategorier, kan disse læses her.

8.6 Kampagnepoint samles ved at spille bestemte spil i vores Casino eller Games ("kampagnepoint"). Disse kan kun bruges i en kampagne og har ingen værdi ud over i kampagnen.

8.7 Kampagnepoint som samles ved at spille et spil som lanceres i kampagneperioden gælder ikke.

8.8 Kampagnepoint vises med maks to decimaler på kampagnesiden på kontoen.

8.9 Kampagnesiden på bwin Casino og Games Instant-play kontoen opdateres hver time.

8.10 Kun kampagnepoint, som samles via bwin Casino og Games, tæller i bwin Casino og Games kampagner.

8.11 Hvis det kræves, at der skal satses penge, vil, hvis ikke andet er specificeret i de specifikke kampagnevilkår, spil sat på (i) roulette og at vindertallet er rød, sort, lige, ulige, mellem tallene 1 - 18, eller mellem tallene 19 - 36; (ii) Texas Hold'em Bonus Poker; og (iii) Tens or Better ikke være gyldige indsatser med den hensgt at opfylde udbetalings- eller indsatsbegrænsninger i kampagnen.

9. Bonusudbetalinger

9.1 Underlagt klausul 8.1 ovenfor, hvis ikke andet er indikeret i de specifikke kampagnevilkår, bliver alle bonusser overført til spillerens konto inden for syv (7) dage efter at spilleren deltog i den respektive kampagne.

9.2 Al brug af bonusser med rigtige penge kan komme til at blive undersøgt af os med hensyn på uregelmæssige spillemønstre. For at sikre retfærdigt spil og korrekt brug af bonusser, betragter vi spil med lave marginaler, jævne spil, nulrisikospil eller s.k. hedge-spil som uregelmæssige spillemønstre når de udnyttes på bonusser. Yderligere eksempel er, men begrænset til, følgende spillemønstre: (i) Deltageren sætter enkelt- eller kombinerede spil på en værdi som tilsvarer 50% procent eller mere af bonussen på et enkeltspil eller i en enkel hånd eller runde, opbygger saldoen og ændrer sit spillemønster i væsentlig grad (indsatsstørrelse, spilletyper, spillestruktur osv.) for at opfylde bonusbetingelserne. (ii) Deltageren placerer store indsatser som resulterer i en betydelig gevinst og følger op med en mindre indsats som tilsvarer eller er mere end 75% af den tidligere genemsnitige indsats, for at udløse bonussen. (iii) Hvis vi har gode grunde til at mistænke dig for at forsøge at udnytte bonussen, som vi i god tro har tilbudt dig til underholdning (For eksempel, hvis en bonus accepters og indsats kravet imødekommes og midler derefter udbetales). I tilfælde hvor vi mener at der er forekommet noget irregulært, forbeholder vi os retten til at stoppe udbetalinger fra din konto og/ eller at tilbagehold eventuelle gevinster vundet med bonussen.

9.3 I tifælde hvor mere end én bonus (rigtige penge) eller en overbetaling overføres til en spiller, forbeholder vi os retten ti at tage bonussen eller pengene tilbage fra den respektive spillers konto.

10. Gevinster

10.1 Spillere som vinder en præmie som et resultat af en kampagne som består af en lodtrækning, konkurrence, liga eller turnering skal godtage præmien "som den er" og har ikke krav på et kontantalternativ, hvis vi ikke tilbyder et sådant alternativ (som kan være af mindre værdi end selve præmien). Vi forbeholder os retten til at kunne bytte præmien til en anden, med samme værdi. Vi kan gøre dette hvis det viser sig at f.eks fragt til vinderens geografiske position er upraktisk eller har store omkostninger.

10.2 Præmierne trækkes og ingen spillere favoriseres i forhold til køn, alder, bosted, hvor længe spilleren har spillet, hvilken platform spilleren har brugt eller andre faktorer.

10.3 Alle præmier trækkes ved det tidspunkt eller indenfor den tidsramme som er angivet i de specifikke kampagnevilkår og, hvis ikke andet fremgår af disse, betales præmier som består af penge til vinderens konto. Hvis vi arrangerer levering af præmier som ikke består af penge, kan denne måde undertegnes. I disse tilfælde forbeholder vi os retten til at kræve at præmien kun er tilgængelig hvis vinderen henter den selv, hvilket kan inkluderer, men er ikke begrænset til, at en sådan præmie kan være upraktisk eller kostbar at levere. Hvis præmien ikke består af penge, vil vi prøve at kontakte vinderen med hjælp af kontaktinformationen på vinderens konto. Hvis det ikke lykkedes at komme i kontakt med vinderen i løbet af 30 dage efter at vinderen er valgt, forbeholder vi os retten til at trække en anden vinder i stedet eller at annullere præmien uden at vinderen kan kræve erstatning.

10.4 Vi forbeholder os retten ti at lade være med at uddele en præmier eller tage præmien som er delt ud tilbage, hvis vinderen ikke er berettiget til en sådan præmie ifølge de gældende regler (forudsat at vinderen allid er ansvarlig for at forsikre sig om at han eller hun er berettiget til at modtage præmien) eller hvis vi har diskvalificeret vinderen som følge af indholdet i afsnit 6.3.

10.5 Hvis du deltager i en konkurrence, liga eller turnering og uanset grund, ikke kan eller vælger ikke fortsætte til næste runde efter at du har kvalificeret dig til denne, mister du din plads og er ikke berettiget til at modtage en præmie som deles ud i næste runde eller slutpræmien.

10.6 Man kan ikke overføre en premie til en annen part.

10.7 Vinderen er selv ansvarlig for at betale eventuel skat af præmien og andre eventuelle omkostninger som associeres med præmien eller brugen af den. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, omkostninger på grund lokal lov. Eksempel på sådanne omkostninger omfatter, men er ikke begrænset til, hvis præmien er et motorkøretøj og der tilkommer omkostninger på forsikring og certifikatt eller, hvis præmien er en udenlandsreise og det tilkommer omkostninger på pas, visum og krav om rejseforsikring eller, hvis præmien er lokalitetsspecifik (for eksempel et arrangement, en aktivitet eller en ferierejse), omkostninger for rejsen til eller fra et bestemt sted (Hvis det ikke er specificeret at præmien består af rejse inklusiv fly-, tog- eller bådrejse da vinderen selv er ansvarlig for rejsen til og fra et bestemt punkt).

10.8 Hvis en præmie består af et arrangement, en aktivitet, en ferierejse eller gennomføringen af en tjenste, er vinderen selv ansvarlig for at opfylde eventuelle bookingvilkår eller andre vilkår eller instruktioner som fastsættes af berørte tredjepartsleverandører eller tredjepartsorganisatører og skal kunne opfylde eventuelle restriktioner angående dato og tider i forhold til præmien (som ikke kan ændres) og eventuelle andre restriktioner som fastsættes af berørte tredjepartsleverandører eller tredjepartsorganisatører. Kontrakten som gælder i forhold til et sådant arrangement, en sådan aktivitet, ferierejse eller tjeneste oprettes direkte mellem vinderen og de berørte tredjepartsleverandører eller tredjepartsorganisatører. Vi har ikke del i kontrakten og har ikke noget ansvar når det gælder en eventuel gennemføring som er tredjepartsleverandører eller tredjepartsorganisatører.

10.9 Hvis vi, i forhold til en præmie, bruger en tredjeparts navn eller varemærke tilhører disse berørte tredjeparter. Krav om licens, tilknytning, sponsorering eller godkendelse skal ikke foreligge ved brug af disse navne eller varemærker eller ved brugen av fotografier af præmien. Fotografier som bruges til at markedsføre en præmie bruges kun til illustration. Den faktiske gevinst kan se anderledes ud end objektet som vises på fotografiet, inklusiv, men ikke begrænset til model, specifikationer, farve, finish, emballage og andre funktioner.

10.10 Vores tilbud om en specifik præmie forudsætter for vores del ingen tilknytning, sponsorering af eller støtte til den berørte producent, leverandør, forsørger eller organisatør.

10.11 Vinderen er selv ansvarlig for brugen af præmien. Med undtagelse af hvad som fremkommer i disse standard betingelser og vilkåre, gives eller godkendes ingen garantier, betingelser eller andre villkår af os og ingen andre villkår skal gælde mellem os og andre personer når det kommer til præmier, inklusiv, men ikke begrænset til, velegnethed, pålidelighed tilfredsstillende kvalitet eller formålsegnethet eller andre underforstået bestemmelser, som vi ekskluderer i maksimalt omfang i forhold til hvad der tillades ved lov.

10.12 Præmier som deles ud som bonusser har begrænsninger med hensyn til indsats: du finder fuldstændig information om dette i de specifikke kampagnevilkår.

10.13 For Leaderboard-kampagner deles præmien lige mellem alle vindere, hvis der findes mere end én vinder per plads. Hvis for eksempel to spillere deler tredjepladsen. Lægges tredje- og fjerdepladsen sammen og deles lige.

11. Præmielodtrækning

11.1 Ved præmielodtrækninger trækkes vinderne vilkårligt blandt samtlige deltagere som har tilmeldt sig. Detaljeret information om processen som bruges fremgår af paragraf 11.2 nedenfor (Lodtrækningsprocessen). Under forudsættning om at alle spillere er kvalificerde spillere, bliver ingen favoriseret med hensyn til køn, alder, geografisk lokalitet, hvor lang til deltageren har været kvalifceret, hvilke platformer den respektive spiller bruger eller andre faktorer.

11.2 Lodtrækningsproces:
(a) Hver tilmelding sorteres vilkårligt et Microsoft Excel-dokument og tildeles et unikt ciffer, fra 1 og op til totalt antal tilmeldte (Unikt ID-nummer);
(b) Den vilkårlige nummergenerator i Microsoft Excel bruges til at bestemme de unike ID-numre som vinder.
(c) Ansvarlig for præmielodtrækningen er de kampagneansvarlige eller en anden ansvarlig person;
(d) lodtrækningen gennemføres på vores kontor af præmiedommeren og bevidnes af en medarbeider fra vores juridiske afdeling..

12. Reklame og ophavsret

12.1 Ved at deltage i en kampagne hvor du vinder en præmie eller som præsenteres i form af en konkurrence, liga eller turnering hvor du går videre til næste runde, accepterer du at samarbejde når det gælder annonce-, markedsføring- og reklamemateriale og alle aktiviteter som vi, på vores omkostning, producerer eller arrangerer. Du samtykker også at, hvis du bliver bedt om at, (a) bære varemærkeprofilerde tøj eller tilbehør som vi anskaffer. Du samtykker også at, hvis du bliver bedt om at, (b) underskrive en bindende kontrakt som giver os muligheden for, uden at der kan kræves erstatning for det, må bruge dit navn, fotografier eller billeder deg, information om hvilket land og/eller hvilken by du bor, eventuelle udtalelser som du har gjort eller som kan spores til dig og til at al sådan information og alle lyd- og videoindspilninger eller udsendelser, til markedsføringsforemål i alle former for media, over hele verlden

12.2 Når du deltager i et arrangement hvor vi er vært eller som vi arrangerer i forbindelse med en kampagne, samtykker du ikke at bruge varemærker som tilhører en tredjepart eller at gøre reklame for en organisation som vi anser for en konkurrent. Dette omfatter, men begrænses ikke til varemærker eller reklame som repræsenterer andre spilleselskaber. Du samtykker også ikke at opføre dig på en sådan måde som, efter vores mening, kan føre til at vi, vores samarbejdspartnere eller deres respektive varemærker kommer i vanrøgt. Hvis kravet ikke opfyldes forbeholder vi os retten til ikke at uddele en præmie, eller eventult at tage præmien tilbage.

12.3 Når det gælder dine egne bidrag og indlæg i kampagneperioden, garanterer du at relevant materiale er dit eget originalarbejde og at det ikke strider mod nogen anden persons ejendomsret. Du samtykker at overlade alle rettigheter (inklusiv ejendomsret) for sådan materiale (og til at afstå fra eventuel ideel rettighed) og samtykker at overlade alle dokumenter og at gøre alt andet som bedømmes nødvendigt for at forsikre vores eiendomsret til sådant materiale og for at gøre det muligt for os at bruge et sådant materiale som vi selv ønsker det.

13. Valutaveksling

13.1 Hvor en pengesum omtales i informationen eller markedsføringsmateriellet for en kampagne (kampagnebeløb) og et sådant kampagnebeløb skal veksles fra en specifik valuta til din kontovaluta, følges de kurser som vi tilbyder på tidspunktet hvor vekslingen finder sted. Hvis du ønsker mere information, kan du læse vores ofte stillede spørgsmål (FAQ) eller kontakte vores kundeservice. Du godtager at udenlandske vekslekurser kan ændres hurtigt og at vi derfor ikke er ansvarlige for at kursen ændres.

14. Vores ansvar

14.1 Med undtagelse for at vi ikke udelukker eller begrænser vores ansvar for kropsskader eller dødsfald som følge af vores uagtsomhed eller falsk mistanke om bedrageri. Vi tager ikke ansvar for din deltagelse (eller at du ikke kan deltage) i en kampagne. Dette er inklusiv, men ikke begrænset til fuld brug af en præmie inden for lovens rammer.

14.2 Hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt, for eksempel på grund af et tekniske problem eller omstændigheder udenfor vores kontrol, påtager vi os ikke noget ansvar og ingen bonus, betaling eller præmie gives.

15. Ændring og ophør af kampagner; modificering af reglerne

15.1 Vi forbeholder os retten til, når som helst, med eller uden forvarsel, at ændre, udsætte eller at afbryde en kampagne og hvert aspekt af den, uanset anledning, inklusiv, men uden begrænsning til, eventuelle tryk-, produktions- eller distributionsfejl eller andre fejl i kampagneinformationen eller på platformen eller eventuelle fejl i forberedelsen eller gennemføringen af en kampagne som påvirker kampagnens resultat, antal deltagere eller værdien af præmien.

15.2 Reglerne kan når som helst ændres af os ved at vi gør opmærksom på de ændrede vilkår på plattformens relevante sider. Vi anbefaler at læse betingelserne og vilkårene regelmæssigt. Ved at fortsette med at spille samtykker du alle ændringer som er blevet foretaget.

16. Generelt

16.1 Du må ikke overdrage eller overføre nogle, eller alle, dine rettigheder eller pligter i reglerne

16.2 Ingen tredjepart har ret til at håndhæve reglerne.

16.3 Hvis vi ikke håndhæver et af punkterne i reglene, betyder det ikke det pågældende punkt ikke er gældende.

16.4 Hvis en del af reglerne ikke kan håndhæves på grund af lov, er alle andre dele af reglerne stadigvæk gyldige.

16.5 Vores afgørelser og vores beslutninger er gældende i alle spørgsmål. Eventuelle uenigheder eller situationer som ikke dækkes af vores betingelser og vilkår, løses af selskabets ledelse. Beslutningen er endelig og bindende for alle spillere.

16.6 Du og vi samtykker at gældende love i Gibraltar bruges i forbindelse med uenigheder mellem dig og os.

16.7 Hvis disse standard betingelser og vilkår eller specifikke kampagnevilkår oversættes til et andet sprog end engelsk, er den engelske version gældende hvis der forekommer spørgsmål eller uoverenstemmelser.

Kontakt venligst vores kundeservice, hvis du har spørgsmål.

 

Seneste opdatering: 06-12-2023